Contents

Cách làm tờ khai thuế (tax) TNCN theo quý Mẫu 05/KK-TNCN năm 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách làm tờ khai thuế (tax) TNCN theo quý Mẫu 05/KK-TNCN năm 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 20:38:47 )

267

Ở bài bác luận trước Tác giẩ đã chỉ dẫn các bạn: Cách kê khai thuế (tax) thu nhập cá nhân, để các bạn biết các xác định kỳ kê khai theo tháng hoặc theo quý để các bạn lựa chọn mẫu tờ khai phù hợp. Còn ở bài bác luận này Tác giẩ xin được chỉ dẫn các bạn cách lập tờ khai thuế (tax) thu nhập cá nhân theo mẫu 05/KK-TNCN.

I. Cách làm tờ khai thuế (tax) TNCN theo quý:

Các bước thực hiện nay để làm tờ khai thuế (tax) TNCN theo quý như sau:

Step_Bước 1: Hàng tháng: Lập bảng tính thuế (tax) TNCN theo tháng

Căn cứ vào số tiền lương mà NLĐ được trả trong tháng để tính ra số thuế (tax) TNCN phải nộp của từng tháng trong quý.

Step_Bước 2: Cuối quý hoặc đầu quý sau hoặc trước Khi làm tờ khai thuế (tax) TNCN: Lập bảng tổng hợp tính thuế (tax) TNCN theo quý

Căn cứ vào bảng tính thuế (tax) TNCN của 3 tháng trong quý, các bạn tổng hợp số liệu thro quý để đưa lên tờ khai.

Step_Bước 3: Làm tờ khai thuế (tax) TNCN theo quý trên phần mềm HTKK

Căn cứ vào bảng tổng hợp thuế (tax) TNCN theo quý đã làm ở bước 2, các bạn tiến hành đưa số liệu vào tờ khai quý

Trên đây là tổng quan lại về cách làm, còn cất cánh giờ Bài viết kế toán tài chính Thiên Ưng sẽ chỉ dẫn các bạn thực hiện nay lần lượt từng bước trên theo ví dụ có số liệu cụ thể:

Step_Bước 1: Lập bảng tính thuế (tax) TNCN theo tháng

Trong quý 1 năm 2021, Công ty Tác giẩ phát sinh số liệu về thuế (tax) TNCN như sau:

Tháng 1 năm 2021:

Bảng tính thuế (tax) TNCN tháng 1/2021

Tháng 2 năm 2021:

Bảng tính thuế (tax) TNCN tháng 2/2021

Tháng 3 năm 2021:

Bảng tính thuế (tax) TNCN tháng 3/2021

Lưu ý: để làm được bảng tính thuế (tax) TNCN theo tháng
thì buộc phải những bạn phải biết cách tính thuế (tax) TNCN

Nếu bạn chưa làm rõ ràng thì mời bạn tham khảo tại đây: Cách tính thuế (tax) TNCN

Step_Bước 2: Lập bảng tổng hợp tính thuế (tax) TNCN theo quý 

Bảng tổng hợp thuế (tax) TNCN Qúy 1/2021

Step_Bước 3: Làm tờ khai thuế (tax) TNCN theo quý trên phần mềm HTKK:
Vào Phần mềm Hỗ trợ kê khai (phiên bạn dạng mới nhất)

=> Chọn: thuế (tax) (Tax) Thu Nhập Cá Nhân

=> Chọn: 05/KK-TNCN tờ khai khấu trừ thuế (tax) TNCN(TT92/2015)

Màn hình sẽ xuất hiện nay bảng chọn kỳ tính thuế (tax) như sau:

thuế (tax) (Tax) TNCN có 2 kỳ kê khai

– Kê khai theo quý dành cho các Công ty (CTY, DN) đủ điều khiếu nại kê khai thuế (tax) GTGT theo quý.
Cụ thể đó là:

+ DN có tổng doanh thu buôn bán sản phẩm hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

+ Doanh nghiệp mới thành lập bên dưới 12 tháng (Sau Khi sản xuất marketing thương mại đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện nay khai thuế (tax) giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế (tax) tháng hoặc quý.

– Kê khai theo tháng: Dành cho các Công ty (CTY, DN) mất đi điều khiếu nại kê khai thuế (tax) GTGT theo quý

=> Lưu ý:
– Theo công văn: Số: 5189/TCT-CS của Tổng Cục thuế (tax) (Tax) thì Doanh nghiệp ko phát sinh khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì vẫn phải khai thuế (tax).

– Theo công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 của Tổng Cục thuế (tax) (Tax) về kê khai thuế (tax) TNCN thì:

+ Doanh nghiệp ko hề lao động thì ko phải làm tờ khai

+ Doanh nghiệp Không trả lương thì ko phải làm tờ khai

+ Tháng nào hoặc Quý nào ko phát sinh trả lương thì tháng đó hoặc quý đó ko phải làm tờ khai

+ Doanh nghiệp có trả thu nhập chịu thuế (tax) (tạm gọi là có trả lương) thì phải kê khai thuế (tax) TNCN theo tháng hoặc theo quý

– Việc xác định kê khai theo tháng hoặc quý là xác định cho từng năm dương lịch (mỗi năm xác định 1 lần rồi áp dụng ổn định cho cả năm)

Theo điều 8 và điều 9 của Nghị định 126/2022/NĐ-CP

Bạnn xác định kỳ kê khai thuế (tax) theo tháng/quý theo thực tế phát sịnh của Công ty (CTY, DN) mình sau đó lựa chọn bởi phương pháp tích vào kỳ áp dụng: trong hình trên Kế Toán Thiên Ưng đang chọn kỳ kê khai thuế (tax) TNCN theo quý và thực hiện nay kê khai cho quý 1 năm 2021
Sau lúc các bạn chọn xong, màn hình sẽ xuất hiện nay giao diện tờ khai thuế (tax) TNCN – Mẫu số: 05/KK-TNCN

( Ban hành tất nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính ) 

 

Cách làm tờ khai thuế (tax) TNCN theo quý Mẫu số: 05/KK-TNCN cụ thể như sau:

– Căn cứ để làm tờ khai thuế (tax) TNCN quý là bảng tính thuế (tax) TNCN quý- Cách lập các chỉ tiêu trên tờ khai 05/KK-TNCN

+ Chỉ tiêu [21] Tổng số người lao động: là tổng số cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công mà công ty bạn đã trả thu nhập trong kỳ. (Trong kỳ các bạn đã lương cho bao lăm người thì đưa ko hề bọn họ vào đây – ko phân biệt người lao động đó có bị khấu trừ thuế (tax) TNCN Hay là ko) + Chỉ tiêu [22] Cá nhân cư trú có hợp đồng lao động: là tổng số cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên mà công ty bạn đã trả thu nhập trong kỳ.

+ Chỉ tiêu [23]: Tìm Tổng số cá nhân đã bị khấu trừ  thuế (tax) (Tax): 23 = 24 + 25 

Phần mềm tự tổng hợp ở chỉ tiêu 24 và 25, các bạn chẳng thể điền.

+ Chỉ tiêu [24] Cá nhân cư trú: là số cá nhân cư trú mà công ty bạn đã trả thu nhập đã khấu trừ thuế (tax). (Trong ví dụ tại bảng tính quý 1/2021: có 2 người: Hoàng Văn Hào và Nguyễn Thị Hiền -> là 2 cá nhân cư trú bị khấu trừ thuế (tax))

+ Chỉ tiêu [25] Cá nhân ko cư trú: là số cá nhân ko cư trú mà công ty bạn đã trả thu nhập đã khấu trừ thuế (tax). (Trong ví dụ tại bảng tính quý 1/2021: có 1 người: Chuyên gia A là cá nhân ko cư trú đã bị khấu trừ thuế (tax))

– Chỉ tiêu [26] Tổng thu nhập chịu thuế (tax) (TNCT) trả cho cá nhân: Chỉ tiêu [26] = [27] + [28] 

+ Chỉ tiêu [27] Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế (tax) đã trả cho cá nhân cư trú trong kỳ. 

+ Chỉ tiêu [28] Cá nhân ko cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế (tax) đã trả cho cá nhân ko cư trú trong kỳ. 

+ Chỉ tiêu [29]: Tổng TNCT trả cho cá nhân thuộc diện phải khấu trừ thuế (tax): Chỉ tiêu [29] = [30] + [31]  => các bạn chẳng thể điền, phần mềm tự cộng ở chỉ tiêu 30 và 31.

+ Chỉ tiêu [30] Cá nhân cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế (tax) đã trả cho cá nhân cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế (tax) theo trong kỳ. 

Trong ví dụ tại bảng tính quý 1/2021: có 2 cá nhân cư trú là Hoàng Văn Hào (TNCT = 40.500.000) và Nguyễn Thị Hiền (TNCT = 3.800.000) đã bị khấu trừ thuế (tax) TNCN => Chỉ tiêu [30] = 40.500.000 + 3.800.000 = 44.300.000

+ Chỉ tiêu [31] Cá nhân ko cư trú: Là các khoản thu nhập chịu thuế (tax) đã trả cho cá nhân ko cư trú thuộc diện phải khấu trừ thuế (tax) trong kỳ. 

Trong ví dụ tại bảng tính quý 1/2021: có 1 người: Chuyên gia A là cá nhân ko cư trú đã bị khấu trừ thuế (tax) với mức TNCN là: 20.000.000

Các bạn phân biệt: Chỉ tiêu 26,27, 28 và chỉ tiêu 29, 30, 31 như sau nhé:
– Điểm giống nhau: đều tìm thu nhập chịu thuế (tax)

– Điểm khác nhau:

+ Chỉ tiêu 26,27, 28: Tìm tất cả thu nhập chịu thuế (tax) của người lao động

+ Chỉ tiêu 29, 30, 31: Chỉ tìm thu nhập chịu thuế (tax) của những người dân lao động ĐÃ BỊ KHẤU TRỪ THUẾ

+ Chỉ tiêu [32] Tổng số thuế (tax) thu nhập cá nhân đã khấu trừ: Chỉ tiêu [32] = [33] + [34] .

Số tiền phát sinh tại chỉ tiêu 32 này là số thuế (tax) TNCN mà các bạn phải nộp trong kỳ

Hạn nộp tiền chính là hạn nộp tờ khai

+ Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau

+ Theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo

+ Chỉ tiêu [33] Cá nhân cư trú: Là số thuế (tax) thu nhập cá nhân  đã khấu trừ của các cá nhân cư trú trong kỳ. 
Trong ví dụ tại bảng tính quý 1: có 2 cá nhân cư trú là Hoàng Văn Hào (đã bị khấu trừ: 170.250) và Nguyễn Thị Hiền (đã bị khấu trừ: 380.000) => Chỉ tiêu [33] = 170.250 + 380.000 = 550.250

+ Chỉ tiêu [34] Cá nhân ko cư trú: Là số thuế (tax) thu nhập cá nhân  đã khấu trừ của các cá nhân ko cư trú trong kỳ. 
Trong ví dụ tại bảng tính quý 1: có 1 cá nhân ko cư trú là chuyên gia A đã bị khấu trừ: 4.000.000  => Chỉ tiêu [34] = 4.000.000

 

+ Chỉ tiêu [35] Tổng TNCT từ tiền phí mua bảo đảm nhân thọ, bảo đảm ko buộc phải khác của Công ty (CTY, DN) bảo đảm ko thành lập tại nước ta cho người lao động: Là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo đảm nhân thọ, bảo đảm ko buộc phải khác có tích lũy về phí bảo đảm của Công ty (CTY, DN) bảo đảm ko thành lập tại nước ta cho người lao động.

+ Chỉ tiêu [36] Tổng số thuế (tax) TNCN đã khấu trừ trên tiền phí mua bảo đảm nhân thọ, bảo đảm ko buộc phải khác của Công ty (CTY, DN) bảo đảm ko thành lập tại nước ta cho người lao động: Là tổng số thuế (tax) thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ trên khoản tiền phí mua bảo đảm nhân thọ, bảo đảm ko buộc phải khác có tích lũy về phí bảo đảm của Công ty (CTY, DN) bảo đảm ko thành lập tại nước ta cho người lao động. Chỉ tiêu [35] = [36] * 10%
II. Cách làm tờ khai thuế (tax) TNCN theo tháng

Các bước thực hiện nay để làm tờ khai thuế (tax) TNCN theo tháng như sau:

Step_Bước 1: Lập bảng tính thuế (tax) TNCN theo tháng

Căn cứ vào số tiền lương mà NLĐ được trả trong tháng để tính ra số thuế (tax) TNCN phải nộp của từng tháng.

 

Step_Bước 2: Làm tờ khai thuế (tax) TNCN theo tháng trên phần mềm HTKK

Căn cứ vào bảng tính thuế (tax) TNCN theo tháng đã làm ở bước 1, các bạn tiến hành đưa số liệu vào tờ khai tháng.Cách làm tờ khai các bạn thực hiện nay tương tự như theo quý

 

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tờ khai thuế (tax) thu nhập cá nhân thành công!

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách làm tờ khai thuế (tax) TNCN theo quý Mẫu 05/KK-TNCN năm 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách làm tờ khai thuế (tax) TNCN theo quý Mẫu 05/KK-TNCN năm 2021 trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách làm tờ khai thuế (tax) TNCN theo quý Mẫu 05/KK-TNCN năm 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách làm tờ khai thuế (tax) TNCN theo quý Mẫu 05/KK-TNCN năm 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách làm tờ khai thuế (tax) TNCN theo quý Mẫu 05/KK-TNCN năm 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Cách làm tờ khai thuế (tax) TNCN theo quý Mẫu 05/KK-TNCN năm 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #làm #tờ #khai # thuế (tax) #TNCN #theo #quý #Mẫu #05KKTNCN #năm