Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, product – Mẫu số 05 – VT

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, product – Mẫu số 05 – VT 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 21:51:08 )

18

Biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ nhằm mục đích xác định số lượng, chất lượng và giá trị vật tư, công cụ có ở kho tại thời điểm kiểm kê làm căn cứ xác định trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn, xử lý vật tư, công cụ  thừa, thiếu và ghi sổ kế toán tài chính.

1. Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, product theo Thông tư 200 – Mẫu số 05 – VT

2. Hướng dẫn cách viết biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, product:

Góc trên bên trái của Biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm thực hiện nay kiểm kê. Ban kiểm kê gồm Trưởng ban và các uỷ viên.
Mỗi kho được kiểm kê lập 1 biên bạn dạng riêng.
Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, thương hiệu, quy định, đơn vị tính của từng loại vật tư, công được kiêm kê tại kho.
Cột 1: Ghi đơn giá của từng thứ vật tư, công cụ (tuỳ theo quy định của đơn vị để ghi đơn giá cho phù hợp).
Cột 2, 3: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ theo sổ kế toán tài chính.
Cột 4, 5: Ghi số lượng, số tiền của từng thứ vật tư, công cụ theo hiệu quả kiểm kê.
Nếu thừa so với sổ kế toán tài chính (cột 2, 3) ghi vào cột 6, 7, nếu thiếu ghi vào cột 8, 9.
Số lượng vật tư, công cụ thực tế kiểm kê sẽ được phân loại theo phẩm chất:
– Tốt 100% ghi vào cột 10.
– Kém phẩm chất ghi vào cột 11.
– Mất phẩm chất ghi vào cột 12.
Nếu có chênh lệch phải trình giám đốc đơn vị ghi rõ ý con kiến giải quyết số chênh lệch này.
Biên bạn dạng được lập thành 2 bạn dạng:
– 1 bạn dạng Ban Tài chính, Kế toán lưu.
– 1 bạn dạng thủ kho lưu.
Sau Khi lập xong biên bạn dạng, trưởng ban kiểm kê và thủ kho, kế toán tài chính trưởng cùng ký vào biên bạn dạng (ghi rõ bọn họ tên).
3. Mẫu Biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, product trên Excel

Bạnn nào cần lấy “Mẫu bên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, product theo TT 200” ở trên dạng tệp tin Word hoặc Excel thì để lại Comment ở cuối Website hoặc gửi vào E-Mail: [email protected] để được gửi lại nhé.
Xem thêm: Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, product – Mẫu số 05 – VT đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, product – Mẫu số 05 – VT trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, product – Mẫu số 05 – VT Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, product – Mẫu số 05 – VT mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, product – Mẫu số 05 – VT

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu biên bạn dạng kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, product – Mẫu số 05 – VT , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #biên #bạn dạng #kiểm #kê #vật #tư #công #cụ #sản #phẩm #mặt hàng #hóa #Mẫu #số