Contents

Mẫu hợp đồng mua buôn bán sản phẩm hóa 2021 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu hợp đồng mua buôn bán sản phẩm hóa 2021 mới nhất 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 07:26:40 )

174

Mua buôn bán sản phẩm hoá là phát động và sinh hoạt giải trí thương mại, theo đó bên buôn bán có trách nhiệm và trách nhiệm giao mặt hàng, chuyển quyền sở hữu product cho bên mua và nhận thanh toán; bên mua có trách nhiệm và trách nhiệm thanh toán cho bên buôn bán, nhận mặt hàng và quyền sở hữu mặt hàng hoá theo thỏa thuận

Hợp đồng mua buôn bán là văn bạn dạng thể hiện nay sự thỏa thuận của người buôn bán
với người sử dụng về quyền và trách nhiệm và trách nhiệm của các các bên.

Theo Luật thương mại thì mẫu mã hợp đồng mua buôn bán sản phẩm hoá được thể hiện nay bởi lời nói, bởi văn bạn dạng hoặc được xác lập bởi hành động cụ thể.

Dưới đây, Công ty Tác giẩ xin được cung cấp mẫu hợp đồng mua buôn bán sản phẩm hóa để các bạn tham khảo:

1. Mẫu hợp đồng mua buôn bán sản phẩm hóa thông thường đơn giản:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
—o0o—HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA
 Số: 05/2021/HDMB

 
– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bạn dạng pháp luật liên quan lại;
– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bạn dạng pháp luật liên quan lại;
– Căn cứ vào nhu muốn và kĩ năng của các bên;
 
Hôm nay, ngày 03 tháng 01 năm 2021, chúng tôi gồm có:
 BÊN BÁN (“BÊN A”): CÔNG TY Tác Giẩ.

Địa chỉ             : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, .Mã số thuế (tax)       : 0106208569.Đại diện           : Ông Hoàng Trung Thật.                  Chức vụ           : Giám đốc.

BÊN MUA (“BÊN B”)           : CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI HOÀNG LONG.

Địa chỉ             : Số 22, ngõ 641 Nguyễn Văn Linh, P. Sài Đồng, Q. Long Biên, .Mã số thuế (tax)       : 0107638235.Đại diện           : Bà Nguyễn Thị Huệ                      Chức vụ           : Giám đốc.

 
Trên cơ sở thỏa thuận, hai phía thống nhất ký phối hợp đồng mua buôn bán sản phẩm hóa với các điều khoản sau đây:ĐIỀU 1. TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG                                                                                             Đơn vị tính: nước ta đồng

STT

Tên mặt hàng hoá

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

01

Ghế Gấp Liền Bàn GG325LB

Chiếc

20

500.000

 10.000.000

Cộng giá trị tiền mặt hàng

10.000.000

thuế (tax) (Tax) GTGT 10%

1.000.000

Tổng giá trị Hợp đồng

11.000.000

Số tiền bởi văn bản: Mười một triệu đồng.

 ĐIỀU 2. THANH TOÁN.
1. Bên Mua phải thanh toán cho bên Bán số tiền ghi tại Điều 1 của Hợp đồng vào ngày 04/01/2021.
2. Bên Mua thanh toán cho Bên Bán theo mẫu mã chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán chi tiết như sau:

Số tài khoản: 1000005898.
Mở tại: Ngân mặt hàng TMCP Thương Tín. Chi nhánh  Long Biên.

 ĐIỀU 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

1. Việc bàn trả ống đồng cho Bên Mua được thực hiện nay vào ngày 04/01/2021.
2. Địa điểm giao nhận mặt hàng tại Trụ sở của Bên Mua: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân,

 ĐIỀU 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Bên Bán có trách nhiệm và trách nhiệm giao mặt hàng đúng thời gian, địa điểm, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng này, trừ ngôi trường hợp bất khả kháng.
2. Bên Bán có trách nhiệm và trách nhiệm cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp thức cho Bên Mua và chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp thức của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.
3. Bên Mua có trách nhiệm thanh toán và nhận mặt hàng theo đúng thời gian đã quy định.

 ĐIỀU 5: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1.   Bất khả kháng có tức là các sự khiếu nại xảy ra một cách quan lại quý khách khứa hàng quan lại, chẳng thể lường trước được và chẳng thể xử lý được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong kĩ năng cho phép, một trong các Bên vẫn ko hề kĩ năng thực hiện nay được trách nhiệm và trách nhiệm của mình theo Hợp đồng này,
gồm tuy nhiên giới hạn max ở: thiên tai, hỏa hoán vị, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bởi vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sư khiếu nại khác tương tự.
2.   Khi xảy ra sự khiếu nại bất khả kháng, bên gặp gỡ phải bất khả kháng phải ko chậm chễ, thông báo cho bên tê tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
3.   Trừ ngôi trường hợp bất khả kháng, hai phía phải thực hiện nay đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nay hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất cứ bên nào, hai phía sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần liên minh. Trong ngôi trường hợp ko tự giải quyết được, hai phía thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại . Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các chi phí (CP) giải quyết tranh chấp.

 ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.   Việc thay đổi tên của Bên Mua trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ ko được chấp nhận.
2.   Hợp đồng này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của hai phía. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bởi văn bạn dạng của hai phía.
3.   Trừ các ngôi trường hợp được quy định ở trên, Hợp đồng này chẳng thể bị diệt bỏ nếu ko hề thỏa thuận bởi văn bạn dạng của các bên. Trong ngôi trường hợp diệt hợp đồng, trách nhiệm liên quan lại tới phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được bảo lưu.
4.   Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bạn dạng. Mỗi bên giữ 01 (hai) bạn dạng, có giá trị pháp lý như nhau.
5.   Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày ký và được coi là đã thanh lý Khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận mặt hàng.

 

Đại diện bên mua
(Ký và đóng dấu)

Đại diện bên buôn bán
(Ký và đóng dấu)

 
 

Công Ty Đào Tạo Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm:Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2021 

2. Mẫu hợp đồng mua buôn bán sản phẩm hóa có chiết khấu thương mại:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
—o0o—HỢP ĐỒNG MUA BÁN
 Số: 15/2021/HDMB

 
– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bạn dạng pháp luật liên quan lại;
– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bạn dạng pháp luật liên quan lại;
– Căn cứ vào nhu muốn và kĩ năng của các bên;
 
Hôm nay, ngày 19 tháng 01 năm 2021, chúng tôi gồm có:
 BÊN BÁN (“BÊN A”): CÔNG TY Tác Giẩ.

Địa chỉ             : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, .
Mã số thuế (tax)       : 0106208569.
Đại diện           : Ông Hoàng Trung Thật.                   Chức vụ           : Giám đốc.

BÊN MUA (“BÊN B”)           : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐỨC HIẾU.

Địa chỉ             : Số 231 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, .
Mã số thuế (tax)       : 0101063944.
Tài khoản        : 86538318. Tại Ngân mặt hàng CPTM Á Châu. Chi nhánh Thanh Xuân.
Đại diện           : Ông Nguyễn Đức Hiếu                  Chức vụ           : Giám đốc.

Trên cơ sở thỏa thuận, hai phía thống nhất ký phối hợp đồng mua buôn bán tivi với các điều khoản sau đây:ĐIỀU 1. TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
                                                                                                         Đơn vị tính: VNĐ

TT

Hàng hoá, dịch vụ

ĐVT

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

01

 Tivi LED 3D Panasonic 55inchs

Chiếc

10

29.000.000

290.000.000

Tổng cộng

290.000.000

thuế (tax) (Tax) GTGT 10%

29.000.000

Tổng giá trị Hợp đồng

319.000.000

 Bằng chữ: Ba trăm mười chín triệu đồng chẵn./.

                                                                                                        ĐIỀU 2. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG.2.1 Thời gian giao mặt hàng:            Lần 1: Bên Bán giao mặt hàng cho bên Mua vào ngày 20/01/2021 số lượng: 05 chiếc
            Lần 2: Bên Bán giao mặt hàng cho bên Mua vào ngày 29/01/2021 số lượng: 05 chiếc.2.2 Địa điểm giao mặt hàng
            Bên Bán sẽ giao mặt hàng cho bên Mua tại kho của bên buôn bán – Số 19 Đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà NộiĐIỀU 3: CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

Bên mua, mua đủ từ 10 chiếc Tivi LED 3D Panasonic 55inchs trở lên thì được hưởng trọn chiết khấu thương mại 5% trên tổng giá trị mặt hàng mua đã bao héc tàm tất cả thuế (tax) GTGT (Tương đương với: 15.950.000đ)
Số tiền chiết khấu thương mại sẽ được tổng kết thực hiện nay vào ngày 31/01/2021 (nếu bên mua đáp ứng đủ điều khiếu nại chiết khấu và thực hiện nay đúng các nội dung thỏa thuận trong hợp đồng)

ĐIỀU 4: THANH TOÁN
– Bên mua thanh toán cho bên buôn bán tiền mặt hàng theo từng lần giao mặt hàng như sau:

Lần giao mặt hàng

Ngày giao

Số lượng mặt hàng

Số tiền thanh toán

Lần 1

Ngày 20/01/2021

5 chiếc

159.500.000

Lần 2

Ngày 29/01/2021

5 chiếc

159.500.000

– Hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên Bán chi tiết như sau:
Số tài khoản: 1000005898.
Mở tại: Ngân mặt hàng  Quận Đội (MB Bank) –  Chi nhánh  Tây Sơn.

 ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1. Bên A có trách nhiệm và trách nhiệm giao mặt hàng đúng thời gian, địa điểm, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng này, trừ ngôi trường hợp bất khả kháng.
2.   Bên A có trách nhiệm và trách nhiệm cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp thức cho Bên A và chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp thức của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.
3.   Bên B có trách nhiệm thanh toán và nhận mặt hàng theo đúng thời gian đã quy định.

 ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1.   Bất khả kháng có tức là các sự khiếu nại xảy ra một cách quan lại quý khách khứa hàng quan lại, chẳng thể lường trước được và chẳng thể xử lý được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong kĩ năng cho phép, một trong các Bên vẫn ko hề kĩ năng thực hiện nay được trách nhiệm và trách nhiệm của mình theo Hợp đồng này,
gồm tuy nhiên giới hạn max ở: thiên tai, hỏa hoán vị, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bởi vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sư khiếu nại khác tương tự.
2.   Khi xảy ra sự khiếu nại bất khả kháng, bên gặp gỡ phải bất khả kháng phải ko chậm chễ, thông báo cho bên tê tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
3.   Trừ ngôi trường hợp bất khả kháng, hai phía phải thực hiện nay đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nay hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất cứ bên nào, hai phía sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần liên minh. Trong ngôi trường hợp ko tự giải quyết được, hai phía thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại . Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các chi phí (CP) giải quyết tranh chấp.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.   Việc thay đổi tên của Bên A trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ ko được chấp nhận.
2.   Hợp đồng này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của hai phía. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bởi văn bạn dạng của hai phía.
3.   Trừ các ngôi trường hợp được quy định ở trên, Hợp đồng này chẳng thể bị diệt bỏ nếu ko hề thỏa thuận bởi văn bạn dạng của các bên. Trong ngôi trường hợp diệt hợp đồng, trách nhiệm liên quan lại tới phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được bảo lưu.
4.   Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bạn dạng. Mỗi bên giữ 01 (hai) bạn dạng, có giá trị pháp lý như nhau.
5.   Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày ký đến và được coi là đã thanh lý Khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận mặt hàng.

 

 

                ĐẠI DIỆN BÊN MUA(ký và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN(ký và đóng dấu)

 
 

Công Ty Đào Tạo Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm:Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại 

3. Mẫu hợp đồng mua buôn bán sản phẩm hóa có mặt hàng khuyến mại, mặt hàng tặng kèm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
                     —o0o—HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA Số: 25/2021/HDMB

 
– Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bạn dạng pháp luật liên quan lại;
– Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/06/2005 và các văn bạn dạng pháp luật liên quan lại;
– Căn cứ vào nhu muốn và kĩ năng của các bên;
 
Hôm nay, ngày 09  tháng  03 năm 2021, chúng tôi gồm có:
 BÊN MUA(“BÊN A”): CÔNG TY Tác Giẩ.
Địa chỉ             : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, .
Mã số thuế (tax)       : 0106208569.Đại diện           : Ông Hoàng Trung Thật.                  Chức vụ           : Giám đốc.

BÊN BÁN (“BÊN B”)            : CÔNG TY TNHH NAM TIẾN THÀNH.

Địa chỉ             : Số 148 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, .
Mã số thuế (tax)       : 0104247876.
Tài khoản        : 3208046015. Tại Ngân mặt hàng TMCP Techcombank. Chi nhánh Đống Đa.
Đại diện           : Ông Nguyễn Văn Thành.                Chức vụ           : Giám đốc.

Trên cơ sở thỏa thuận, hai phía thống nhất ký phối hợp đồng mua buôn bán tivi với các điều khoản sau đây:ĐIỀU 1. TÊN HÀNG – SỐ LƯỢNG – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

Đơn vị tính: Việt nam đồng

TT

Hàng Bán

Đơn giá

   Số
 lượng
 

Thành tiền

01

 Laptop Dell Vostro 3568-XF6C61 (Black)

12.000.000

5

60.000.000

Cộng tiền mặt hàng

60.000.000

thuế (tax) (Tax) GTGT 10%

6.000.000

Tổng giá trị Hợp đồng

66.000.000

Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu đồng.

TT

Hàng Khuyến Mại (Tằng kèm)

Trị giá

   Số.lượng
 

01

 Chuột quang đãng ko dây Logitech M238

300.000

5

 ĐIỀU 2. Đặt cọc:
            Bên A đặt cọc trước cho bên B số tiền: 10.000.000 (Mười triệu đồng) vào ngày 09/03/2021.
            Số tiền đặt cọc này được cấn trừ vào công nợ phải thanh toán Khi nhận mặt hàng.
 ĐIỀU 3: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ PHƯƠNG THỨC GIAO HÀNG

1.    Việc bàn trả máy điều hoà cho Bên A sẽ được thực hiện nay vào ngày 15/03/2021.
2.    Địa điểm giao nhận mặt hàng tại Trụ sở của Bên A: Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung,
Q. Thanh Xuân, .

 Điều 4. THANH TOÁN.

1. Bên A thanh toán cho Bên B vào ngày cảm bắt gặp mặt hàng (15/03/2021)  
2. Bên A thanh toán cho Bên B bởi đồng đúc nước ta theo mẫu mã tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Bên B:
Số tài khoản: 1000005898.
Mở tại: Ngân mặt hàng  Viettin Bank. Chi nhánh  Đống Đa.

ĐIỀU 5: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

1.   Bên B có trách nhiệm và trách nhiệm giao mặt hàng đúng thời gian, địa điểm, chất lượng và chủng loại theo quy định trong hợp đồng này, trừ ngôi trường hợp bất khả kháng.
2.   Bên B có trách nhiệm và trách nhiệm cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp thức cho Bên A và chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp thức của các hóa đơn, chứng từ, tài liệu đã giao.
3.   Bên A có trách nhiệm thanh toán và nhận mặt hàng theo đúng thời gian đã quy định.

 ĐIỀU 6: BẤT KHẢ KHÁNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1.   Bất khả kháng có tức là các sự khiếu nại xảy ra một cách quan lại quý khách khứa hàng quan lại, chẳng thể lường trước được và chẳng thể xử lý được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong kĩ năng cho phép, một trong các Bên vẫn ko hề kĩ năng thực hiện nay được trách nhiệm và trách nhiệm của mình theo Hợp đồng này,
gồm tuy nhiên giới hạn max ở: thiên tai, hỏa hoán vị, lũ lụt, chiến tranh, can thiệp của chính quyền bởi vũ trang, cản trở giao thông vận tải và các sư khiếu nại khác tương tự.
2.   Khi xảy ra sự khiếu nại bất khả kháng, bên gặp gỡ phải bất khả kháng phải ko chậm chễ, thông báo cho bên tê tình trạng thực tế, đề xuất phương án xử lý và nỗ lực giảm thiểu tổn thất, thiệt hại đến mức thấp nhất có thể.
3.   Trừ ngôi trường hợp bất khả kháng, hai phía phải thực hiện nay đầy đủ và đúng thời hạn các nội dung của hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện nay hợp đồng, nếu có vướng mắc từ bất cứ bên nào, hai phía sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần liên minh. Trong ngôi trường hợp ko tự giải quyết được, hai phía thống nhất đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền tại . Phán quyết của toà án là quyết định cuối cùng, có giá trị ràng buộc các bên. Bên thua phải chịu toàn bộ các chi phí (CP) giải quyết tranh chấp.

 ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.   Việc thay đổi tên của Bên A trên hợp đồng và/hoặc trên hóa đơn sẽ ko được chấp nhận.
2.   Hợp đồng này có giá trị thay thế mọi giao dịch, thỏa thuận trước đây của hai phía. Mọi sự bổ sung, sửa đổi hợp đồng này đều phải có sự đồng ý bởi văn bạn dạng của hai phía.
3.   Trừ các ngôi trường hợp được quy định ở trên, Hợp đồng này chẳng thể bị diệt bỏ nếu ko hề thỏa thuận bởi văn bạn dạng của các bên. Trong ngôi trường hợp diệt hợp đồng, trách nhiệm liên quan lại tới phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại được bảo lưu.
4.   Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bạn dạng. Mỗi bên giữ 01 (hai) bạn dạng, có giá trị pháp lý như nhau.
5.   Hợp đồng này có hiệu lực thực thi hiện hành Tính từ lúc ngày ký và tự động thanh lý Hợp đồng Khi Bên B đã nhận đủ tiền và Bên A đã nhận mặt hàng.

 

                 ĐẠI DIỆN BÊN A(ký và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN A(ký và đóng dấu)

 

Xem thêm: Mẫu biên bạn dạng bàn trả product

Các bạn muốn lấy các mẫu hợp đồng mua buôn bán sản phẩm hóa trên thì gưi mail vào địa chỉ mail hoangtrungthat@gmail
Tác giẩ sẽ gửi lại cho các bạn!

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu hợp đồng mua buôn bán sản phẩm hóa 2021 mới nhất đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu hợp đồng mua buôn bán sản phẩm hóa 2021 mới nhất trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu hợp đồng mua buôn bán sản phẩm hóa 2021 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu hợp đồng mua buôn bán sản phẩm hóa 2021 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu hợp đồng mua buôn bán sản phẩm hóa 2021 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu hợp đồng mua buôn bán sản phẩm hóa 2021 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #hợp #đồng #mua #buôn bán #mặt hàng #hóa #mới #nhất