Contents

Mẫu biên bạn dạng thu hồi hóa đơn theo thông tư 39 mới nhất 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu biên bạn dạng thu hồi hóa đơn theo thông tư 39 mới nhất 2021 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 04:13:51 )

345

Theo thông tư 39/2014/TT-BCT chỉ dẫn về hóa đơn thì Khi kế toán tài chính viết sai hóa đơn giá trị gia tăng thì Khi người buôn bán và mua phát hiện nay hóa đơn có sai sót phải diệt bỏ, thì người buôn bán và người sử dụng lập biên bạn dạng thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai.

Biên bạn dạng thu hồi hoá đơn phải thể hiện nay được lý do thu hồi hoá đơn. Người buôn bán vạch men chéo các liên, lưu giữ số hoá đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

Kế Toán Thiên Ưng xin được cung cấp mẫu biên bạn dạng thu hồi hóa đơn cho kế toán tài chính nhu sau:

Công ty TNHH dịch vụ đào tạo Thiên Ưng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN THU HỒI HOÁ ĐƠN ĐÃ LẬP

Số 0015/2021/BBTHHĐ

– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn buôn bán sản phẩm hoá, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn buôn bán sản phẩm hoá, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 chỉ dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP.Hôm nay, ngày 4/5/2021  , đại diện hai phía gồm có:
 BÊN A :   … Công ty TNHH dịch vụ đào tạo Thiên Ưng…
Địa chỉ :  … Phòng 607, tòa tháp B, 173 xuân thủy – Cầu giấy – ….
Điện thoại : …0989.233.284…                      MST: …0123456789……
Do Ông (Bà) : … Nguyễn Thu Thủy…          Chức vụ : ……giám đốc….
 BÊN B :  …… Công ty TNHH Bảo An………..
Địa chỉ :  …… sô 11 Nguyễn Viết Xuân – Thanh Xuân – ………
Điện thoại : 0989.233.285……..               MST: ……0212345688…
Do:…… Nguyễn Thị Hiền……….              Chức vụ : ………giám đốc………
 
Hai bên, thống nhất lập biên thu hồi (Liên 2) hóa đơn 01GTKT3/001 đã lập, có ký hiệu: AA/15P số .0000067 … ngày …02/04/2021. để xóa bỏ theo qui định, và sẽ xuất thay thế bởi hóa đơn số 01GTKT3/001, ký hiệu: AA/15P số …0000089.. ngày …04/05/2021… 
 
·         Lý do thu hồi  : …… do viết sai mã số thuế (tax) của công ty TNHH Bảo An….
 
Chúng tôi cam kết và trọn vẹn chịu trách nhiệm về việc thu hồi và xóa bỏ hóa đơn này.
Biên bạn dạng này lập thành 02 bạn dạng, Bên A giữ 01 bạn dạng, Bên B giữ 01 bạn dạng.
 
 
 

               ĐẠI DIỆN BÊN A                                                           ĐẠI DIỆN BÊN B

Những chữ màu xanh trong mẫu biên bạn dạng thu hồi các bạn ghi theo thông tin Công ty (CTY, DN) của mình nhé.Chú ý:
Mẫu biên bạn dạng thu hồi hóa đơn phải được lập thành 2 bạn dạng: mỗi bên giữ 1 bạn dạng
Sau Khi thu được hóa đơn liên 2 đã giao cho bên Mua, Kế toán bên buôn bán tiến hành vạch men chéo cáo liên viết sai và lưu trữ. Sau đó xuất hóa đơn mới đúng giao liên 2 cho người sử dụng
 
Tải mẫu biên bạn dạng thu hồi hóa đơn về : tại đây

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu biên bạn dạng thu hồi hóa đơn theo thông tư 39 mới nhất 2021 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu biên bạn dạng thu hồi hóa đơn theo thông tư 39 mới nhất 2021 trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu biên bạn dạng thu hồi hóa đơn theo thông tư 39 mới nhất 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu biên bạn dạng thu hồi hóa đơn theo thông tư 39 mới nhất 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu biên bạn dạng thu hồi hóa đơn theo thông tư 39 mới nhất 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu biên bạn dạng thu hồi hóa đơn theo thông tư 39 mới nhất 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #biên #bạn dạng #thu #hồi #hóa #đơn #theo #thông #tư #mới #nhất