Contents

Cách tính thuế (tax) TNCN đối với hợp đồng thử việc, thời vụ, khoán việc

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách tính thuế (tax) TNCN đối với hợp đồng thử việc, thời vụ, khoán việc Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 20:27:26 )

129

Hướng dẫn cách tính thuế (tax) TNCN đối với các lao động ký hợp đồng lao động bên dưới 3 tháng như: hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động có thời hạn bên dưới 3 tháng, hợp đồng khoán việc (giao khoán công việc bên dưới 3 tháng).

Theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC:Đối với lao động có ký hợp đồng lao động bên dưới 3 tháng, hoặc ko ký hợp động thì Khi trả thu nhập cho người lao động, Công ty (CTY, DN) phải tiến hành khấu trừ 10% trên tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế (tax) theo tỷ lệ nêu trên tuy nhiên ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế (tax) của cá nhân sau Khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (tax) thì cá nhân có thu nhập làm cam kết thu nhập theo mẫu 02/CK-TNCN ( Theo thông tư 92/2015/TT-BTC mới nhất) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế (tax) thu nhập cá nhân.

Sau đây, Công Ty Đào Tạo Tác giẩ xin được đưa ra tổng quan lại về cách tính thuế (tax) TNCN đối với cá nhân cứ trú có ký hợp đồng lao động bên dưới 3 tháng hoặc ko ký hợp đồng lao động như sau:

1. Nếu trả thu nhập thấp rộng 2.000.000 đồng/lần thì ko phải khấu trừ thuế (tax) TNCN.

2. Nếu trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần mà ko làm hoặc mất đi điều khiếu nại làm cam kết thu nhập thì phải khấu trừ 10% trên tổng thu nhập.
3. Điều khiếu nại để thực hiện nay cam kết thu nhập:

1. Ký hợp đồng lao động bên dưới 3 tháng

2. Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế (tax) của cá nhân sau Khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (tax).

3. Cam kết 02/CK-TNCN chỉ làm Khi cá nhân đó đã có MST. (tại thời điểm làm cam kết)

4. Cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế (tax) theo tỷ lệ nêu trên.

1. Cách tính thuế (tax) TNCN đối với hợp đồng thử việc:

Từ năm 2021, Việc giao phối hợp đồng thử việc được thực hiện nay theo Điều 24 của Bộ luật Lao động 2022

Theo đó: Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bởi sự việc giao phối hợp đồng thử việc.

=> Như vậy, lúc này có 2 cách để ký hợp đồng thử việc: 

+ Cách 1: Thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động (Hợp đồng thử việc chung với hợp đồng lao động)

+ Cách 2: ký riêng hợp đồng thử việc.

* Cách tính thuế (tax) TNCN đối với lao động thử việc:

Trường hợp 1: Người lao động thử việc bởi phương pháp ký chung với hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên

=> thuế (tax) (Tax) TNCN của người lao động sẽ được tính theo Biểu thuế (tax) lũy tiến từng phần.

đầy đủ xem tại đây: Cách tính thuế (tax) thu nhập cá nhân (theo biểu lũy tiễn từng phần).

Trường hợp 2: Người lao động ký hợp đồng thử việc riêng hoặc ký thử việc chung với hợp đồng lao động bên dưới 03 tháng

=> thuế (tax) (Tax) TNCN của người lao động sẽ được Công ty (CTY, DN) thực hiện nay khấu trừ thuế (tax) theo mức 10% theo điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC

 

Ví dụ 1: ngày 02/01/2021, Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng ký hợp đồng thử việc trong 2 tháng với tư vấn viên cấp dưới A:

Thời gian thử việc: từ ngày 02/01/2021 đến ko hề ngày 28/02/2021.

– Lương thử việc: 4 triệu/ tháng cho 24 ngày làm việc.
– Từ tháng 2 năm 2021: sẽ được nhận thêm phụ cấp tiền ăn là 500.000/24 ngày làm việc

Tình huống 1: Tiền lương bên dưới 2 triệu => Chưa phải khấu trừ thuế (tax) TNCN

Tháng 1/2021: Nhận viên A đi làm 10 ngày => Mức lương cảm bắt gặp là: 4.000.000 x 10 / 26 = 1.667.000

=> Theo quy định thì Khi trả thu nhập từ 2 triệu trở lên mới bị khấu trừ thuế (tax) TNCN 10% Mà  mức lương cảm bắt gặp trong tháng 6 chỉ có 1,667 triệu, tức là bên dưới 2 triệu=> Tháng 1/2021 tư vấn viên cấp dưới A ko biến thành khấu trừ thuế (tax) TNCN.

Tình huống 2: Tiền lương trên 2 triệu tuy nhiên mất đi điều khiếu nại làm cam kết phải khấu trừ 10%Tháng 2/2021: Nhân viên A đi làm 24 ngày => Lương tháng 2/2021 = 4.000.000 + Phụ cấp ăn trưa: 500.000

Vì Tháng 2/2021 có thu nhập ở ngưỡng từ 2 triệu trở lên tại thời điểm trả thu nhập tư vấn viên cấp dưới A chưa có mã số thuế (tax) TNCN nên mất đi điều khiếu nại làm cam kết 
=> Nhân Viên sẽ bị khấu trừ thuế (tax) TNCN theo tỷ lệ 10%:

+ Số thuế (tax) TNCN tư vấn viên cấp dưới A bị khấu trừ: (4.000.000 + 500.000) x 10% = 450.000

+ Số tiền lương còn lại phải trả cho tư vấn viên cấp dưới A là: 4.500.000 – 450.000 = 4.050.000

+ Số tiền 450.000 khấu trừ của tư vấn viên cấp dưới A, Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng sẽ kê khai trên tờ khai thuế (tax) TNCN và nộp về ngân sách đất nước

 
Ví dụ 2: Công ty Tác giẩ ký hợp đồng lao động thử việc 1 tháng với Nhân viên B với mức thu nhập: Lương thử việc: 5.000.000Nhân viên B: đã có mã số thuế (tax) TNCN, trước đây chưa đi làm ở đâu và bây chừ chỉ có thu nhập tại 1 điểm duy nhất tại công ty Thiên Ưng, và ước tính thu nhập chịu thuế (tax) của cá nhân sau Khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế (tax).
=> Do đủ điều khiếu nại làm cam kết thu nhập nên Nhân viên B đã làm cam kết thu nhập theo 02/CK-TNCN
Tải mẫu cam kết thu nhập về tại đây: Mẫu cam kết thu nhập thuế (tax) TNCN.

Sau Khi tư vấn viên cấp dưới B làm cam kết thu nhập gửi công ty Thiên Ưng thì công ty Thiên Ưng sẽ ko khấu trừ thuế (tax) TNCN theo tỷ lệ 10% nữa mà trả đủ lương là 5 triệu đồng

Chú ý: + Khoản tiền ăn trưa. Vì đây là thu nhập của cá nhân ký Hợp Đồng bên dưới 3 tháng nên khoản tiền ăn trưa này vẫn phải chịu thuế (tax) TNCN theo thuế (tax) suất 10% – ko được xét miễn thuế (tax) giống như ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên. (Theo Công văn số 4217/CT-TTHT  của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn về thuế (tax) thu nhập cá nhân)

+ Khi ký HĐLĐ bên dưới 3 tháng với người lao động, kế toán tài chính cần thực hiện nay đánh giá MST TNCN của người lao động luôn. Nếu người lao động chưa có thì thực hiện nay đăng ký ngay để đến cần làm cam kết thì đã có đủ điều khiếu nại  để làm cam kết. đầy đủ các bạn xem tại đây: Thủ tục đăng ký mã số thuế (tax) TNCN+ Theo Công văn số 53094/CT-TTHT của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về chính sách thuế (tax) đối với việc khấu trừ thuế (tax) TNCN, Theo đó, đối với những người dân đang ký HĐLĐ bên dưới 3 tháng tại Công ty nếu trong năm dương lịch trước Khi vào làm việc tại Công ty, các cá nhân này đã đi làm ở điểm khác và có thu nhập tại những điểm này thì ko thuộc diện được lập cam kết thu nhập thấp để tạm miễn khấu trừ thuế (tax).
+ Nếu sau Khi kết thúc thời gian thử việc, Công ty quyết định ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với người thử việc thì được khấu trừ thuế (tax) TNCN theo biểu lũy tiến cho cả khoản tiền lương thử việc.

Theo các công văn:

+ Công văn số 54155/CT-TTHT ngày 2/8/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về chính sách thuế (tax) TNCN đối với lương thử việc

+ Công văn số 47484/CT-TTHT ngày 9/7/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về việc khấu trừ thuế (tax) TNCN trong thời gian thử việc

+ Phụ cấp thêm cho lao động thử việc có phải tính thuế (tax) TNCN ko?

Theo Công văn số 32076/CTHN-TTHT ngày 19/8/2021 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về thuế (tax) TNCN đối với khoản chi trả thêm cho lao động thử việc thì:

Khi chi trả thêm cho người lao động thử việc (ko thuộc đối tượng tham gia bảo đảm xã hội buộc phải, bảo đảm y tế, bảo đảm thất nghiệp) cùng lúc với kỳ lương một khoản tiền được xác định là các khoản lợi ích bởi tiền ngoài tiền lương, tiền công mà người lao động được hưởng trọn thì phải tính vào thu nhập chịu thuế (tax) TNCN của cá nhân.

2. Cách tính thuế (tax) TNCN với lao động thuê khoán (hợp đồng khoán việc):

– Trường hợp 1: có đăng ký marketing thương mại
Thì thực hiện nay tính thuế (tax) TNCN theo quy định của cá nhân marketing thương mại tại Thông tư 92/2015/TT-BTC

Số thuế (tax) TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế (tax) TNCN x Tỷ lệ thuế (tax) TNCN

Tỷ lệ thuế (tax) TNCN:

+ Dịch vụ, xây dựng ko bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế (tax) thu nhập cá nhân là 2%.

+ Dịch vụ có gắn kèm với product, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế (tax) thu nhập cá nhân là một trong những trong,5%.

– Trường hợp 1: Không đăng ký marketing thương mại

Thì thực hiện nay khấu trừ thuế (tax) TNCN với tỷ lệ 10%

Tác giẩ mời bạn tham khảo 1 số công văn liên quan lại đến hợp đồng khoán việc* Thuê khoán lực lượng lao động trong xây dựng:
Theo Công văn số 4892/CT-TTHT ngày 30/5/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn về thuế (tax) TNCN 

Trường hợp Công ty ký hợp đồng khoán với một group lực lượng lao động để xây dựng một số phạm vi công trình, nếu group lực lượng lao động này ko hề đăng ký marketing thương mại thì thu nhập phát sinh được xem là tiền lương, tiền công.

Trước Khi chi trả, Công ty thực hiện nay khấu trừ thuế (tax) TNCN với tỷ lệ 10% theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BT

* Thuê khoán group cá nhân:
Theo Công văn số 2547/TCT-TNCN ngày 12/6/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax) về chính sách thuế (tax) TNCN đối với hợp đồng lực lượng lao động thuê ngoài: 

Trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân ko hề đăng ký marketing thương mại để thi công lắp đặt đường ống, duy tu, sửa chữa các công trình cấp thoát nước, chăm sóc cây xanh, xây dựng cầu đường … thì thu nhập mà cá nhân cảm bắt gặp thuộc diện chịu thuế (tax) theo quy định về tiền lương, tiền công. 

Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế (tax) TNCN theo thuế (tax) suất 10% trước Khi chi trả cho cá nhân, ko phân biệt cá nhân là kẻ đại diện cho group cá nhân. Cục thuế (tax) (Tax) ko cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với ngôi trường hợp này.

Theo Công văn số 69575/CT-TTHT ngày 27/7/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về chính sách thuế (tax) TNCN:

+ Đối với cá nhân ký loại hợp đồng khoán việc, ko phải hợp đồng lao động, Khi chi trả thu nhập (từ 2 triệu đồng trở lên) Công ty phải khấu trừ thuế (tax) theo tỷ lệ 10%, ko tính theo biểu lũy tiến (điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC).

+ Quy định nêu trên đồng thời áp dụng chung đối với cá nhân là kẻ đại diện cho một group cá nhân để ký phối hợp đồng.

* Thuê cá nhân tư vấn thiết kế

Theo Công văn số 2754/TCT-TNCN ngày 23/6/2022 của Tổng cục thuế (tax) (Tax) về hóa đơn lẻ và thuế (tax) TNCN từ hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế.

Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê cá nhân thực hiện nay dịch vụ tư vấn thiết kế, nếu người này đã được cấp chứng chỉ hành nghề độc lập đồng thời có đăng ký marketing thương mại, đăng ký thuế (tax) thì thu nhập từ dịch vụ tư vấn thiết kế phải chịu thuế (tax) TNCN theo quy định đối với cá nhân marketing thương mại tại Thông tư 92/2015/TT-BTC. Cá nhân cung cấp dịch vụ tự kê khai nộp thuế (tax).

trái lại, nếu người này đã được cấp chứng chỉ hành nghề độc lập tuy nhiên ko hề đăng ký marketing thương mại thì phải chịu thuế (tax) TNCN theo quy định đối với tiền lương, tiền công tại Thông tư 111/2013/TT-BTC. Công ty Khi trả thu nhập phải khấu trừ thuế (tax) TNCN với thuế (tax) suất 10% trên từng lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên.

3. Cách tính thuế (tax) TNCN với lao động có thời hạn bên dưới 3 tháng (Từ năm 2021 ko hề tên loại hợp đồng thời vụ)

thực hiện nay tính và khấu trừ thuế (tax) TNCN 10% Khi chi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên (Nếu mất đi điều khiếu nại hoặc ko làm cam kết).* Trường hợp phát sinh thu nhập nhiều lần trong tháng hoặc trong năm:
+ Trường hợp Công ty ký hợp đồng theo mùa vụ với người lao động bên dưới 3 tháng, thanh toán lương theo tuần với mức chi trả bên dưới 2.000.000 đồng/lần thì vào mỗi lần chi trả (thấp rộng 2.000.000 đồng/lần) Công ty tạm thời ko phải khấu trừ thuế (tax) theo mức 10% trên thu nhập trước Khi chi trả cho người lao động, tuy nhiên đến cuối tháng Công ty tổng hợp thu nhập đã chi trả cho từng cá nhân trong tháng, tính và kê khai nộp thuế (tax) TNCN (theo mức 10%) đối với những cá nhân có tổng thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên.

+ Trường hợp Công ty ký hợp đồng theo mùa vụ với người lao động bên dưới 3 tháng tuy nhiên trong năm tài chính Công ty ký nhiều lần ko liên tục (chỉ ký những Khi có nhu muốn), cả năm cá nhân đó có tổng thời gian lao động tại đơn vị từ 3 tháng đến bên dưới 12 tháng thì Công ty thực hiện nay tạm khấu trừ thuế (tax) của cá nhân theo Biểu thuế (tax) lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng. Người lao động thực hiện nay đăng ký người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh theo quy định.

Theo Công văn 9611/CT-TTHT của Cục thuế (tax) TP Sài Gòn ngày 21 tháng 11 năm 2013

về chính sách thuế (tax) đối với lao động thời vụ ký/làm việc/phát sinh thu nhập nhiều lần trong tháng

4. Cách tính thuế (tax) TNCN đối với lao động buôn bán thời gian
Theo Công văn số 947/CT-TTHT ngày 10/2/2022 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. Sài Gòn về thuế (tax) TNCN thì Quy định về khấu trừ thuế (tax) TNCN tại khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTCstatus2 ko phân biệt người lao động làm việc toàn thời gian hoặc buôn bán thời gian.

b.1) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ bố (03) tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện nay khấu trừ thuế (tax) theo Biểu thuế (tax) luỹ tiến từng phần, bao gồm ngôi trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ bố (03) tháng trở lên tại nhiều điểm.

b.2) Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ bố (03) tháng trở lên tuy nhiên nghỉ ngơi làm trước Khi kết thúc hợp đồng lao động thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện nay khấu trừ thuế (tax) theo Biểu thuế (tax) luỹ tiến từng phần.

Theo đó, đối với người lao động làm việc buôn bán thời gian tuy nhiên giao phối hợp đồng từ 3 tháng trở lên thì vẫn được khấu trừ thuế (tax) theo biểu lũy tiến.

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách tính thuế (tax) TNCN đối với hợp đồng thử việc, thời vụ, khoán việc chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách tính thuế (tax) TNCN đối với hợp đồng thử việc, thời vụ, khoán việc trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách tính thuế (tax) TNCN đối với hợp đồng thử việc, thời vụ, khoán việc Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách tính thuế (tax) TNCN đối với hợp đồng thử việc, thời vụ, khoán việc mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách tính thuế (tax) TNCN đối với hợp đồng thử việc, thời vụ, khoán việc

Link Download Google Drive File phần mềm Cách tính thuế (tax) TNCN đối với hợp đồng thử việc, thời vụ, khoán việc , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #tính # thuế (tax) #TNCN #đối #với #hợp #đồng #thử #việc #thời #vụ #khoán #việc