Contents

Cách sử dụng hàm Vlookup trong kế toán tài chính trên Excel

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách sử dụng hàm Vlookup trong kế toán tài chính trên Excel Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 18:06:49 )

309

Hàm VLOOKUP là hàm dò tìm theo cột, sẽ trả về giá trị của một ô nằm trên một cột nào đó nếu thỏa mãn điều khiếu nại dò tìm.
Hàm Vlookup khá cần thiết trong ứng dụng thực tế, nó được áp dụng nhiều trong công việc thực tế như: Tra cứu thông tin của danh sách sản phẩm mà chỉ cần dựa vào Mã hiệu Sản phẩm (Item Code, Product Code, ID…), tra cứu thông tin Nhân viên trong các phòng ban, Công ty dựa vào mã Nhân viên,…chỉ cần dựa vào một yếu tố Duy nhất đó là Mã Nhân viên…
Việc sử dụng hàm Vlookup thành thạo sẽ giúp các bạn giảm thiếu các thao tác trong việc tìm tìm cũng như ghi chép. Sau đây là cú pháp cũng như cách sử dụng hàm Vlookup:

Cú pháp: VLOOKUP(lookup_value,table_array,col_index_num,[range_lookup])

Trong đó:+ Giá trị để tìm tìm (lookup_value): Giá trị để tìm tìm là một trong những Ô và phải có Tên trong vùng dữ liệu tìm tìm (là Ô mã mặt hàng hoá, Mã tài khoản, Mã tài sản, Mã Công cụ dụng cụ….)+ Vùng dữ liệu tìm tìm (table_array): “Vùng dữ liệu tìm tìm” phải chứa tên của “Giá trị để tìm tìm” và phải chứa “Giá trị cần tìm”. Điểm chính thức phát động của vùng được tính từ dãy ô có chứa “giá trị để tìm tìm”. (Cụ thể: là bảng dữ liệu của tháng trước hoặc dữ liệu của Sheet khác)+ Cột trả về giá trị tìm tìm (col_index_num): Là số thứ tự cột, tính từ bên trái sang của vùng dữ liệu tìm tìm. (Bạnn đếm từ bên trái của vùng sang đến cột cần lấy dữ liệu xem là cột thứ mấy).+ Tham số ([range_lookup]):  các bạn điền tham số “” là dò tìm giá trị chính xác. Nếu các bạn muốn dò tìm giá trị tương đối thì tham số lúc này là “1”.Cần phải chú ý Khi chúng ta sử dụng phím F4 có ý nghĩa như sau:
+ F4 (1 lần): để có giá trị tuyệt đối (tuyệt đối được hiểu là cố định cột và cố định dòng – ($cột$dòng);  Ví dụ: $E$12 – tức cố định Cột E và cố định dòng 12
+ F4 (2 lần): để có giá trị tương đối cột và tuyệt đối dòng – được hiểu là cố định dòng thay đổi cột – (cột$dòng); Ví dụ: E$12 – tức cố định dòng 12, ko cố định Cột E.
+ F4 (3 lần): để có giá trị tương đối dòng và tuyệt đối cột – được hiểu là cố định cột thay đổi dòng – ($cộtdòng); Ví dụ: $E12 – tức cố định Cột E, ko cố định dòng 12.Hàm vlookup được ứng dụng trong công việc kế toán tài chính cụ thể như sau:
+ Tìm đơn giá Xuất kho từ bên Bảng Nhập Xuất Tồn về BNL, về Phiếu xuất kho…
+ Tìm Mã product, tên product từ DMHH về Bảng Nhập Xuất Tồn
+ Tìm Số dư của đầu tháng N căn cứ vào cột Số dư cuối của tháng N – 1.
+ Tìm số “Khấu ngốn (Phân bổ) lũy kế từ kỳ trước” của bảng khấu ngốn (bảng phân bổ chi phí (CP)) tháng N, căn cứ vào “Giá trị khấu ngốn (phân bổ) lũy kế” của tháng N – 1.
+ Và các bảng tính khác liên quan lại…
 

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách sử dụng hàm Vlookup trong kế toán tài chính trên Excel đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách sử dụng hàm Vlookup trong kế toán tài chính trên Excel trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách sử dụng hàm Vlookup trong kế toán tài chính trên Excel Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách sử dụng hàm Vlookup trong kế toán tài chính trên Excel mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách sử dụng hàm Vlookup trong kế toán tài chính trên Excel

Link Download Google Drive File phần mềm Cách sử dụng hàm Vlookup trong kế toán tài chính trên Excel , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #sử #dụng #hàm #Vlookup #trong #kế #toán #trên #Excel