Contents

Mẫu nội quy lao động, Nội quy công ty năm 2021 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu nội quy lao động, Nội quy công ty năm 2021 mới nhất 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 07:00:20 )

5

Nội quy lao động là văn bạn dạng quy định về kỷ luật lao động do người sử dụng lao động phát hành để người lao động thực hiện nay Khi làm việc tại Công ty (CTY, DN) như: thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi dưỡng, trật tự, an ninh vệ sinh lao động… Nội quy lao động cũng là cơ sở để xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất đối với những lao động có hành động vi phạm kỷ luật lao động.

1. Mẫu nội quy lao động 2021 (mới nhất)

Căn cứ Bộ Luật Lao Động số 45/2022/QH14, ngày 20 tháng 11 năm 2022;

Nghị định số 145/2022/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết và chỉ dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều khiếu nại lao động và quan lại hệ lao động.

Thông tư 10/2022/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2022 chỉ dẫn một số nội dung tại Bộ luật Lao động 2022.

Căn cứ tổ chức sản xuất marketing thương mại và tổ chức lao động trong Công ty (CTY, DN);

Sau Khi trao đổi thống nhất với Ban Chấp hành Công đoàn Công ty,

Chapter TậpTậpI

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Nội dung và mục đích:
Nội quy lao động là những quy định về kỷ luật lao động mà người lao động phải thực hiện nay Khi làm việc tại Công ty (CTY, DN); quy định việc xử lý đối với người lao động có hành động vi phạm kỷ luật lao động; quy định trách nhiệm vật chất đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động làm thiệt hại tài sản của Công ty.Điều 2. Phạm vi áp dụng:
Nội quy lao động áp dụng đối với tất cả mọi người lao động làm việc trong Công ty (CTY, DN) theo các mẫu mã và các loại hợp đồng lao động, bao gồm người lao động trong thời gian tập việc, thử việc, học tập nghề.Điều 3. Áp dụng, sửa đổi và bổ sung:
– Những vấn đề ko được quy định trong NQLĐ này sẽ được giải quyết theo những quy định của Luật Lao Động và các văn bạn dạng pháp luật khác chỉ dẫn Luật lao động.
– Tuỳ thuộc vào sự thay đổi chính sách Công Ty và Luật Lao Động và môi ngôi trường marketing thương mại, những điều khoản của NQLĐ có thể được sửa đổi, bổ sung tuỳ từng ngôi trường hợp. Công ty sẽ đăng ký những sửa đổi này tại Sở Lao động Thương binh Xã hội và thông báo cho tất cả Người lao động.Điều 4. Hiệu lực:
Những nội dung quy định trong bạn dạng nội quy lao động này có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành Tính từ lúc ngày được Sở Lao động – Thương binh Xã hội thành phố xác nhận đăng ký.
 

Chapter TậpTậpIITHỜI GIAN LÀM VIỆC – THỜI GIAN NGHỈ NGƠI – NGHỈ PHÉP VÀ LÀM THÊM GIỜ

Điều 5. Thời giờ làm việc và nghỉ ngơi dưỡng.1. Thời gian làm việc:
– Thời gian làm việc trong tuần:
+ Số ngày: 6 ngày
+ Số giờ: 48 giờ
+ Ngày cụ thể: Từ thứ 2 đến thứ 7

– Thời gian làm việc trong ngày:

+ Số giờ: 8 tiếng
+ Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30
+ Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h30

2. Thời gian nghỉ ngơi dưỡng:
– Ngày nghỉ ngơi mặt hàng tuần: ngày chủ nhật
– Thời gian nghỉ ngơi trong ngày làm việc (từ thứ 2 đến thứ 7): nghỉ ngơi 02 (hai) tiếng buổi trưa từ 11h31p đến 13h29p
3. Tất cả NLĐ phải thực hiện nay nghiêm trang quy định giờ làm việc, ko đi muộn về sớm, ko lãng phí thời gian làm việc, ko được sử dụng thời gian làm việc để làm các công việc khác ko vì quyền lợi của Công ty.Điều 6. Ngày nghỉ ngơi lễ:
Người lao động được nghỉ ngơi và hưởng trọn nguyên lương vào những ngày lễ, tết sau:

+ Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

+ Tết Âm lịch: 05 ngày;

+ Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

+ Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

+ Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

+ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Nếu ngày nghỉ ngơi hằng tuần trùng với ngày nghỉ ngơi lễ, tết nêu trên thì người lao động được nghỉ ngơi bù ngày nghỉ ngơi hằng tuần vào ngày làm việc Kế tiếp. Điều 7. Nghỉ phép năm:
1. Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ ngơi từng năm, hưởng trọn nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

+ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều khiếu nại bình thường;

+ 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là kẻ tàn tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, hiểm nguy;

+ 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, hiểm nguy.

2. Đối với ngôi trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng thì số ngày nghỉ ngơi từng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc. 

Số ngày nghỉ ngơi từng năm được tính như sau: lấy số ngày nghỉ ngơi từng năm cộng với số ngày được nghỉ ngơi tăng thêm theo thâm niên (nếu có), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ ngơi từng năm.

3. Đối với ngôi trường hợp người lao động làm việc chưa đủ tháng, nếu tổng số ngày làm việc và ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương của người lao động (nghỉ ngơi lễ, tết, nghỉ ngơi từng năm, nghỉ ngơi việc riêng có hưởng trọn lương theo Điều 112, Điều 113, Điều 114 và Điều 115 của Bộ luật Lao động) chiếm tỷ lệ từ 50% số ngày làm việc bình thường trong tháng theo thỏa thuận thì tháng đó được tính là 01 tháng làm việc để tính ngày nghỉ ngơi từng năm. 
4. Khi nghỉ ngơi từng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng một khoản tiền ít nhất bởi tiền lương của những ngày nghỉ ngơi. 
5. Khi nghỉ ngơi từng năm, nếu người lao động đi bởi các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ ngơi từng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ ngơi trong năm. 
6. Ngày nghỉ ngơi từng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc

Cứ đủ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ ngơi từng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 113 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày.

7. Lịch nghỉ ngơi phép mỗi năm:
– Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ ngơi từng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ ngơi gộp tối đa 03 năm một lần.
+ Mỗi tháng người lao động được nghỉ ngơi một ngày phép, nếu ko nghỉ ngơi thì ngày phép đó sẽ cộng dồn vào những tháng sau. Nhân viên cũng có thể sử dụng một lần phép năm nếu ko ảnh hưởng trọn đến công việc.
+ Khi Người lao động muốn nghỉ ngơi phép phải làm đơn xin phép và được phép nghỉ ngơi những Khi có sự đồng ý của Người cai quản lý trực tiếp của mình hoặc của Giám đốc. Khi đã xin phép nghỉ ngơi và được chấp thuận, Người lao động phải nghỉ ngơi theo phép đã yêu cầu. Nếu có bất cứ thay đổi nào ảnh hưởng trọn đến lịch nghỉ ngơi phép, Người lao động phải thông báo ngay cho Người cai quản lý trực tiếp hoặc Giám đốc. Bất kỳ sự thay đổi nào về số ngày phép đã được chấp thuận trước đó sẽ phải tuân thủ theo trình tự nộp đơn xin nghỉ ngơi phép/duyệt phép giống như lần xin phép ban sơ.
+ Trong các ngôi trường hợp nghỉ ngơi từ 5 (năm) ngày trở lên thì phải làm đơn xin phép trước 2 tuần lễ.
+ Trường hợp nguy cấp, xin nghỉ ngơi trong ngày, người lao động có thề thông báo bởi điện thoại cho cấp trên của mình trước 8h sáng hôm đó.9. Cách giải quyết số ngày phép chưa nghỉ ngơi ko hề trong năm:
– Trường hợp ngày nghỉ ngơi phép năm vẫn còn (người lao động chưa sử dụng ko hề) thì những ngày nghỉ ngơi này sẽ được chuyển sang cho năm Kế tiếp. Tuy nhiên người lao động phải nghỉ ngơi ko hề ngày phép của mình trước Quý II của năm sau, tức là trước ngày 30 tháng 6 năm sau.
– Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ ngơi từng năm hoặc chưa nghỉ ngơi ko hề số ngày nghỉ ngơi từng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ ngơi. – Nếu do yêu cầu công việc, người lao động chẳng thể nghỉ ngơi phép, Công ty sẽ thanh toán tiền lương theo hợp đồng lao động của tháng trước liền kề tháng người lao động thôi việc, bị mất việc làm. Điều 8. Nghỉ bệnh:
– Nếu người lao động bị bệnh thì Người lao động hoặc người quen thuộc của người lao động phải thông báo cho Công ty biết trong thời gian sớm nhất.
– Trường hợp nghỉ ngơi nhiều ngày liên tiếp (rộng 3 ngày liên tục) thì sau Khi nghỉ ngơi bệnh người lao động phải nộp đơn xin nghỉ ngơi bệnh cùng với giấy xác nhận của Bác sĩ, nếu ko sẽ bị khấu trừ vào ngày phép năm.
– Trong thời gian nghỉ ngơi bệnh theo giấy của Bác sĩ, người lao động được hưởng trọn chế độ theo quy định của Bảo Hiểm Xã Hội.
– Thời gian tối đa người lao động được hưởng trọn trợ cấp ốm đau như sau:

+ 30 ngày trong một năm nếu đã đóng Bảo hiểm xã hội bên dưới 15 năm.
+ 40 ngày trong một năm nếu đã đóng Bảo hiểm xã hội từ 15 năm đến bên dưới 30 năm.
+ 60 ngày trong một năm nếu đã đóng Bảo hiểm xã hội từ 30 năm trở lên. 

Điều 9. Nghỉ thai sản:1. Đối với lao động nữ giới:
1.1. Thời gian nghỉ ngơi:
– Lao động nữ giới được nghỉ ngơi trước và sau Khi sinh con là 06 tháng.
– Trường hợp lao động nữ giới sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 02 trở đi, cứ mỗi con, bà mẹ được nghỉ ngơi thêm 01 tháng.
– Thời gian nghỉ ngơi trước Khi sinh tối đa ko thật 02 tháng.
1.2. Chế độ thai sản:
Trong thời gian nghỉ ngơi thai sản, lao động nữ giới được hưởng trọn chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo đảm xã hội.
1.3. Trở lại làm việc trước lúc ko hề thời gian nghỉ ngơi thai sản
– Trước lúc ko hề thời gian nghỉ ngơi thai sản theo quy định, nếu có nhu muốn Lao động nữ giới phải thông báo cho Người cai quản lý trực tiếp hoặc Giám đốc ít nhất trước 7 ngày và được sự chấp thuận của Người cai quản lý trực tiếp và Giám đốc.
–  Khi đi làm sớm, Lao động nữ giới được thanh toán đủ lương cho những ngày đi làm việc sớm, ngoài các khoản thanh toán đầy đủ từ Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội cho toàn bộ thời gian nghỉ ngơi thai sản theo quy định pháp luật.
– Điều khiếu nại: Lao động nữ giới đã nghỉ ngơi ít nhất được 04 tháng.
1.4. Trở lại làm việc muộn rộng thời gian nghỉ ngơi thai sản:
– Nếu Người lao động nghỉ ngơi thai sản muốn nghỉ ngơi thêm một thời gian thì phải thông báo và được sự chấp thuận của Người cai quản lý trực tiếp hoặc Giám đốc ít nhất trước 10 ngày tính từ ngày kết thúc kỳ nghỉ ngơi thai sản của mình. Những ngày nghỉ ngơi phép thêm này ko vượt quá 30 ngày và được xem như lời khẳng đinh nghỉ ngơi ko hưởng trọn lương.2. Đối với lao động nam:
Lao động nam đang đóng bảo đảm xã hội Khi vợ sinh con được nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ thai sản như sau:

+ 05 ngày làm việc với ngôi trường hợp sinh thường
+ 07 ngày làm việc với ngôi trường hợp sinh phẫu thuật, sinh con bên dưới 32 tuần tuổi;
+ Trường hợp sinh đôi thì được nghỉ ngơi 10 ngày làm việc, từ sinh 3 trở lên cứ thêm mỗi con thì nghỉ ngơi thêm 3 ngày làm việc
+ Trong ngôi trường hợp sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ ngơi 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ ngơi việc hưởng trọn chế độ này được tính trong quãng thời gian 30 ngày đầu Tính từ lúc ngày vợ sinh con.Điều 10. Nghỉ việc riêng có lương:
Người lao động được nghỉ ngơi việc riêng mà vẫn hưởng trọn nguyên lương và phải thông báo với người sử dụng lao động trong ngôi trường hợp sau đây:

+ Kết hôn: nghỉ ngơi 03 ngày;

+ Con đẻ, con nuôi kết duyên: nghỉ ngơi 01 ngày;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi; cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi chết: nghỉ ngơi 03 ngày.

Điều 11. Nghỉ việc riêng ko hưởng trọn lương:
– Người lao động được nghỉ ngơi ko hưởng trọn lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động Khi ông nội, bà nội, ông nước ngoài, bà nước ngoài, anh, chị, em ruột chết; cha hoặc mẹ kết duyên; anh, chị, em ruột kết duyên. – Trong khi, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để xin nghỉ ngơi ko hưởng trọn lương, tuy nhiên chỉ trong ngôi trường hợp có lý do thật sự chính đáng và phải được sự đồng ý Người cai quản lý trực tiếp hoặc Giám đốc.
 – Người lao động có thể xin nghỉ ngơi ko lương tối đa: 14 ngày trong năm.Điều 12. Quy định về làm thêm giờ, làm việc trong ngày nghỉ ngơi, ngày lễ có hưởng trọn lương:
1. Làm thêm giờ là quãng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định tại điều 5 của nội quy lao động này.
2. Trong quá trình phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại nếu cần người lao động làm thêm giờ, Công ty sẽ thông báo và thỏa thuận với người lao động về việc làm thêm giờ, làm thêm vào ngày nghỉ ngơi, ngày lễ tết. Đảm bảo:

+ Được sự đồng ý của người lao động;

+ Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động ko thật 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày; ngôi trường hợp áp dụng quy định thời giờ làm việc bình thường theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm ko thật 12 giờ trong 01 ngày; ko thật 40 giờ trong 01 tháng;

+ Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động ko thật 200 giờ trong 01 năm, trừ ngôi trường hợp được pháp luật cho phép.

3. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc trong ngày nghỉ ngơi, ngày lễ có hưởng trọn lương:
– Trong ngày làm việc bình thường (Từ thứ 2 đến thứ 7): Người lao động sẽ được thanh toán lương là 150% tiền lương thực trả của công việc đang làm.
– Trong ngày nghỉ ngơi (Chủ nhật): Người lao động sẽ được thanh toán lương là 200% tiền lương thực trảcủa công việc đang làm.
– Trong ngày nghỉ ngơi lễ và ngày nghỉ ngơi phép có hưởng trọn lương: Người lao động sẽ được thanh toán lương là 300% tiền lương thực trả của công việc đang làm.
4. Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất cứ ngày nào mà ko biến thành giới hạn về số giờ làm thêm theo quy định tại Điều 107 của Bộ luật lao động và người lao động ko được từ chối trong ngôi trường hợp sau đây:

– Thực hiện nay lệnh động viên, lôi kéo BH an toàn trách nhiệm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

– Thực hiện nay các công việc nhằm mục đích bảo đảm an toàn tính mạng con người, tài sản của cơ quan lại, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa, xử lý hiệu quả thiên tai, hỏa hoán vị, dịch bệnh hiểm nguy và thảm họa, trừ ngôi trường hợp có nguy hại tiềm ẩn ảnh hưởng trọn đến tính mạng, sức mạnh mạnh khoắn của người lao động theo quy định của pháp luật về an ninh, vệ sinh lao động.

CHƯƠNG IITRẬT TỰ NƠI LÀM VIỆC

Điều 13. Thực hiện nay công việc được giao:
– Người lao động có trách nhiệm thực hiện nay đúng các công việc được giao theo hợp đồng lao đồng đã thỏa thuận.
– Tuân thủ theo sự phân công, sắp xếp công việc của người cai quản lý trực tiếp hoặc giám đốc.
– Tuân thủ thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi dưỡng đã quy định tại điều 5 của nội quy lao động này, ko đi làm trễ hoặc vắng mặt mà ko xin phép hoặc ko hề lý do chính đáng. Phải thông báo cho cấp trên biết mỗi Khi rời vị trí làm việc hoặc ra ngoài công tác.
– Trong giờ làm việc ko được làm bất kể công việc riêng nào ngoài công việc được giao.
– Không gây mất trật tự trong giờ làm việc.
– Không được ngủ trong thời gian làm việc.
– Người lao động luôn được mong đợi làm việc tận tâm, trung thực và thật thà tại Công ty, dành thời gian và sự chú tâm cần thiết cho công việc và lợi ích của Công Ty, thực hiện nay công việc với kĩ năng tốt nhất của mình.Điều 14: trễ, về sớm, đi ra ngoài vì mục đích cá nhân:
– Trong ngôi trường hợp đến trễ hoặc vắng mặt ko báo trước vì bệnh hoặc bất cứ lý do nào khác, Người lao động phải thông báo ngay cho người cai quản lý hoặc giám đốc qua điện thoại và nói lý do đến trễ hoặc vắng mặt.
– Người lao động phải được Giám đốc hoặc Người cai quản lý trực tiếp của mình chấp thuận trước nếu muốn về sớm hoặc ra ngoài vì mục đích cá nhân trong giờ làm việc.
– Trong ngôi trường hợp nguy cấp, nếu Người lao động ko tự mình thông báo hoặc thông báo trước thì Người lao động phải thông báo cho Người cai quản lý trực tiếphoặc Giám đốc qua điện thoại hoặc bộ sưu tập mã trao đổi khác càng sớm càng tốt.
– Nếu vắng mặt mà ko thông báo hoặc ko được chấp thuận trước như quy định tại Điều này sẽ được xem là nghỉ ngơi ko hề lý do chính đáng và bị xử lý kỷ luật theo quy định.Điều 15. Tác phong, thái độ làm việc điểm công sở:
– Tất cả mọi người phải có phong thái trang nhã và trang phục thích phù hợp với môi ngôi trường làm việc văn phòng.
– Người lao động phải có thái độ tích cực, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
– Thực hiện nay giao tiếp văn minh lịch sự với đồng nghiệp và các đối tác, quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng của công ty.
– Không được có thái độ bất nhã đối với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, cấp trên.Điều 16. Trang phục điểm công sở:
– Mặc trang phụ công sở thông thường hoặc đồng phục của công ty
– Luôn đảm bảo: sạch sẽ, gọn gàng, lịch sự.Điều 17. Các hành động bị nghiêm cấm:Người lao động ko được thực hiện nay các mặt hàng vi sau trong thời gian làm việc hoặc trong phạm vị của công ty:

a) Hút thuốc trong điểm quy định ko được hút thuốc lá.
b) Uống rượu bia trong giờ làm việc.
c) Tham gia vào những chuyện ngồi lê đôi mách ác ý hoặc cáo buộc sai, cản trở sản xuất hoặc phá vỡ hoặc ngăn cản người lao động thực hiện nay công việc của bọn họ.
d) Có hành động trái đạo đức hoặc ko đứng đắn tại trụ sở.
e) Cố cưỡng ép, lăng nhục, đe doạ hoặc doạ dẫm người lao động khác.
f) Lăng nhục, đe doạ hoặc doạ dẫm đối tác, quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng của công ty.
g) Cố ý gây thương tích cho người lao động khác hoặc đối tác, quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng của công ty.
h) Sử dụng ma túy trong công ty.
i) Tổ chức đánh bạc trong công ty.
j) Tàng trữ vũ khí, chất nổ hoặc những vật dụng hiểm nguy thường bị cấm khác trong trụ sở công ty.
k) Cố ý gây thiệt hoặc trộm cắp tài sản của công ty hoặc tài sản của Người lao động khác.
m) Quấy rối tình dục hoặc bất kể hành động quấy rối nào khác hoặc phân biệt đối xử đối với đồng nghiệp.

CHƯƠNG IIIAN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 18. Trách nhiệm của người sử dụng lao động:
– Công ty phải BH an toàn vệ sinh trong môi ngôi trường làm việc, có khoảng ko, khối mạng lưới server thông gió và ánh sáng thích hợp và tuân thủ tiêu chuẩn BH an toàn sức khoẻ cho người lao động.
– Trang bị cho điểm làm việc những thiết bị y tế và sơ cứu thích hợp và cung cấp đủ thiết bị bảo hộ lao động cho Người lao động Khi chính thức phát động làm việc hoặc suốt thời gian làm việc.
– Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thăm khám xét sức mạnh mạnh khoắn định kỳ mỗi năm cho người lao động.
– Trang bị bảng chỉ dẫn về an ninh lao động, vệ sinh lao động đối với máy, thiết bị, điểm làm việc và đặt ở vị trí dễ đọc, dễ thấy tại điểm làm việc;
– Lấy ý con kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở Khi xây dựng plan và thực hiện nay các phát động và sinh hoạt giải trí BH an toàn an ninh lao động, vệ sinh lao động.Điều 19. Trách nhiệm của người lao động:
– Chấp hành các quy định, quy trình, nội quy về an ninh lao động, vệ sinh lao động có liên quan lại đến công việc, trách nhiệm được giao:

+ Trước Khi rời ngoài chỗ làm, người lao động phải vệ sinh điểm làm việc, đánh giá thiết bị điện, nước tại chỗ. Bảo đảm các thiết bị đã được tắt, khóa cẩn thận.
+ Người lao động phải chịu trách nhiệm bảo chăm sóc, vệ sinh các thiết bị điện tại chỗ làm việc luôn sạch sẽ.

– Sử dụng và bảo đảm an toàn các phương tiện bảo đảm an toàn cá nhân đã được trang cấp; các thiết bị an ninh lao động, vệ sinh lao động điểm làm việc;
– Báo cáo kịp lúc với người dân có trách nhiệm Khi phát hiện nay nguy hại tiềm ẩn gây tai nạn lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp, gây độc hại hoặc sự cố hiểm nguy, tham gia cấp cứu và xử lý hiệu quả tai nạn lao động những Khi có lệnh của người sử dụng lao động.
– Người lao động có quyền từ chối hoặc rời bỏ điểm làm việc thấy lúc rõ có nguy hại tiềm ẩn xảy ra tai nạn lao động, đe dọa tính mạng hoặc sức mạnh mạnh khoắn của bạn dạng thân mình hoặc cho những người dân khác cho đến Khi sự cố được xử lý.
– Người lao động phải triệt để chấp hành các quy định, quy định về phòng cháy chữa cháy.

CHƯƠNG IVBẢO VỆ TÀI SẢN CÔNG TY – BÍ MẬT KINH DOANH

Điều 20. Sử dụng và bảo đảm an toàn tài sản: 1. Sử dụng:- Người lao động chỉ được phép sử dụng các tài sản đã được công ty bàn trả hoặc trang bị để thực hiện nay công việc của mình. Không được sử dụng các tài sản khác ko liên quan lại đến công việc của mình Khi chưa được sự cho phép của người cai quản lý hoặc giám đốc.
– Người lao động ko được sử dụng tài sản của Công ty cho bất kể lợi ích cá nhân nào.2. Bảo vệ tài sản:- Người lao động trong Công ty phải có trách nhiệm bảo đảm an toàn tài sản Công ty; nếu làm thất thoát, hư hư thì phải bồi thường
– Người lao động ko được phép mang các dụng cụ, máy móc, văn bạn dạng và bất cứ tài sản nào của Công ty ra ngoài trụ sở của công ty mà ko hề sự đồng ý của người cai quản lý hoặc giám đốc.
– Nghiêm cấm Người lao động chiếm đoạt bất kể tài sản nào của công ty vì mục đích sử dụng cá nhân hoặc buôn bán lại.Điều 21. Giữ bí mật marketing thương mại:                                       
– Trong trong Khi làm việc cho Công ty, người lao động ko được tiết lộ hoặc yêu cầu tiết lộ các thông tin bí mật thuộc quyền sỡ hữu của Công ty về quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng hoặc ngôi nhà sản xuất cho những người dân ko hề quyền hạn hoặc bất kể ai nước ngoài trừ những người dân được quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng cho phép hoặc cơ quan lại pháp luật.
– Ngăn ngừa việc cố ý Hay là ko cồ ý tiết lộ các thông tin về quyền sở hữu và thông tin bí mật bởi phương pháp giảm tối thiều rủi ro, người lao động ko hề thẩm quyền truy xuất vào các thông tin này, các phương pháp
– Bảo mật thông tin quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng là ưu tiên lớn nhất của mọi người trong Công ty.
– Mọi người phải bảo đảm an toàn, tùy thuộc vào mức độ an ninh nghiêm nhặt, các thông tin cần được bảo mật thông tin mà quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng cung cấp cho bọn họ.
– Công ty có những nguyên lý riêng cam kết với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng và xử lý các định nghĩa, tài liệu, giám sát, và cai quản lý an ninh các tài sản thông tin này. Tất cả người lao động có trách nhiệm làm rõ ràng và tuân thủ các nguyên lý và cách xử lý này.
 

CHƯƠNG IVVI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

HÌNH THỨC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG – TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤTĐiều 22. Các hành động vi phạm kỷ luật lao động:
– Vi phạm các quy định của Nội quy lao động này.
– Gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng trọn xấu cho danh tiếng, lợi ích và tài sản Công Ty.
 – Hành động vượt quá kĩ năng hoặc phạm vi trách nhiệm được uỷ quyền Khi thực hiện nay công việc hoặc trách nhiệm được giao;
– Giả mạo chứng nhận của Bác sĩ hoặc những giấy tờ khác để lừa dối công ty.
– Lừa đảo Khi thực hiện nay công việc hoặc trách nhiệm được giao; hoặc vi phạm trách nhiệm được giao.Điều 23. Nguyên tắc và trình tự xử lý kỷ luật lao động:1. Nguyên tắc:
1.1. Việc xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bạn dạng.
– Không được áp dụng nhiều mẫu mã xử lý kỷ luật lao động đối với một hành động vi phạm kỷ luật lao động.
1.2. Khi một người lao động đồng thời có nhiều hành động vi phạm kỷ luật lao động thì chỉ áp dụng mẫu mã kỷ luật cao nhất tương ứng với hành động vi phạm nặng nhất.
– Không được xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động đang trong thời gian sau đây:

+ Nghỉ ốm đau, điều chăm sóc; nghỉ ngơi việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

+ Đang bị tạm giữ, tạm giam;

+ Đang chờ hiệu quả của cơ quan lại có thẩm quyền điều tra xác minh và cuối cùng đối với hành động vi phạm được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 125 của Bộ luật này;

+ Người lao động nữ giới mang thai; người lao động nghỉ ngơi thai sản, nuôi con ăn học bên dưới 12 tháng tuổi.

1.3.  Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong Khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất kĩ năng trí tuệ hoặc kĩ năng điều khiển hành động của mình.
1.4. Các hành động bị nghiêm cấm Khi xử lý kỷ luật lao động

+ Xâm phạm sức mạnh mạnh khoắn, danh dự, tính mạng, uy tín, phẩm giá của người lao động.

+ Phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

+ Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành động vi phạm ko được quy định trong nội quy lao động hoặc ko thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã giao kết hoặc pháp luật về lao động ko hề quy định.

2. Trình tự xử lý vi phạm kỷ luật lao động:
2. 1. Khi phát hiện nay người lao động có hành động vi phạm kỷ luật lao động tại thời điểm xảy ra hành động vi phạm, người sử dụng lao động tiến hành lập biên bạn dạng vi phạm. Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động.
2.2. Thông báo họp (nội dung, thời gian, địa điểm) xử lý kỷ luật lao động đến:

+ Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xử lý kỷ luật là thành viên;

+ Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc tổ chức đại diện người lao động bào chữa; ngôi trường hợp là kẻ chưa đủ 15 tuổi thì phải có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật;

2.3. Cuộc họp xử lý kỷ luật lao động phải được lập thành biên bạn dạng và được thông qua các thành viên tham dự trước Khi kết thúc cuộc họp. Biên bạn dạng phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự cuộc họp. Trường hợp một trong các thành viên đã tham dự cuộc họp mà ko ký vào biên bạn dạng thì phải ghi rõ lý do.
2.4. Người giao phối hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động là kẻ có thẩm quyền ra quyết định xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động.
2.5. Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được phát hành trong thời hạn của thời hiệu xử lý kỷ luật lao động hoặc thời hạn kéo dãn thời hiệu xử lý kỷ luật lao động.Điều 24. Hình thức xử lý Khi vi phạm kỷ luật lao động1. Hình thức khiển trách bởi văn bạn dạng:
Đối với các ngôi trường hợp vi phạm kỷ luật lần đầu, tuy nhiên ko khiến ra hiệu quả hiểm nguy ảnh hưởng trọn đến phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của Công ty, một trong những hành động sau sẽ bị xử lý ở mẫu mã khiển trách:
– Vi phạm điều 5, 13, 14, 15, 16, 19 và điều 20 của Nội quy lao động này.
– Vi phạm điểm a, b, c điều 17 của Nội quy lao động này.
– Đồng phạm, che dấu các hành động vi phạm quy định của Công ty.
– Cách hành động khác vi phạm NQLĐ gây ra hiệu quả ko hiểm nguy (giá trị bên dưới 5.000.000 đồng) theo những quy định luật lao động.2. Hình thức kéo dãn thời gian nâng lương hoặc cách chức:
2.1. Hình thức cách chức:
– Vi phạm điểm d và e tại điều 17 của Nội quy lao động này.
– Sử dụng danh nghĩa Công ty cho việc riêng.
– Cản trở giao dịch giữa công ty và quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, và trái lại.
– Giả mạo chứng nhận của Bác sĩ hoặc những giấy tờ khác để lừa dối công ty.
– Lừa đảo Khi thực hiện nay công việc hoặc trách nhiệm được giao; hoặc vi phạm trách nhiệm được giao.
2.2. Kéo dài thời hạn nâng lương:
Xử lý vi phạm bởi mẫu mã kéo dãn thời hạn nâng lương ko thật 06 tháng đối với các vi phạm sau đây:
– Tái vi phạm các hành động tại khoản 1 điều 24 của NQLĐ này trong vòng 1 tháng Tính từ lúc ngày bị khiển trách bởi văn bạn dạng.
– Có thái độ bất nhã đối với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng, cấp trên.
– Không tuân thủ các quy định, tiêu chuẩn về an ninh, vệ sinh lao động đã quy định trong Bảng nội quy này.3. Hình thức sa thải:
Hình thức xử lý kỷ luật sa thải được áp dụng trong những ngôi trường hợp sau đây:
3.1. Người lao động có hành động trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý trong phạm vi điểm làm việc, tiết lộ bí mật marketing thương mại, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành động gây thiệt hại hiểm nguy hoặc đe doạ gây thiệt hại đặc biệt hiểm nguy về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động;
3.2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dãn thời hạn nâng lương mà tái phạm trong thời gian chưa xoá kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm.
3.3. Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày làm việc cộng dồn trong phạm vi 30 ngày Tính từ lúc ngày đầu tiên tự ý bỏ việc hoặc 20 ngày làm việc cộng đồn trong phạm vi 365 ngày Tính từ lúc ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà ko hề lý do chính đáng.Điều 25. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động:
– Quyết định xử lý kỷ luật lao động phải được phát hành trong thời hạn tối đa là 06 tháng, Tính từ lúc ngày xảy ra hành động vi phạm; ngôi trường hợp hành động vi phạm liên quan lại trực tiếp đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ, bí mật marketing thương mại của người sử dụng lao động thì thời hiệu xử lý kỷ luật lao động tối đa là 12 tháng.
– Khi ko hề thời gian quy định tại khoản 4 Điều 122 của Bộ luật lao động, nếu ko hề thời hiệu hoặc còn thời hiệu tuy nhiên mất đi 60 ngày thì được kéo dãn thời hiệu để xử lý kỷ luật lao động tuy nhiên ko thật 60 ngày Tính từ lúc ngày ko hề thời gian nêu trên. Điều 26. Xoá kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động
1. Người lao động bị khiển trách sau 03 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật kéo dãn thời hạn nâng lương sau 06 tháng hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức sau 03 năm Tính từ lúc ngày bị xử lý, nếu ko tiếp tục vi phạm kỷ luật lao động thì đương nhiên được xóa kỷ luật.

2. Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dãn thời hạn nâng lương sau Khi chấp hành được một nửa thời hạn nếu sửa chữa tiến bộ thì có thể được người sử dụng lao động xét giảm thời hạn. 

Điều 27. Tạm đình chỉ công việc:
1. Người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động Khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây gian khổ cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động chỉ được thực hiện nay sau Khi tham khảo ý con kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động đang bị xem xét tạm đình chỉ công việc là thành viên.

2. Thời hạn tạm đình chỉ công việc ko được quá 15 ngày, ngôi trường hợp đặc biệt ko được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước Khi bị đình chỉ công việc.

Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc.

3. Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng ko phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng.

4. Trường hợp người lao động ko biến thành xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

Điều 28. Trách nhiệm vật chất:
1. Bồi thường thiệt hại:

1.1. Người lao động làm hư hư dụng cụ, thiết bị hoặc có hành động khác gây thiệt hại tài sản của người sử dụng lao động thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật hoặc nội quy lao động của người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động gây thiệt hại ko hiểm nguy do sơ suất với giá trị ko thật 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại điểm người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật này.

1.2. Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu ngốn vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị ngôi trường hoặc nội quy lao động; ngôi trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; ngôi trường hợp do thiên tai, hỏa hoán vị, địch họa, dịch bệnh hiểm nguy, thảm họa, sự khiếu nại xảy ra quan lại quý khách khứa hàng quan lại chẳng thể lường trước được và chẳng thể xử lý được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và kĩ năng cho phép thì ko phải bồi thường.

2. Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc là phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất nếu thấy ko thỏa đáng có quyền năng khiếu nại với người sử dụng lao động, với cơ quan lại có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động theo trình tự do pháp luật quy định.

CHƯƠNG VĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nội quy lao động làm cơ sở để công ty cai quản lý tư vấn viên cấp dưới và xử lý các ngôi trường hợp vi phạm về kỷ luật lao động của Công ty (CTY, DN).
Các đơn vị thành phần, tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất – marketing thương mại của đơn vị, cụ thể hóa nội quy lao động cho phù phù hợp với thực tế, tuy nhiên ko được trái với Nội quy lao động của Công ty (CTY, DN) và pháp luật lao động  cũng như pháp luật khác có liên quan lại của đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nước ta.
Nội quy được phổ biến đến từng người lao động, mọi tư vấn viên cấp dưới có trách nhiệm thi hành nghiêm trang nội quy này. Đấu tranh ngăn chặn mọi hành động gây thiệt hại đến sản xuất marketing thương mại, an ninh trật tự của Công ty (CTY, DN).
           
 

, ngày 02 tháng 01 năm 2021.
             
                Giám đốc
                 

2. Đăng ký nội quy lao động

– Người sử dụng lao động phải phát hành nội quy lao động, nếu sử dụng từ 10 người lao động trở lên thì nội quy lao động phải bởi văn bạn dạng, nếu sử dụng bên dưới 10 người lao động thì ko buộc phải phát hành nội quy lao động bởi văn bạn dạng tuy nhiên phải thỏa thuận nội dung về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất trong hợp đồng lao động.

Theo Điều 69 Nghị định 145/2022/NĐ-CP chỉ dẫn Điều 118 của Bộ luật Lao động 2022

– Trong thời hạn 10 ngày Tính từ lúc ngày phát hành nội quy lao động, người sử dụng lao động phải nộp giấy tờ đăng ký nội quy lao động.

Theo Điều 119 của Bộ luật Lao động 2022

– Hồ sơ và thủ tục các bạn xem tại đây: Thủ tục đăng ký nội quy công ty.

3. Hiệu lực của nội quy lao động.

Nội quy lao động có hiệu lực thực thi hiện hành sau 15 ngày Tính từ lúc ngày cơ quan lại đất nước có thẩm quyền quy định tại Điều 119 của Bộ luật lao động 2022 cảm bắt gặp đầy đủ giấy tờ đăng ký nội quy lao động.

Trường hợp người sử dụng lao động sử dụng bên dưới 10 người lao động phát hành nội quy lao động bởi văn bạn dạng thì hiệu lực thực thi hiện hành do người sử dụng lao động quyết định trong nội quy lao động.

Các bạn muốn tải mẫu nội quy lao động hoặc nội quy công ty nêu trên về tham khảo thì vui lòng để lại mail bởi comment bên dưới bài bác luận hoặc gửi mail về mail [email protected] 

Tác giẩ sẽ gửi lại cho các bạn tham khảo.

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu nội quy lao động, Nội quy công ty năm 2021 mới nhất chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu nội quy lao động, Nội quy công ty năm 2021 mới nhất trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu nội quy lao động, Nội quy công ty năm 2021 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu nội quy lao động, Nội quy công ty năm 2021 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mẫu nội quy lao động, Nội quy công ty năm 2021 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu nội quy lao động, Nội quy công ty năm 2021 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #nội #quy #lao #động #Nội #quy #công #năm #mới #nhất