Contents

Biên bạn dạng kiểm nghiệm vật tư, sản phẩm, product theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Biên bạn dạng kiểm nghiệm vật tư, sản phẩm, product theo TT 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 23:05:23 )

205

Biên bạn dạng kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, product dùng để Xác định số lượng, qui cách, chất lượng vật tư, công cụ, sản phẩm, product trước Khi nhập kho, làm căn cứ để qui trách nhiệm trong thanh toán và bảo đảm an toàn. 

1.  Mẫu biên bạn dạng kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, product

Đơn vị: …Tác_Giả_2…Bộ phận: ………………

Mẫu số 03 – VT(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆMVật tư, công cụ, sản phẩm, product
Ngày… tháng…năm….

Số: ……………

– Căn cứ…… số… ngày… tháng… năm… của………………………………………
Ban kiểm nghiệm gồm:
+ Ông/Bà………………… Chức vụ…………… Đại diện………… Trưởng ban
+ Ông/Bà………………… Chức vụ…………… Đại diện……………… Ủy viên
+ Ông/Bà………………… Chức vụ…………… Đại diện……………… Ủy viên
Đã kiểm nghiệm các loại:

Số TT

Tên thương hiệu, quy định vật tư, công cụ, sản phẩm, product

Mã số

Phương thức kiểm nghiệm

Đơn vị tính

Số lượng theo chứng từ

Kết quả kiểm nghiệm

Ghi chú

Số lượng đúng quy định, phẩm chất

Số lượng ko đúng quy định, phẩm chất

A

B

C

D

E

1

2

3

F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý con kiến của Ban kiểm nghiệm: …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
 

Đại diện chuyên môn(Ký, bọn họ tên)

Thủ kho(Ký, bọn họ tên)

Trưởng ban(Ký, bọn họ tên)

2. Các lập Biên bạn dạng kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, product

Góc bên trái của Biên bạn dạng kiểm nghiệm ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng.
Biên bạn dạng này áp dụng cho các loại vật tư, dụng cụ, sản phẩm, product cần phải kiểm nghiệm trước Khi nhập kho trong các ngôi trường hợp:
– Nhập kho với số lượng lớn;
– Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, product có tính chất lý, hóa phức tạp;
– Các loại vật tư, công cụ, sản phẩm, product quý khan hiếm;
Những vật tư, công cụ, sản phẩm, product chẳng cần kiểm nghiệm trước Khi nhập kho, tuy nhiên trong quá trình nhập kho nếu phát hiện nay có sự biệt lập lớn về số lượng và chất lượng giữa hóa đơn và thực nhập thì vẫn phải lập biên bạn dạng kiểm nghiệm.- Cột A, B, C: Ghi số thứ tự, tên thương hiệu, quy định và mã số của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm product kiểm nghiệm.- Cột D: “Phương thức kiểm nghiệm” ghi phương pháp kiểm nghiệm toàn diện hoặc xác suất.- Cột E: Ghi rõ đơn vị tính của từng loại- Cột 1: Ghi số lượng theo hóa đơn hoặc phiếu giao mặt hàng.- Cột 2 và 3: Ghi hiệu quả thực tế kiểm nghiệm.Ý con kiến của Ban kiểm nghiệm: ghi rõ ý con kiến về số lượng, chất lượng, nguyên nhân đối với vật tư, công cụ, sản phẩm, product ko đúng số lượng, quy định, phẩm chất và cách xử lý.Biên bạn dạng kiểm nghiệm lập 2 bạn dạng:
– 1 bạn dạng giao cho phòng, ban cung tiêu/hoặc người giao mặt hàng.
– 1 bạn dạng giao cho phòng, ban kế toán tài chính.
Trường hợp vật tư, công cụ, sản phẩm, product ko đúng số lượng, quy định, phẩm chất so với chứng từ hóa đơn, thì lập thêm một liên, tất nhiên chứng từ liên quan lại gửi cho đơn vị buôn bán vật tư, dụng cụ, công cụ, sản phẩm, product để giải quyết.
 

3. Mẫu biên bạn dạng kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, product trên Excel

 

Các bạn muốn lấy mẫu biên bạn dạng kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, product: Mẫu số 03 – VT trên để tham khảo thì có thể để lại mail ở cuối bài bác luận hoặc gửi mail vào địa chỉ mail: [email protected]. Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi cho các bạn tham khảo Mẫu biên bạn dạng kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, product dạng tệp tin word và Excel.

Xem thêm: Mẫu phiếu nhập kho theo TT 133 bởi Excel

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Biên bạn dạng kiểm nghiệm vật tư, sản phẩm, product theo TT 133 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Biên bạn dạng kiểm nghiệm vật tư, sản phẩm, product theo TT 133 trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Biên bạn dạng kiểm nghiệm vật tư, sản phẩm, product theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Biên bạn dạng kiểm nghiệm vật tư, sản phẩm, product theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Biên bạn dạng kiểm nghiệm vật tư, sản phẩm, product theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Biên bạn dạng kiểm nghiệm vật tư, sản phẩm, product theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Biên #bạn dạng #kiểm #nghiệm #vật #tư #sản #phẩm #mặt hàng #hóa #theo