Contents

Mẫu bảng kê 01/TNDN theo thông tư 78 mới nhất 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu bảng kê 01/TNDN theo thông tư 78 mới nhất 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 00:36:58 )

305

Mẫu bảng kê 01/TNDN là mẫu bảng kê thu mua product, dịch vụ mua vào ko hề hóa đơn. Doanh nghiệp được phép lập Bảng kê tất nhiên chứng từ thanh toán cho người buôn bán sản phẩm, cung cấp dịch vụ để được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN.

BẢNG KÊ THU MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ
MUA VÀO KHÔNG CÓ HÓA ĐƠN
( Ngày ……. tháng ………. năm ……….. ) 

– Tên Công ty (CTY, DN): ……………………………………….

Mã số thuế (tax): …………….

 
– Địa chỉ: …………………………………………………………..
– Địa chỉ điểm tổ chức thu mua: ………………………
– Người phụ trách thu mua: ………………………………………………………

Ngày tháng năm mua mặt hàng

Người buôn bán

Hàng hóa mua vào

Ghi chú

Tên người buôn bán

Địa chỉ

Số CMT dân chúng

Tên mặt mặt hàng

Số lượng

Đơn giá

Tổng giá thanh toán

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
– Tổng giá trị mặt hàng hóa mua vào: …………………………………
 

 

Người lập bảng kê
(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Ngày …. tháng …. năm ……..Giám đốc Công ty (CTY, DN)
(Ký tên, đóng dấu)

Các bạn muốn lấy mẫu bảng kê 01/TNDN trên đây thì có thể gửi vào mail “h[email protected]”. Tác giẩ sẽ gửi lại cho các bạn. 

Tác giẩ cung cấp 1 mẫu bảng kê 01/TNDN đã được lập sẵn để các bạn tham khảo 

(Đây là mẫu bảng kê thu mua product ko hề hóa đơn là tài sản (máy điều hòa) đã qua sử dụng của cá nhân ko marketing thương mại. Trường hợp này ko hề hóa đơn nên Tác giẩ lập bảng kê 01/TNDN thay thế hóa đơn để được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN)

Bảng kê thu mua product, dịch vụ do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền của Công ty (CTY, DN) ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực. Doanh nghiệp mua product, dịch vụ được phép lập Bảng kê và được tính vào chi phí (CP) được trừ. Các khoản chi phí (CP) này chẳng cần thiết phải có chứng từ thanh toán cấm dùng tiền mặt. Trường hợp giá mua product, dịch vụ trên bảng kê cao rộng giá thị ngôi trường tại thời điểm mua mặt hàng thì cơ quan lại thuế (tax) căn cứ vào giá thị ngôi trường tại thời điểm mua mặt hàng, dịch vụ cùng loại hoặc tương tự trên thị ngôi trường xác định lại mức giá để tính lại chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax).

(Theo điều 4 của thông tư 96/2015/TT-BTC)

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu bảng kê 01/TNDN theo thông tư 78 mới nhất 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu bảng kê 01/TNDN theo thông tư 78 mới nhất 2021 trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu bảng kê 01/TNDN theo thông tư 78 mới nhất 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu bảng kê 01/TNDN theo thông tư 78 mới nhất 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mẫu bảng kê 01/TNDN theo thông tư 78 mới nhất 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu bảng kê 01/TNDN theo thông tư 78 mới nhất 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #bảng #kê #01TNDN #theo #thông #tư #mới #nhất