Contents

Kỳ kế toán tài chính là gì? Kỳ tháng – Qúy – Năm – 15 tháng

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Kỳ kế toán tài chính là gì? Kỳ tháng – Qúy – Năm – 15 tháng Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 19:56:37 )

111

Kỳ kế toán tài chính là quãng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán tài chính chính thức phát động ghi sổ kế toán tài chính đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán tài chính, khóa sổ kế toán tài chính để lập báo cho biết giải trình tài chính. (Theo điều 3 của Luật kế toán tài chính số 88/2015/QH13)

Theo điều 12 của Luật kế toán tài chính số 88/2015/QH13 thì có những kỳ kế toán tài chính như sau: 
1. Kỳ kế toán tài chính năm:Kỳ kế toán tài chính năm là 12 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến ko hề ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán tài chính có đặc thù về tổ chức, phát động và sinh hoạt giải trí được chọn kỳ kế toán tài chính năm là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt mối cung cấp từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến ko hề ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo cho cơ quan lại tài chính, cơ quan lại thuế (tax) 

2. Kỳ theo quý: 

Kỳ kế toán tài chính quý là 03 tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng đầu quý đến ko hề ngày cuối cùng của tháng cuối quý;

3. Kỳ theo tháng:

Kỳ kế toán tài chính tháng là 01 tháng, tính từ đầu ngày 01 đến ko hề ngày cuối cùng của tháng.

Mời các bạn xem thêm: Các bút toán định khoản vào cuối kỳ

Một vài lưu ý:

1. Đối với đơn vị kế toán tài chính mới thành lập thì kỳ kế toán tài chính được quy định như sau:

–  Kỳ kế toán tài chính đầu tiên của Công ty (CTY, DN) mới được thành lập tính từ đầu ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Công ty (CTY, DN) đến ko hề ngày cuối cùng của kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính tháng theo quy định như trên.

– Kỳ kế toán tài chính đầu tiên của đơn vị kế toán tài chính khác tính từ đầu ngày quyết định thành lập đơn vị kế toán tài chính có hiệu lực thực thi hiện hành đến ko hề ngày cuối cùng của kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính tháng theo quy định như trên.2. Đơn vị kế toán tài chính Khi bị chia, thống nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc mẫu mã sở hữu, giải thể, chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí, phá sản thì kỳ kế toán tài chính cuối cùng tính từ đầu ngày kỳ kế toán tài chính năm, kỳ kế toán tài chính quý, kỳ kế toán tài chính tháng theo quy định tại khoản 1 Điều này đến ko hề ngày trước ngày quyết định chia, thống nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình hoặc mẫu mã sở hữu, giải thể, chấm dứt phát động và sinh hoạt giải trí, phá sản đơn vị kế toán tài chính có hiệu lực thực thi hiện hành.3. Trường hợp kỳ kế toán tài chính năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán tài chính năm cuối cùng có thời gian ngắn rộng 90 ngày thì được phép cộng với kỳ kế toán tài chính năm tiếp theo hoặc cộng với kỳ kế toán tài chính năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán tài chính năm; kỳ kế toán tài chính năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán tài chính năm cuối cùng phải ngắn rộng 15 tháng.
4. Xử phạt vi phạm:
Theo khoản 1 điều 7 của Nghị định 41/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán tài chính thì:
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau:

c) Áp dụng sai quy định về kỳ kế toán tài chính

Xem thêm: Năm tài chính là gì? Ngày chính thức phát động năm tài chính 

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Kỳ kế toán tài chính là gì? Kỳ tháng – Qúy – Năm – 15 tháng đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Kỳ kế toán tài chính là gì? Kỳ tháng – Qúy – Năm – 15 tháng trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Kỳ kế toán tài chính là gì? Kỳ tháng – Qúy – Năm – 15 tháng Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Kỳ kế toán tài chính là gì? Kỳ tháng – Qúy – Năm – 15 tháng mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Kỳ kế toán tài chính là gì? Kỳ tháng – Qúy – Năm – 15 tháng

Link Download Google Drive File phần mềm Kỳ kế toán tài chính là gì? Kỳ tháng – Qúy – Năm – 15 tháng , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Kỳ #kế #toán #là #gì #Kỳ #tháng #Qúy #Năm #tháng