Contents

Mức phạt trốn ko đóng BHXH theo đúng quy định 2021 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mức phạt trốn ko đóng BHXH theo đúng quy định 2021 mới nhất Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 18:48:50 )

293

Quy định về xử lý các hành động vi phạm, mẫu mã xử phạt, mức phạt và biện pháp xử lý hiệu quả đối với hành động vi phạm trong lĩnh vực bảo đảm xã hội  của năm 2021 sẽ được thực hiện nay theo nghị định 28/2022/NĐ-CP

Theo điều 38 của nghị định 28/2022/NĐ-CP thì ko đóng, trốn đóng, đóng ko đúng mức, mất đi số người sẽ bị xử phạt như sau: 1. Phạt người lao động:
Người lao động có hành động thỏa thuận với người sử dụng lao động ko tham gia bảo đảm xã hội buộc phải, bảo đảm thất nghiệp, tham gia ko đúng đối tượng hoặc tham gia ko đúng mức quy định 

=> Thì sẽ bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng

2. Phạt người sử dụng lao động:

Hành Vi

Mức Phạt

Đối với người sử dụng lao động có một trong các hành động sau:
– Chậm đóng bảo đảm xã hội buộc phải, bảo đảm thất nghiệp;

– Đóng bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp ko đúng mức quy định mà ko phải là trốn đóng;

– Đóng bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp mất đi số người thuộc diện tham gia bảo đảm xã hội buộc phải, bảo đảm thất nghiệp mà ko phải là trốn đóng.

Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng BHXH buộc phải, bảo đảm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bạn dạng vi phạm hành chính

(tuy nhiên tối đa ko thật 75.000.000)

Không đóng bảo đảm xã hội buộc phải, bảo đảm thất nghiệp
cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia BHXH buộc phải, bảo đảm thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng BHXH buộc phải, bảo đảm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bạn dạng vi phạm hành chính

(tuy nhiên tối đa ko thật 75.000.000)

Trốn đóng BHXH buộc phải, BHTN mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng

* Biện pháp xử lý hiệu quả:
– Buộc truy nộp số tiền bảo đảm xã hội buộc phải, bảo đảm thất nghiệp phải đóng.

– Buộc nộp số tiền lãi bởi 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo đảm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, ko đóng, trốn đóng; nếu ko thực hiện nay thì theo yêu cầu của người dân có thẩm quyền, ngân mặt hàng, tổ chức tín dụng khác, ngân khố đất nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này tính theo lãi suất tiền gửi ko kỳ hạn cao nhất của các ngân mặt hàng thương mại đất nước công bố tại thời điểm xử phạt vào tài khoản của cơ quan lại bảo đảm xã hội đối với những hành động vi phạm nêu trên từ 30 ngày trở lên.

đầy đủ các bạn xem tại đây: Cách tính phạt chậm đóng BHXH theo mức lãi suất năm 2021

3. Ngoài các mức phạt cho các hành động nêu trên, người sử dụng lao động sẽ bị phạt nếu có các vi phạm sau:
– Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng Khi vi phạm với mỗi người lao động tuy nhiên tối đa ko thật 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành động sau đây:

+ Không lập giấy tờ tham gia bảo đảm xã hội buộc phải, bảo đảm thất nghiệp cho người lao động trong thời hạn 30 ngày, Tính từ lúc ngày giao phối hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc tuyển dụng;

+ Không lập giấy tờ hoặc văn bạn dạng đề nghị đúng thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 102, khoản 1 Điều 103, khoản 1 Điều 110, khoản 2 Điều 112 Luật Bảo hiểm xã hội;

+ Không giới thiệu người lao động thuộc đối tượng quy định tại Điều 47 của Luật An toàn, vệ sinh lao động và Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội đi thăm khám xét giám định suy giảm kĩ năng lao động tại Hội đồng Giám định y khoa;

+ Không trả sổ bảo đảm xã hội cho người lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội.

Theo khoản 4 điều 40 của nghị định 28/2022/NĐ-CP

4. Trốn đóng bảo đảm xã hội ra làm sao thì sẽ bị xử lý hình sự:

Theo điều 216 của Bộ Luật hình sự số 100/2015/QH13 thì:
1. Người nào có trách nhiệm và trách nhiệm đóng bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bởi thủ đoạn khác để ko đóng hoặc ko đóng đầy đủ theo quy định từ 06 tháng trở lên thuộc một trong những ngôi trường hợp sau đây, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành động này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo ko giam giữ đến 01 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:

a) Trốn đóng bảo đảm từ 50.000.000 đồng đến bên dưới 300.000.000 đồng;

b) Trốn đóng bảo đảm cho từ 10 người đến bên dưới 50 người lao động.

2. Phạm tội thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng năm đến 03 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Trốn đóng bảo đảm từ 300.000.000 đồng đến bên dưới 1.000.000.000 đồng;

c) Trốn đóng bảo đảm cho từ 50 người đến bên dưới 200 người;

d) Không đóng số tiền bảo đảm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các ngôi trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Trốn đóng bảo đảm 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Trốn đóng bảo đảm cho 200 người trở lên;

c) Không đóng số tiền bảo đảm đã thu hoặc đã khấu trừ của người lao động quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 2 Điều này.

Về một số thuật ngữ được chỉ dẫn áp dụng như sau:
– Trốn đóng bảo đảm quy định tại Điều 216 của Bộ luật Hình sự là hành động của người sử dụng lao động có trách nhiệm và trách nhiệm đóng bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bởi thủ đoạn khác để ko đóng hoặc ko đóng đầy đủ bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp.

– Gian dối để ko đóng, ko đóng đầy đủ tiền bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 216 của Bộ luật Hình sự là ngôi trường hợp cố ý ko kê khai hoặc kê khai ko đúng thực tế việc đóng bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp với cơ quan lại có thẩm quyền.

– Không đóng tiền bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 216 của Bộ luật Hình sự là ngôi trường hợp người sử dụng lao động ko gửi giấy tờ đăng ký đóng bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp đối với người lao động hoặc có gửi giấy tờ và đã xác định rõ, đầy đủ số người phải đóng hoặc các khoản phải đóng, lập chứng từ, giấy tờ quyết toán lương cho người lao động, thu nhập Công ty (CTY, DN), tuy nhiên ko đóng tiền bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp cho cơ quan lại bảo đảm xã hội theo quy định.

– Không đóng đầy đủ quy định tại khoản 1 Điều 216 của Bộ luật Hình sự là sự người sử dụng lao động đã xác định rõ, đầy đủ các khoản đóng bảo đảm, lập chứng từ, giấy tờ quyết toán lương cho người lao động, thu nhập Công ty (CTY, DN) tuy nhiên chỉ đóng một phần tiền bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp cho cơ quan lại bảo đảm xã hội theo quy định.

Theo Nghị quyết 05/2022/NQ-HĐTP

FULL Hướng dẫn Mẹo Mức phạt trốn ko đóng BHXH theo đúng quy định 2021 mới nhất đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mức phạt trốn ko đóng BHXH theo đúng quy định 2021 mới nhất trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mức phạt trốn ko đóng BHXH theo đúng quy định 2021 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mức phạt trốn ko đóng BHXH theo đúng quy định 2021 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mức phạt trốn ko đóng BHXH theo đúng quy định 2021 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Mức phạt trốn ko đóng BHXH theo đúng quy định 2021 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mức #phạt #trốn #ko #đóng #BHXH #theo #đúng #quy #định #mới #nhất