Contents

Cách lập sổ quỹ tiền mặt trên Excel bởi mẫu sổ có công thức

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách lập sổ quỹ tiền mặt trên Excel bởi mẫu sổ có công thức 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 22:17:42 )

105

Sổ quỹ tiền mặt là sổ dùng để phản ánh tình hình thu, chi, tồn quỹ tiền mặt của Công ty (CTY, DN)

1. Mẫu sổ quỹ tiền mặt:
Các bạn xem chi tiết thêm hoặc tải mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 133 hoặc thông tư 200
tại đây:Mẫu sổ quỹ tiền mặt trên Excel

2. Cách lập sổ quỹ tiền mặt

– Theo quy định của Luật kế toán tài chính hoặc chỉ dẫn tại chế độ kế toán tài chính thì:
+ Căn cứ ghi sổ quỹ: Phiếu thu, Phiếu chi (đã có đầy đủ chữ ký theo quy định về chứng từ kế toán tài chính)
+ Thời điểm ghi sổ quỹ: Kế toán quỹ tiền mặt phải có trách nhiệm mở sổ kế toán tài chính quỹ tiền mặt, ghi chép hằng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu, chi, xuất, nhập quỹ tiền mặt, nước ngoài tệ và tính ra số tồn quỹ tại mọi thời điểm.
– Nhưng đối với công tác kế toán tài chính ở ngoài Công ty (CTY, DN) thì việc lập sổ cũng như căn cứ để lập sổ có nhiều cách để thực hiệnSau đây, Bài viết Tác giẩ xin được chia sẻ cách lập sổ quỹ tiền mặt trên excel:
Cách 1: Lập sổ quỹ tiền mặt trực tiếp bởi cớ từ 

– Căn cứ vào phiếu thu – Phiếu chi đã được thực hiện nay nhập xuất tiền trong quỹ để ghi sổ.

– Đầu tiên các bạn phải quan lại tâm đến số dư đầu kỳ: Thường thì các các bạn sẽ làm sổ quỹ tiền mặt theo các kỳ như: theo ngày, theo tháng, quý hoặc theo năm

Nội bộ: thì các bạn làm theo yêu cầu của giám đốc là ngày, tháng hoặc quý. Còn thuế (tax) (Tax) thì các bạn làm theo năm (Tức là tổng hợp toàn bộ phát sinh thu – chi tiền mặt của năm báo cho biết giải trình vào 1 tệp tin (sheet)

+ Nếu đây là kỳ đầu tiên làm sổ quỹ tiền mặt (DN mới thành lập) hoặc kỳ trước ko hề số dư (tồn quỹ = ) thì: Số dư đầu kỳ =

+ Nếu các bạn làm theo ngày: thì lấy số dư tại số dư cuối kỳ của báo cho biết giải trình sổ quỹ ngày ngày hôm trước

+ Nếu các bạn làm theo theo tháng/quý: thì lấy số dư tại số dư cuối kỳ của báo cho biết giải trình sổ quỹ tháng/quý trước

+ Nếu các bạn làm theo theo năm: thì lấy số dư tại số dư cuối kỳ của báo cho biết giải trình sổ quỹ năm trước (có đối chiếu với số dư của TK 111 trên bảng cân đối phát sinh tài khoản năm trước)

* Cách ghi cụ thể từng cột: 

– Cột A: Ngày tháng ghi sổ: là ngày thực hiện nay định khoản ghi sổ các kỹ năng tài chính tài chính phát sinh liên quan lại đến việc tăng giảm tiền mặt trong DN.

– Cột B: Ngày tháng chứng từ: là ngày ghi trên Phiếu Thu, Phiếu Chi

Lưu ý Khi làm cột A và B:

+ Ngày tháng chứng từ phải phát sinh trước hoặc bởi với ngày tháng ghi sổ (Vì có chứng từ chúng ta mới có căn cứ để ghi sổ). Để cho sớm chóng và tiện lợi thì các chúng ta nên để sẵn cột A – Ngày tháng ghi sổ luôn luôn = Cột B – Ngày tháng chứng từ để giảm thao tác nhập cũng như đảm bảo sự phù hợp và phải chăng thông tin trên sổ quỹ

+ Cần ghi sổ quỹ theo đúng trình tự thời gian: Phiếu nào phát sinh trước thì các bạn phải nhập trước để tránh tình trạng âm quỹ theo thời điểm. 

– 2 cột “Số hiệu chứng từ”: Cột C – Thu và Cột D – Chi: Các bạn ghi số hiệu của phiếu thu hoặc của phiếu chi

+ Nếu các bạn nhập phiếu thu: thì đưa số hiệu vào cột C
+ Nếu các bạn nhập phiếu chi: thì đưa số hiệu vào cột D

=> Lưu ý:
+ Mỗi dòng chỉ nhập 1 phiếu
+ Số hiệu của 1 loại phiếu (thu hoặc chi) phải được nhập liên tục từ nhỏ đến lớn (Để đảm bảo ko biến thành âm quỹ theo thời điểm)
Đặc biệt chú ý là trong cùng 1 ngày mà phát sinh nhiều phiếu thu và nhiều phiếu chi thì nếu các bạn chẳng thể thực hiện nay 1 cách kịp lúc là phát sinh phiếu nào là nhập ngay phiếu đó mà để cuối ngày hoặc 1 thời điểm nào đó mới nhập thì Tác giẩ nhắn nhủ nhủ các bạn là sẽ thực hiện nay nhập ko hề phiếu thu trước, sau đó mới nhập đến chi để đảm bảo số tiền tổn quỹ ko bao giờ bị âm theo thời điểm trong ngày.

– Cột E: Khái quát lác nội dung kỹ năng tài chính tài chính của Phiếu Thu, Phiếu Chi (Thu cái gì của ai/Chi cái gì cho ai). Thông tin này trên phiếu Thu/Chi đã có ở dòng lý do nộp/lý do chi, các bạn đưa nội dung đó vào cột E này.
– 3 cột “Số tiền”: Cột (G) – Thu, Cột (H) – Chi, Cột (I) – Tồn:

+ Cột (G) – Thu: các bạn nhập số tiền ở dòng “Số tiền” trên phiếu thu vào đây

+ Cột (H) – Chi: các bạn nhập số tiền ở dòng “Số tiền” trên phiếu chi vào đây

+ Cột (I) – Tồn: là số tiền tồn quỹ còn lại sau Khi thực hiện nay thu hoặc chi tiền mặt

Công thức để tính ra số tiền tồn quỹ như sau:

Số Tồn = Số dư (Tồn trước đó) + số Thu (phát sinh tăng) – Số Chi (Phát sinh giảm)

Lưu ý: số tồn quỹ cuối ngày phải khớp với số tiền mặt trong két.

(Nhìn vào các địa chỉ ô theo hình trên là các các bạn sẽ hiểu công thức tính ra số tồn)

– Dòng cộng phát sinh: các bạn dùng hàm Sum để cộng các phát sinh cho từng cột Thu – ChiChú ý: do dòng 15 là loại tiêu đề : số phát sinh trong kỳ – Không có số tiền tại cột I – Tồn
Nên:

+ Dòng 16: Nghiệp vụ phát sinh đầu tiên trong kỳ được cộng từ số tồn đầu kỳ (SỐ 2)
+ Dòng 17: Nghiệp vụ phát sinh thứ 2 trong kỳ được cộng từ số tồn của kỹ năng đầu tiên. (SỐ 3)
+ Các kỹ năng tiếp theo, sau kỹ năng số 2, các bạn cũng có thể quét công thức từ ô I17 cho đến ko hề các ô tại cột – Tồn của sổ quỹ 

– Các đánh giá đối chiếu:
+ Số dư cuối kỳ phải ngay số tiền tồn ở nghiệp cụ phát sinh cuối cùng trong kỳ
+ Kiểm tra với số tiền mặt thực tế đang tồn (còn) trong két.
+ Đối chiếu với sổ NKC, Sổ cái tài khoản 111

Cách 2: Lập sổ quỹ tiền mặt bởi phương pháp lấy số liệu từ sổ nhật ký chung

Khi công ty các bạn áp dụng ghi sổ bởi mẫu mã Nhật Ký Chung thì mọi kỹ năng tài chính tài chính phát sinh đều phải được định khoản ghi sổ Nhật Ký Chung -> Sau đó mới đưa vào vào sổ liên quan lại

Để giản tiện thời gian nhập liệu, Dưới đây Tác giẩ sẽ chỉ dẫn các bạn cách lấy số liệu từ sổ Nhật Ký Chung sang sổ quỹ tiền mặt

– Căn cứ lập: Số liệu đã có trên sổ Nhật Ký chung
– Số dư đầu kỳ: Lấy tại số dư cuối kỳ trên sổ quỹ tiền mặt của kỳ trước
– Công thúc sử dụng: Hàm IF

(Các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về cách sử dụng hàm IF tại đây: Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong Excel)

Về mặt tổng quan lại:
– Chúng ta sẽ đi tìm các kỹ năng tài chính tài chính phát sinh liên quan lại đến tiền mặt (tăng/giảm) trên sổ Nhật Ký Chung để đưa vào sổ quỹ tiền mặt.
– Trên sổ nhật ký chung: các kỹ năng liên quan lại đến tiền mặt đã được định khoản vào TK 111 (hoặc TK đầy đủ 111…) => Đây chính là tham số điều khiếu nại trong hàm IF
– Cách sử dụng hàm IF trên sổ quỹ tiền mặt:
Cú pháp: IF(Logical_test,[value_if_true],[value_if_false])

Trong đó:

Logical_test là: điều khiếu nại (Chính là có số hiệu tài khoản của tiền mặt 111 XUẤT HIỆN trên sổ NKC)

Value_if_true: Giá trị trả về nếu biểu thức điều khiếu nại Đúng (Điều khiếu nại thỏa mãn) (Tức là trên sổ NKC tại dòng đó có xuất hiện nay tài khoản 111)

Value_if_false: Giá trị trả về nếu biểu thức điều khiếu nại Sai (Điều khiếu nại ko thỏa mãn) (Tức là trên sổ NKC tại dòng đó ko xuất hiện nay tài khoản 111 thì dòng đó ko hề hiệu quả – Để trống)

Đây là sổ Nhật Ký Chung:

Xem thêm: Cách lập sổ nhật ký chung trên Excel 

Và đây là sổ quỹ được lấy dữ liệu từ sổ NKC:
Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng Hàm IF để lấy dữ liệu liên quan lại đến tiền mặt TK 1111 sang sổ quỹ

Step_Bước 1: Tạo mã điều khiếu nại

– Tại 1 ô bất cứ trên sổ quỹ tiền mặt các bạn gõ mã điều khiếu nại là 111 hoặc 1111/1112/1113 (tùy theo loại quỹ mà bạn muốn lập sổ và tài khoản mà các bạn đã định khoản trên sổ NKC là chi tiết hoặc tổng hợp)

Step_Bước 2: Sử dụng hàm IF

– Cột A – Ngày tháng ghi sổ: các bạn đặt công thức vào ô đầu tiên trong sổ qũy:

=IF($I$3=’Sổ NKC’!$E8;’Sổ NKC’!$A8;””)

Thao tác: =IF(nhấn vào ô điều khiếu nại I3 ấn F4 1 lần để cố định ô điều khiếu nại =sang sheet sổ NKC nhấn vào ô đầu tiên của cột tài khoản Nợ TK – Có (E8) rồi ấn F4 3 lần để cố định cột và thay đổi dòng (phục vụ cho việc kéo công thức cho các dòng khác)
=> ấn chấm phẩy hoặc phẩy (tùy máy) => Ấn vào ô đầu tiên của cột ngày tháng ghi sổ trên sổ NKC A8 => ấn F4 3 lần => => ấn chấm phẩy hoặc phẩy => ấn nháy kép 2 lần “” để ô đó sẽ là ô trống nếu sai điều khiếu nại.
Các bạn chỉ cần gõ công thức cho 1 ô đầu tiên trên sổ quỹ thôi -> các ô, dòng còn lại chúng ta sẽ kéo công thức:* Kéo (nhân) công thức theo mặt hàng ngang cho các cột trước:
Các bạn kéo (nhân) công thức từ cột A cho các cột còn lại trong sổ quỹ (Chỉ kéo đến cột G – Chi)

=> Sau đó đi sửa địa chỉ ô cho các cột đã kéo (Từ cột B cho đến cột G)

+ Tại cột B (Ngày tháng chứng từ): Các bạn sửa địa chỉ ô ‘Sổ NKC’!$A8 thành ‘Sổ NKC’!$C8 (Vì ô C8 trên sổ NKC là cột ngày tháng chứng từ)

công thức của cột B là: =IF($I$3=’Sổ NKC’!$E8;’Sổ NKC’!$C8;””)

+ Tại cột C và D (Số hiệu chứng từ): Các bạn sửa địa chỉ ô ‘Sổ NKC’!$A8 thành ‘Sổ NKC’!$B8 (Vì ô B8 trên sổ NKC là cột Số hiệu chứng từ)

công thức của cột C và D là: =IF($I$3=’Sổ NKC’!$E8;’Sổ NKC’!$B8;””)

+ Tại cột E (Diễn giải): Các bạn sửa địa chỉ ô ‘Sổ NKC’!$A8 thành ‘Sổ NKC’!$D8 (Vì ô D8 trên sổ NKC là cột Diễn giải)

công thức của cột E là: =IF($I$3=’Sổ NKC’!$E8;’Sổ NKC’!$D8;””)

+ Tại cột F (SỐ tiền THU): Các bạn sửa địa chỉ ô ‘Sổ NKC’!$A8 thành ‘Sổ NKC’!$F8 (Vì ô F8 trên sổ NKC là cột Số tiền phát sinh bên Nợ TK – tức là định khoản tăng tiền mặt Khi thu được tiền)

công thức của cột B là: =IF($I$3=’Sổ NKC’!$E8;’Sổ NKC’!$F8;””)

+ Tại cột G (SỐ tiền CHI): Các bạn sửa địa chỉ ô ‘Sổ NKC’!$A8 thành ‘Sổ NKC’!$G8 (Vì ô G8 trên sổ NKC là cột Số tiền phát sinh bên Có – tức là định khoản giảm tiền mặt Khi chi tiền)

công thức của cột B là: =IF($I$3=’Sổ NKC’!$E8;’Sổ NKC’!$G8;””)

* Kéo (nhân) công thức theo mặt hàng dọc cho các dòng tiếp theo:
Sau sau Khi có toàn bộ công thức cho dòng đầu tiên của sổ quỹ tiền (từ cột A – Ngày tháng ghi sổ – đến cột G – Chi)

Các bạn kéo công thức cho dòng tiếp theo bởi phương pháp quét (bôi đen) toàn bộ từ cột A – Ngày tháng ghi sổ – đến cột G – Chi 

=> Di chuột vào cuối ô cuối cùng (cột G – Chi) thấy xuất hiện nay dấu cộng màu đen thì kéo xuống các dòng khác

(Lứu ý: kéo xuống bao lăm dòng thì phụ thuộc vào bên sổ NKC có bao lăm dòng – để đảm bảo ko bỏ sót NV nào)

Lưu ý: Nếu sau lúc các bạn coppy (kéo) công thức sang ngang (cho các cột khác) mà có cột nào bị lỗi (thường là cột F – Thu và cột G – Chi) thì đó là vì định dạng ô

=> Xử lý: Các bạn đặt chuột vào ô đầu tiên của cột bị lỗi => Kính chuột phải => chọn Format Cells => Tại cột Category bấm chọn Number và đừng quên tích chọn vào “Use 1000 Separator để có dấu chấm ngăn cách giữa mặt hàng đơn vị ngàn
Làm tới đây là kết thúc việc lấy dữ liệu từ sổ Nhật Ký chungCông việc còn lại của chúng ta là:1. Loại bỏ các dòng trống (ko hề phát sinh trên sổ quỹ): Tạo bộ lọc trên sổ quỹ, lọc Blanks => Rồi xóa các dòng trống2. Loại bổ số hiệu chứng từ trùng lặp tại cột C (Thu) và D (chi). Bằng cách:

+ Đối với cột C – Chứng từ Thu: thì cần loại bỏ phiếu chi => Các bạn ấn vào nút lọc tại cột c – Thu => gõ “PC” vào phần Search để tìm tìm phiếu chi => ấn “OK” là ra toàn bộ các phiếu Chi => Các bạn xóa ko hề các số hiệu chứng từ là phiếu chi ở cột C – Thu đó đi

+ Đối với Cột D – Chứng từ Chi: cần loại bỏ phiếu thu => Các bạn làm tương tự như cột C

3. Tính ra số tiền cho cột : Các bạn làm tương tự như đã chỉ dẫn làm cột I – Tồn trong Cách 1: Lập sổ quỹ tiền mặt trực tiếp bởi cớ từ
Lưu ý: Nếu các bạn ko thực hiện nay xóa các dòng trống mà thực hiện nay tính luôn số tồn thì các bạn phải dùng công thức Subtotal để tính số tiền cho cột tồn:

=$H$8+SUBTOTAL(9;$F$10:F10)-SUBTOTAL(9;$G$10:G10)
Với:
+ H8 là ô số tiền tồn đầu kỳ được ấn F4 1 lần để có định
+ F là cột Thu. G là cột Chi. F10 và G10 thứ nhất là số tiền thu hoặc Chi của kỹ năng tài chính tài chính đầu tiên, ko bao giờ thay đổi vì vậy để cố định các bạn thực hiện nay F4 1 lần.
+ Mục đích sử dụng hàm subtotal là để ko thực hiện nay việc tính toán trùng lặp

 

4. Cộng tổng phát sinh cho cột F – Thu và G – Chi: dùng hàm Sum5. Tính số dư cuối kỳ: = Tồn đầu kỳ + Tổng phát sinh thu – Tổng phát sinh Chi6. Kiểm tra đối chiếu với sổ NKC: Tại sổ NKC các bạn lọc TK 111 rồi xác định tổng phát sinh Nợ TK (so với với cột Thu), tổng phát sinh Có (so sánh với cột Chi)
Xem chi tiết chỉ dẫn cách lập sổ quỹ tiền mặt trong video bên dưới đây

 

Tác Giẩ XIN CHÚC CÁC BẠN LÀM TỐT

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách lập sổ quỹ tiền mặt trên Excel bởi mẫu sổ có công thức đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách lập sổ quỹ tiền mặt trên Excel bởi mẫu sổ có công thức trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách lập sổ quỹ tiền mặt trên Excel bởi mẫu sổ có công thức Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách lập sổ quỹ tiền mặt trên Excel bởi mẫu sổ có công thức mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách lập sổ quỹ tiền mặt trên Excel bởi mẫu sổ có công thức

Link Download Google Drive File phần mềm Cách lập sổ quỹ tiền mặt trên Excel bởi mẫu sổ có công thức , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #lập #sổ #quỹ #tiền #mặt #trên #Excel #bởi #mẫu #sổ #có #công #thức