Cách viết hóa đơn, kê khai, định khoản mặt hàng cho biếu tặng

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách viết hóa đơn, kê khai, định khoản mặt hàng cho biếu tặng 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 10:49:24 )

307

Quy định mặt hàng cho biếu tặng tư vấn viên cấp dưới và quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng dịp lễ tết (miễn giảm)

Trong quá trình sản xuất marketing thương mại, Công ty (CTY, DN) có thể phát sinh các khoản chi phí (CP) liên quan lại đến cho biếu tặng tư vấn viên cấp dưới (dịp lễ tết, trung thu, sinh nhật) hoặc quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (dịp khai trương mở bán, lễ tết)

Dưới đây, Tác giẩ sẽ chia sẻ các thông tin liên quan lại đến khoản cho biếu tặng này

I. Hóa đơn mặt hàng cho biếu tặng:

– Theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC (sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC) thì: Người buôn bán phải lập hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ, cả về các ngôi trường hợp product, dịch vụ dùng để khuyến mại, lăng xê, mặt hàng mẫu; product, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động.

=> Vậy là, Khi thực hiện nay xuất mặt hàng để cho biếu tặng Công ty (CTY, DN) sẽ phải xuất hóa đơn

Cách viết hóa đơn mặt hàng cho biếu tượng được chỉ dẫn tại khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC như sau: Đối với product, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn buôn bán sản phẩm), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế (tax) GTGT như hóa đơn xuất buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.

– Mẫu hóa đơn Khi xuất mặt hàng cho biếu tặng:

Các lưu ý Khi lập hóa đơn mặt hàng cho biếu tặng:

– Phần thông tin người sử dụng mặt hàng:

+ Nếu người được cho biếu tặng nhận hóa đơn: thì ghi rõ và đầy đủ thông tin người sử dụng mặt hàng

+ Nếu người được cho biếu tặng ko sở hữu và nhận hóa đơn thì ghi “Người mua ko lấy hóa đơn”

– Phần mẫu mã thanh toán: vì cho biếu tặng miễn giảm nên chúng ta vạch men chéo
– Phần nội dung “Tên product dịch vụ”: các bạn ghi thêm dòng chữ “Hàng tặng miễn giảm” để lấy đó làm căn cứ định khoản vào chi phí (CP).

– Phần đơn giá: là giá của product, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các phát động và sinh hoạt giải trí này (Theo Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC)

 
Câu hỏi được rất nhiều bạn quan lại tâm: Có được xuất hóa đơn tổng ko?

Tặng cho nhiều quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng hoặc nhiều tư vấn viên cấp dưới như thế mà xuất hóa đơn cho từng người, từng đối tượng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng ah?

Tác giẩ trả lời như sau:

Như các bạn đã biết:

– Khi bánn product, dịch vụ có tổng giá thanh toán bên dưới 200.000 đồng mỗi lần thì ko phải lập hóa đơn, trừ ngôi trường hợp người sử dụng yêu cầu lập và giao hóa đơn và cuối mỗi ngày, phải lập một hóa đơn phải làm 1 hóa đơn tổng tất nhiên bảng kê cho số mặt hàng đã buôn bán. (Theo Điều 18 Thông tư số 39/2014/TT-BTC)

– Trường hợp Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người sử dụng ko lấy hóa đơn hoặc ko cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (tax) (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người sử dụng ko lấy hóa đơn” hoặc “người sử dụng ko cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (tax). (Theo điểm 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC

=> Nhưng theo công văn Số: 5483/TCT-DNL V/v Trả lời chính sách thuế (tax) ngày 28/11/2022 của Tổng Cục thuế (tax) (Tax) thi:

Lưu ý: Nội dung trên đây, Tác giẩ đang chỉ dẫn các quy định về khoản quà tặng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và tư vấn viên cấp dưới dịp lễ tết. Còn nếu công ty các bạn có thực hiện nay tặng product cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo mẫu mã khuyến mại (như mua 2 tặng 1, mua A tặng B) hoặc tặng quà theo trình, hội nghị quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, tri ân quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng thân thiết) hoặc tặng mặt hàng để dùng thử thì các bạn xem tại đây: Cách viết hóa đơn mặt hàng khuyến mại miễn giảm

II. Kê khai thuế (tax) GTGT của mặt hàng cho biếu tặng:

1. Đối với bên thực hiện nay cho biếu tặng:

– Đầu vào: Khi mua product về để cho biếu tặng thì được khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào (nếu có hóa đơn GTGT đầu vào và thanh toán đúng quy định)

Theo Khoản 5 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC:

thuế (tax) (Tax) GTGT đầu vào của product (bao gồm product mua ngoài hoặc product do Công ty (CTY, DN) tự sản xuất) mà Công ty (CTY, DN) sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, lăng xê bên dưới các mẫu mã, phục vụ cho sản xuất marketing thương mại product, dịch vụ chịu thuế (tax) GTGT thì được khấu trừ.

– Đầu ra: Công ty phải xuất hóa đơn GTGT, trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế (tax) GTGT như hóa đơn xuất buôn bán sản phẩm hóa cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng. Trong đó, giá tính thuế (tax) GTGT là giá tính thuế (tax) của product cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các phát động và sinh hoạt giải trí này.

2. Đối với bên cảm bắt gặp mặt hàng cho biếu tặng:

– Doanh nghiệp Khi nhận product cho, biếu, tặng… mặc dù có hóa đơn vẫn ko được khấu trừ số thuế (tax) GTGT đầu vào

Theo Công văn số 633/TCT-CS ngày 13/2/2015 của Tổng cục thuế (tax) (Tax) về hóa đơn, thuế (tax) GTGT đối với product cho, biếu, tặng:

Trường hợp Công ty (CTY, DN) nhận mặt hàng hoá cho, biếu, tặng của Công ty (CTY, DN) trong nước: do ko phải thanh toán tiền thuế (tax) GTGT nên Công ty (CTY, DN) chưa đáp ứng điều khiếu nại kê khai, khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào theo quy định tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.
III. Doanh thu và chi phí (CP) mặt hàng cho biếu tặng:

1. Doanh thu:

Theo khoản 5 Công văn Số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 về thuế (tax) TNDN của BTC:

“5.1. Bỏ quy định xác định doanh thu tính thuế (tax) đối với product, dịch vụ dùng để cho biếu tặng quy định tại điểm 3b Điều 5″

=> Như vậy: Hàng cho biếu tặng sẽ ko phải ghi nhận doanh thu để tính thuế (tax) TNDN

(Theo công văn Số: 289/TCT-CS V/v thuế (tax) GTGT, TNDN hoặc công văn  Số: 5519/TCT-DNL V/v Chính sách thuế (tax).)

2. Về chi phí (CP): 
– Được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN (Nếu đáp ứng được điều khiếu nại về hóa đơn, chứng từ, thanh toán theo quy định)

– đầy đủ về hóa đơn chứng từ với từng đối tượng:

* Đối với cho biếu tặng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng:

Trường hợp Công ty có mua product (rượu, trà, bánh, kẹo) để tặng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng trong các dịp lễ, tết cổ truyền nhằm mục đích tri ân, duy trì và phát triển mối quan lại hệ với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của Công ty, có hóa đơn, chứng từ hợp lí và thực hiện nay thanh toán cấm dùng tiền mặt (đối với hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên) thì được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) TNDN.

Theo công văn Số: 12129/CT-TTHT V/v: Chính sách thuế (tax) của Cục thuế (tax) (Tax) TP Sài Gòn, ngày 09 tháng 12 năm 2022

* Đối với cho biếu tặng tư vấn viên cấp dưới:

– Tất cả các khoản quà tặng tư vấn viên cấp dưới dịp lễ tết, trung thu, sinh nhật, mồng 8/3, 20/10, 1/6, tặng lịch… đều thuộc group các khoản chi có tính chất phúc lợi nên bị đánh giá mức được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN là: tổng số chi ko thật 01 tháng lương bình quân thực tế thực hiện nay trong năm tính thuế (tax).
Theo Công văn 4003/TCT-CS Ngày 17/10/2022 của Tổng Cục thuế (tax) (Tax) về chính sách thuế (tax) đối với mua product làm quà cho cán bộ, tư vấn viên cấp dưới.
 

đầy đủ các bạn xem tại đây: Các khoản chi có tính chất phúc lợi

– Hồ sơ chứng từ quà tết cho tư vấn viên cấp dưới:

+ Hợp đồng, Hoá đơn mua quà tết (Nếu có)

+ Chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt đối với các hóa đơn có tổng thanh toán từ 20 triệu đồng trở lên

+ Quy định trong quy định tài chính, chi tiêu nội bộ… của Công ty (CTY, DN) về việc tặng quà vào các dịp lễ tết

+ Quyết định tặng quà tết cho tư vấn viên cấp dưới

+ Hoá đơn đầu ra

IV. thuế (tax) (Tax) TNCN với khoản quà tặng:

1. Đối với tư vấn viên cấp dưới được nhận quà:

– Đây là khoản tiền có tính chất tiền lương tiền công nên phải cộng vào thu nhập chịu thuế (tax) để tính thuế (tax) TNCN.

Theo khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC: 

e) Các khoản thưởng bởi tiền hoặc ko bởi tiền bên dưới mọi mẫu mã

2. Đối với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng là cá nhân:

– Nếu quà tặng là tài sản ko phải đăng ký sở hữu hoặc đăng ký sử dụng thì phát động và sinh hoạt giải trí tặng quà khuyến mại của Đơn vị ko thuộc diện chịu thuế (tax) TNCN.

– Nếu các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan lại cai quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, bao gồm sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy; thuyền, bao gồm du thuyền; tàu cất cánh; súng săn, súng thể thao thì phải chịu thuế (tax) TNCN từ quà tặng (Theo Khoản 10 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC)

– Nếu quà tặng cảm bắt gặp từ phát động và sinh hoạt giải trí trúng thưởng vượt trên 10 triệu đồng thuộc diện chịu thuế (tax) thu nhập cá nhân từ trúng thưởng.

V. Định Khoản mặt hàng cho biếu tặng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng/tư vấn viên cấp dưới:

1. Định Khoản cho biếu tặng Khách mặt hàng:

1.1. Trường hợp mua mặt hàng về tặng ngay cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (ko qua nhập kho)

Nợ TK TK 641 – Chi phí buôn bán sản phẩm (Thông tư 133 dùng tài khoản 6421)

Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (Nếu đủ điều khiếu nại khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào)

Có TK 111/112/331 (Tùy theo tình trạng và mẫu mã thanh toán)

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp

1.2 Trường hợp mua mặt hàng về nhập kho sau đó mới mang tặng cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng:

– Khi mua mặt hàng, căn cứ vào hóa đơn đầu vào định khoản:

Nợ TK TK 156

Nợ TK TK 133 (Nếu có)

Có TK 111/112/331 (Tùy theo tình trạng và mẫu mã thanh toán)

– Khi tặng mặt hàng -> xuất hóa đơn -> căn cứ vào hóa đơn định khoản:

Nợ TK TK 641

Có TK 156

Có TK 3331

1.3. Nếu mặt hàng mang tặng do Công ty (CTY, DN) tự sản xuất ra thì định khoản:

Nợ TK TK 641 Chi phí buôn bán sản phẩm (chi phí (CP) SX sản phẩm, giá vốn mặt hàng hoá + thuế (tax) (Tax) GTGT đầu ra phải nộp

Có TK 152/153/155/156: chi phí (CP) SX sản phẩm, giá vốn mặt hàng hoá

Có TK 3331

1.4. Định Khoản đối với bên quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng cảm bắt gặp quà tặng:

Nợ TK 152/153/154/156/242/641/642: Nếu cảm bắt gặp hóa đơn thì giá trị xác định theo hóa đơn (cả phần thuế (tax) GTGT trên hóa đơn). Nếu ko sở hữu và cảm bắt gặp hóa đơn thì quy đổi trị giá món quà theo thị ngôi trường.

Nợ TK 211:  Giá trị theo đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận hoặc tổ chức định giá chuyên nghiệp; Các chi phí (CP) mà bên nhận phải chi ra tính đến thời điểm đưa TSCĐ vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, lệ phí trước bạ (nếu có). (Theo điểm d6 điều 35 của thông tư 200)

Có 711: Doanh nghiệp nhận quà tặng phải quy đổi ra Thu nhập khác để chịu thuế (tax) TNDN

Nếu Công ty (CTY, DN) bạn được tặng quà, hãy quy đổi trị giá món quà theo thị ngôi trường và ghi nhận vào “Thu nhập khác” để chịu thuế (tax) TNDN (khoản 15 Điều 7 Thông tư 78/2014/TT-BTC) (Theo Công văn số 934/CT-TTHT ngày 7/2/2022)

2. Định Khoản tặng quà lễ tết cho tư vấn viên cấp dưới:
2.1. Trường hợp mua mặt hàng về tặng ngay cho tư vấn viên cấp dưới (ko qua nhập kho)

Nợ TK TK 641 – Tặng cho bộ phận buôn bán sản phẩm (Thông tư 133 dùng tài khoản 6421)

Nợ TK TK 642 – Tặng cho bộ phận cai quản lý (Thông tư 133 dùng tài khoản 6422)

Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (Nếu đủ điều khiếu nại khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào)

Có TK 111/112/331 (Tùy theo tình trạng và mẫu mã thanh toán)

Có TK 3331 – thuế (tax) (Tax) GTGT phải nộp

2.2 Trường hợp mua mặt hàng về nhập kho sau đó mới mang tặng cho tư vấn viên cấp dưới:

– Khi mua mặt hàng, căn cứ vào hóa đơn đầu vào định khoản:

Nợ TK TK 156

Nợ TK TK 133 (Nếu có)

Có TK 111/112/331 (Tùy theo tình trạng và mẫu mã thanh toán)

– Khi mặt hàng mua hoặc mặt hàng tự sản xuất ra để tặng cho nhân -> xuất hóa đơn -> căn cứ vào hóa đơn định khoản:

Nợ TK TK 641/642

Có TK 152/153/155/156

Có TK 3331
 

Tác Giẩ XIN CHÚC CÁC BẠN LÀM TỐT

VÀ NHẬN ĐƯỢC NHIỀU QUÀ TẶNG DỊP LỄ TẾT

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách viết hóa đơn, kê khai, định khoản mặt hàng cho biếu tặng đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách viết hóa đơn, kê khai, định khoản mặt hàng cho biếu tặng trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách viết hóa đơn, kê khai, định khoản mặt hàng cho biếu tặng Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách viết hóa đơn, kê khai, định khoản mặt hàng cho biếu tặng mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách viết hóa đơn, kê khai, định khoản mặt hàng cho biếu tặng

Link Download Google Drive File phần mềm Cách viết hóa đơn, kê khai, định khoản mặt hàng cho biếu tặng , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #viết #hóa #đơn #kê #khai #hạch #toán #mặt hàng #cho #biếu #tặng