Contents

Mẫu phiếu nhập kho trên Excel theo thông tư 200 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu phiếu nhập kho trên Excel theo thông tư 200 mới nhất Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 12:47:32 )

133

Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 200/2014/TT-BTC là Mẫu số 01-VT dùng để theo dõi tình nhập kho product, vật tư, công cụ, sản phẩm… Nhằm xác nhận số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá nhập kho làm căn cứ ghi Thẻ kho, thanh toán tiền mặt hàng, xác định trách nhiệm với người dân có liên quan lại và ghi sổ kế toán tài chính.

Dưới đây, Công ty kế toán tài chính Thiên Ưng xin cung cấp cho các bạn mẫu phiếu nhập kho – Mẫu số: 01 – VT Ban hành tất nhiên phụ lục 3 của Thông tư số 200/2014/TT-BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

1. Mẫu phiếu nhập kho bởi tệp tin word theo thông tư 200:

Đơn vi:  ………………..Bộ phận:……….

                             Mẫu số: 01 – VT (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

             Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

 

 

      PHIẾU NHẬP KHO

         Ngày….tháng….năm……
         Số………………………..
 

Nợ TK……………………..

Có………………………

 
– Họ và tên người giao: …………………………………………………………………………………….
– Theo…………….. số………..ngày……….tháng……….năm…………của…………………………..
Nhập tại kho: ……………………………………………….địa điểm:…………………………………….
 

STT

Tên, thương hiệu quy định, phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, product

Mã số

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Theo
chứng từ

Thực nhập

A

B

C

D

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

x

x

x

x

x

 

 
– Tổng số tiền (viết bởi văn bản): …………………………………………………………………………
– Số chứng từ gốc tất nhiên: ……………………………………………………………………………

Ngày….tháng….năm….

Người lập phiếu
(Ký, bọn họ tên)
 

Người giao mặt hàng
(Ký, bọn họ tên)
 

Thủ kho
(Ký, bọn họ tên)
 

Kế toán trưởng(Hoặc bộ phận cónhu cầu nhận)
(Ký, bọn họ tên)

 

2. Mẫu phiếu nhập kho bởi tệp tin Excel:

Mời các bạn tham khảo thêm: Mẫu phiếu nhập kho theo thông tư 133

3. Cách lập phiếu nhập kho theo TT 200:Góc trên bên trái của Phiếu nhập kho phải ghi rõ tên của đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận nhập kho. Phiếu nhập kho áp dụng trong các ngôi trường hợp nhập kho vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá mua ngoài, tự sản xuất, thuê ngoài gia công chế biến, nhận góp vốn, hoặc thừa phát hiện nay trong kiểm kê.
Khi lập phiếu nhập kho phải ghi rõ số phiếu nhập và ngày, tháng, năm lập phiếu, bọn họ tên người giao vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá, số hoá đơn hoặc lệnh nhập kho, tên kho, địa điểm kho nhập.Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, thương hiệu, qui cách, phẩm chất, mã số và đơn vị tính của vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá.Cột 1: Ghi số lượng theo chứng từ (hoá đơn hoặc lệnh nhập).Cột 2: Thủ kho ghi số lượng thực nhập vào kho.Cột 3, 4: Do kế toán tài chính ghi đơn giá (giá định khoản hoặc giá hoá đơn,… tuỳ theo qui định của từng đơn vị) và tính ra số tiền của từng thứ vật tư, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá thực nhập.Dòng cộng: Ghi tổng số tiền của các loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá nhập cùng một phiếu nhập kho.Dòng số tiền viết bởi văn bản: Ghi tổng số tiền trên Phiếu nhập kho bởi văn bản.
Phiếu nhập kho do bộ phận mua mặt hàng hoặc bộ phận sản xuất lập thành 2 liên (đối với vật tư, mặt hàng hoá mua ngoài) hoặc 3 liên (đối với vật tư tự sản xuất) (đặt giấy than viết 1 lần), và người lập phiếu ký (ghi rõ bọn họ tên), người giao mặt hàng mang phiếu đến kho để nhập vật tư, dụng cụ, sản phẩm, mặt hàng hoá.
=> Nhập kho xong thủ kho ghi ngày, tháng, năm nhập kho và cùng người giao mặt hàng ký vào phiếu, thủ kho giữ liên 2 để ghi vào thẻ kho và sau đó chuyển cho phòng kế toán tài chính để ghi sổ kế toán tài chính và liên 1 lưu ở điểm lập phiếu, liên 3 (nếu có) người giao mặt hàng giữ.

Tác giẩ mời các bạn thêm: Mẫu phiếu xuất kho theo TT 200

Các bạn muốn tải mẫu phiếu nhập kho theo TT 200 trên Excel

thì có thể để lại mail bởi comment phía bên dưới bài bác luận

Hoặc có thể gửi mail về địa chỉ [email protected]

Tác giẩ sẽ gửi lại cho các bạn mẫu phiếu nhập kho ngay

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu phiếu nhập kho trên Excel theo thông tư 200 mới nhất đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu phiếu nhập kho trên Excel theo thông tư 200 mới nhất trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu phiếu nhập kho trên Excel theo thông tư 200 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu phiếu nhập kho trên Excel theo thông tư 200 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu phiếu nhập kho trên Excel theo thông tư 200 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu phiếu nhập kho trên Excel theo thông tư 200 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #phiếu #nhập #kho #trên #Excel #theo #thông #tư #mới #nhất