Contents

Mẫu và cách lập sổ tiền gửi ngân mặt hàng theo TT 133

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu và cách lập sổ tiền gửi ngân mặt hàng theo TT 133 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 18:35:25 )

324

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG – Mẫu số S05-DNN là sổ kế toán tài chính dùng để theo dõi chi tiết tiền nước ta của Công ty (CTY, DN) gửi tại Ngân mặt hàng. Mỗi ngân mặt hàng có mở tài khoản tiền gửi thì được theo dõi riêng trên một quyển sổ, phải ghi rõ điểm mở tài khoản và số hiệu tài khoản giao dịch.

1. Mẫu sổ tiền gửi ngân mặt hàng  – Mẫu số S05-DNN phát hành theo phụ lục 4 của thông tư 133:

 

Đơn vị: …………………………..Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S05-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
Nơi mở tài khoản giao dịch:…….
Số hiệu tài khoản tại điểm gửi:……

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Số tiền

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Thu
(gửi vào)

Chi
(rút ra)

Còn lại

A

B

C

D

E

1

2

3

F

 

 

 

– Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

– Số phát sinh trong kỳ
 
 
 

 

 

 

 

 

– Cộng số phát sinh trong kỳ

x

 

 

x

x

– Số dư cuối kỳ

x

x

x

 

x

– Sổ này có …. trang, đánh số từ trang 01 đến trang …
– Ngày mở sổ:…
 

Người lập biểu
(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, bọn họ tên)

Ngày … tháng … năm …Người đại diện theo pháp luật
(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)
 

Ghi chú: Đối với ngôi trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán tài chính, làm kế toán tài chính trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán tài chính, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán tài chính.
 
 

2. Hướng dẫn cách lập sổ tiền gửi ngân mặt hàng theo mẫu Mẫu số S05-DNN

Căn cứ để ghi vào sổ là giấy báo Nợ TK, báo Có hoặc sổ phụ của ngân mặt hàng.
Đầu kỳ: Ghi số dư tiền gửi kỳ trước vào cột 8.
Mỗi ngày:
Cột A: Ghi ngày, tháng ghi sổ.
Cột B, C: Ghi số hiệu, ngày, tháng của chứng từ (giấy báo Nợ TK, báo Có) dùng để ghi sổ.
Cột D: Ghi tóm tắt nội dung của chứng từ.
Cột E: Ghi số hiệu tài khoản đối ứng.
Cột 1, 2: Ghi số tiền gửi vào hoặc rút ra ngoài tài khoản tiền gửi.
Cột 3: Ghi số tiền hiện nay còn gửi tại Ngân mặt hàng.Cuối tháng:
Cộng số tiền đã gửi vào, hoặc đã rút ra trên cơ sở đó tính số tiền còn gửi tại Ngân mặt hàng chuyển sang tháng sau. Số dư trên sổ tiền gửi được đối chiếu với số dư tại Ngân mặt hàng điểm mở tài khoản
3. Mẫu sổ tiền gửi ngân mặt hàng trên Excel:

4. Hướng dẫn cách lập sổ tiền gửi ngân mặt hàng qua Video

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu và cách lập sổ tiền gửi ngân mặt hàng theo TT 133 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu và cách lập sổ tiền gửi ngân mặt hàng theo TT 133 trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu và cách lập sổ tiền gửi ngân mặt hàng theo TT 133 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu và cách lập sổ tiền gửi ngân mặt hàng theo TT 133 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu và cách lập sổ tiền gửi ngân mặt hàng theo TT 133

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu và cách lập sổ tiền gửi ngân mặt hàng theo TT 133 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #và #cách #lập #sổ #tiền #gửi #ngân #mặt hàng #theo