Tổ chức bộ máy kế toán tài chính trong Công ty (CTY, DN) (có sơ đồ mô hình)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Tổ chức bộ máy kế toán tài chính trong Công ty (CTY, DN) (có sơ đồ mô hình) 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 19:09:06 )

340

Theo điều 49 của Luật kế toán tài chính số: 88/2015/QH13 thì Đơn vị kế toán tài chính phải tổ chức bộ máy kế toán tài chính, bố trí người làm kế toán tài chính hoặc thuê dịch vụ làm kế toán tài chính.

Việc tổ chức bộ máy, bố trí người làm kế toán tài chính, kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính hoặc thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, kế toán tài chính trưởng thực hiện nay theo quy định Điều 18 Nghị định 174/2022/NĐ-CP như sau:
1. Đơn vị kế toán tài chính phải bố trí người làm kế toán tài chính đảm bảo các quy định của Luật kế toán tài chính, số lượng người làm kế toán tài chính tùy theo quy mô phát động và sinh hoạt giải trí, yêu cầu cai quản lý, chức năng trách nhiệm hoặc biên chế của đơn vị. Đơn vị kế toán tài chính có thể bố trí người làm kế toán tài chính kiêm nhiệm các công việc khác mà pháp luật về kế toán tài chính ko nghiêm cấm.
2. Việc tổ chức bộ máy kế toán tài chính tại các đơn vị kế toán tài chính do cơ quan lại có thẩm quyền thành lập đơn vị quyết định. Trường hợp tổ chức, đơn vị ko hề cơ quan lại có thẩm quyền thành lập thì do người đại diện theo pháp luật của đơn vị quyết định.

Việc tổ chức bộ máy và công tác kế toán tài chính của các đơn vị cấp bên dưới ko phải là đơn vị kế toán tài chính hoặc đơn vị trực thuộc ko phải là đơn vị kế toán tài chính do người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán tài chính quyết định. Các đơn vị trong lĩnh vực kế toán tài chính đất nước ko được bố trí kế toán tài chính trưởng, phụ trách kế toán tài chính ở các đơn vị ko phải là đơn vị kế toán tài chính.

Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán tài chính phải bao héc tàm tất cả thông tin tài chính của các đơn vị cấp bên dưới và đơn vị trực thuộc.

3. Cơ quan lại có trách nhiệm thu, chi ngân sách đất nước các cấp tổ chức bộ máy kế toán tài chính để kế toán tài chính thu, chi ngân sách đất nước phù phù hợp với tổ chức bộ máy và chức năng trách nhiệm được giao.

4. Cơ quan lại đất nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách đất nước tổ chức công tác kế toán tài chính theo đơn vị dự toán ngân sách. Trường hợp đơn vị kế toán tài chính ở cấp tỉnh ko hề đơn vị dự toán trực thuộc vừa là đơn vị dự toán cấp trên vừa là đơn vị sử dụng ngân sách và đơn vị kế toán tài chính ở cấp thị trấn vừa là đơn vị dự toán cấp trên vừa là đơn vị sử dụng ngân sách thì được bố trí chung một bộ máy kế toán tài chính để thực hiện nay toàn bộ công tác kế toán tài chính của đơn vị.

5. Người có trình độ chuyên môn kỹ năng về kế toán tài chính là kẻ đã tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học tập, sau đại học tập chuyên ngành tài chính, kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán tại các ngôi trường trung cấp, cao đẳng, đại học tập hoặc các học tập viện chuyên nghành ở trong và ngoài nước; người dân có chứng chỉ truy thuế kiểm toán viên theo quy định của Luật truy thuế kiểm toán độc lập; người dân có chứng chỉ kế toán tài chính viên theo quy định của Luật kế toán tài chính; người dân có chứng chỉ chuyên gia kế toán tài chính hoặc chứng chỉ kế toán tài chính do tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức công việc và nghề nghiệp nước ngoài được Bộ Tài chính nước ta thừa nhận.

6. Đối với người đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm là kế toán tài chính trưởng của đơn vị kế toán tài chính trong lĩnh vực kế toán tài chính đất nước và đã có thời gian thực tế làm kế toán tài chính trưởng trong các đơn vị này từ 10 năm trở lên tính đến ngày Nghị định này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành thì vẫn được xem xét, bổ nhiệm làm kế toán tài chính trưởng của đơn vị kế toán tài chính trong lĩnh vực kế toán tài chính đất nước nếu đủ các điều khiếu nại khác theo quy định đối với kế toán tài chính trưởng mà chẳng cần thiết phải có bởi tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán như quy định tại khoản 5 Điều này.

 

7. Đối với người ko hề bởi tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán tài chính, truy thuế kiểm toán tuy nhiên đã được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm vào ngạch kế toán tài chính viên, kế toán tài chính viên chính tại các đơn vị kế toán tài chính trong lĩnh vực kế toán tài chính đất nước trước ngày 01 tháng 01 năm 2014 thì vẫn tiếp tục được làm kế toán tài chính tuy nhiên ko được bổ nhiệm làm kế toán tài chính trưởng cho đến Khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều khiếu nại của kế toán tài chính trưởng theo quy định đối với kế toán tài chính trưởng, trừ những người dân vẫn được làm kế toán tài chính trưởng quy định tại khoản 6 Điều này.

Sơ Đồ Bộ Máy Kế Toán Trong Doanh Nghiệp

Ở ngoài thực tế thì Tùy vào quy mô cũng như nhu muốn cai quản lý của từng DN mà Bộ máy kế toán tài chính được xây dựng phù hợp. Có những DN chỉ sử dụng 1 kế toán tài chính duy nhất để thực hiện nay và trả mỹ tất cả các phần hành kế toán tài chính trong DN, tuy nhiên cũng có những DN xây dựng cả khối mạng lưới server kế toán tài chính như trên. 

 * Tiêu chuẩn, quyền và trách nhiệm của người làm kế toán tài chính

1. Người làm kế toán tài chính phải có các tiêu chuẩn sau đây:

a) Có phẩm chất đạo đức công việc và nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;

b) Có trình độ chuyên môn, kỹ năng về kế toán tài chính.

2. Người làm kế toán tài chính có quyền độc lập về chuyên môn, kỹ năng kế toán tài chính.

3. Người làm kế toán tài chính có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán tài chính, thực hiện nay các công việc được phân công và chịu trách nhiệm về chuyên môn, kỹ năng của mình. Khi thay đổi người làm kế toán tài chính, người làm kế toán tài chính cũ có trách nhiệm bàn trả công việc kế toán tài chính và tài liệu kế toán tài chính cho người làm kế toán tài chính mới. Người làm kế toán tài chính cũ phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán tài chính trong thời gian mình làm kế toán tài chính.

Tác giẩ mời các bạn xem thêm: Những người ko được làm kế toán tài chính

Theo khoản 1 Điều 20 Nghị định 174/2022/NĐ-CP thì đơn vị kế toán tài chính phải bố trí kế toán tài chính trưởng, 

Vậy Doanh nghiệp có cần phải có kế toán tài chính trưởng Hay là ko? tiêu chuẩn và điều khiếu nại để bổ nhiệm kế toán tài chính trưởng là gì?

Mời các bạn tham khảo tại đây: Doanh nghiệp có cần phải có kế toán tài chính trưởng ko?

FULL Hướng dẫn Mẹo Tổ chức bộ máy kế toán tài chính trong Công ty (CTY, DN) (có sơ đồ mô hình) chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Tổ chức bộ máy kế toán tài chính trong Công ty (CTY, DN) (có sơ đồ mô hình) trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Tổ chức bộ máy kế toán tài chính trong Công ty (CTY, DN) (có sơ đồ mô hình) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Tổ chức bộ máy kế toán tài chính trong Công ty (CTY, DN) (có sơ đồ mô hình) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Tổ chức bộ máy kế toán tài chính trong Công ty (CTY, DN) (có sơ đồ mô hình)

Link Download Google Drive File phần mềm Tổ chức bộ máy kế toán tài chính trong Công ty (CTY, DN) (có sơ đồ mô hình) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Tổ #chức #bộ #máy #kế #toán #trong #doanh #nghiệp #có #sơ #đồ #mô #hình