Contents

Cách lập hóa đơn mặt hàng khuyến mại miễn giảm

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách lập hóa đơn mặt hàng khuyến mại miễn giảm Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-08 05:53:27 )

385

Cách lập hóa đơn mặt hàng khuyến mại đang được chỉ dẫn tại Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC  (sửa đổi bổ sung điểm 2.4 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC) như sau:

Đối với sản phẩm, product, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng product, ghi rõ là mặt hàng khuyến mại, lăng xê, mặt hàng mẫu và thực hiện nay theo chỉ dẫn của pháp luật về thuế (tax) GTGT.

Theo Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật thuế (tax) (Tax) GTGT thì:

Đối với sản phẩm, product, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế (tax) được xác định bởi ko (); ngôi trường hợp product, dịch vụ dùng để khuyến mại tuy nhiên ko thực hiện nay theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế (tax) như product, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho

Vậy là: Đối với mặt hàng khuyến mại thì cách lập hóa đơn như sau:
– Trường hợp 1: Nếu mặt hàng khuyến mại được đăng ký với Sở công thương thì Khi lập hóa đơn:

Trên hóa đơn ghi tên, số lượng product, ghi rõ là mặt hàng khuyến mại, chỉ tiêu đơn giá, thành tiền, cộng tiền mặt hàng ghi bởi , dòng thuế (tax) suất, tiền thuế (tax) GTGT ko ghi vạch men chéo.

Xem thêm: Thủ tục đăng ký mặt hàng khuyến mại giảm giá với Sở Công Thương

– Trường hợp 2: Nếu mặt hàng khuyến mại ko được đăng ký với Sở công thương thì Khi lập hóa đơn ghi đầy đủ các thông tin về giá, thuế (tax) suất và tiền thuế (tax) như buôn bán sản phẩm cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng.
* Thời điểm lập hóa đơn cho mặt hàng khuyến mại là ngay tại thời điểm tặng mặt hàng Theo Công văn số 71608/CT-TTHT ngày 6/11/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP.

* Có thể lập chung hóa đơn cho dịch vụ đẩy ra và dịch vụ khuyến mại

Theo Công văn số 4151/CT-TTHT ngày 10/5/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn về việc lập hóa đơn đối với mặt hàng khuyến mại: Công ty có thể lập riêng hoặc chung hóa đơn. Nếu lập chung một hóa đơn thì ghi tách thành 02 dòng, 01 dòng ghi dịch vụ cung cấp và 01 dòng ghi product, dịch vụ khuyến mại

* Hàng khuyến mại có thể lập hóa đơn chung hoặc riêng:

Theo Công văn số 3718/CT-TTHT ngày 25/4/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn
 

Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm: Cách viết hóa đơn mặt hàng tặng miễn giảm

I. Mẫu hóa đơn mặt hàng khuyến mại ko thu tiềnDưới đây công ty đào tạo kế toán tài chính Thiên Ưng xin được cung cấp các mẫu hóa đơn liên quan lại đến mặt hàng khuyến mại miễn giảm (có thực hiện nay đăng ký với sở công thương)

1. Lập riêng hóa đơn cho mặt hàng khuyến mại:

2. Lập chung hóa đơn cho mặt hàng buôn bán (thu tiền) và mặt hàng khuyến mại (miễn giảm)

II. thuế (tax) (Tax) GTGT với mặt hàng khuyến mại miễn giảm

1. thuế (tax) (Tax) GTGT đầu vào: Được khấu trừ thuế (tax) GTGT đầu vào

Theo khoản 5 điều 14 của thông tư 219/2013/TT-BTC:

thuế (tax) (Tax) GTGT đầu vào của product (bao gồm product mua ngoài hoặc product do Công ty (CTY, DN) tự sản xuất) mà Công ty (CTY, DN) sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, lăng xê bên dưới các mẫu mã, phục vụ cho sản xuất marketing thương mại product, dịch vụ chịu thuế (tax) GTGT thì được khấu trừ.

2. thuế (tax) (Tax) GTGT đầu ra

– Nếu mặt hàng khuyến mại dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại (có đăng ký với sở plan đầu tư) thì ko phải kê khai tính thuế (tax)

– Nếu product, dịch vụ dùng để khuyến mại tuy nhiên ko thực hiện nay theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế (tax) GTGT như buôn bán sản phẩm bình thường

III. thuế (tax) (Tax) TNDN với mặt hàng khuyến mại miễn giảm

1. Trường hợp có đăng ký hoặc thông báo với sở plan đầu tư theo quy định của pháp luật về thương mại

– Doanh thu mặt hàng khuyến mại: vì ko thu được tiền, giá tính thuế (tax) = nên ko phải ghi nhận doanh thu

– Chi phí mặt hàng khuyến mại: Được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ và thanh toán đúng quy định.

2. Trường hợp ko tuân theo quy định của pháp luật về thương mại (ko đăng ký với SKHĐT)

 – Doanh thu: Không phải xác định doanh thu tính thuế (tax) TNDN, chi phí (CP) mua product tặng quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng Công ty 

– Chi phí mặt hàng khuyến mại ko đăng ký: vẫn được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi xác định thu nhập chịu thuế (tax) TNDN 

Theo Công văn số 1762/CT-TTHT Công văn của Cục thuế (tax) Thành phố Sài Gòn, ngày 01 tháng 03 năm 2022

Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm:Cách định khoản mặt hàng khuyến mại miễn giảm

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách lập hóa đơn mặt hàng khuyến mại miễn giảm chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách lập hóa đơn mặt hàng khuyến mại miễn giảm trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách lập hóa đơn mặt hàng khuyến mại miễn giảm Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách lập hóa đơn mặt hàng khuyến mại miễn giảm mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách lập hóa đơn mặt hàng khuyến mại miễn giảm

Link Download Google Drive File phần mềm Cách lập hóa đơn mặt hàng khuyến mại miễn giảm , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #lập #hóa #đơn #mặt hàng #khuyến #mại #ko #thu #tiền