Mẫu CTT25/AC – Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu CTT25/AC – Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 13:45:18 )

378

Trường hợp Công ty có đăng ký sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) do Cơ quan lại thuế (tax) cung cấp thì Công ty có trách nhiệm thực hiện nay báo cho biết giải trình theo quý theo quy định tại Bảng kê thanh toán biên lai (Mẫu số CTT25/AC) phát hành tất nhiên quyết định số 440/QĐ-TCT ngày 14/3/2013 của Tổng Cục thuế (tax) (Tax) phát hành Quy trình Quản lý biên lai.

Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế (tax), chứng từ khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân (mẫu CTT25/AC); thời hạn gửi báo cho biết giải trình: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.

Mẫu CTT25/AC – Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN

 

Đơn vị, cá nhân thu…
MST:

Mẫu CTT25/AC
Số: ……….……

BẢNG KÊ CHỨNG TỪ Quý …..năm ……

Ký hiệu mẫu

Tên biên lai

Ký hiệu

Từ số đến số

Số sử dụng

Số xóa bỏ

Số mất, cháy

Cộng

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng: xxxx

Ghi chú: Cột 4, 5 ghi chi tiết từng số xóa bỏ, mất cháy
 

 

… Ngày ….. tháng ….. năm….Tổ chức, cá nhân sử dụng biên lai
(Ký, ghi rõ bọn họ, tên)

Cách làm Mẫu CTT25/AC – Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCNC:Cột 4: là cột ghi chi tiết các số chứng từ đã dùng trong kỳ.
Cột 5: ghi số lượng số sử dụng: = đến số ở cột 4 – từ số ở cột 4 + 1Cột 6: ghi chi tiết số xóa bỏ (là những số đã viết sai)
Cột 7: Ghi số chứng từ bị mất hoặc cháy.
Cột 8: ghi tổng số đã dùng ở 3 cột 5,6,7
Xem thêm: Cách ghi chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN theo mẫu

Để biết cụ thể cách ghi báo cho biết giải trình CTT25/AC các bạn tham khảo mẫu bên dưới đây:

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu CTT25/AC – Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu CTT25/AC – Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu CTT25/AC – Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu CTT25/AC – Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu CTT25/AC – Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu CTT25/AC – Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #CTT25AC #Báo #cáo #sử #dụng #chứng #từ #khấu #trừ # thuế (tax) #TNCN