Contents

Mẫu và cách lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu và cách lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-08 02:36:19 )

255

Bảng thanh toán tiền thuê ngoài là chứng từ kế toán tài chính nhằm mục đích xác nhận số tiền đã thanh toán cho người được thuê để thực hiện nay những công việc ko lập được hợp đồng, như: Thuê lao động bốc vác, thuê vận chuyển thiết bị, thuê làm khoán 1 công việc nào đó…. Chứng từ được dùng để thanh toán cho người lao động thuê ngoài.

1. Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT 133

Đơn vị: …………………Bộ phận: ………………

Mẫu số 07- LĐTL(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN THUÊ NGOÀI

(Dùng cho thuê lực lượng lao động, thuê khoán việc)
 

Số: ………………

Họ và tên người thuê: ……………………………………………………………………………..
Bộ phận (hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………………….
Đã thuê những công việc sau để: ………………………… tại địa điểm………………… từ ngày…./…./…. đến ngày…./…./….

STT

Họ và tên người được thuê

Địa chỉ hoặc số CMT/thẻ căn cước

Nội dung hoặc tên công việc thuê

Số công hoặc lượng công việc đã làm

Đơn giá thanh toán

Thành tiền

Tiền thuế (tax) khấu trừ

Số tiền còn lại được nhận

Ký nhận

A

B

C

D

1

2

3

4

5 = 3-4

E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề nghị ……………… cho thanh toán số tiền: ……………………………………………………
Số tiền (Viết bởi văn bản): …………………………………………………………………………….(Kèm theo … chứng từ kế toán tài chính khác)
 

Người đề nghị thanh toán(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Ngày … tháng… nămNgười duyệt(Ký, bọn họ tên)

 Tham khảo: Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ
2. Cách lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài

Chứng từ này do người thuê lao động lập.
Ghi bọn họ và tên người thuê thuộc bộ phận (Phòng, ban,…).
Ghi rõ nội dung, địa điểm và thời gian thuê.Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, bọn họ tên, địa chỉ hoặc số chứng minh thư, hoặc thẻ căn cước của người được thuê.Cột D: Ghi rõ nội dung hoặc tên công việc thuê.Cột 1: Ghi số công lao động hoặc lượng công việc đã làm.Cột 2: Ghi đơn giá phải thanh toán cho 1 công lao động hoặc 1 đơn vị lượng công việc. Trường hợp thuê khoán gọn công việc thì cột này để trống.Cột 3: Ghi số tiền phải thanh toán.Cột 4: Tiền thuế (tax) khấu trừ phải nộp nếu người được thuê có mức thu nhập ở diện phải nộp thuế (tax) thu nhập cá nhân theo quy định của Luật thuế (tax) (nếu có).Cột 5: Số tiền còn lại được nhận của người được thuê sau sau Khi khấu trừ thuế (tax). (Cột 5 = cột 3 – cột 4)Cột E: Người được thuê ký nhận Khi nhận tiền.
3. Bảng thanh toán tiền thuê ngoài trên Excel

Các bạn muốn lấy mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài:­ Mẫu số 07- LĐTL trên để tham khảo thì có thể để lại mail ở cuối bài bác luận hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: [email protected] Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi cho các bạn tham khảo Mẫu bảng thanh toán tiền thuê ngoài dạng tệp tin word và Excel.

 

Xem thêm: Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu và cách lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu và cách lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT 133 trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu và cách lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu và cách lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mẫu và cách lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu và cách lập bảng thanh toán tiền thuê ngoài theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #và #cách #lập #bảng #thanh #toán #tiền #thuê #ngoài #theo