Contents

Thủ tục tham gia bảo đảm xã hội lần đầu 2021 – Hướng dẫn cách làm

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Thủ tục tham gia bảo đảm xã hội lần đầu 2021 – Hướng dẫn cách làm 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 20:14:50 )

46

Hướng dẫn cách làm thủ tục tham gia bảo đảm xã hội lần đầu 2021:

Thủ tục – giấy tờ tham gia bảo đảm xã hội, BHYT, BHTN được thực hiện nay theo chỉ dẫn tại Quyết định 222/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 02 năm 2021

Trình tự thực hiện nay như sau:

Step_Bước
1

Người lao động làm:

 

Tờ khai tham gia bảo đảm xã hội
(Theo Mẫu TK1-TS -Ban hành tất nhiên QĐ số: 505/QĐ-BHXH của BHXH nước ta)

 

 

Tải mẫu tờ khai và xem cách lập tại đây: Cách làm tờ khai tham gia bảo đảm

Step_Bước
2

Doanh nghiệp/Người sử dụng lao động làm:

 

1. Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT
(Theo Mẫu TK3-TS – Ban hành tất nhiên QĐ số: 505/QĐ-BHXH của BHXH nước ta)
Tải mẫu tờ khai và xem cách lập tại đây:Cách làm mẫu TK3-TS tờ khai đơn vị tham gia bảo đảm

 

2. Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp
Theo mẫu D02-LT ban mặt hàng tất nhiên Quyết định số 1040/QĐ-BHXH ngày 18/8/2022 của Bảo hiểm xã hội nước ta

(Thay thế mẫu D02-TS theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH)

Tải mẫu danh sách và xem cách lập tại đây:Mẫu D02-LT theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH và cách làm

 

 

Step_Bước
3

Doanh nghiệp nộp giấy tờ tham gia bảo đảm xã hội lần đầu như sau:

 

1. Thành phần giấy tờ: Mẫu TK1-TS, Mẫu TK3-TS và Mẫu D02-LT

 

2. Số lượng giấy tờ: 01 bộ

 

3. Nơi nộp giấy tờ: Nộp cho cơ quan lại bảo đảm quận/thị trấn
(Đăng ký cơ quan lại bảo đảm xã hội cai quản lý theo địa bàn đăng ký trên giấy phép đăng ký marketing thương mại).
–  Đơn vị đóng trụ sở chính ở địa bàn tỉnh nào thì đăng ký tham gia đóng BHXH tại địa bàn tỉnh đó theo phân cấp của cơ quan lại BHXH tỉnh.

– Chi nhánh của Công ty (CTY, DN) đóng BHXH tại địa bàn điểm cấp giấy phép marketing thương mại cho chi nhánh

 

 

4. Hình thức nộp giấy tờ:
Nộp giấy tờ và nhận hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính, cụ thể:

– Đối với giấy tờ giấy: Đơn vị thông báo cho cơ quan lại BHXH hoặc tổ chức dịch vụ bưu chính đến nhận giấy tờ trực tiếp tại đơn vị; Đối với dữ liệu điện tử (nếu có) đơn vị gửi cho cơ quan lại BHXH qua Internet …

– Trường hợp đơn vị đăng ký giao dịch điện tử thì thực hiện nay theo quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện nay thủ tục tham gia BHXH, BHYT,BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT của BHXH nước ta

 

5. Thời hạn nộp giấy tờ:
Trong thời hạn 30 ngày Tính từ lúc ngày giao phối hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực thực thi hiện hành của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ giấy tờ theo quy định.

Step_Bước

Cơ quan lại bảo đảm thực hiện nay:

 

1. Cấp sổ BHXH

Cấp mới (Đối với người tham gia BHXH buộc phải): ko thật 05 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định.

 

2. Cấp thẻ BHYT

Cấp mới: ko thật 05 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định. 

Trên đây, Tác giẩ đã đưa ra trình tự thực hiện nay thủ tục tham gia bảo đảm xã hội lần đầu. Khi Công ty (CTY, DN) mới tham gia bảo đảm thì cần phải quan lại tâm thêm các thông tin sau:

1. Đối  tượng phải tham gia bảo đảm xã hội buộc phải năm 2021

Đối tượng tham gia theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH và các văn bạn dạng chỉ dẫn thi hành:

1.1. Người lao động là công dân nước ta thuộc đối tượng tham gia BHXH buộc phải, bao héc tàm tất cả:

* Người làm việc theo HĐLĐ ko xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc chắc chắn có thời hạn từ đủ 03 tháng đến bên dưới 12 tháng, bao gồm HĐLĐ được thỏa thuận giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người bên dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

* Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến bên dưới 03 tháng (thực hiện nay từ ngày 01/01/2022);

* Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;

* Công nhân quốc phòng, công lực lượng lao động an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu đối với ngôi trường hợp BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an dân chúng bàn trả cho BHXH tỉnh;

* Người cai quản lý Công ty (CTY, DN), người cai quản lý điều hành liên minh xã có hưởng trọn tiền lương;

* Người phát động và sinh hoạt giải trí ko chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

* Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động nước ta đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia bảo đảm xã hội buộc phải theo quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP.

* Người hưởng trọn chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan lại đại diện nước ta ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH;

* Người lao động được cử đi học tập, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng trọn tiền lương ở trong nước thuộc diện tham gia BHXH buộc phải.
1.2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại nước ta có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan lại có thẩm quyền của nước ta cấp (thực hiện nay từ ngày 01/01/2022 theo quy định của Chính phủ).

1.3. Người sử dụng lao động tham gia BHXH buộc phải bao héc tàm tất cả: cơ quan lại đất nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang dân chúng; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – công việc và nghề nghiệp, tổ chức xã hội – công việc và nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan lại, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế phát động và sinh hoạt giải trí trên lãnh thổ nước ta; Công ty (CTY, DN), liên minh xã, hộ marketing thương mại cá thể, tổ liên minh, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

2. Mức đóng và trách nhiệm đóng:

– Mức tiền lương đóng BHBB năm 2022 là Mức lương + phụ cấp + Các khoản bổ sung khác.

=> đầy đủ các bạn xem tại đây: Mức lương tham gia bảo đảm năm 2021.

 

3. Phương thức đóng bảo đảm

a). Đóng hằng tháng

Hằng tháng, chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH buộc phải trên quỹ tiền lương tháng của những người dân lao động tham gia BHXH buộc phải, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH buộc phải của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan lại BHXH mở tại ngân mặt hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

b). Đóng 3 tháng hoặc 6 tháng một lần

Đơn vị là Công ty (CTY, DN), liên minh xã, hộ marketing thương mại cá thể, tổ liên minh phát động và sinh hoạt giải trí trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì đóng theo phương thức hằng tháng hoặc 3 tháng, 6 tháng một lần. Chậm nhất đến ngày cuối cùng của kỳ đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.

4. Nơi nộp tiền bảo đảm:

Đối với DN đăng ký bảo đảm lần đầu thì sau Khi nộp giấy tờ và được cơ quan lại bảo đảm nhận sẽ liên hệ theo Phone đường dây lạnh của cơ quan lại BHXH tại điểm mình đóng bảo đảm để được cung cấp mã Đơn vị. Trong vòng 2 ngày cơ quan lại bảo đảm sẽ gọi điện thoại xuống và cung cấp mã đơn vị cho Công ty.

=> Khi cảm bắt gặp mã Đơn vị yêu cầu các DN phải mang tiền đi nộp ngay vào TK của BHXH. 

 Mang số tiền nay ra ngân mặt hàng nộp – (Hỏi cán bộ bảo đảm điểm đóng hoặc thông báo dán tại bộ phận 1 cửa điểm đóng)
 

Công Ty Đào Tạo Tác giẩ

Xin chúc các bạn làm thủ tục tham gia bảo đảm buộc phải lần đầu thành công!

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Thủ tục tham gia bảo đảm xã hội lần đầu 2021 – Hướng dẫn cách làm đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Thủ tục tham gia bảo đảm xã hội lần đầu 2021 – Hướng dẫn cách làm trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Thủ tục tham gia bảo đảm xã hội lần đầu 2021 – Hướng dẫn cách làm Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Thủ tục tham gia bảo đảm xã hội lần đầu 2021 – Hướng dẫn cách làm mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Thủ tục tham gia bảo đảm xã hội lần đầu 2021 – Hướng dẫn cách làm

Link Download Google Drive File phần mềm Thủ tục tham gia bảo đảm xã hội lần đầu 2021 – Hướng dẫn cách làm , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Thủ #tục #tham #gia #bảo #hiểm #xã #hội #lần #đầu #Hướng #dẫn #cách #làm