Cách định khoản thuế (tax) thu nhập cá nhân – Tài khoản 3335

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách định khoản thuế (tax) thu nhập cá nhân – Tài khoản 3335 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 22:10:56 )

Hướng dẫn cách định khoản định khoản thuế (tax) thu nhập cá nhân

1. Tài khoản sử dụng:

Tài khoản 3335 – thuế (tax) (Tax) thu nhập cá nhân: Phản ánh số thuế (tax) thu nhập cá nhân phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Kết Cấu

Giảm

Tăng

Bên Nợ TK

Bên Có

Số thuế (tax) TNCN đã nộp vào Ngân sách Nhà nước

Số thuế (tax) TNCN phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Số dư bên Nợ TK:

Thể hiện nay số thuế (tax) TNCN đã nộp lớn rộng số thuế (tax) phải nộp cho Nhà nước

Số dư bên Có:

Thể hiện nay số thuế (tax) TNCN còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước

2. Cách định khoản thuế (tax) TNCN trong các ngôi trường hợp cụ thể:

1. Khi thực hiện nay tính và khấu trừ số thuế (tax) TNCN trừ vào lương cho người lao động, định khoản:

Nợ TK TK 334 – Phải trả người lao động

Có TK 3335 – thuế (tax) (Tax) thu nhập cá nhân: (số thuế (tax) thu nhập cá nhân phải khấu trừ)

Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm:

Cách tính thuế (tax) TNCN

2. Trường hợp Công ty (CTY, DN) trả lương Net (lương chưa bao héc tàm tất cả thuế (tax)) – Doanh nghiệp nộp thay thuế (tax) TNCN cho người lao động thì số thuế (tax) TNCN này sẽ được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN (Trên HĐLĐ phải ghi rõ: Doanh nghiệp nộp thay thuế (tax) TNCN cho người lao động)

Nợ TK 641/642/154/62…

Có TK 3335 – thuế (tax) (Tax) thu nhập cá nhân: (số thuế (tax) thu nhập cá nhân phải nộp thay)

3. Khi trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu, ghi:

Nợ TK TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)

Có các TK 111, 112 (số tiền trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu)

Có TK 3335 – thuế (tax) (Tax) thu nhập cá nhân (nếu khấu trừ tại mối cung cấp số thuế (tax) TNCN của chủ sở hữu).

4. Khi nộp tiền thuế (tax) TNCN về ngân sách đất nước:

Nợ TK TK 3335 – thuế (tax) (Tax) TNCN

Có các TK 111, 112,…: Số tiền đã nộp

5. Định Khoản thuế (tax) TNCN sau quyết toán:

Căn cứ vào hiệu quả của tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN (Mẫu 05/QTT-TNCN) để xác định:

5.1. Trường hợp nộp thiếu số thuế (tax) TNCN => Phải nộp thêm (Tức là có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu số 45 – Tổng số thuế (tax) TNCN còn phải nộp NSNN)

Định Khoản:

– Bút toán 1: khấu trừ lấy thêm tiền từ các cá nhân nộp thiếu:

Nợ TK 111/112/334/138…

Có 3335: Tổng số thuế (tax) TNCN còn phải nộp NSNN

– Bút toán 2: Nộp nốt số tiền còn thiếu về NSNN:

Nợ TK TK 3335 – thuế (tax) (Tax) TNCN

Có các TK 111, 112,…: Số tiền đã nộp

5.2. Trường hợp nộp thừa số thuế (tax) TNCN (Tức là có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu số 46 – Tổng số thuế (tax) TNCN đã nộp thừa)

Đối với số thuế (tax) TNCN nộp thừa chúng ta có 2 cách xử lý là: bù trừ vào kỳ sau hoặc làm thủ tục trả thuế (tax)

Định Khoản: 

Nợ TK 3335: Tổng số thuế (tax) TNCN đã nộp thừa

Có 138: NẾU ĐỂ BÙ TRỪ SANG KỲ SAU (chi tiết cho từng người thừa)

Có 338: NẾU LÀM THỦ TỤC HOÀN THUẾ (chi tiết cho từng người thừa)

* Nếu để bù trừ vào kỳ sau:

– Xét góc độ về số tiền phải nộp vào ngân sách đất nước thì Công ty (CTY, DN) tự động bù trừ

Ví dụ: Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN năm 2022 ra:

Chỉ tiêu số 46 – Tổng số thuế (tax) TNCN đã nộp thừa là một trong những trong.000.000

Mà: Khi làm tờ khai thuế (tax) TNCN của quý 1 năm 2021 ra số tiền phải nộp là 2 triệu

=> Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng tự động bù trừ tiền thuế (tax) TNCN nộp thừa (1tr) với số thuế (tax) phải nộp (2tr)

=> Quý 1 năm 2021 chỉ phải nộp 1.000.000

– Xét trên từng cá nhân đã nộp thừa:

Những cá nhân (NLĐ) nộp thừa tiền thuế (tax) TNCN phải là những người dân ủy quyền quyết toán thuế (tax) cho DN => Họ đang nằm trên phụ lục 05-1BK-QTT-TNCN

Doanh nghiệp cần phải theo dõi chi tiết cho từng đối tượng (Từng người) thông qua tài khoản 138

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn Thành ủy quyền cho Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng quyết toán thay thuế (tax) TNCN năm 2022 ra: nộp thừa 500k -> Nhưng ko làm thủ tục trả thuế (tax) mà để bù trừ kỳ sau:

Nên định khoản: Nợ TK 3335 – Có 138NVT: 300k

Qúy 1/2021: anh Thành phát sinh số thuế (tax) TNCN phải nộp là 500k thì định khoản:

Nợ TK 334: 200k (=500k – 300k)

Nợ TK 138NVT: 300k

Có 3335: 500k

* Nếu làm thủ tục trả thuế (tax):

– Khi cảm bắt gặp tiền trả từ cơ quan lại thuế (tax) định khoản:

Nợ TK 112: số tiền được trả

Có 3335

– Khi trả lại số tiền trả thuế (tax) đó cho các các nhân đã nộp thừa:

Nợ TK 338 (chi tiết cho từng người thừa)

Có 111/112

Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm:

Thủ tục trả thuế (tax) TNCN

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách định khoản thuế (tax) thu nhập cá nhân – Tài khoản 3335 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách định khoản thuế (tax) thu nhập cá nhân – Tài khoản 3335 trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách định khoản thuế (tax) thu nhập cá nhân – Tài khoản 3335 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách định khoản thuế (tax) thu nhập cá nhân – Tài khoản 3335 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách định khoản thuế (tax) thu nhập cá nhân – Tài khoản 3335

Link Download Google Drive File phần mềm Cách định khoản thuế (tax) thu nhập cá nhân – Tài khoản 3335 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #hạch #toán # thuế (tax) #thu #nhập #cá #nhân #Tài #khoản