Contents

Cách tính lương theo các mẫu mã trả lương trong Công ty (CTY, DN) 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách tính lương theo các mẫu mã trả lương trong Công ty (CTY, DN) 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 20:13:19 )

317

Tiền lương là khoản tiền mà Doanh nghiệp trả cho người lao động để thực hiện nay công việc theo thỏa thuận. Nhưng cần phải đảm bảo ko được thấp rộng mức lương tối thiểu năm 2021.

Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về mẫu mã trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.
Lương được trả bởi tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân mặt hàng.

Trường hợp trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân mặt hàng thì người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan lại đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương.

Hình thức trả lương quy định theo Điều 96 của Bộ luật Lao động được chỉ dẫn cụ thể theo điều 54 của Nghị định 145/2022/NĐ-CP quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động như sau:

1. Hình thức trả lương theo thời gian:

Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng trọn lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể:

– Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc;

– Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc.

Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bởi tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

– Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc.

Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bởi tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà Công ty (CTY, DN) lựa chọn.
Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bởi tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

– Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc.

Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bởi tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.

Thực tế trong các Doanh nghiệp vẫn tồn tại 2 các tính lương như sau:Hình thức 1:
Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / ngày công chuẩn của tháng X số ngày làm việc thực tế

(Ngày công chuẩn chính là ngày công hành chính trong tháng. Ví dụ công ty bạn quy định tư vấn viên cấp dưới đi làm từ thứ 2 đến thứ 7 và được nghỉ ngơi chủ nhật. Tháng 3/2021 có 31 ngày và có 4 ngày chủ nhật thì ngày công chuẩn được xác định là: 31 – 5 = 27 ngày) 

Theo cách này lương tháng thường là con số cố định, chỉ giảm xuống Khi người lao động nghỉ ngơi ko hưởng trọn lương. Với mẫu mã trả lương này người lao động ko hề boăn khoăn về mức thu nhập cuả mình trong mỗi tháng bởi số tiền trừ cho mỗi ngày công ko lương là cố định, nghỉ bao lăm ngày thi họ bị trừ bấy nhiêu tiền trong trường hợp ko có biến động về lương và ngược lại tháng nào làm đi làm đủ ngày theo quy định thì hưởng đủ mức tiền lương.
 Hình thức 2:
Lương tháng = Lương + Phụ cấp (nếu có) / 26 X ngày công thực tế làm việc

(Doanh nghiệp tự quy định 26 hoặc 24 ngày)

Theo cách này lương tháng ko là con số cố định vì ngày công chuẩn mỗi tháng khác nhau, Vì có tháng 28, 30, 31 ngày => có tháng công chuẩn là 24 ngày, có tháng là 26 và cũng có tháng là 27 ngày.  Với mẫu mã trả lương này Khi nghỉ ko hưởng lương người lao động cần cân nhắc nên nghỉ tháng nào để làm sao thu nhập của họ ít hình ảnh hưởng nhất, điều này có thể hình ảnh hưởng tới tình hình sản xuất cuả doanh nghiệp Khi nhiều tư vấn viên cấp dưới cùng chọn nghỉ vào những tháng có ngày công chuẩn lớn nhằm giảm thiểu tiền công bị trừ.
( Con số 26 hoặc 24 tê tưởng trừng như lời khẳng đinh cố định, tuy nhiên thực tế lại làm lương của người lao động biến động)
Ví dụ: Tháng 3/2021 có 31 ngày: 4 ngày chủ nhật, 27 ngày đi làm, công ty trả lương cho NV A 6 Triệu đồng/tháng, A đi làm đầy đủ (tức là 27 ngày)
– Nếu tính lương theo mẫu mã 1:

Lương tháng = 6.000.000/27 X 27 = 6.000.000

– Nếu tính lương theo mẫu mã 2:

Doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động: Mức lương 6 triệu/tháng là tính trên 26 ngày

Lương T3/2021 của A: 6.000.000/26 X 27 = 6.230.769

Vẫn là A, Nhưng trong tháng 2/2021, có 28 ngày, 4 ngày chủ nhật, 24 ngày đi làm, A đi làm đầy đủ.
Lương của A = 6.000.000/26 x 24 = 5.538.426
=> Vậy là trong tháng 2/2021, A đi làm đâỳ đủ tuy nhiên lương mức cảm bắt gặp lại ko đầy đủ.

Hai cách tính lương này sẽ cho ra 2 hiệu quả khác nhau. Việc tính lương theo cách nào Doanh nghiệp sẽ thể hiện nay trên hợp đồng lao động hoặc trong quy định lương thưởng của công ty.
Xem thêm: Cách làm bảng tính lương mỗi tháng trên Excel

Các tính tiền lương trong thời gian ngừng việc, nghỉ ngơi từng năm,
nghỉ ngơi lễ, tết, nghỉ ngơi việc riêng có hưởng trọn lương

1. Tiền lương ngừng việc:

Trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

– Nếu do lỗi của người sử dụng lao động thì người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động;

– Nếu do lỗi của người lao động thì người đó ko được trả lương; những người dân lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc thì được trả lương theo mức do hai phía thỏa thuận tuy nhiên ko được thấp rộng mức lương tối thiểu;

– Nếu vì sự cố về điện, nước mà ko do lỗi của người sử dụng lao động hoặc do thiên tai, hỏa hoán vị, dịch bệnh hiểm nguy, địch họa, di dời địa điểm phát động và sinh hoạt giải trí theo yêu cầu của cơ quan lại đất nước có thẩm quyền hoặc vì lý do tài chính tài chính thì hai phía thỏa thuận về tiền lương ngừng việc như sau:

+ Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận ko thấp rộng mức lương tối thiểu;

+ Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai phía thỏa thuận tuy nhiên phải BH an toàn tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên ko thấp rộng mức lương tối thiểu.

Theo điều 99 của Bộ Luật lao động số 45/2022/QH14 (có hiệu lực thực thi hiện hành từ 01/01/2021)

2. Tiền lương cho các ngày nghỉ ngơi được hưởng trọn lương:

– Ngày nghỉ ngơi từng năm tại Điều 113 của Bộ Luật Lao động số 45/2022/QH14: NLĐ có đủ 12 tháng làm việc cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ ngơi từng năm, hưởng trọn nguyên lương theo hợp đồng lao động từ 12 đến 16 ngày (Tùy theo điều khiếu nại làm việc).

– Ngày nghỉ ngơi lễ, tết tại Điều 112 Bộ Luật Lao động: Người lao động được nghỉ ngơi làm việc, hưởng trọn nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

+ Tết Dương lịch 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch)

+ Tết Âm lịch 05 ngày;

+ Ngày Chiến thắng 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

+ Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

+ Ngày Quốc khánh 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

+ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

– Ngày nghỉ ngơi việc riêng có hưởng trọn lương tại Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật Lao động:

+ Kết hôn: nghỉ ngơi 03 ngày;

+ Con đẻ, con nuôi kết duyên: nghỉ ngơi 01 ngày;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ ngơi 03 ngày.

=> Cách tính tiền lương cho các ngày nghỉ ngơi nguyên lương này là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ ngơi lễ, tết, nghỉ ngơi từng năm, nghỉ ngơi việc riêng có hưởng trọn lương.

(Theo khoản 2 điều 67 Nghị định 145/2022/NĐ-CP)

đầy đủ các bạn xem tại đây: Cách tính tiền lương ngày nghỉ ngơi lễ tết

2. Hình thức trả lương theo sản phẩm

Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng trọn lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ trả mỹ xong số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao  
Lương sản phẩm = Sản lượng sản phẩm X Đơn giá sản phẩm

3. Hình thức trả lương LƯƠNG KHOÁN:

Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng trọn lương khoán, căn cứ vào lượng, chất lượng công việc và thời gian phải trả mỹ xong.
Lương = Mức lương khoán X Tỷ lệ % trả mỹ xong công việc

4. LƯƠNG /THƯỞNG THEO DOANH THU:

là mẫu mã trả lương/thưởng mà thu nhập người lao động phụ thuộc vào doanh số đạt được theo mục tiêu doanh số và chính sách lương/thưởng doanh số của công ty.
Thường áp dụng cho tư vấn viên cấp dưới marketing thương mại, tư vấn viên cấp dưới buôn bán sản phẩm… Hưởng lương theo doanh thu
Các mẫu mã lương/thưởng theo doanh thu:
–          Lương/thưởng doanh số cá nhân
–          Lương/thưởng doanh số group
–          Các mẫu mã thưởng marketing thương mại khác: công nợ, phát triển thị ngôi trường,…Ngoài mức lương cơ bạn dạng Công ty (CTY, DN) phải trả thì cần phải trả thêm lương làm thêm giờ cho người lao động, mời các bạn xem thêm: Cách tính lương làm thêm giờ vào ban tối, ngày lễ

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách tính lương theo các mẫu mã trả lương trong Công ty (CTY, DN) 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách tính lương theo các mẫu mã trả lương trong Công ty (CTY, DN) 2021 trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách tính lương theo các mẫu mã trả lương trong Công ty (CTY, DN) 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách tính lương theo các mẫu mã trả lương trong Công ty (CTY, DN) 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách tính lương theo các mẫu mã trả lương trong Công ty (CTY, DN) 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Cách tính lương theo các mẫu mã trả lương trong Công ty (CTY, DN) 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #tính #lương #theo #các #hình #thức #trả #lương #trong #doanh #nghiệp