Contents

Cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN 2022 vào năm 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN 2022 vào năm 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 19:09:19 )

185

Hướng dẫn cách làm quyết toán thuế (tax) TNDN năm 2021

thuế (tax) (Tax) TNDN là loại thuế (tax) có kỳ tính thuế (tax) theo Năm. Nhưng mặt hàng quý Công ty (CTY, DN) phải tạm tính ra số tiền thuế (tax) TNDN tạm nộp rồi cuối năm thực hiện nay tính toán lại xem cả năm đó Công ty (CTY, DN) có phải nộp thuế (tax) Hay là ko?

+ Nếu số đã tạm nộp 4 quý mà nhiều rộng Khi quyết toán => DN đã nộp thừa tiền thuế (tax) => Số thuế (tax) nộp thừa này có thể bù trừ sang kỳ  sau hoặc làm thủ tục trả thuế (tax).
+ Nếu số tạm nộp 4 quý mà ít rộng Khi quyết toán => DN nộp thiếu tiền thuế (tax) TNDN => DN phải Nộp thêm phần tiền thuế (tax) thiếu đó (và có thể bị tính tiền chậm nộp nếu chênh từ 20% số quyết toán so với số tạm tính).

Sau đây, Tác giẩ sẽ chỉ dẫn các bạn khai quyết toán thuế (tax) TNDN theo mẫu số 03/TNDN phát hành tất nhiên 151/2014/TT-BTC.
Chúng ta sẽ thực hiện nay làm tờ khai quyết toán trên phần mềm HTKK:
Các bạn mở PM HTKK, Chọn: “ thuế (tax) (Tax) Thu Nhập Doanh Nhiệp”, chọn “Quyết toán TNDN năm (03/TNDN)” Phần mềm sẽ hiện nay thị ra Bảng “Chọn kỳ tính thuế (tax)”

Các bạn tiến hành chọn:+ Năm quyết toán.+ Chọn phụ lục kê khai: chúng ta cần chọn 2 phụ lục cơ bạn dạng dành cho ngành sx kd thông thường là:
Phụ lục 03-1A/TNDN: Kết quả phát động và sinh hoạt giải trí sản marketing thương mại.Phụ lục 03-2A/TNDN: Chuyển lỗ từ phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại.

(Chọn 03-2A Khi năm nay DN lãi và có số lỗ của các năm trước được chuyển)

Phụ lục PL 114/2022/NĐ-CP: THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP ĐƯỢC GIẢM THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 116/2022/QH14 NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2022

(Chọn Khi tổng doanh thu năm 2022 ko thật 200 tỷ đồng để DN được giảm 30% số thuế (tax) TNDN phải nộp của kỳ tính thuế (tax) TNDN năm 2022)

Chọn xong các bạn ấn “Đồng ý” phần mềm sẽ xuất hiện nay giao diện của tờ khai quyết toán như sau:Trình Tự Làm Tờ Khai Quyết Toán thuế (tax) (Tax) TNDN Trên PM HTKKBước 1: Hoàn thiện Phụ lục 03-1A/TNDN trước

=> Để phần mềm tự động tổng hợp số liệu lên Chỉ tiêu [A1] trên tờ khai 03/TNDN.

Step_Bước 2: Làm tờ khai quyết toán 03/TNDN:1. Điều chỉnh Tăng/ Giảm Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (tax) (chỉ tiêu A1) theo quy định của Luật thuế (tax) TNDN để xác định Thu nhập chịu thuế (tax) tại các chỉ tiêu B

Thu nhập chịu thuế (tax) = Doanh thu – Chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

– Thực hiện nay điều chỉnh ở các chỉ tiêu từ [B1] – [B14] (Nếu có).
– Quan tâm nhất đến Chỉ tiêu [B4] – Các khoản chi ko được trừ)
=> Kết quả được thể lúc này Chỉ tiêu [B13] – Thu nhập chịu thuế (tax) từ phát động và sinh hoạt giải trí SXKD Số liệu tại chỉ tiêu [B13] này dùng để xác định thu nhập tính thuế (tax) tại mục C 2. Xác định thu nhập tính thuế (tax) (Tại mục C) là: âm hoặc dương

Thu nhập tính thuế (tax) = Thu nhập chịu thuế (tax) – Thu nhập được miễn thuế (tax) – Các khoản lỗ được kết chuyển theo QĐ

– Nếu trong năm, DN có các khoản Thu nhập miễn thuế (tax) thì đưa số liệu vào Chỉ tiêu [C2] Thu nhập tính thuế (tax) được xác định tại Chỉ tiêu [C4] như sau:
* Trường hợp 1: Nếu Thu nhập tính thuế (tax) tại chỉ tiêu C4 có giá trị âm (giá trị xuất hiện nay trong ngoặc đơn)

=> Năm quyết toán DN ko phải nộp thuế (tax). => Xác định nốt chỉ tiêu [E1] – Số thuế (tax) đã tạm nộp trong năm là xong tờ khai quyết toán.
– Không thực hiện nay làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN.
– Không thực hiện nay làm phụ lục khai Giảm 30% số thuế (tax) TNDN.

* Trường hợp 2: Nếu Thu nhập tính thuế (tax) tại chỉ tiêu C4 có giá trị dương

=> Năm quyết toán DN phải nộp thuế (tax) TNDN
=> Thực hiện nay lần lượt các mục sau: 

2.1 . Chuyển Lỗ (nếu có): Nếu các năm trước DN có số lỗ chưa chuyển ko hề (5 năm gần nhất) thì thực hiện nay chuyển lỗ
-> Thực lúc này Phụ lục 03-2A/TNDN để phần mềm tự động tổng hợp số liệu lên Chỉ tiêu [C3a]
– Lỗ từ phát động và sinh hoạt giải trí SXKD được chuyển trong kỳ
-> Sau Khi chuyển lỗ xong thì xác định hiệu quả tại [C4]:

+ Nếu [C4] = => Xác định nốt chỉ tiêu [E1] nữa là xong
+ Nếu [C4] > => Thì thực hiện nay tính thuế (tax) như bên dưới đây

2.2. Trích lập quỹ hợp lý tập công nghệ (nếu có): Chỉ tiêu [C5]2.3. Tính thuế (tax): Nếu ko hề số lỗ được chuyển hoặc chuyển lỗ xong mà Chỉ tiêu [C4] – Thu nhập tính thuế (tax) vẫn còn số tiền (tức [C4] > ) thì đó chính là số thu nhập phải tính thuế (tax):

-> Đưa giá trị dương ở C4 – Thu nhập tính thuế (tax) đó vào Chỉ tiêu [C7] / [C8] / [C9] theo mức thuế (tax) suất mà Doanh nghiệp áp dụng

=> Phần mềm sẽ tự động tính ra số thuế (tax) TNDN phải nộp ở chỉ tiêu [C10] hoặc [C16] hoặc ở chỉ tiêu [D]

2.4. Khai giảm 30% số thuế (tax) TNDN phải nộp của năm 2022

-> Thực hiện nay khai số thuế (tax) được giảm vào phụ lục PL 114/2022/NĐ-CP để phần mềm tự động tổng hợp số liệu lên Chỉ tiêu [C14] – Số thuế (tax) được miễn, giảm ko tuân theo Luật thuế (tax) TNDN trên tờ khai QTT

-> Đưa số tiền được giảm 30% tại Chỉ tiêu [C14] đó vào Chỉ tiêu [C12] – thuế (tax) (Tax) TNDN được miễn, giảm trong kỳ trên tờ khai QTT

2.5. Xác định số thuế (tax) TNDN đã tạm nộp trong năm (nếu có):

-> Đưa số tiền tạm nộp vào Chỉ tiêu [E1] – thuế (tax) (Tax) TNDN của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại 

Step_Bước 3: Xác định hiệu quả kê khai quyết toán TNDN trên tờ khai 03/TNDN:
Kết quả được thể lúc này chỉ tiêu [G] – Tổng số thuế (tax) TNDN còn phải nộp:

+ Nếu chỉ tiêu [G] có hiệu quả âm => Trong năm DN đã nộp thừa tiền thuế (tax) (Theo dõi số tiền này để bù trừ vào kỳ sau).
+ Nếu chỉ tiêu [G] có hiệu quả dương => Đây là số tiền thuế (tax) TNDN còn phải nộp thêm (hạn nộp tiền chính là thời hạn nộp tờ khai QTT TNDN)

Trong khi: cần xem xét đến chỉ tiêu [H] và [I] => Nếu chỉ tiêu [I] có phát sinh số tiền dương thì thực hiện nay kê khai chỉ tiêu [M1] và [M2]  Sau đây, Tác giẩ sẽ chỉ dẫn các bạn thiện lần lượt các Step_Bước trên qua các chỉ tiêu trên phần mềm HTKK:Step_Bước 1: Làm Phụ lục 03-1A/TNDN:-          Căn cứ: Số liệu được đưa vào chỉ tiêu trên PL 03-1A/TNDN được lấy tại:
1. Báo cáo hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của Báo cáo tài chính:

+ Thông tư 133/2022/TT-BTC: Mẫu B02-DNN
+ Thông tư 200/2014/TT-BTC: Mẫu B02-DN

2. Sổ chi tiết tài khoản hoặc Bảng cân đối phát sinh tài khoản

Mẫu 03-1A/TNDN:
đầy đủ về cách làm các bạn xem tại đây: Cách làm phụ lục 03-1A/TNDN kết toán phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại 

Step_Bước 2: Làm tờ khai quyết toán 03/TNDN
Xác định, kê khai đủ thông tin tại Tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN (mẫu 03/TNDN);
Trong đó lưu ý đến một số chỉ tiêu sau:Chỉ tiêu [04] – Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất;Chỉ tiêu [05] – Tỷ lệ (%) của ngành nghề marketing thương mại có tỷ lệ doanh thu cao nhất trên tổng doanh thu của kỳ tính thuế (tax).

– Chỉ tiêu [A1] – Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuế (tax) TNDN: Chỉ tiêu này phản ánh tổng số lợi nhuận thực hiện nay của cơ sở marketing thương mại trong kỳ tính thuế (tax) theo quy định của pháp luật về kế toán tài chính.
Số liệu trên chỉ tiêu này được lấy từ Phụ lục 03-1A/TNDN.
–         Các chỉ tiêu B: Từ B1 đến B14 là các chỉ tiêu điều chỉnh. Sở dĩ có các chỉ tiêu này là vì có sự chênh lệnh giữa Luật kế toán tài chính và Luật thuế (tax) (Tax):+ Về doanh thu:

Doanh thu kế toán tài chính

DT thuế (tax) (Tax)

Được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán tài chính số 14

Được ghi nhận theo điều 5 của TT 78/2014/TT-BTC (sửa đổi bởi Điều 3 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

 + Về chi phí (CP)

Chi phí kế toán tài chính

Chi phí thuế (tax)

Là toàn bộ chi phí (CP) mà DN các bạn đã bỏ ra để thực hiện nay phát động và sinh hoạt giải trí sxkd

Là chi phí (CP) được trừ – đáp ứng điều khiếu nại của luật thuế (tax) TNDN (Tại điều 6 của TT 78 sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

Về mặt tổng quan lại thì Luật kế toán tài chính và Luật thuế (tax) cũng thường xuyên thay đổi để phù phù hợp với nhau rộng nên kế toán tài chính giảm bớt công tác theo dõi, ghi nhận sự biệt lập giữa 2 loại luật này. Xong chúng ta cũng vẫn phải chú ý đến chỉ tiêu B4 – Các khoản chi phí (CP) ko được trừ.- Chỉ tiêu [B4] – Các khoản chi ko được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax): Chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các khoản chi phí (CP) ko được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) TNDN theo quy định của Luật thuế (tax) TNDN (Quy định tại khoản 2 điều 6 của TT 78 và được sửa đổi bổ sung tại: Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC, Điều 4 và điều 14 Thông tư 96/2015/TT-BTC,  Điều 1 Thông tư 151/2014/TT-BTC)

Vậy cách tập hợp các khoản chi phí (CP) này ra làm sao? Trong Khi nó phát sinh trong năm mà đến tận năm đầu năm sau các bạn mới làm tờ khai QTT:

 Lập bảng tính theo dõi riêng.(tương tự sổ NKC) – cứ bao giờ phát sinh các khoản CPKĐC các bạn đưa ko hề vào đây để theo dõi, cuối năm tổng hợp – xem xét lại. Dòng diễn giải chúng ta sẽ ghi lý do ko được trừ để Khi muốn giải trình với GĐ chúng ta đó có sẵn số liệu – BC.

Trên mẫu tờ khai các bạn thấy Công Ty Tác giẩ đang để B4 : 45.000.000 (là các khoản chi phí (CP) ko được trừ phát sinh trong năm 2022 – do ko đáp ứng được điều khiếu nại tính vào CP được trừ (Theo quy định tại điều 6 của TT 78 sửa đổi bởi Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC).

đầy đủ về các khoản này các bạn cũng có thể tham khảo thêm tại đây: Các khoản chi phí (CP) ko được trừ

Các chỉ B còn lại: B2/B3/B5/B6/B7/B9/B10/B11 – Các muốn biết nó là cái gì thì chỉ cần đặt con trỏ chuột vào ô đó rồi ấn F1 – là ra.Sang các chỉ tiêu C- Chỉ tiêu C1 – TNCT = B13: Phần mềm tự động nhảy.- Chỉ tiêu [C2] – Thu nhập miễn thuế (tax): là khoản thu nhập được miễn ko tính vào thu nhập tính thuế (tax) trong năm theo quy định của Luật thuế (tax) TNDN tại điều 8 của TT 78 (Điều 6 Thông tư 96/2015/TT-BTC). Đều là các khoản rất ít gặp gỡ. Các bạn muốn biết thì ấn F1.
Nếu DN bạn ko hề TN Miễn thuế (tax) thì các bạn bỏ qua C2.- Chỉ tiêu [C3] – Chuyển lỗ và bù trừ lãi lỗ:Theo Nguyên tắc chuyển lỗ là: Chỉ chuyển Khi trong kỳ có lãi nênTrước Khi thực hiện nay C3 – Các bạn phải đánh giá C4 – TNTT trước: xem C4 âm hoặc dương.TH1: C4 âm – (có số liệu ở trong ngoặc) 
Với Trường hợp này các bạn ko thực hiện nay chuyển lỗ (vì lỗ rồi => ko phải nộp thuế (tax) => nên ko phải chuyển).
Khi C4 ra âm – năm nay DN ko phải nộp thuế (tax) tuy nhiên cũng có thể trong kỳ các bạn đã tạm các quý ra số tiền thuế (tax) TNDN phải nộp và đã mang tiền đi nộpVí dụ:

Thiên Ưng: Năm 2022 QTT TNDN lãi 10tr => 10tr x 20% = 2tr đã nộp đầy đủ.

Sang năm 2022: Tạm tính các quý:
Q1/2022: Lãi: 10tr => mang tiền đi nộp 10tr (Sao lãi mà ko chuyển lỗ mà mang tiền đi nộp? Vì ko hề lỗ để chuyển – Năm 2022 Lãi – đã đóng thuế (tax) thì sẽ ko có số lỗ chuyển kỳ sau)
Q2/2022: Lãi 5tr => mang 5tr đi nộp
Q3/2022: Lỗ 5 tr => Không phải nộp thuế (tax).
Q4/2022: Lỗ 12 tr => Không phải nộp.
Đến cuối năm, thực hiện nay làm QTT TNDN năm 2022: ra C4= – 2tr (Lỗ 2tr)
C4 ra âm 2tr thì chứng tỏ năm 2022 Thiên Ưng ko phải nộp tiền thuế (tax) TNDN tuy nhiên thực tế Q1 + Q2 đã nộp: 10 tr + 5tr = 15tr.Số tiền 15tr đã nộp này gọi là Số tiền TNDN nộp thừa.

Khi trong năm có số tiền thuế (tax) TNDN tạm tính đã nộp thì kế toán tài chính cần đưa số tiền đó vào chỉ tiêu E: thuế (tax) (Tax) TNDN đã tạm nộp trong năm – Mà cụ thể là chỉ tiêu E1: thuế (tax) (Tax) TNDN của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại (Căn cứ vào giấy nộp tiền vào NSNN để đưa vào chỉ tiêu này).

Chốt lại: TH C4 âm: thì ko thực hiện nay chuyển lỗ tại C3 mà chỉ cần quan lại tâm đến E1:
+ Nếu trong năm ko hề số tiền đã nộp tạm tính các quý thì chẳng cần quan lại tâm đến E1 – Tờ khai QTT được trả mỹ tại đây.
+ Nếu trong năm có số tiền đã nộp như ví dụ trên đưa vào E1 để phần mềm hiện nay thị lên chỉ tiêu G (âm) => Đây là số tiền thuế (tax) nộp thừa.Các chỉ tiêu còn lại chúng ta chẳng cần thực hiện nay nữa => Tiến hành kết xuất tờ khai XML và gửi qua mạng là xong.TH2: C4 dương:C4 dương là có thu nhập bị tính thuế (tax). Nếu các kỳ trước DN có số lỗ chưa chuyển ko hề. Thì thực hiện nay chuyển lỗ vào chi tiêu C3a – Thông qua phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN

Xem chi tiết: Cách làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A

Sau Khi chuyển lỗ xong chúng ta thấy C3 = 15.000.0000. Làm C4 giảm 15.000.000 Nhưng C4 vẫn còn dương – Tức là vẫn còn thu nhập để tính thuế (tax): 500.000.000
Chúng ta sẽ bị tính thuế (tax) trên khoản C4 dương này.- Chỉ tiêu [C5] – Trích lập quỹ hợp lý tập công nghệ (nếu có):  ấn F1.

(DN phát động và sinh hoạt giải trí lãi đc trích tối đa 10% TNTT)
 

– Chỉ tiêu [C7] [C8] [C9] [C9a] : Là thuế (tax) (Tax) suất – Kế toán xác định mức thuế (tax) suất mà Công ty (CTY, DN) mình áp dụng rồi đưa giá trị dương tại chỉ tiêu C4 vào dòng có mức thuế (tax) suất đó.
Ở Đây Thiên Ưng áp dụng mức thuế (tax) (Tax) suất 20% 

Các bạn cũng có thể tham khảo tại đây: thuế (tax) (Tax) suất thuế (tax) TNDN

Các bạn gõ số tiền 500.000.000 tại C4 vào chỉ tiêu C8.
Sau Khi gõ xong chúng ta thấy phần mềm tự động tính ra số tiền thuế (tax) (Tax) TNDN phải nộp tại chỉ tiêu D là 100.000.000Khi phát sinh số thuế (tax) TNDN phải nộp mà Công ty (CTY, DN) của bạn thuộc đối tượng: có tổng doanh thu năm 2022 ko thật 200 tỷ đồng thì DN được giảm 30% số thuế (tax) TNDN phải nộp của kỳ tính thuế (tax) TNDN năm 2022 thì các bạn tiến hành:Khai giảm 30% số thuế (tax) TNDN phải nộp của năm 2022
-> Thực hiện nay khai số thuế (tax) được giảm vào phụ lục PL 114/2022/NĐ-CP để phần mềm tự động tổng hợp số liệu lên Chỉ tiêu [C14] – Số thuế (tax) được miễn, giảm ko tuân theo Luật thuế (tax) TNDN trên tờ khai QTT

-> Đưa số tiền được giảm 30% tại Chỉ tiêu [C14] đó vào Chỉ tiêu [C12] – thuế (tax) (Tax) TNDN được miễn, giảm trong kỳ trên tờ khai QTT 03/TNDN

Để biết chi tiết cách xác định doanh thu của đối tượng được giảm thuế (tax) và cách làm phụ lục thì các bạn xem tại đây: Cách kê khai giảm 30% thuế (tax) TNDN phải nộp năm 2022

– Chỉ tiêu E: Số thuế (tax) TNDN đã tạm nộp trong năm: 1 năm có 4 quý và theo quy định chúng ta phải tạm tính ra số tiền thuế (tax) TNDN tạm nộp mặt hàng quý vào NS. Nếu trong năm các bạn đã tính ra số tiền phải nộp thì các bạn đưa số tiền đó vào chỉ tiêu E1:
+ Chỉ tiêu [E1] – thuế (tax) (Tax) TNDN của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại: Chỉ tiêu này phản ánh số thuế (tax) TNDN tạm nộp trong năm – CĂN CỨ VÀO GIẤY NỘP TIỀN THUẾ TNDN vào NS.  (ko bao héc tàm tất cả chứng từ nộp cho các khoản thuế (tax) nợ của các kỳ tính thuế (tax) trước và số thuế (tax) nộp theo quyết định truy thu của các cơ quan lại có thẩm quyền (nếu có).)Được xác định như sau:

E1 = Tạm Tính Q1 + Tạm Tính Q2 + Tạm Tính Q3 + Tạm Tính Q4 

(Tính từ 01/01/2022 đến 30/01/2021)

Chú ý: 
– Nếu có số thuế (tax) TNDN nộp thừa của năm trước thì các bạn cũng đưa vào chỉ tiêu E1 này:

Ví dụ: Đối với kỳ tính thuế (tax) năm 2022, Doanh nghiệp C đã tạm nộp thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) là 80 triệu đồng, Khi quyết toán năm, số thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN) phải nộp theo quyết toán là 70 triệu đồng thì số thuế (tax) nộp thừa là 10 triệu đồng sẽ được coi như số thuế (tax) tạm nộp của năm Kế tiếp hoặc được trả thuế (tax) theo quy định.

(đây là ví dụ 3 nằm ở điều 17 của thông tư 151/2014/TT-BTC)

– Số liệu tổng hợp vào chỉ tiêu này căn cứ vào chứng từ tạm nộp cho số thuế (tax) TNDN phát sinh trong năm (ngày trên chứng từ tính từ ngày chính thức phát động năm tài chính đến ngày thứ 30 Tính từ lúc ngày kết thúc năm tài chính), ko bao héc tàm tất cả chứng từ nộp cho các khoản thuế (tax) nợ của các kỳ tính thuế (tax) trước và số thuế (tax) nộp theo quyết định truy thu của các cơ quan lại có thẩm quyền (nếu có).Ví dụ: Trong năm 2022, Thiên Ưng có các chứng từ nộp thuế (tax) TNDN của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại như sau:

– Ngày 20/3/2022, nộp thuế (tax) TNDN theo quyết toán thuế (tax) năm 2022 là 10 triệu đồng. (Phát sinh tại chỉ tiêu G trên tờ khai QTT 03/TNDN của năm 2022 – do tạm tính ít rộng số quyết toán)– Ngày 15/4/2022, nộp thuế (tax) TNDN tạm nộp quý I/2022 là 20.000.000 (1)– Ngày 25/7/2022, nộp thuế (tax) TNDN tạm nộp quý II/2022 là 10.000.000. (2)– Ngày 22/10/2022, nộp thuế (tax) TNDN tạm nộp quý III/2022 là 20.00.000. (3)– Ngày 2/11/2022, nộp thuế (tax) TNDN theo quyết định của cơ quan lại thuế (tax) qua thanh tra, đánh giá là 10 triệu đồng.– Ngày 25/1/2021, nộp thuế (tax) TNDN tạm nộp quý IV/2022 là 10.000.000 (4)

=> Vậy số thuế (tax) TNDN tạm nộp trong năm 2022 của phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại để ghi vào chỉ tiêu [E1] được xác định bởi: (1) + (2) + (3) + (4) = 60.000.000

Phân thích G/H/I
–         Chỉ tiêu G: thuế (tax) (Tax) TNDN còn phải nộp – là phần chênh lệch giữa tạm tính so với quyết toán: G1 = D1 – E1 (Phần mềm tự tính)
+ Nếu Chỉ tiêu [G] mà âm (ở trong ngoặc): Đây là số tiền thuế TNDN mà DN nộp thừa. (Không phải nộp, các bộ́n có thể làm thủ tục hoàn hoặc chuyển sang kỳ sau).  G mà âm thì tờ khai quyết toán trả mỹ xong tại đây. Các bạn kết xuất tờ khai và gửi.
+ Nếu Chỉ tiêu [G] mà dương: Đây là số tiền thuế TNDN mà DN còn phải nộp. Thì ngoài những việc mang số tiền phát sinh dương tại G đi nộp – Chúng ta cần quan lại tâm thêm:-         Chỉ tiêu H và I: chênh lệch 20% (Phần mềm tự tính)
Theo điều 17 của TT 151/2014/TT-BTC: Hàng quý Công ty (CTY, DN) ko phải làm tờ khai thuế (tax) TNDN tạm tính quý chỉ việc tính ra số tiền tạm nộp. Nhưng đến Khi quyết toán mà ra chênh lệch từ 20% số tiền QT so với số tạm tính thì bị phạt chậm nộp.Quyết toán: D ra 70.000.000 (Là số tiền phải nộp trong năm)

Ví dụ 1: Tạm nộp 4 quý E1: 63.00.000 => Chênh: 7.000.000 => chiếm 10%
Tức là phần chênh lệch bên dưới 20% => suy ra ko biến thành phạt nộp chậm
 Nhập vào trong phần mềm: E1 = 63.000.000 ra:H = 14.000.000 => đây là số tiền được chênh là ko biến thành phạt (20% X 70.000.000 = 14tr)I = (7.000.000) => ra âm -> đây là số tiền thuế (tax) còn được chênh nữa
(chúng ta đang được quyền chênh 20% của 70.000.000 = 14.000.000 => mà chúng ta chỉ chênh có 7.000.000 thôi nên ko biến thành phạt chậm nộp)Ví dụ 2: Tạm nộp 4 quý E1: 50.000.000 => Chênh: 20.000.000 => chiếm gần 29%
(Lớn rộng 20% => bị phạt)H = 14.000.000 => đây là số tiền được chênh là ko biến thành phạt.I = 6.000.000 => Khi I ra dương đây là số tiền thuế (tax) chênh quá 20% (H) (20tr-14tr=6tr) => sẽ bị tính tiền chậm nộp: Thông qua chỉ Tiêu M

M1: Số ngày chậm nộp: phần mềm tự tính thông qua:Từ ngày: Phần mềm đang để mặc định là một trong những trong/2/2021 (Là ngày chúng ta chính thức phát động bị tính tiền chậm nộp)Đến ngày: Là ngày chúng ta sẽ mang số tiền phát sinh dương tại chỉ tiêu G đi nộp. (Các bạn làm xong quyết toán mà G ra dương và ngày nào các bạn mang số tiền đó đi nộp thì các bạn điều vào đây)VD: Công Ty Tác giẩ dự tính là ngày 03/03/2021 đi nộp nốt 20.000.000 tại chỉ tiêu G thì T/Ư điền vào ô đến ngày là: 02/03/2021 (ngày liền kề trước ngày số tiền thuế (tax) tăng thêm đã nộp vào ngân sách đất nước.)- Chỉ tiêu [M2] – Số tiền chậm nộp: PM tự tính:

M2 = M1 * I * .03% = 30 * 6.000.000 * .03% = 54.000

 => Nhìn xuống chỉ tiêu IChúng ta thấy chỉ tiêu I mà xuất hiện nay dương thì chắc chắn phải tính tiền chậm nộp => chỉ cần nó về hoặc âm Thì M2 =
Để I = hoặc âm thì số tiền phát sinh tại chỉ tiêu này phải nằm trên E1. các bạn đưa I = 6.000.000 lên chiêu E1 => M2 =  . Để đưa được 6.000.000 này vào E1 thì các bạn phải nộp nó trước ngày 31/1/2021.

Vậy là: nếu ko thích bị phạt tiền nộp chậm thì các bạn làm tờ khai quyết toán trước hạn nộp tiền thuế (tax) TNDN của quý IV/2022 (tức là chậm nhất là ngày 30/1/2021 phải nộp đủ số tiền tại chỉ tiêu I)

RỒI XONGCÁC BẠN KẾT XUẤT TỜ KHAI XML VÀ GỬI QUA MẠNG

Hạn nộp tờ khai QTT TNDN và tiền thuế (tax) TNDN nếu có (G dương)
– Doanh nghiệp có năm tài chính trùng năm dương lịch: Ngày cuối cùng của tháng thứ 3 Tính từ lúc ngày kết thúc năm dương lịch (ngày 31/3/2021).

– Doanh nghiệp có năm tài chính khác năm dương lịch: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 Tính từ lúc ngày kết thúc năm tài chính.

Tác Giẩ CHÚC CÁC BẠN LÀM TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN THÀNH CÔNG

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN 2022 vào năm 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN 2022 vào năm 2021 trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN 2022 vào năm 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN 2022 vào năm 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN 2022 vào năm 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN 2022 vào năm 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #làm #tờ #khai #quyết #toán # thuế (tax) #TNDN #vào #năm