Contents

Mẫu TK1-TS tờ khai tham gia BHXH theo QĐ 505 mới nhất 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu TK1-TS tờ khai tham gia BHXH theo QĐ 505 mới nhất 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 18:56:14 )

303

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT: Mẫu TK1-TS – Ban hành tất nhiên Quyết định số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2022 của BHXH nước ta

 

Tờ khai Mẫu TK1-TS dùng để:

– Kê khai đầy đủ thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (gọi tắt là kẻ tham gia) Khi tra cứu ko thấy mã số BHXH.
– Kê khai thông tin của người tham gia đề nghị điều chỉnh thông tin cá nhân, chức danh công việc, phương thức đóng BHXH tự nguyện, điểm đăng ký thăm khám xét, chữa bệnh ban sơ,…
 

Mẫu TK1-TS
(Ban hành tất nhiên Quyết định số: 505/QĐ-BHXH
 ngày 27/03/2022 của BHXH nước ta)

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAITHAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu ko thấy mã số BHXH do cơ quan lại BHXH cấp
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………… [02]. Giới tính:……………
[03]. Ngày, tháng, năm sinh:……………. /………….. /………………. [04]. Quốc tịch:……………………………….
[05]. Dân tộc:……………………………….. [06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………………………..
[07]. Điện thoại:………………………………………… [08]. E-Mail (nếu có):………………………………………………
[09]. Nơi đăng ký khai sinh: [09.1]. Xã:……………………………………………………………….. [09.2]. Huyện:
…………………………………………………………………………………… [09.3]. Tỉnh:…………………………………………..
[10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em bên dưới 6 tuổi): ……………………………………………………………….
[11]. Địa chỉ nhận hiệu quả: [11.1]. Số ngôi nhà, đường/phố, thôn/xóm:……………………………………………….
[11.2]. Xã:…………………………………….. [11.3]. Huyện:…………………………………. [11.4]. Tỉnh:……………..
[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục tất nhiên) đối với người tham gia tra cứu ko thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.II. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT
[13]. Mã số BHXH:……………………………………………………………….. [14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:
[14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa):……………………………………………………….. [14.2]. Giới tính:…………
[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: ……….. /………….. /………………… [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:
Xã…………………………………………… Huyện:………………………………………………. Tỉnh:…………………………….
[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………………………..
[15]. Mức tiền đóng: ……………………………………  [16]. Phương thức đóng:………………………………………
[17]. Nơi đăng ký thăm khám xét, chữa bệnh ban sơ: ………………………………………………………………………………
[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: ……………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
[19]. Hồ sơ tất nhiên (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

………, ngày …… tháng …… năm ………Người kê khai
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Ghi chú: Người tham gia tra cứu mã số BHXH tại địa chỉ: baohiemxahoi.gov.vn.

– Trách nhiệm lập: Người tham gia hoặc Cha/mẹ/người giám hộ (đối với trẻ em bên dưới 6 tuổi).

– Các lập tờ khai tham gia bảo đảm xã hội: Mẫu TK1-TS đang được chỉ dẫn tại Quyết định số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2022 của BHXH nước ta

đầy đủ các ghi tờ khai các bạn xem tại đây: Các làm tờ khai tham gia bảo đảm xã hội

Các bạn muốn tải download mẫu tờ khai tham gia bảo đảm xã hội TK1-TS mới nhất về tham khảo thì có thể để lại mail bởi comment phía bên dưới hoặc gửi vào mail [email protected]

Tác giẩ sẽ gửi lại ngay cho các bạn.

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu TK1-TS tờ khai tham gia BHXH theo QĐ 505 mới nhất 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu TK1-TS tờ khai tham gia BHXH theo QĐ 505 mới nhất 2021 trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu TK1-TS tờ khai tham gia BHXH theo QĐ 505 mới nhất 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu TK1-TS tờ khai tham gia BHXH theo QĐ 505 mới nhất 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu TK1-TS tờ khai tham gia BHXH theo QĐ 505 mới nhất 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu TK1-TS tờ khai tham gia BHXH theo QĐ 505 mới nhất 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #TK1TS #tờ #khai #tham #gia #BHXH #theo #QĐ #mới #nhất