Cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN 2021 trên phần mềm HTKK

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN 2021 trên phần mềm HTKK Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 02:32:26 )

Hướng dẫn cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN năm 2021 làm trên phần mềm bổ sung kê khai thuế (tax) HTKK và phần mềm QTT TNCN 3.3.2 theo mẫu 05/QTT-TNCN.

thuế (tax) (Tax) TNCN là loại thuế (tax) có kỳ tính thuế (tax) theo năm nên cuối năm sẽ thực hiện nay tổng hợp lại thu nhập đã được nhận của cả năm, rồi tính toán xem với mức thu nhập đó cá nhân có phải đóng thuế (tax) TNCN Hay là ko, có nộp thừa nộp thiếu tiền thuế (tax) TNCN so với số đã nộp Hay là ko.
– Đối tượng Doanh nghiệp phải làm QTT TNCN: trong năm có trả thu nhập (ko phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế (tax) TNCN Hay là ko)
– Đối tượng Doanh nghiệp ko phải làm QTT TNCN: trong năm ko trả lương.
– Thời điểm làm quyết toán: Sau Khi kết thúc năm dương lịch.
–  Hồ sơ quyết toán thuế (tax) TNCN:

+ Tờ khai quyết toán: Mẫu 05/QTT-TNCN (Ban hành theo thông tư 92/2015/TT-BTC)
+ Phục lục 05-1BK/QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế (tax) theo biểu lũy tiến từng phần.

+ Phục lục 05-2BK/QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế (tax) theo thuế (tax) suất toàn phần.

+ Phục lục 05-3BK/QTT-TNCN: Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.
Lưu ý:

– Tại bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN và 05-2/BK-QTT-TNCN phải đảm bảo 100% NNT có mã số thuế (tax).

– Nếu người lao động chưa có mã số thuế (tax) thì phải thực hiện nay đăng ký.

đầy đủ về thủ tục và cách đăng ký xem tại đây: Thủ tục đăng ký mã số thuế (tax) TNCN

– Thời hạn nộp giấy tờ quyết toán thuế (tax) TNCN năm 2022 là ngày 31/03/2021

Dưới đây, Công ty Đào Tạo Tác giẩ sẽ chỉ dẫn lần lượt từng bước thực hiện nay làm QTT TNCN:

Step_Bước 1: Làm bảng tính quyết toán thuế (tax) TNCN:
– Mục đích của việc làm bảng tính: là căn cứ để đưa số liệu vào tờ khai quyết toán.

– Căn cứ để làm bảng tính:

+ Thông tin của người lao động.

+ Bảng tính thuế (tax) TNCN của 12 tháng hoặc của 4 quý

+ Các giấy tờ liên quan lại: đăng ký người phụ thuộc, giấy tờ bảo đảm, bảng tính lương, chứng từ khấu trừ thuế (tax) TNCN…

– 1 vài lưu ý Khi làm bảng tính:

+ Tất cả những người dân lao động đã được trả tiền lương tiền tiền công trong năm 2022 đều phải đưa vào đây (ko phân biệt có bị khấu trừ thuế (tax) Hay là ko). DN đã trả lương cho bao lăm người thì phải đưa ko hề bọn họ vào tờ khai QTT TNCN

+ Thu nhập được tổng hợp: Số tiền lương tiền công Công ty (CTY, DN) đã chi trả tính từ ngày 01/01/2022 đến ko hề ngày 31/12/2022

+ Với những người dân đủ điều khiếu nại làm ủy quyền quyết toán thì đề nghị bọn họ làm giấy ủy quyền.

– Trong bảng tính thuế (tax) quyết toán thuế (tax) TNCN nêu trên, Tác giẩ đã ẩn bớt đi 1 số cột thông tin mà chỉ để lại các thông tin sẽ đưa lên tờ khai QTT TNCN mẫu 05/QTT-TNCN. Các bạn muốn lấy mẫu bảng tín QTT đầy đủ thì có thể để lại mail bởi comment phía bên dưới bài bác luận hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected] Tác giẩ sẽ gửi lại cho các bạn tham khảo ngay.

Step_Bước 2: Làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN trên phần mềm:

1. Các điểm có thể làm được tờ khai QTT TNCN mẫu 05/QTT-TNCN

– Phần mềm bổ sung kê khai phiên bạn dạng mới nhất

– Phần mềm bổ sung quyết toán QTT TNCN 3.3.2

– Trong khi, các bạn cũng có thể thực hiện nay kê khai trực tuyến trên online: thuedientu.gov.gdt.vn

2. Cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN mẫu 05/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK
Mở phần mềm bổ sung kê khai phiên bạn dạng mới nhất

=> Gõ mã số thuế (tax) của Công ty (CTY, DN) để đăng nhập

Tại giao diện của phần mềm HTKK => bấm chọn ” thuế (tax) (Tax) thu nhập cá nhân” => Bấm chọn “05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán của tổ chức, CN (TT92/2015)

=> Màn hình sẽ hiện nay thị ra bảng “Chọn kỳ tính thuế (tax)”:

 

Sau lúc các bạn ấn vào “Đồng Ý” phần mềm sẽ chuyển đến giao diện của tờ khai QTT TNCN.

Các các bạn sẽ làm các phụ lục trước, phần mềm sẽ tự động chuyển số liệu phụ lục lên tờ khai

2.1. Làm Phục lục 05-1BK/QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế (tax) theo biểu lũy tiến từng phần.

* Cách làm Phục lục 05-1BK/QTT-TNCN:

Đây là bảng kê cá nhân thuộc diện tính theo biểu lũy tiến từng phần tức là dành cho những lao động (Ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên) đã được tính thuế (tax) TNCN theo biểu lũy tiến từng phần ở các tháng trong năm.
Chú ý Trường hợp: 1 người lao động trong năm ký 2 loại hợp đồng (vừa bên dưới 3 tháng vừa từ 3 tháng trở lên)

Ví dụ: Trong năm 2022, Anh Mạnh Có ký hợp đồng với công ty Thiên Ưng như sau:

+ Tháng 1 và tháng 2: ký hợp đồng thử việc 2 tháng

+ Từ Tháng 3/2022 ký hợp đồng vô thời hạn

– Nếu Khi làm QTT TNCN anh Mạnh có đủ điều khiếu nại ủy quyền quyết toán và có làm giấy ủy quyền quyết toán nộp cho công ty Thiên Ưng thì toàn bộ thu nhập của anh Mạnh (tổng cả 2 loại hợp đồng) đều đưa ko hề vào Phục lục 05-1BK/QTT-TNCN

– Nếu Khi làm QTT TNCN anh Mạnh mất đi điều khiếu nại ủy quyền quyết toán hoặc đủ điều khiếu nại tuy nhiên anh mạnh ko làm giấy ủy quyền quyết toán nộp cho công ty Thiên Ưng thì thu nhập của anh Mạnh sẽ được tách ra theo 2 phụ lục:

+ Thu nhập từ tháng 3/2022 (ký hợp đồng vô thời hạn) sẽ đưa vào Phục lục 05-1BK/QTT-TNCN để tính theo biểu lũy tiến từng phần.
+ Còn thu nhập của tháng 1 và tháng 2/2022 (hợp đồng thử việc) sẽ đưa vào Phục lục 05-2BK/QTT-TNCN

Cách 1: Gõ trực tiếp số liệu vào phần mềm (Với phím F5 là thêm dòng, F6 là xóa dòng): Cách này ko phù phù hợp với việc thực hiện nay quyết toán thuế (tax) TNCN cho Công ty (CTY, DN) có nhiều lao động (lâu, mất thời gian, độ chính xác ko an toàn)Cách 2: Tải bảng Kê lên phần mềm:
– B1: Ấn vào dòng chữ xanh “Mẫu tải bảng kê” bên phải màn hình trên phụ lục 05-1BK/QTT-TNCN

Để tải mẫu bảng kê xuống, có giao diện như trên phần mềm. Lưu ý: Trường hợp Khi tải bảng kê xuống mà các bạn ko được vào bảng kê Excel đó thì cần ấn vào dòng chữ màu đỏ trên trên cùng của tệp tin Excel tải xuống => rồi ấn “Anyway” là gõ được.
– B2: Coppy số liệu vào bảng kê:

Các bạn thực hiện nay coppy số liệu từ “Bảng tính quyết toán thuế (tax) TNCN năm” đã làm sang bảng kê 05-1BK/QTT-TNCN

Lưu ý:

+ Không tích hoặc đánh dấu gì và cột 10 – Cá nhân uỷ quyền quyết toán thay (Cái này thực hiện nay trên phần mềm sau sau Khi tải BK lên)

+ Không cần căn chỉnh Khi số dòng vượt quá định dạng của bảng kê (Khi tải lên PM thì PM sẽ thực hiện nay)

+ Cột 19 – Thu nhập tính thuế (tax) chẳng cần coppy vào (Khi đưa lên phần mềm -> Phần mềm sẽ tự tính)

+ Các cột khác ko hề thông tin thì bỏ qua.

+ Phải cop đúng dòng, đúng cột (Tức là đúng thông tin của từng người)

– B3: Lưu bảng kê

Sau lúc các bạn đưa thông tin vào bảng kê xong thì lưu lại (lưu tại destop để lát dễ tìm chỗ tải lên)
– B4: Đóng bảng kê (Muốn tải được bảng kê lên phần mềm thì buộc phải những bạn phải đóng, tắt bảng kê sau sau Khi lưu đi đã)

– B5: Tải bảng kê lên phần mềm HTKK

Tại sheet 05-1BK/QTT-TNCN các bạn bấn vào “Tải bảng kê” (ở giữa, phía cuối màn hình)

=> Phần mềm hiện nay thị bảng “Thêm dữ liệu” 

 

Sau lúc các bạn tải dữ liệu lên phần mềm thì phần mềm hiện nay thị ra các thông tin như bạn đã cop (Như ảnh ở mục 2.1)

– B6: Tích chọn những người dân dân có làm giấy ủy quyền quyết toán thay

Căn cứ vào các giấy ủy quyền Quyết toán thay mà cá nhân đã làm và nộp cho Công ty (CTY, DN) các bạn tích chọn cho những người dân đó.

(Lưu ý: Những lao động Không đủ điều khiếu nại ủy quyền Hay là ko hề giấy ủy quyền các bạn ko được tích)

=> Đến đây là đã trả mỹ xong xong Phục lục 05-1BK/QTT-TNCN.
Lưu ý: Nếu các bạn muốn biết từng cột (từng chỉ tiêu) trên phần mềm đang nói tới cái gì, nội dung nó là gì thì các bạn chỉ cần đặt chột vào cột chứ ô bạn muốn biết sau đó ấn phí F1 là ra.2.2. Làm Phục lục 05-2BK/QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế (tax) theo thuế (tax) suất toàn phần.Đây là bảng kê dành cho các lao động ký hợp đồng bên dưới 3 tháng (tính thuế (tax) TNCN 10%) và lao động là cá nhân ko cư trú (tính thuế (tax) 20%)

Cách làm phụ lục 05-2BK/QTT-TNCN: Các bạn thực hiện nay tương tự như Khi làm phụ lục 05-1BK/QTT-TNCN2.3. Làm Phục lục 05-3BK/QTT-TNCN: Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.
Các bạn khai đầy đủ (100%) số lượng NPT đã tính giảm trừ trong năm 2022 vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.2.4. Kiểm tra và xác định hiệu quả trên tờ khai 05/QTT-TNCN:Sau lúc các bạn trả mỹ ko hề 3 phụ lục thì ấn “Kiểm Tra” Và “Ghi” => chỗ nào báo đỏ là sai thì sửa lại thành đó
Nếu sau Khi ấn Ghi mà phần mềm hiện nay thị “Đã ghi dữ liệu thành công” hoặc ấn “Kiểm tra” mà màn hình hiển thị “Tờ khai hợp thức” là các bạn đã làm ok rồi

Các bạn chuyển qua sheet “05-QTT-TNCN” để xác định hiệu quả:

Các thông tin dữ liệu trên tờ khai đã được tổng hợp từ các phụ lục lên rồi => Các bạn chỉ cần ra soát các thông tin thôi, chẳng cần thiết phải làm thêm gì nữa

Công việc cuối cùng của chúng ta là xác định hiệu quả của tờ khai QTT TNCN tại mục II – Nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân (Mục II này chỉ dành riêng cho những cá nhân đã làm ủy quyền quyết toán)

+ Nếu tờ khai có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu số 45 – Tổng số thuế (tax) TNCN còn phải nộp NSNN: Đây là chính số tiền thuế (tax) TNCN phải nộp thêm. Hạn nộp tiền là 31/03/2021

(Thu của những cá nhân nộp thiếu -> rồi mang đi nộp)

+ Nếu tờ khai có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu số 46 – Tổng số thuế (tax) TNCN đã nộp thừa: Có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu này thì các bạn chẳng cần thiết phải nộp thêm tiền thuế (tax) TCNN nữa

Số tiền thuế (tax) TNCN này có 2 cách để xử lý (tùy bạn chọn)

1 là: Làm thủ tục trả thuế (tax). đầy đủ xem tại đây: Thủ tục trả thuế (tax) TNCN

2 là: Bù sang kỳ tính thuế (tax) sau (Sang các năm sau mà phát sinh số thuế (tax) TNCN phải nộp thì trừ đi) 

Phương án số 2 (bù trừ) này là mặc định nếu DN ko trả thuế (tax), nên các bạn chẳng cần làm gì cả

Cuối cùng là định khoản thuế (tax) số thuế (tax) TNCN sau quyết toán. đầy đủ các bạn xem tại đây: Cách định khoản thuế (tax) TNCN

Trên đây, Công ty Đào Tạo Tác giẩ đã chỉ dẫn xong các bạn thực hiện nay làm tờ khai QTT TNCN năm 2021 cho thu nhập đã chi trả trong năm 2022

Có chỗ nào chưa rõ thì các bạn comment phía bên dưới nhé

CHÚC CÁC BẠN LÀM TỐT

 

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN 2021 trên phần mềm HTKK đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN 2021 trên phần mềm HTKK trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN 2021 trên phần mềm HTKK Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN 2021 trên phần mềm HTKK mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN 2021 trên phần mềm HTKK

Link Download Google Drive File phần mềm Cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN 2021 trên phần mềm HTKK , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #làm #tờ #khai #quyết #toán # thuế (tax) #TNCN #trên #phần #mềm #HTKK