Contents

Cách kê khai thuế (tax) thu nhập cá nhân theo quý theo tháng 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách kê khai thuế (tax) thu nhập cá nhân theo quý theo tháng 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 12:02:20 )

395

Hướng dẫn Công ty (CTY, DN) kê khai thuế (tax) thu nhập cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

1. Cách xác định kỳ kê khai:Theo điều 8 và điều 9 của Nghị định 126/2022/NĐ-CP chỉ dẫn Luật Quản lý thuế (tax) 2022 (có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 05/12/2022) thì:

thuế (tax) (Tax) TNCN có 2 kỳ kê khai đó là theo tháng và theo quý. Doanh nghiệp xác định một lần Tính từ lúc tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế (tax) và áp dụng cho cả năm, Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập ko phát sinh khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân thì vẫn phải khai thuế (tax).

– Kê khai theo quý dành cho: Doanh nghiệp đủ điều khiếu nại kê khai thuế (tax) GTGT theo quý.

– Kê khai theo tháng: dành cho DN kê khai thuế (tax) GTGT theo tháng 
Trong đó: Điều khiếu nại để Doanh nghiệp kê khai thuế (tax) GTGT theo quý là:

+ Có tổng doanh thu buôn bán sản phẩm hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống

+ Trường hợp người nộp thuế (tax) mới chính thức phát động phát động và sinh hoạt giải trí, marketing thương mại thì được lựa chọn khai thuế (tax) giá trị gia tăng theo quý. Sau Khi sản xuất marketing thương mại đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch liền kề tiếp theo năm đã đủ 12 tháng sẽ căn cứ theo mức doanh thu của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện nay khai thuế (tax) giá trị gia tăng theo kỳ tính thuế (tax) tháng hoặc quý.

Lưu ý:

DN có trách nhiệm tự xác định thuộc đối tượng khai thuế (tax) theo quý để thực hiện nay khai thuế (tax) theo quy định.

– Người nộp thuế (tax) đáp ứng tiêu chí khai thuế (tax) theo quý được lựa chọn khai thuế (tax) theo tháng hoặc quý ổn định trọn năm dương lịch.

– Trường hợp người nộp thuế (tax) đang thực hiện nay khai thuế (tax) theo tháng nếu đủ điều khiếu nại khai thuế (tax) theo quý và lựa chọn chuyển sang khai thuế (tax) theo quý thì gửi văn bạn dạng đề nghị quy định tại Phụ lục I phát hành tất nhiên Nghị định này đề nghị thay đổi kỳ tính thuế (tax) đến cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp chậm nhất là 31 tháng 01 của năm chính thức phát động khai thuế (tax) theo quý, Nếu sau thời hạn này người nộp thuế (tax) ko gửi văn bạn dạng đến cơ quan lại thuế (tax) thì người nộp thuế (tax) tiếp tục thực hiện nay khai thuế (tax) theo tháng ổn định trọn năm dương lịch.

– Trường hợp người nộp thuế (tax) tự phát hiện nay mất đi điều khiếu nại khai thuế (tax) theo quý thì người nộp thuế (tax) phải thực hiện nay khai thuế (tax) theo tháng Tính từ lúc tháng đầu của quý tiếp theo. Người nộp thuế (tax) ko phải nộp lại giấy tờ khai thuế (tax) theo tháng của các quý trước đó tuy nhiên phải nộp Bản xác định số tiền thuế (tax) phải nộp theo tháng tăng thêm so với số đã kê khai theo quý quy định tại Phụ lục I phát hành tất nhiên Nghị định này và phải tính tiền chậm nộp theo quy định.

– Trường hợp cơ quan lại thuế (tax) phát hiện nay người nộp thuế (tax) mất đi điều khiếu nại khai thuế (tax) theo quý thì cơ quan lại thuế (tax) phải xác định lại số tiền thuế (tax) phải nộp theo tháng tăng thêm so với số người nộp thuế (tax) đã kê khai và phải tính tiền chậm nộp theo quy định. Người nộp thuế (tax) phải thực hiện nay khai thuế (tax) theo tháng Tính từ lúc thời điểm cảm bắt gặp văn bạn dạng của cơ quan lại thuế (tax).
– Theo công văn: Số: 5189/TCT-CS ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Tổng Cục thuế (tax) (Tax) về việc giới thiệu các nội dung mới của Nghị định số 126/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật cai quản lý thuế (tax)  thì Doanh nghiệp ko phát sinh khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân theo tháng, quý thì vẫn phải khai thuế (tax).

– Theo công văn 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 của Tổng Cục thuế (tax) (Tax) về kê khai thuế (tax) TNCN thì:

+ Doanh nghiệp ko hề lao động thì ko phải làm tờ khai

+ Doanh nghiệp Không trả lương thì ko phải làm tờ khai

+ Tháng nào hoặc Quý nào ko phát sinh trả lương thì tháng đó hoặc quý đó ko phải làm tờ khai

+ Doanh nghiệp có trả thu nhập chịu thuế (tax) (tạm gọi là có trả lương) thì phải kê khai thuế (tax) TNCN theo tháng hoặc theo quý

 
2. Hồ sơ kê khai thuế (tax) TNCN:

– Hồ sơ kê khai thuế (tax): Tờ khai khấu trừ thuế (tax) TNCN (áp dụng cho tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công) mẫu số 05/KK-TNCN (theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC)

Các bạn cũng có thể tham khảo tại đây: Cách lập tờ khai thuế (tax) thu nhập cá nhân – theo mẫu 05/KK-TNCN.

– Hồ sơ quyết toán thuế (tax) TNCN là tờ khai mẫu số 05/QTT-TNCN -Thông tư 92/2015/TT-BTC 

( Nếu là cá nhân tự quyết toán các bạn dùng mẫu số TT 92 là 02/QTT-TNCN).

3. Công cụ kê khai:
Phần mềm bổ sung kê khai của Tổng Cục Thuế4. Thời hạn nộp giấy tờ kê khai thuế (tax) TNCN.

– Theo tháng: chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

– Theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo

– Quyết toán thuế (tax): Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch

5. Thời hạn nộp tiền thuế (tax).

– Nếu trong kỳ phát sinh số thuế (tax) thu nhập cá nhân phải nộp thì thời hạn nộp tiền sẽ giống với thời hạn nộp tờ khai như trên.

 

Để có thể kê khai được thuế (tax) thu nhập cá nhân thì trước ko hề các bạn phải biết cách tính thuế (tax) TNCN, Kế toán Thiên Ưng mời bạn tham khảo tại đây: Cách tính thuế (tax) thu nhập cá nhân năm 2021

Trong khi bạn còn có thể tham khảo về Cách lập tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN qua Videos sau:

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách kê khai thuế (tax) thu nhập cá nhân theo quý theo tháng 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách kê khai thuế (tax) thu nhập cá nhân theo quý theo tháng 2021 trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách kê khai thuế (tax) thu nhập cá nhân theo quý theo tháng 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách kê khai thuế (tax) thu nhập cá nhân theo quý theo tháng 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách kê khai thuế (tax) thu nhập cá nhân theo quý theo tháng 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Cách kê khai thuế (tax) thu nhập cá nhân theo quý theo tháng 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #kê #khai # thuế (tax) #thu #nhập #cá #nhân #theo #quý #theo #tháng