Contents

Cách tính thuế (tax) thu nhập cá nhân năm 2021 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách tính thuế (tax) thu nhập cá nhân năm 2021 mới nhất Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 09:31:00 )

109

Để tính thuế (tax) TNCN cho năm 2021, kế toán tài chính cần quan lại tâm đến các thông tư chỉ dẫn về thuế (tax) TNCN sau: Thông tư 111/2013/TT-BTC được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 92/2015/TT-BTC và Nghị quyết số 954/2022/UBTVQH14 về việc nâng mức giảm trừ bạn dạng thân mình và người phụ thuộc

– Thời điểm tính thuế (tax) TNCN: Là thời điểm chi trả thu nhập.

Ví dụ: Tiền lương của tháng 12/2022 hoặc tiền thưởng tết trả vào tháng 1 năm 2021 thì tính vào thu nhập chịu thuế (tax) của tháng 1 năm 2021 (Khi quyết toán thuế (tax) TNCN cũng tính vào năm 2021)

I. Đối với các nhân cư trú:

1. Cách tính thuế (tax) TNCN với tư vấn viên cấp dưới ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên:

Các tư vấn viên cấp dưới ký Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì thực hiện nay tính thuế (tax) TNCN theo biểu lũy tiến từng phần theo công thức sau:

thuế (tax) (Tax) TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế (tax)  X thuế (tax) (Tax) suất (4)

 

Thu nhập tính thuế (tax)  = thu nhập chịu thuế (tax)  – Các khoản giảm trừ (3)

Trong đó:

Thu nhập chịu thuế (tax)  = Tổng lương cảm bắt gặp (1) – Các khoản được miễn  thuế (tax) (2)

Sau đây, Tác giẩ sẽ chỉ dẫn các bạn xác định từng khoản trong công thức tính thuế (tax) TNCN theo biểu lũy tiến nêu trên:

(1) Tổng lương cảm bắt gặp:

Là toàn bộ các khoản thu nhập người lao động cảm bắt gặp trong kỳ (tháng) tính thuế (tax).
Gồm có: Lương + phụ cấp và các khoản bổ sung khác. (cả về tiền thưởng lễ tết như lương tháng thứ 13, hoặc 30/4, 1/5, 2/9… trả vào tháng nào thì tính vào thu nhập chịu thuế (tax) của tháng đó). 

(2) Các khoản được miễn  thuế (tax):- Tiền phụ cấp ăn trưa, giữa ca: 

+ Nếu Doanh nghiệp tổ chức bữa ăn (tự nấu ăn) hoặc mua suất ăn, cấp phiếu ăn thì được Miễn ko hề (ko biến thành giới hạn).
+ Nếu phụ cấp vào tiền lương (chi bởi tiền): thì được miễn tối đa 730.000 đồng/người/tháng  

=> Nếu mức chi cao rộng 730.000 thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế (tax) TNCN của người lao động.

Ví dụ: Công ty Thiên Ưng ko tổ chức nấu ăn mà phụ cấp tiền ăn vào bảng lương mỗi tháng. 

Tháng 1/2021, Nhân viên A được phụ cấp tiền ăn trưa là 900.000

Thì: được miễn 730.000. Còn 170.000 còn lại sẽ phải tính thuế (tax) TNCN+ Chi bởi cả 2 mẫu mã cùng lúc: Theo Công văn số 4767/TCT-DNNCN ngày 20/11/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax) về chính sách thuế (tax) TNCN đối với khoản tiền ăn giữa ca cho người lao động: ngôi trường hợp Công ty vừa tổ chức bữa ăn giữa ca bên dưới mẫu mã trực tiếp nấu ăn, vừa chi bởi tiền mặt tối đa ko thật giới hạn mức 730.000 đồng/người/tháng thì cũng được miễn thuế (tax) TNCN.

– Phụ cấp điện thoại: Được miễn theo mức khoán chi đã quy định của công ty.

Công ty Thiên Ưng quy định: Nhân viên marketing thương mại được phụ cấp tiền điện thoại theo mức khoán chi là 500.000/tháng.

Trong tháng 1/2021, phát sinh thu nhập của 2 tư vấn viên cấp dưới marketing thương mại C và D như sau:

+ Nhân viên C được nhận phụ cấp điện thoại là 450.000

=> Khi tính thuế (tax) TNCN anh C được miễn ko hề khoản tiền điện thoại 450.000 này.

+ Nhân viên D được nhận phụ cấp điện thoại là 550.000

=> Khi tính thuế (tax) TNCN anh D được miễn khoản tiền điện thoại 500.000.
Còn 50.000 được nhận cao rộng quy định sẽ vào cộng vào để tính thuế (tax).

(Tham khảo tại các công văn: Công văn 1166/TCT-TNCN/ Công văn 5023/TCT-TNCN)

Công văn số 45/TCT-TNCN ngày 4/1/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax) về chính sách thuế (tax) TNCN đối với các khoản khoán chi tiền điện thoại 

– Tiền phụ cấp trang phục:

+ Nếu cảm bắt gặp bởi tiền: Miễn tối đa 5 triệu/người/năm

+ Nếu cảm bắt gặp bởi bảo vật: Miễn toàn bộ

+ Nếu vừa cảm bắt gặp tiền vừa cảm bắt gặp bảo vật: thì phần cảm bắt gặp bởi bảo vật ko biến thành tính thuế (tax) còn phần tiền vẫn bị đánh giá 5 triệu/năm.
Ví dụ: Trong năm 2021, anh Hòa được công ty Thiên Ưng phụ cấp trang phục như sau:

+ Tháng 1/2021: Được phụ cấp 3 triệu bởi tiền mặt

=> Vì chưa quá 5 triệu nên tại tháng 1/2021 anh Hòa được miễn thuế (tax) TNCN ko hề số tiền 3 triệu

+ Tháng 3/2021: Được phụ cấp 4 triệu bởi tiền mặt và 6 triệu bởi bảo vật.

=> Tổng số tiền phụ cấp trang phụ bởi tiền mặt trong năm 2021 của anh Hòa là: 3 triệu + 4 triệu = 7 triệu (vượt quá 5 triệu) => Số tiền vượt: 7 triệu – 5 triệu = 2 triệu tiền mặt sẽ bị cộng vào thu nhập tính thuế (tax) tại tháng 3/2021. Còn 6 triệu bởi bảo vật vẫn được miễn.

– Tiền làm thêm giờ ban tối, làm thêm giờ cao rộng so với làm việc buổi ngày, giờ hành chính: Sẽ được miễn phần cao rộng

Ví dụ: Lương thời gian làm việc hành chính của chị Minh là 10.000.000/tháng (Tính cho 25 ngày/tháng và 8h/1 ngày)

=> Lương 1h hành chính của chị Minh là: 10.000.000/25/8 = 50.000/giờ

+ Chị Minh là thêm 1 giờ vào ngày nghỉ ngơi mặt hàng tuần được trả 200% tiền lương là: 50.000 x 200% = 100.000

Trong 100.000 cảm bắt gặp do làm thêm giờ này có:

+ Mức cao rộng giờ làm việc hành chính là: 100.000 – 50.000 = 50.000 ĐƯỢC MIỄN THUẾ

+ 50.000 còn lại vẫn phải cộng vào thu nhập chịu thuế (tax) để tính thuế (tax) TNCN

Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm:Cách tính tiền lương làm thêm giờ: ban tối, ngày lễ

– Các khoản phúc lợi: 

+ Khoản tiền cảm bắt gặp do đám hiếu, hỉ cho bạn dạng thân mình và gia đình người lao động được miễn theo quy định chung của DN và phù phù hợp với mức xác định thu nhập chịu thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) theo các văn bạn dạng chỉ dẫn thi hành Luật thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN)

(Theo khoản 5 điều 11 của TT 92/2015/TT-BTC).

+ Đối với các khoản chi trực tiếp cho người lao động, Công ty phải tính vào thu nhập chịu thuế (tax) thu nhập cá nhân để tính thuế (tax) thu nhập cá nhân.

(Theo CV 34440/CT-HTr của Cục  thuế (tax) TP )

 – Về khoản tiền công tác phí: Trường hợp các khoản thanh toán tiền công tác phí như tiền vé máy cất cánh, tiền lưu trú, tiền taxi và tiền ăn của các cá nhân đi công tác được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) theo quy định của Luật thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) và các văn bạn dạng chỉ dẫn Luật thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) hiện nay hành thì các khoản thanh toán tiền công tác phí này là khoản thu nhập được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) thu nhập cá nhân.

(Theo Công văn 1166/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế (tax) (Tax))

– Khoản tiền thuê ngôi nhà được người lao động trả thay: được miễn phần vượt quá 15%

Khoản tiền thuê ngôi nhà, điện nước và các dịch vụ tất nhiên (nếu có) đối với ngôi nhà tại do đơn vị sử dụng lao động trả thay tính vào thu nhập chịu thuế (tax) theo số thực tế trả thay tuy nhiên ko vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (tax) phát sinh (chưa bao héc tàm tất cả tiền thuê ngôi nhà, điện nước và dịch vụ tất nhiên (nếu có)) tại đơn vị ko phân biệt điểm trả thu nhập.

Ví dụ 1: Tháng 1/2021, anh Mạnh có tổng thu nhập chịu thuế (tax) (chưa bao héc tàm tất cả tiền thuê ngôi nhà) là 10 triệu và anh được trả thay tiền thuê ngôi nhà là một trong những trong triệu

Xác định: 15% của tổng thu nhập chịu thuế (tax) (chưa bao héc tàm tất cả tiền thuê ngôi nhà) là: 15% x 10 triệu = 1,5 triệu

Vì số tiền thuê ngôi nhà được trả thay là một trong những trong triệu < 15% của tổng thu nhập chịu thuế (tax) (chưa bao héc tàm tất cả tiền thuê ngôi nhà) là một trong những trong,5 triệu => Khoản tiền 1 triệu tiền thuê ngôi nhà được trả thay này sẽ bị cộng ko hề vào thu nhập chịu thuế (tax) của tháng 1/2021 để tính thuế (tax) (ko được miễn phần nào)

Ví dụ 2: Tháng 2/2021, anh Mạnh có tổng thu nhập chịu thuế (tax) (chưa bao héc tàm tất cả tiền thuê ngôi nhà) là 10 triệu và anh được trả thay tiền thuê ngôi nhà là 2 triệu

Xác định: 15% của tổng thu nhập chịu thuế (tax) (chưa bao héc tàm tất cả tiền thuê ngôi nhà) là: 15% x 10 triệu = 1,5 triệu

Vì số tiền thuê ngôi nhà được trả thay là 2 triệu > 15% của tổng thu nhập chịu thuế (tax) (chưa bao héc tàm tất cả tiền thuê ngôi nhà) là một trong những trong,5 triệu => Khoản tiền vượt quá 15% là: 2 triệu – 1,5 triệu = ,5 triệu sẽ được miễn thuế (tax) TNCN

(Vậy là trong 2 triệu tiền thuê ngôi nhà được trả thay có: ,5 triệu được miễn thuế (tax), còn 1,5 triệu bị cộng vào để tính thuế (tax) TNCN vào tháng 2/2021)
 

Trong khi còn rất nhiều khoản thu nhập được miễn thuế (tax) khác nữa, các bạn vui lòng tham khảo tại đây: 

Các khoản phụ cấp ko tính vào thu nhập chịu thuế (tax) Khi tính thuế (tax) TNCN 

* Riêng khoản phụ cấp xăng xe, chi phí (CP) đi lại:

Theo Công văn số 2192/TCT-TNCN của Tổng Cục thuế (tax) (Tax) về khoản khoán chi xăng xe theo mức cố định mỗi tháng cho tư vấn viên cấp dưới 

Theo đó: chi phí (CP) xăng xe cho người lao động theo mức cố định mỗi tháng để phục vụ cho việc đi lại của cá nhân, ko phải đi công tác thì khoản khoán chi phí (CP) xăng xe này ko được miễn thuế (tax) TNCN.

Tức là:

+ Nếu phụ cấp xăng xe, chi phí (CP) đi lại thuộc về công tác phí thì được Miễn thuế (tax) TNCN

+ Còn nếu khoản tiền phụ cấp xăng xe, phụ cấp đi lại được hưởng trọn cố định mỗi tháng trên bảng lương thì Khi nhận khoản tiền này sẽ bị tính vào thu nhập chịu thuế (tax) Khi tính thuế (tax) TNCN (tức là ko được miễn thuế (tax))

Theo Công văn số 90748/CT-TTHT ngày 4/12/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về chính sách thuế (tax) TNCN thì ngôi trường hợp người lao động cảm bắt gặp khoản trợ cấp tiền đi lại từ ngôi nhà đến điểm làm việc thì đây là các khoản thu nhập phải chịu thuế (tax) TNCN

Hiện nay, tại điểm đ.5 khoản 4 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC miễn thuế (tax) TNCN đối với khoản chi cho phương tiện phục vụ đưa đón người lao động từ ngôi nhà đến điểm làm việc.

(3) Các khoản giảm trừ được quy định tại điều 9 thông tư 111/2013/TT-BCTC như sau:- Giảm trừ gia cảnh: gồm có bạn dạng thân mình và người phụ thuộc

+ Bản thân người nộp thuế (tax) (người lao động có thu nhập): được giảm 11 triệu/người/tháng

* Lưu ý:

+/ Khoản giảm trừ bạn dạng thân mình 11 triệu này chẳng cần thiết phải đăng ký.

+/ Nếu người lao động làm việc tại nhiều điểm thì chỉ được lựa chọn 1 điểm để tính giảm trừ bạn dạng thân mình.

+ Người phụ thuộc: được giảm 4,4 triệu/người/tháng

* Lưu ý:+/ Phải được đăng ký với thuế (tax) (Tax). Xem thêm: thủ tục đăng ký người phụ thuộc)

+/ Người phụ thuộc là kẻ mà người nộp thuế (tax) phải trực tiếp nuôi chăm sóc (con, bố mẹ…).
Để biết người phụ thuộc gồm những ai, cần có điều khiếu nại gì thì mời các bạn tìm hiểu tại đây:

Điều khiếu nại đăng ký người phụ thuộc tính giảm trừ gia cảnh

* Nguyên tắc tính giảm trừ người phụ thuộc:

+/ Một người nộp thuế (tax) có thể đăng ký nhiều người phụ thuộc

+/ Một người phụ thuộc chỉ được giảm trừ cho 1 người nộp thuế (tax) trong 1 năm tính thuế (tax).

+/ Nếu nhiều người (vợ và chồng) có chung 1 người phụ thuộc (con) thì được tự thỏa thuận để 1 người đăng ký lấy giảm trừ.

+/ Không buộc phải đăng ký giảm trừ người phụ thuộc tại điểm lấy giảm trừ bạn dạng thân mình. Ví dụ lấy giảm trừ bạn dạng thân mình tại công ty A thì vẫn có thể đăng ký NPT tại công ty B.
+/ Đăng ký từ tháng nào được giảm trừ từ tháng đó, những đến cuối năm Khi quyết toán được tính từ Khi phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm nuôi chăm sóc.

– Các khoản bảo đảm buộc phải: Các khoản bảo đảm đang tham gia: BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm trách nhiệm công việc và nghề nghiệp đối với một số ngành, nghề phải tham gia bảo đảm buộc phải, Quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo đảm hưu trí tự nguyện sẽ được giảm trừ Khi tính thuế (tax) TNCN.

 

– Nếu trong kỳ người nộp thuế (tax) đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập thì cũng được trừ tuy nhiên phải có giấy chứng nhận của các tổ chức.(4) thuế (tax) (Tax) suất để tính thuế (tax) thu nhập cá nhân là thuế (tax) suất theo biểu lũy tiến từng phần, tức là tính theo từng Bậc thu nhập, mỗi bậc thu nhập có một mức thuế (tax) suất tương ứng.

Được quy định rõ tại khoản 2 điều 7 và Phụ lục: 01/PL-TNCN như sau:

Bậc

Thu nhập tính thuế (tax) /tháng

thuế (tax) (Tax) suất

Tính số thuế (tax) phải nộp

Cách 1

Cách 2

1

Đến 5 triệu đồng (trđ)

5%

trđ + 5% TNTT

5% TNTT

2

Trên 5 trđ đến 10 trđ

10%

,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ

10% TNTT – ,25 trđ

3

Trên 10 trđ đến 18 trđ

15%

,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ

15% TNTT – ,75 trđ

4

Trên 18 trđ đến 32 trđ

20%

1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ

20% TNTT – 1,65 trđ

5

Trên 32 trđ đến 52 trđ

25%

4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ

25% TNTT – 3,25 trđ

6

Trên 52 trđ đến 80 trđ

30%

9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ

30 % TNTT – 5,85 trđ

7

Trên 80 trđ

35%

18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ

35% TNTT – 9,85 trđ

 

Để cho các bạn kế toán tài chính mới tiếp xúc với thuế (tax) TNCN dễ hình dong, Tác giẩ sẽ tóm tắt lại các bước tính thuế (tax) TNCN như sau:

Các công thức tính thuế (tax) TNCN cần ghi nhớ:

1. thuế (tax) (Tax) TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế (tax) X thuế (tax) (Tax) suất (1)

2. Thu nhập tính thuế (tax) = Thu nhập chịu thuế (tax) – các khoản giảm trừ (2)

3. Thu nhập chịu thuế (tax) = Tổng lương cảm bắt gặp – các khoản được miễn thuế (tax) (3)

Các bước thực hiện nay Khi tính thuế (tax) TNCN:

Step_Bước 1: Tính tổng thu nhập: trong tháng người lao động được trả bao lăm khoản các bạn cộng ko hề vào.

Step_Bước 2: Xác định các khoản được Miên thuế (tax) TNCN (nằm ở các khoản phụ cấp => các bạn xác định xem những khoản nào được Miến thuế (tax), mức miễn cụ thể từng khoản)

=> Tổng hợp được bước 1 và bước 2 là chúng ta xác định được thu nhập chịu thuế (tax) của cá nhân đó. (công thức 3)

Step_Bước 3: Xác định các khoản giảm trừ: Mỗi người chỉ được giảm trừ 1 điểm nên nếu có NLĐ ký từ 2 điểm trở lên mà các điểm đều từ 3 tháng thì người này phải lựa chọn 1 điểm để được tính giảm trừ. Các điểm còn lại ko được giảm trừ nữa.

+ Bản thân: tính mức 11 triệu (Không phải đăng ký)

+ Người phụ thuộc: Nếu NLĐ có đăng ký người phụ thuộc thì các bạn xác định số người phụ thuộc của lao động đó rồi nhân với 4,4tr/người

Step_Bước 4: Tính thu nhập tính thuế (tax) – công thức 2

+ TH1: Thu nhập tính thuế (tax) ra âm => NLĐ này có thu nhập chưa đến mức phải đóng thuế (tax)

=> NLĐ ko biến thành khấu trừ thuế (tax) TNCN.

+ TH2: Thu nhấp tính thuế (tax) ra dương => tiến hành tính số thuế (tax) TNCN phải nộp theo bước 5.

Step_Bước 5: Tính ra số thuế (tax) TNCN phải nộp

Sau lúc các bạn tính ra được số tiền thu nhập tính thuế (tax) dương tại bước 4. Chúng ta sẽ đối chiếu thu nhập tính thuế (tax) đó vào bảng thuế (tax) suất theo biểu lũy tiến từng phần để xác định bậc thuế (tax) hoặc công thức tính ra số thuế (tax) TNCN phải nộp.

Ví dụ: Các bạn tính ra thu nhập tính của Nhân viên A là 7 triệu. Chúng ta trông vào bảng thuế (tax) suất thấy: 7 triệu thuộc bậc 2 (cho TNTT từ 5 đến 10 triệu) => dóng sang ngang là chúng ta xác định được công thức tính (các bạn lấy theo công thức ở cách 1 hoặc cách 2 trên bảng tính đều được)

giả định, Tác_Giả_2 lựa chọn các tính theo cách 2 thì công thức là: 10% * TNTT – ,25 trđ 

Sau Khi xác định được công thức chúng ta đưa Thu nhập tính thuế (tax) vào công thức là ra được số thuế (tax) TNCN phải nộp của người đó.

thuế (tax) (Tax) TNCN phải nộp của tư vấn viên cấp dưới A = 10% * 7.000.000 – 250.000 = 450.000
 

Để các bạn làm rõ ràng rộng về cách tính thuế (tax) TNCN của 1 cá nhân cụ thể. Tác giẩ sẽ chỉ dẫn cách bạn cách tính qua 1 ví dụ cụ thể sau: 

Ví dụ: Bà Bắc ký hợp đồng lao động 1 năm ở Công ty Tác_Giả_2, tháng 1 năm 2021 bà Bắc cảm bắt gặp các khoản thu nhập như sau:

+ Lương theo ngày công làm việc thực tế: 23.000.000
+ Phụ cấp ăn trưa: 800.000
+ Phụ cấp điện thoại 300.000
+ Bà cảm bắt gặp 7.500.000 tiền thưởng vào tháng 1 năm 2021.

Bà Bắc đóng các khoản bảo đảm theo lương: 23 triệu.

BHXH

BHYT

BHTN

Tổng

23.000.000 X 8%

23.000.000 X 1,5%

23.000.000 X 1%

2.415.000

 đầy đủ xem tại đây: Mức đóng bảo đảm xã hội năm 2021

– Bà Bắc có 2 con nhỏ và đã đăng ký người phụ thuộc tại Công ty Tác_Giả_2.Tính thuế (tax) thu nhập cá nhân phải nộp của Bắc trong tháng 1 năm 20211. Xác định thu nhập chịu thuế (tax) của Bà Bắc:Tổng thu nhập của Bà Bắc trong tháng 1/2021 là:
 23.000.000 + 800.000 + 300.000 + 7.500.000 = 31.600.000
Trong số đó bà Bắc được Miễn:

– Tiền phụ cấp điện thoại: 300.000
– Tiền phụ cấp ăn trưa theo quy định được miễn tối đa là 730.000 ( vậy là trong số 800.000 bà Bắc cảm bắt gặp thì bà chỉ được Miễn 730.000 còn 70.000 phải chịu thuế (tax)) 

 Vậy thu nhập chịu thuế (tax) của Bà Bắc là:

31.600.000 – 300.000 – 730.000 = 30.570.000

     
 2. Các khoản được giảm trừ:  

– Bản thân bà Bắc: 11.000.000
– Người phụ thuộc : 2 con là: 2  X  4.400.000 = 8.800.000
– Tiền đóng bảo đảm: 2.415.000
=> Tổng các khoản được giảm trừ là: 11.000.000 + 8.800.000 + 2.415.000 = 22.215.000   
 3. Thu nhập tính thuế (tax) của Bà Bắc là:
 Thu nhập tính thuế (tax) = thu nhập chịu thuế (tax) – các khoản giảm trừ
                                          30.570.000     –      22.215.000      =  8.355.000
Bây giờ chúng ta sẽ tính số thuế (tax) thu nhập cá nhân phải nộp của Bà Bắc qua việc đưa thu nhập tính thuế (tax) 8.355.000 vào trong bảng tính thuế (tax) theo lũy tiến từng phần ở bên trên: Tính theo cách 2 ở bảng Phụ lục: 01/PL-TNCN cho sớm chóng rộng nhé:
Ta thấy Thu nhập tính thuế (tax) TNCN của bà Bắc là 8.355.000 thuộc BẬC 2 trong biểu thuế (tax) suất, và có cách tính là: 10% * TNTT – ,25 trđ
=> Số thuế (tax) thu nhập cá nhân phải nộp của bà Bắc trong tháng 1 năm 2021 là:

10% X 8.355.000 – 250.000 = 585.500 

2. Cách tính thuế (tax) TNCN với tư vấn viên cấp dưới ký hợp đồng lao động bên dưới 3 tháng:

– Khấu trừ 10%: Dành cho ko ký hợp đồng lao động (theo chỉ dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư 111) hoặc ký hợp đồng lao động bên dưới bố (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế (tax) theo mức 10% trên thu nhập trước Khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế (tax) theo tỷ lệ nêu trên tuy nhiên ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế (tax) của cá nhân sau Khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (tax) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (Cam kết 02/CK-TNCN) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân.

(Cam kết 02/CK-TNCN được lấy mẫu tại Thông tư 92/2015/TT-BTC)

(Người làm cam kết 02 cần phải có MST tại thời điểm làm cam kết nhé)

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập ko khấu trừ thuế (tax). Kết thúc năm tính thuế (tax), tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (tax) (vào mẫu phát hành tất nhiên văn bạn dạng chỉ dẫn về cai quản lý thuế (tax)) và nộp cho cơ quan lại thuế (tax). Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bạn dạng cam kết của mình, ngôi trường hợp phát hiện nay có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật cai quản lý thuế (tax).

Cá nhân làm cam kết theo chỉ dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế (tax) và có mã số thuế (tax) tại thời điểm cam kết.

đầy đủ về cách tính và ví dụ các bạn xem tại đây: Cách tính thuế (tax) TNCN đối với lao động thử việc – thời vụ 
 

3. Lưu ý:- Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ bố (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện nay khấu trừ thuế (tax) theo Biểu thuế (tax) lũy tiến từng phần, bao gồm ngôi trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ bố (03) tháng trở lên tại nhiều điểm.- Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ bố (03) tháng trở lên tuy nhiên nghỉ ngơi làm trước Khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện nay khấu trừ thuế (tax) theo Biểu thuế (tax) lũy tiến từng phần.

Theo điểm b, khoản 1, điều 25 của Thông tư 111/2013/TT-BTC

II. Đối với các nhân cư trú:

– Khấu trừ 20%: Dành cho cá nhân ko cư trú được xác định bởi thu nhập chịu thuế (tax) từ tiền lương, tiền công nhân (×) với thuế (tax) suất 20%.

 

 

(Mẫu bảng tính thuế (tax) thu nhập nhân cho người lao động mỗi tháng)Có chỗ nào chưa hiểu các bạn cứ để lại comment, Tác giẩ sẽ giải đáp cụ thể.

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách tính thuế (tax) thu nhập cá nhân năm 2021 mới nhất chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách tính thuế (tax) thu nhập cá nhân năm 2021 mới nhất trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách tính thuế (tax) thu nhập cá nhân năm 2021 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách tính thuế (tax) thu nhập cá nhân năm 2021 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách tính thuế (tax) thu nhập cá nhân năm 2021 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Cách tính thuế (tax) thu nhập cá nhân năm 2021 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #tính # thuế (tax) #thu #nhập #cá #nhân #năm #mới #nhất