Contents

Hồ sơ hưởng trọn chế độ thai sản Khi nghỉ ngơi việc sinh con, thăm khám xét thai 2022

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Hồ sơ hưởng trọn chế độ thai sản Khi nghỉ ngơi việc sinh con, thăm khám xét thai 2022 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 05:17:36 )

149

Hiện nay, thủ tục giấy tờ hưởng trọn chế độ thai sản năm 2021 đang được thực hiện nay theo chỉ dẫn tại điều 4 của Quyết định 166/QĐ-BHXH quy trình giải quyết hưởng trọn các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp.

I. Hồ sơ hưởng trọn chế độ thai sản:Đối với chế độ thai sản của người đang đóng BHXH: Hồ sơ theo quy định tại Điều 101 Luật BHXH; khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 5 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP; Điều 15, 18, 21 Thông tư số 56/2022/TT-BYT; Điều 7 Nghị định số 33/2022/NĐ-CP và khoản 2 Điều 15 Nghị định số 143/2022/NĐ-CP, gồm Danh sách 01B-HSB do đơn vị SDLĐ lập và giấy tờ nêu bên dưới đây:1. Đối với lao động nữ giới đi thăm khám xét thai, sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý; người lao động thực hiện nay biện pháp tránh thai:

1. 1. Hồ sơ hưởng trọn chế độ:

– Nếu điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện của người lao động; ngôi trường hợp chuyển tuyến đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh trong quá trình điều trị nội trú thì có thêm Bản sao giấy chuyển tuyến hoặc bạn dạng sao giấy chuyển viện.

– Nếu điều trị nước ngoài trú: Giấy chứng nhận nghỉ ngơi việc hưởng trọn BHXH; hoặc bạn dạng sao giấy ra viện có chỉ định của y, BS điều trị cho nghỉ ngơi thêm sau thời gian điều trị nội trú.

1.2. Thủ tục hưởng trọn chế độ:

– Step_Bước 1: Người lao động lấy giấy tờ giấy tờ từ bệnh viện (theo mục 1.1 nêu trên) -> Nộp cho Công ty (CTY, DN) (người sử dụng lao động)

– Step_Bước 2: Doanh nghiệp (đơn vị sử dụng lao động): Làm giấy tờ theo mẫu 01B-HSB theo quyết định 166/QĐ-BHXH (Danh sách đề nghị giải quyết hưởng trọn chế độ ốm đau, thai sản, chăm sóc sức phục hồi sức mạnh mạnh khoắn)
– Step_Bước 3: Doanh nghiệp nộp giấy tờ tại bước 1 và bước 2 cho cơ quan lại bảo đảm

2. Đối với lao động nữ giới Khi nghỉ ngơi việc sinh con:

2.1. Hồ sơ hưởng trọn chế độ thai sản đối với lao động nữ giới sinh con bao héc tàm tất cả:
– Bản sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh hoặc bạn dạng sao giấy chứng sinh của con.

– Trường hợp con chết sau Khi sinh: Ngoài giấy tờ nêu tại nội dung a tiết này có thêm bạn dạng sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử hoặc bạn dạng sao giấy báo tử của con; ngôi trường hợp con chết ngay sau Khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bởi trích sao hoặc tóm tắt giấy tờ bệnh án hoặc giấy ra viện của bà mẹ hoặc của lao động nữ giới mang thai hộ thể hiện nay con chết.

– Trường hợp bà mẹ hoặc lao động nữ giới mang thai hộ chết sau Khi sinh con thì có thêm bạn dạng sao giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử của bà mẹ hoặc của lao động nữ giới mang thai hộ.

– Trường hợp bà mẹ sau Khi sinh hoặc bà mẹ nhờ mang thai hộ sau Khi nhận con mà ko hề đủ sức mạnh mạnh khoắn để chăm sóc con thì có thêm biên bạn dạng GĐYK của bà mẹ, bà mẹ nhờ mang thai hộ.

– Trường hợp Khi mang thai phải nghỉ ngơi việc để chăm sóc thai theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật BHXH thì có thêm một trong các giấy tờ sau:

+ Trường hợp điều trị nội trú: Bản sao giấy ra viện hoặc tóm tắt giấy tờ bệnh án thể hiện nay việc nghỉ ngơi chăm sóc thai.

+ Trường hợp điều trị nước ngoài trú: Giấy chứng nhận nghỉ ngơi việc hưởng trọn BHXH thể hiện nay việc nghỉ ngơi chăm sóc thai.

+ Trường hợp phải GĐYK: Biên bạn dạng GĐYK.

– Trường hợp lao động nữ giới mang thai hộ sinh con hoặc bà mẹ nhờ mang thai hộ nhận con thì có thêm bạn dạng sao của bạn dạng thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định tại Điều 96 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014; văn bạn dạng xác nhận thời điểm giao đứa trẻ của bên nhờ mang thai hộ và bên mang thai hộ.2.2. Thủ tục làm giấy tờ hưởng trọn chế độ thai sản Khi nghỉ ngơi việc sinh con:
Step_Bước 1: Người sử dụng lao động làm giấy tờ báo giảm người lao động nghỉ ngơi thai sản

– Thành phần giấy tờ: Mẫu D02-LT theo Quyết định số 1040/QĐ-BHXH và cách làm

– Lưu ý: 

+ Ghi chú ghi rõ Nghỉ thai sản + ngày thực tế mà người lao động chính thức phát động nghỉ ngơi tại đơn vị.

+ Thời gian nghỉ ngơi hưởng trọn chế độ thai sản trước Khi sinh tối đa ko thật 2 tháng.

Step_Bước 2: Làm giấy tờ hưởng trọn chế độ thai sản sau Khi sinh con:

1. Lao động nữa sinh con nộp giấy tờ cho Công ty (CTY, DN) theo quy định tại mục 2.1 nêu trên

2. Doanh nghiệp làm mẫu: 01B-HSB theo quyết định 166/QĐ-BHXH

(Danh sách đề nghị giải quyết hưởng trọn chế độ ốm đau, thai sản, chăm sóc sức phục hồi sức mạnh mạnh khoắn)

3. Doanh nghiệp nộp giấy tờ tại Mục 1 và Mục 2 nêu trên cho cơ quan lại bảo đảm
Lưu ý: sau Khi chuẩn bị giấy tờ đầy đủ theo quy định của pháp luật, người lao động có thể nộp ngay giấy tờ cho người sử dụng lao động mà ko phải đợi đến ko hề thời gian nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản. 

Sau Khi nhận đủ giấy tờ từ người lao động, người sử dụng lao động có thể nộp ngay cho cơ quan lại bảo đảm xã hội để giải quyết sớm quyền lợi cho người lao động.

Theo Công văn 361/LĐTBXH-BHXH chỉ dẫn về thời gian nộp giấy tờ để hưởng trọn chế độ thai sản của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 

3. Hồ sơ hưởng trọn chế độ thai sản của người lao động nhận nuôi con ăn học nuôi bên dưới 06 tháng tuổi: Bản sao giấy chứng nhận nuôi con ăn học nuôi.

4. Đối với lao động nam những Khi có vợ sinh con:

4.1. Hồ sơ hưởng trọn chế độ:
* Chế độ nghỉ ngơi việc Khi vợ sinh con:

+ Bản sao giấy chứng sinh hoặc bạn dạng sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con.

+ Trường hợp sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con bên dưới 32 tuần tuổi mà giấy chứng sinh chẳng thể hiện nay thì có thêm giấy tờ của cơ sở đánh giá sức mạnh mạnh khoắn, chữa bệnh thể hiện nay việc sinh con phải phẫu thuật, sinh con bên dưới 32 tuần tuổi.
+ Trường hợp con chết sau Khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bởi trích sao hoặc tóm tắt giấy tờ bệnh án hoặc giấy ra viện của bà mẹ hoặc của lao động nữ giới mang thai hộ thể hiện nay con chết.

* Hưởng trợ cấp một lần Khi vợ sinh con:

+ Bản sao giấy chứng sinh hoặc bạn dạng sao giấy khai sinh hoặc trích lục khai sinh của con.
+ Trường hợp con chết sau Khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh thì thay bởi trích sao hoặc tóm tắt giấy tờ bệnh án hoặc giấy ra viện của bà mẹ hoặc của lao động nữ giới mang thai hộ thể hiện nay con chết.

4.2. Thủ tục hưởng trọn chế độ thai sản đối với lao động nam (người chồng) Khi vợ sinh:
Step_Bước 1: Người lao động nam nộp giấy tờ nêu tại mục 4.1 nêu trên cho Công ty (CTY, DN)

Step_Bước 2: Doanh nghiệp (đơn vị sử dụng lao động): Làm giấy tờ theo mẫu 01B-HSB theo quyết định 166/QĐ-BHXH => nộp cho cơ quan lại BHXH

* Lưu ý: Trường hợp lao động nam đồng thời hưởng trọn chế độ do nghỉ ngơi việc Khi vợ sinh con và hưởng trọn trợ cấp một lần Khi vợ sinh con thì tiếp nhận một lần giấy tờ để hưởng trọn cả 2 chế độ nêu trên.

Để làm rõ ràng rộng về đối tượng, mức hưởng trọn và điều khiếu nại được hưởng trọn chế độ thai sản đối với lao động nam thì các bạn cũng có thể tham khảo tại đây: Mức hưởng trọn chế độ thai sản cho chồng Khi vợ sinh con
 

II. Một vài lưu ý mà bạn cũng có thể quan lại tâm Khi làm giấy tờ hưởng trọn chế độ thai sản:1. Giải thích 1 vài từ ngữ:
– Số lượng thành phần giấy tờ nêu thủ tục là 01 bạn dạng.
– Bản sao hợp thức là bạn dạng sao được chứng thực sao từ sổ gốc hoặc chứng thực sao từ bạn dạng chính hoặc bạn dạng sao đã được đối chiếu với bạn dạng chính.

– Thành phần giấy tờ nêu tại văn bạn dạng này nếu ko ghi là bạn dạng chính thì có thể nộp bạn dạng chính hoặc bạn dạng sao hợp thức; các thành phần giấy tờ, mẫu giấy tờ khác nêu trong văn bạn dạng này mà do cơ quan lại BHXH lập hoặc phát hành là bạn dạng chính.
– GĐYK: Giám định y khoa.2. Thời hạn nộp giấy tờ:
– Thời hạn người lao động được hưởng trọn chế độ phải nộp giấy tờ cho Công ty (CTY, DN): ko thật 45 ngày Tính từ lúc ngày trở lại làm việc. (Theo Điều 14 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH chỉ dẫn Điều 102 của Luật bảo đảm xã hội)
– Thời hạn Công ty (CTY, DN) (đơn vị sử dụng lao động) phải nộp giấy tờ cho cơ quan lại bảo đảm: Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ (Theo khoản 2 Điều 102 của Luật bảo đảm xã hội)
3. Mẫu 01B-HSB theo quyết định 166/QĐ-BHXH (Danh sách đề nghị giải quyết hưởng trọn chế độ ốm đau, thai sản, chăm sóc sức phục hồi sức mạnh mạnh khoắn)

Để xem và tải mẫu 01B-HSB thì các bạn cũng có thể xem tại đây:Mẫu 01B-HSB theo quyết định 166/QĐ-BHXH
(có chỉ dẫn chi tiết cách lập từng phần)

4. Cách nộp giấy tờ:

Nộp qua mạng hoặc qua đường bưu điện

5. Thời hạn giải quyết và chi trả

– Trường hợp đơn vị SDLĐ đề nghị: Tối đa 06 ngày làm việc Tính từ lúc lúc nhận đủ giấy tờ theo quy định.

– Trường hợp người lao động, thân nhân người lao động nộp giấy tờ trực tiếp cho cơ quan lại BHXH: Tối đa 03 ngày làm việc Tính từ lúc ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định.

Theo khoản 4, điều 5 của Quyết định 166/QĐ-BHXH

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Hồ sơ hưởng trọn chế độ thai sản Khi nghỉ ngơi việc sinh con, thăm khám xét thai 2022 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Hồ sơ hưởng trọn chế độ thai sản Khi nghỉ ngơi việc sinh con, thăm khám xét thai 2022 trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Hồ sơ hưởng trọn chế độ thai sản Khi nghỉ ngơi việc sinh con, thăm khám xét thai 2022 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Hồ sơ hưởng trọn chế độ thai sản Khi nghỉ ngơi việc sinh con, thăm khám xét thai 2022 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Hồ sơ hưởng trọn chế độ thai sản Khi nghỉ ngơi việc sinh con, thăm khám xét thai 2022

Link Download Google Drive File phần mềm Hồ sơ hưởng trọn chế độ thai sản Khi nghỉ ngơi việc sinh con, thăm khám xét thai 2022 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hồ #sơ #hưởng trọn #chế #độ #thai #sản #Khi #nghỉ ngơi #việc #sinh #con #thăm khám xét #thai