Contents

Mô tả công việc của kế toán tài chính tổng hợp trong Công ty (CTY, DN)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mô tả công việc của kế toán tài chính tổng hợp trong Công ty (CTY, DN) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 12:23:24 )

209

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA KẾ TOÁN TỔNG HỢP TRONG DOANH NGHIỆP

I.  Mỗi ngày: – Phải Lập – thu thập, xử lý – đánh giá – phân tích tính phù hợp và phải chăng, hợp thức, hợp lí của các chứng từ kế toán tài chính như Hợp Đồng, PT/PC. PN/PX…- Ghi chép các NVKTPS Như: mua mặt hàng, buôn bán sản phẩm, mua tài sản, thanh toán tiền…. Vào sổ sách kế toán tài chính.
– Thực hiện nay các CV khác theo y/c của cai quản lý.+ Thu thập: Là tập hợp toàn bộ hoá đơn chứng từ kế toán tài chính phát sinh trong quá trình DN đi vào phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại.

Thu thập

Trong DN: Phát sinh Khi DN buôn bán sản phẩm hoá cung ứng dịch vụ cho KH, theo quy định phải xuất hoá đơn… chứng từ kế toán tài chính cần thu thập: Hoá đơn đầu ra, Phiếu Xuất kho, Phiếu thu, Giấy báo Có,…

Ngoài DN: Phát sinh Khi DN đi mua mặt hàng hoá dịch vụ về phục vụ cho phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại, để ghi nhận TS mua, đưa vào làm CP được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN… Chứng từ kế toán tài chính cần thu thập: Hoá đơn đầu vào, Phiếu Nhập kho, Phiếu Chi, Giấy báo Nợ TK,…

Trong khi, các bạn phải thu thập được: Hợp đồng tài chính tài chính/ Đơn đặt mặt hàng/ Biên bạn dạng thanh lý Hợp đồng tài chính tài chính, Báo giá, Phiếu yêu cầu,….+ Xử lý: là sự đánh giá phân tích về tính hợp lí, hợp thức và phù hợp và phải chăng của Hoá đơn, chứng từ kế toán tài chính- Tính Hợp Pháp: 
          * Hoá đơn: phải được tạo theo đúng mẫu quy định của Bộ tài chính( TT39/2014/TT-BTC). Lưu ý với Hoá đơn đặt in, để đủ tính Hợp pháp, trước Khi đưa vào sử dụng phải thông báo phát hành hoá đơn với Cơ quan lại thuế (tax) (Tax) cai quản lý DN.
          * Phiếu thu, phiếu chi, phiếu nhập kho, xuất kho,… phải được tạo theo đúng mẫu quy định của Chế độ kế toán tài chính DN lựa chọn
Về chế độ kế toán tài chính: đây là những quy định chung trong công tác định khoản ghi sổ kế toán tài chính, lúc này về việc lựa chọn chế độ kế toán tài chính cho DN, chúng ta có:
+ TT200/2014/TT-BTC
+ Thông tư 133/2022/TT-BTC dành cho Công ty (CTY, DN) vừa và nhỏ

– Tính Hợp Lệ: Nội dung trên Hoá đơn chứng từ kế toán tài chính phải được phản ánh đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, ko tẩy xoá, ghi chồng đè lên Hoá đơn chứng từ kế toán tài chính, ko dùng đến mực màu đỏ,….- Tính Hợp Lý: Nội dung của kỹ năng tài chính tài chính phát sinh được phản ánh trên chứng từ kế toán tài chính phải liên quan lại, phục vụ cho quá trình phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại của DN.
VD: Công ty Thiên Ưng chuyên về marketing thương mại buôn buôn bán các thiết bị điện tử, điện lạnh và dịch vụ đào tạo kế toán tài chính. Giả định Thiên Ưng mua về 1 máy xúc, máy ủi… thì Chứng từ ghi nhận đối tượng này là ko phù hợp và phải chăng.+ Sắp xếp: sau Khi Hoá đơn chứng từ kế toán tài chính được thu thập và xử lý, chúng ta đưa vào sắp xếp. Việc sắp xếp có thể theo các cách:
– Sắp xếp theo loại Chứng từ
– Sắp xếp theo nội dung của kỹ năng tài chính tài chính phát sinh
Việc sắp xếp theo cách nào là tuỳ lựa chọn của DN, Nhưng đều phải đảm bảo sắp xếp có khối mạng lưới server, theo trình tự thời gian và có thể so sánh được+ Lưu trữ:
          – Đối với các Chứng từ kế toán tài chính ko làm căn cứ kê khai tính thuế (tax), định khoản ghi sổ kế toán tài chính: lưu trữ tối thiểu trong vòng 05 năm. VD: Hợp đồng tài chính tài chính, Đơn đặt mặt hàng, Báo giá,…
          – Đối với các Chứng từ kế toán tài chính làm căn cứ kê khai tính thuế (tax), định khoản ghi sổ kế toán tài chính: lưu trữ tối thiểu trong vòng 10 năm. VD: Hoá đơn, Phiếu Nhập kho, xuất kho, phiếu thu, phiếu chi,…
          – Đối với các Chứng từ kế toán tài chính có liên quan lại đến An ninh Quốc phòng lưu trữ tối thiểu trong vòng 20 năm.b) Cập nhật các Thông tư, Nghị định, Văn bạn dạng pháp luật mới nhất về thuế (tax) (Tax).
Phân tích cho học tập viên việc lựa chọn trang web tin tưởng để tải về các TT/ ND/ VB pháp luật.
Tongcucthue                    thuvienphapluat               Ketoanthienung.vn
Nhantokhai                      Webketoan                      Ketoanthienung.comII.  Hàng tháng: – Đầu tháng: Kê khai làm những loại báo cho biết giải trình thuế (tax) theo tháng (Nếu có) như:

+ Làm tờ khai thuế (tax) (Tax) GTGT theo tháng (dành cho các công ty có tổng doanh thu năm trước liền kề trên 50 Tỷ).
+ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (cho những công ty thuộc diện rủi ro cao về thuế (tax) – có thông báo của thuế (tax) (Tax)).
+ Làm tờ khai thuế (tax) TNCN theo tháng: dành cho các công ty kê khai thuế (tax) GTGT theo tháng

=>  Hạn nộp các loại báo cho biết giải trình thuế (tax) tháng sẽ là ngày 20 của tháng sau. Nếu có phát sinh số tiền phải thuế (tax) (Tax) phải nộp thì kế toán tài chính đi nộp tiền, hạn nộp tiền cũng chính là hạn nộp tờ khai.

– Cuối tháng:
+ Tính và thanh toán tiền lương cho cán bộ công tư vấn viên cấp dưới.
+ Tổng hợp và lập các bảng biểu, sổ sách, báo cho biết giải trình theo QĐ và theo y/c của cai quản lý.
+ Định Khoản các bút toán cuối tháng :

1. Định Khoản các bút toán về tiền lương cuối tháng ( căn cứ vào bảng lương )
– Tính tiền lương phải trả CBCNV
Nợ TK TK 641           Tổng lương của bộ phận buôn bán sản phẩm
Nợ TK TK 642           Tổng lương của bộ phận cai quản lý
               Có TK 334             Tổng lương phải trả cho CNV
– Trích BHXH, BHYT, BHTN trong kỳ – tính vào chi phí (CP) 
Nợ TK TK 641         Tổng số trích cho bộ phận buôn bán sản phẩm
Nợ TK TK 642        Tổng số trích cho bộ phận cai quản lý
            Có TK 3383         Lương đóng BH x 17,5%
            Có TK 3384         Lương đóng BH x 3%

            Có TK 3386         Lương đóng BH x 1%

Chi phí buôn bán sản phẩm:

+ Thông tư 200: Sử dụng tài khoản 641

+ Thông tư 133: sử dụng tài khoản: 6421

Chi phí cai quản lý Công ty (CTY, DN):

+ Thông tư 200: sử dụng tài khoản: 642

+ Thông tư 133: sử dụng tài khoản: 6422

 

·     

– Trích BHXH, BHYT, BHTN trong kỳ – tính vào lương của cán bộ công tư vấn viên cấp dưới
        Nợ TK TK 334                    Tổng số trích cho bộ phận cai quản lý
            Có TK 3383         Lương CB x 8%
            Có TK 3384         Lương CB x 1,5%
            Có TK 3386         Lương CN x 1%

2. Tính thuế (tax) TNCN phải nộp ( nếu có)
Nợ TK TK 334             Tổng số thuế (tax) TNCN khấu trừ
              Có TK 3335

3. Thanh toán lương cho CBCNV:
Nợ TK TK 334         Tổng tiền thnh toán cho CNV, sau sau Khi trừ đi các khoản giảm trừ                      Có TK 1111 hoặc 1121                                         

4. Thanh toán tiền bảo đảm:
Nợ TK TK 3383                               Số tiền đã trích BHXH
Nợ TK TK 3384                               Số tiền đã trích BHYT
Nợ TK TK 3386                              Số tiền đã trích BHTN
              Có TK 1111 hoặc 1121       Tổng phải thanh toán

Với bảo đảm thất nghiệp thì:

+ Thông tư 200: sử dụng tài khoản 3386

+ Thông tư 133: sử dụng tài khoản 3385

 

5.      Trích khấu ngốn tài sản cố định:
         Nợ TK TK 641           Số khấu ngốn kỳ này của bộ phận buôn bán sản phẩm
         Nợ TK TK 642           Số khấu ngốn kỳ này của bộ phận cai quản lý
             Có TK 214       Tổng khấu ngốn đã trích trong kỳ6.      Phân bổ chi phí (CP) trả trước (nếu có)
Nợ TK TK 641           Số chi phí (CP) ngắn hạn/ dài hạn phân bổ kỳ này cho bộ phận buôn bán sản phẩm
Nợ TK TK 642           Số chi phí (CP) ngắn hạn/ dài hạn phân bổ kỳ này cho bộ phận cai quản lý
    Có TK  242                    Tổng số đã phân bổ trong kỳ

Thông tư 133 và Thông tư 200 đều bỏ tài khoản 142

7.      Tính thuế (tax) GTGT: (Làm theo tháng hoặc quý tùy vào kỳ KK thuế (tax) GTGT của DN)
              Là việc tính ra số thuế (tax) phải nộp hoặc còn được khấu trừ.
      Kế toán thực hiện nay 1 bút toán kết chuyển chung như sau:
      Nợ TK TK 3331

          Có TK 1331       Số tiền là số nhỏ nhất của 1 trong 2 tài khoản

8. Tập hợp giá vốn mặt hàng buôn bán: (Chú ý: Khi định khoản đến bút toán này. Kế toán phải tổng hợp được bảng “Nhật xuất tồn kho” cuối kỳ và tìm được được đơn giá xuất kho về Phiếu xuất kho).

Nợ TK TK 632
        Có TK 156       =  Dòng tổng cộng của Cột thành tiền giá vốn xuất kho trên PXK.

 III. Hàng quý: Làm báo cho biết giải trình thuế (tax) quý.- Tạm tính thuế (tax) (Tax) TNDN theo Quý ( Bắt đầu từ quý IV/2014 các DN ko phải làm tờ khai thuế (tax) TNDN tạm tính quý nữa)
– Lập Báo cáo tình hình sử dụng Hoá đơn theo Quý: dành cho các công ty ko sở hữu và cảm bắt gặp tin báo về việc DN thuộc diện rủi ro cao về thuế (tax).
– Lập tờ khai thuế (tax) GTGT: dành cho các công ty có tổng doanh thu năm trước liền kề ko thật 50 tỷ.
– Lập tờ khai thuế (tax) TNCN: dành cho các công ty kê khai thuế (tax) GTGT theo quý=>  Hạn nộp báo cho biết giải trình quý là ngày 30/31 của tháng đầu quý sau.IV. Hàng năm:- Công việc đầu năm:
            + Nộp thuế (tax) Môn Bài      
+ Thực hiện nay chuyển số dư các TK kế toán tài chính.
Kết chuyển lãi lỗ đầu năm tài chính trên sổ sách kế toán tài chính:Kết chuyển Lãi/Lỗ năm trước sang năm nay
Khi làm sổ sách kế toán tài chính, đầu năm kế toán tài chính phải thực hiện nay bút toán đầu kỳ đó là kết chuyển lãi – lỗ:
– Căn cứ để kết chuyển lãi lỗ từ năm trước sang năm đó chính là số dư của tài khoản 421: Lợi nhuận chưa phân phối trên Bảng Cân đối phát sinh Tài khoản của năm trước 

– Tài khoản 421 có 2 tài khoản cấp 2:
+ TK 4211: Lợi nhuận chưa phân phối năm trước.
+ TK 4212: Lợi nhuận chưa phân phối năm nay.
– Để xác định được hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí doanh của năm trước thì chúng ta phải dựa vào số dư của TK 4212 Trên bảng cân đối phát sinh tài khoản của năm trước.
+ Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ TK => Năm trước Doanh nghiệp LỖ
=> Kết chuyển lỗ, kế toán tài chính định khoản:
Nợ TK TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối của năm trước
Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm nay
+ Nếu TK 4212 có số dư bên Có => Năm trước Doanh nghiệp LÃI
=> Kết chuyển lãi, kế toán tài chính định khoản:
Nợ TK TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối của năm nay
Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm trước
– Ví dụ: số dư của TK 4212 trên bảng cân đối phát sinh tài khoản năm 2021 đang có số dư bên Nợ TK.
Cụ thể là Nợ TK 4212: 10.000.000 -> tức là năm 2021 cty này marketing thương mại Lỗ 10 triệu
=> Sang năm 2022 đầu năm chúng ta phải kết chuyển Lỗ.
Nợ TK 4211: 10.000.000
Có 4212: 10.000.000Chú ý: Đứng trên năm 2021 thì 10.000.000 tiền lỗ này là của năm nay tức là ở TK 4212 (Bên nợ).Còn sang năm 2022 thì số lỗ 10 triệu này là của năm trước nên phải ở TK 4211 (Bên nợ)Ví dụ: Năm 2021, công ty kế toán tài chính Thiên Ưng Cuối kỳ của TK: 4212 – DƯ CÓ: 10.000.000
=> Năm 2021, kế toán tài chính Thiên Ưng phát động và sinh hoạt giải trí lãi: 10.000.000
Đầu năm 2022, Khi làm sổ sách kế toán tài chính, chúng ta phải chuyển số dư và thực hiện nay bút toán đầu tiên trên sổ sách kế toán tài chính là kết chuyển lãi của năm trước (2021) sang năm nay (2022):
Nợ TK 4212: 10.000.000
          Có 4211: 10.000.000
(Ngoài việc kết chuyển lãi lỗ thì công việc đầu năm của kế tóan còn phải chuyển toàn bộ số dư cuối kỳ của các TK đầu 1 + 2 +3 + 4 sang làm số dư đầu kỳ của năm nay).

 
     – Công việc cuối năm:Các bút toán kết toán cuối kỳ:
(Kỳ kế toán tài chính có thể là tháng, quý, năm tuỳ theo tình hình phát sinh và chọn lập số sách của kế toán tài chính Công ty (CTY, DN))

1. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu ( nếu có):
   Nợ TK TK 5111
          Có TK 5211: Chiết khấu thương mại

Có TK 5212: Hàng buôn bán bị trả lại
Có TK 5213: giảm giá mặt hàng buôn bán(Các DN áp dụng chế độ kế toán tài chính theo TT 200 thì mới có bút toán này. Vì thông tư 133 đã bỏ ko hề các TK giảm trừ doanh thu (Khi PS định khoản Nợ TK 511)

2. Kết chuyển doanh thu thuần trong kỳ:
  Nợ TK TK 5111
         Có TK 911     3. Kết chuyển Doanh thu phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu có) trong kỳ:
Nợ TK TK 515
     Có TK 911     4. Kết chuyển chi phí (CP) phát động và sinh hoạt giải trí tài chính (nếu có) trong kỳ;
            Nợ TK TK 911
                  Có TK 635 5. Kết chuyển giá vốn mặt hàng xuất buôn bán trong kỳ:
             Nợ TK TK 911
                     Có TK 632        6. Kết chuyển chi phí (CP) buôn bán sản phẩm trong kỳ:
              Nợ TK TK 911
                   Có TK 6421      7. Kết chuyển chi phí (CP) cai quản lý trong kỳ:
              Nợ TK TK 911
                   Có TK 6422  8. Kết chuyển thu nhập khác (nếu có) trong kỳ:
             Nợ TK TK 711
                    Có TK 911      9. Kết chuyển chi phí (CP) khác (nếu có) trong kỳ:
             Nợ TK TK 911
                 Có TK 811       10. Tạm tính thuế (tax) TNDN phải nộp trong quý ( nếu có lãi )
             Nợ TK TK 821
                   Có TK 3334       11. Kết chuyển chi phí (CP) thuế (tax) TNDN ( nếu có)
            Nợ TK TK 911
                  Có TK 821      = Sumif Nợ TK TK 82112. Kết chuyển lãi ( lỗ) trong kỳ:
–   Nếu lãi:
              Nợ TK TK 911
                   Có TK 4212       
–   Nếu lỗ:
          Nợ TK TK 4212
                Có TK 911      

 + Quyết toán thuế (tax) TNDN
+ Quyết toán thuế (tax) TNCN
+ Lập Báo cáo tài chính:    – Bảng Cân đối Kế toán
                                         – Báo cáo Kết quả phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại
                                         – Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ
                                         – Thuyết minh Báo cáo Tài chính
                                         – Bảng Cân đối số phát sinh Tài khoảnBạn có thể khối mạng lưới server lại các công việc kế toán tài chính tổng hợp cần làm trong năm qua Video bên dưới đây:
 Để có thể làm tốt công việc của một kế toán tài chính tổng hợp cần rất nhiều kĩ năng về chuyên môn kế toán tài chính. Nếu bạn cảm thấy mình chưa tự tin về kĩ năng và kĩ năng cũng như kĩ năng thực hiện nay hoặc tham gia ngay 1 khóa đào tạo tập kế toán tài chính ngắn hạn tại Thiên Ưng. Xem chi tiết khóa đào tạo tập tại đây: Khóa học tập thực hành kế toán tài chính tổng hợp

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Mô tả công việc của kế toán tài chính tổng hợp trong Công ty (CTY, DN) chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mô tả công việc của kế toán tài chính tổng hợp trong Công ty (CTY, DN) trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mô tả công việc của kế toán tài chính tổng hợp trong Công ty (CTY, DN) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mô tả công việc của kế toán tài chính tổng hợp trong Công ty (CTY, DN) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mô tả công việc của kế toán tài chính tổng hợp trong Công ty (CTY, DN)

Link Download Google Drive File phần mềm Mô tả công việc của kế toán tài chính tổng hợp trong Công ty (CTY, DN) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mô #tả #công #việc #của #kế #toán #tổng #hợp #trong #doanh #nghiệp