Contents

Mẫu và cách lập Phiếu Thu theo thông tư 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu và cách lập Phiếu Thu theo thông tư 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 13:08:21 )

127

Phiếu thu là chứng từ kế toán tài chính tiền tệ dùng để xác định số tiền mặt, nước ngoài tệ thực tế nhập quỹ và làm căn cứ để thủ quỹ thu tiền, ghi sổ quỹ, kế toán tài chính ghi sổ các khoản thu có liên quan lại. Mọi khoản tiền nước ta, nước ngoài tệ nhập quỹ đều phải có Phiếu thu. Đối với nước ngoài tệ trước Khi nhập quỹ phải được đánh giá và lập “Bảng kê nước ngoài tệ” đính kèm với Phiếu thu.

1. Mẫu phiếu thu (Ban hành theo phụ lục 3 của thông tư 133)

 

Đơn vị: …………………Địa chỉ: ………………

Mẫu số 01 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

 

PHIẾU THUNgày…. tháng…. năm….

Quyển số:………….
Số:………………….
Nợ TK:………………….
Có:…………………..

Họ và tên người nộp tiền:………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………
Lý do nộp:………………………………………………………………………………………………………….
Số tiền: ………………… (Viết bởi văn bản):…………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Kèm theo: ……………………………………………………… Chứng từ gốc:
 

Ngày…. tháng…. năm….

Giám đốc(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)
 

Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Người nộp tiền(Ký, bọn họ tên)

Người lập phiếu(Ký, bọn họ tên)

Thủ quỹ
(Ký, bọn họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bởi văn bản):………………………………………………………………………….
+ Tỷ giá nước ngoài tệ:…………………………………………………………………………………………………
+ Số tiền quy đổi:………………………………………………………………………………………………..
(Liên gửi ra ngoài phải đóng dấu)

2. Cách lập phiếu thu theo phụ lục 3 của thông tư 133:

– Góc trên bên trái của Phiếu thu phải ghi rõ tên đơn vị và địa chỉ đơn vị.
– Phiếu thu phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Trong mỗi Phiếu thu phải ghi số quyển và số của từng Phiếu thu. Số phiếu thu phải đánh liên tục trong 1 kỳ kế toán tài chính. Từng Phiếu thu phải ghi rõ ngày, tháng, năm lập phiếu, ngày, tháng, năm thu tiền.
– Ghi rõ bọn họ, tên, địa chỉ người nộp tiền.
– Dòng “Lý do nộp” ghi rõ nội dung nộp tiền như: Thu tiền buôn bán sản phẩm hóa, sản phẩm, thu tiền tạm ứng còn thừa,…
– Dòng “Số tiền”: Ghi ngay số và bởi văn bản số tiền nộp quỹ, ghi rõ đơn vị tính là đồng VN, hoặc USD…Đối với dòng số tiền viết bởi văn bản trên phiếu thu để sớm chóng và đảm bảo chính xác các chúng ta nên sử dụng ứng dụng chuyển đổi từ số sang chữ. đầy đủ các bạn cũng có thể xem tại đây: Cách chuyển số thành chữ trong Excel – Dòng tiếp theo ghi số lượng chứng từ gốc tất nhiên Phiếu thu.
Phiếu thu do kế toán tài chính lập thành 3 liên, ghi đầy đủ các nội dung trên phiếu và ký vào Phiếu thu, sau đó chuyển cho kế toán tài chính trưởng soát xét và giám đốc ký duyệt, chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục nhập quỹ. Sau sau Khi nhận đủ số tiền, thủ quỹ ghi số tiền thực tế nhập quỹ (bởi văn bản) vào Phiếu thu trước Khi ký và ghi rõ bọn họ tên.
Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho người nộp tiền, 1 liên lưu điểm lập phiếu. Cuối ngày toàn bộ Phiếu thu tất nhiên chứng từ gốc chuyển cho kế toán tài chính để ghi sổ kế toán tài chính.Chú ý:
+ Nếu là thu nước ngoài tệ phải ghi rõ tỷ giá tại thời điểm nhập quỹ để tính ra tổng số tiền theo đơn vị đồng để ghi sổ.
+ Liên phiếu thu gửi ra ngoài Công ty (CTY, DN) phải đóng dấu.
3. Mẫu phiếu thu được CÔNG TY ĐÀO TẠO KẾ TOÁN THIÊN ƯNG lập sẵn để các bạn tham khảo:

Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán tài chính quỹ tiền mặt, ghi chép hằng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, nhập, xuất quỹ tiền mặt và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm.
Công ty đào tạo kế toán tài chính Thiên Ưng mời các bạn xem thêm tại đây: Mẫu và cách ghi sổ quỹ tiền mặt

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu và cách lập Phiếu Thu theo thông tư 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu và cách lập Phiếu Thu theo thông tư 133 trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu và cách lập Phiếu Thu theo thông tư 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu và cách lập Phiếu Thu theo thông tư 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mẫu và cách lập Phiếu Thu theo thông tư 133

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu và cách lập Phiếu Thu theo thông tư 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #và #cách #lập #Phiếu #Thu #theo #thông #tư