Contents

Mức phạt nộp chậm – làm sai báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mức phạt nộp chậm – làm sai báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 17:23:29 )

8

1. Làm sai báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn:

Theo khoản 2 điều 29 –  Nghị định 125/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn.thì sẽ bị:Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành động lập sai hoặc ko đầy đủ nội dung của thông báo, báo cho biết giải trình gửi cơ quan lại thuế (tax).Cách điều chỉnh:Trong khi, Doanh nghiệp phải lập: – Làm và gửi lại báo cho biết giải trình đúng về cơ quan lại thuế (tax). Chú ý: Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện nay sai sót và lập lại thông báo, báo cho biết giải trình thay thế đúng quy định gửi cơ quan lại thuế (tax) trước Khi cơ quan lại thuế (tax), cơ quan lại có thẩm quyền phát hành quyết định thanh tra thuế (tax), đánh giá thuế (tax) tại trụ sở người nộp thuế (tax) thì ko biến thành xử phạt. 
2. Phạt hành động nộp chậm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn:

Hạn: 
+ Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau. Ví dụ báo cho biết giải trình THSDHĐ của tháng 1 thì chậm nhất là ngày 20/2. Hết ngày 20 mà ko nộp thì coi là nộp chậm.
+ Theo quý: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau. Ví dụ quý 2 năm 2021 thì chậm nhất là ngày 30/7. Kể từ ngày 31/07 được coi là chậm nộp.Mức phạt: Theo Điều 29. Xử phạt hành động vi phạm quy định về lập, gửi thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn của  Nghị định 125/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn thì: 

1. Phạt cảnh cáo đối với hành động nộp thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 05 ngày, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn theo quy định mà có tình tiết giảm nhẹ nhàng.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

Nộp thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn theo quy định, trừ ngôi trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành động nộp thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn gửi cơ quan lại thuế (tax) quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 20 ngày, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn theo quy định.

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành động nộp thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn gửi cơ quan lại thuế (tax) quá thời hạn quy định từ 21 ngày đến 90 ngày, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn theo quy định.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

a) Nộp thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn gửi cơ quan lại thuế (tax) quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn theo quy định;

b) Không nộp thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn gửi cơ quan lại thuế (tax) theo quy định.

6. Các hành động vi phạm về lập, gửi thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn đã được quy định tại Điều 23, 25 Nghị định này thì ko áp dụng Điều này Khi xử phạt vi phạm hành chính.

7. Biện pháp xử lý hiệu quả: Buộc lập, gửi thông báo, báo cho biết giải trình về hóa đơn đối với hành động quy định tại điểm b khoản 2 và điểm b khoản 5 Điều này.

Để Khi làm báo cao tình hình sử dụng hóa đơn ko biến thành sai và ko biến thành phạt Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm: Cách làm báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mức phạt nộp chậm – làm sai báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mức phạt nộp chậm – làm sai báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn 2021 trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mức phạt nộp chậm – làm sai báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mức phạt nộp chậm – làm sai báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mức phạt nộp chậm – làm sai báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Mức phạt nộp chậm – làm sai báo cho biết giải trình tình hình sử dụng hóa đơn 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mức #phạt #nộp #chậm #làm #sai #báo #cáo #tình #hình #sử #dụng #hóa #đơn