Contents

Mẫu giấy đề nghị thanh toán – Mẫu số: 05 – TT thông tư 200

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu giấy đề nghị thanh toán – Mẫu số: 05 – TT thông tư 200 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 13:45:34 )

228

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong ngôi trường hợp đã chi tuy nhiên chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi tất nhiên chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán, làm căn cứ thanh toán và ghi sổ kế toán tài chính.

 

Đơn vị:……………….

 

Mẫu số 05 – TT

Địa chỉ:………………

 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

 

           Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…….tháng……..năm…….

 
 Kính gửi:……………………………………………………………………………………..
Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………..
Bộ phận (Hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………
Nội dung thanh toán:……………………………………………………………………………….
Số tiền:………………..(Viết bởi văn bản):…………………………………………………………(Kèm theo…………chứng từ gốc).
 

Người đề nghị thanh toán

Kế toán trưởng

Người duyệt

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

 

 

Tác giẩ mời các bạn xem thêm:

Mẫu đề nghị thanh toán theo thông tư 133

* Hướng dẫn cách ghi giấy đề nghị thanh toán:Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc Quỹ (Hoặc người xét duyệt chi).    
          – Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ bọn họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (Viết ngay số và bởi văn bản).
          – Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.
          – Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.
          Sau lúc mua mặt hàng hoặc sau Khi chi tiêu cho những trách nhiệm được giao, người sử dụng mặt hàng hoặc chi tiêu lập giấy đề nghị thanh toán. Giấy đề nghị thanh toán được chuyển cho kế toán tài chính trưởng soát xét và ghi ý con kiến đề nghị giám đốc Quỹ (Hoặc người được uỷ quyền) duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán tài chính lập phiếu chi tất nhiên giấy đề nghị thanh toán và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.Các bạn cũng có thể tham khảo thêm: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng
Tác Giẩ xin chúc các bạn làm tốt!

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu giấy đề nghị thanh toán – Mẫu số: 05 – TT thông tư 200 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu giấy đề nghị thanh toán – Mẫu số: 05 – TT thông tư 200 trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu giấy đề nghị thanh toán – Mẫu số: 05 – TT thông tư 200 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu giấy đề nghị thanh toán – Mẫu số: 05 – TT thông tư 200 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu giấy đề nghị thanh toán – Mẫu số: 05 – TT thông tư 200

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu giấy đề nghị thanh toán – Mẫu số: 05 – TT thông tư 200 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #giấy #đề #nghị #thanh #toán #Mẫu #số #thông #tư