Contents

Cách định khoản tài khoản 141 – Tạm Ứng theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản tài khoản 141 – Tạm Ứng theo TT 133 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 16:04:21 )

277

Tài khoản 141 – Tạm ứng dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của Công ty (CTY, DN) cho người lao động trong Công ty (CTY, DN) và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó.

1. Nguyên tắc định khoản Tài khoản 141 – Tạm ứng:
– Khoản tạm ứng là một trong những khoản tiền hoặc vật tư do Công ty (CTY, DN) giao cho người nhận tạm ứng để thực hiện nay trách nhiệm sản xuất, marketing thương mại hoặc giải quyết một công việc nào đó được phê duyệt. Người nhận tạm ứng phải là kẻ lao động làm việc tại Công ty (CTY, DN). Đối với người nhận tạm ứng thường xuyên (thuộc các bộ phận cung ứng vật tư, cai quản trị, hành chính) phải được Giám đốc (Tổng giám đốc) chỉ định bởi văn bạn dạng.

– Người nhận tạm ứng (có tư cách cá nhân hoặc tập thể) phải chịu trách nhiệm với Công ty (CTY, DN) về số đã nhận tạm ứng và chỉ được sử dụng tạm ứng theo đúng mục đích và nội dung công việc đã được phê duyệt. Nếu số tiền nhận tạm ứng ko dùng đến hoặc ko dùng đến ko hề phải nộp lại quỹ. Người nhận tạm ứng ko được chuyển số tiền tạm ứng cho người khác sử dụng.

– Khi trả mỹ xong, kết thúc công việc được giao, người nhận tạm ứng phải lập bảng thanh toán tạm ứng (tất nhiên chứng từ gốc) để thanh toán toàn bộ, dứt điểm (theo từng lần, từng khoản) số tạm ứng đã nhận, số tạm ứng đã sử dụng và khoản chênh lệch giữa số đã nhận tạm ứng với số đã sử dụng (nếu có). Khoản tạm ứng sử dụng ko ko hề nếu ko nộp lại quỹ thì phải tính trừ vào lương của người nhận tạm ứng. Trường hợp chi quá số nhận tạm ứng thì Công ty (CTY, DN) sẽ chi bổ sung số còn thiếu.

– Phải thanh toán dứt điểm khoản tạm ứng kỳ trước mới được nhận tạm ứng kỳ sau. Kế toán phải mở sổ kế toán tài chính chi tiết theo dõi cho từng người nhận tạm ứng và ghi chép đầy đủ tình hình nhận, thanh toán tạm ứng theo từng lần tạm ứng.
2. Kết cấu của Tài khoản 141 – Tạm ứng

Bên Nợ TK

TK 141

Bên Có

Các khoản tiền, vật tư đã tạm ứng cho người lao động của Công ty (CTY, DN).

 

– Các khoản tạm ứng đã được thanh toán;

– Số tiền tạm ứng dùng ko ko hề nhập lại quỹ hoặc tính trừ vào lương;

– Các khoản vật tư đã tạm ứng sử dụng ko ko hề nhập lại kho.

Số dư bên Nợ TK:

Số tạm ứng chưa thanh toán.

 

 

3. Cách định khoản tài khoản 141 – Tạm Ứng theo TT 133:

a) Khi tạm ứng tiền hoặc vật tư cho người lao động trong Công ty (CTY, DN), ghi:

Nợ TK TK 141 – Tạm ứng

Có các TK 111, 112, 152,…

b) Khi thực hiện nay xong công việc được giao, người nhận tạm ứng lập Bảng thanh toán tạm ứng tất nhiên các chứng từ gốc đã được ký duyệt để quyết toán khoản tạm ứng, ghi:

Nợ TK các TK 152,153, 156, 241, 642, …
Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 141 – Tạm ứng.

c) Các khoản tạm ứng chi (hoặc sử dụng) ko ko hề, phải nhập lại quỹ, nhập lại kho hoặc trừ vào lương của người nhận tạm ứng, ghi:

Nợ TK TK 111 – Tiền mặt
Nợ TK TK 152- Nguyên liệu, vật liệu
Nợ TK TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 141 – Tạm ứng.

d) Trường hợp số thực chi đã được duyệt lớn rộng số đã nhận tạm ứng, kế toán tài chính lập phiếu chi để thanh toán thêm cho người nhận tạm ứng, ghi:

Nợ TK các TK 152, 153,156, 241, 642,…

Có TK 111 – Tiền mặt.

4. Sơ đồ định khoản tài khoản 141 theo TT 133

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách định khoản tài khoản 141 – Tạm Ứng theo TT 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản tài khoản 141 – Tạm Ứng theo TT 133 trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản tài khoản 141 – Tạm Ứng theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản tài khoản 141 – Tạm Ứng theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách định khoản tài khoản 141 – Tạm Ứng theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản tài khoản 141 – Tạm Ứng theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán #tài #khoản #Tạm #Ứng #theo