Contents

Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện nay trên hóa đơn điện tử

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện nay trên hóa đơn điện tử 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 06:27:35 )

237

Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện nay trên hóa đơn điện tử đang được chỉ dẫn tại Khoản 2 điều 3 của Thông tư 68/2022/TT-BTC chỉ dẫn thực hiện nay về hóa đơn điện tử Khi buôn bán sản phẩm hóa, cung cấp dịch vụ.

1. Quy định về chữ viết trên hóa đơn điện tử:Chữ viết hiện nay trên hóa đơn là tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay bên dưới dòng tiếng Việt và có cỡ chữ nhỏ rộng chữ tiếng Việt. Trường hợp chữ trên hóa đơn là chữ tiếng Việt ko dấu thì các chữ viết ko dấu trên hóa đơn phải đảm bảo ko dẫn tới cách hiểu sai lệch nội dung của hóa đơn.

(Mẫu hóa đơn điện tử song ngữ)

2. Quy định về chữ số trên hóa đơn điện tử:

Chữ số hiện nay trên hóa đơn là chữ số Ả-rập: , 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Người buôn bán tốt lựa chọn:

+ Sau chữ số mặt hàng ngàn, triệu, tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.), nếu có ghi chữ số sau chữ số mặt hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số mặt hàng đơn vị

hoặc

+ Sử dụng dấu phân cách số tự nhiên là dấu phẩy (,) sau chữ số mặt hàng ngàn, triệu, tỷ, ngàn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ và sử dụng dấu chấm (.) sau chữ số mặt hàng đơn vị

trên chứng từ kế toán tài chính.

3. Quy định về đồng tiền trên hóa đơn điện tử:

Đồng tiền ghi trên hóa đơn là Đồng nước ta, ký hiệu đất nước là “đ”.

– Trường hợp kỹ năng tài chính tài chính, tài chính phát sinh bởi nước ngoài tệ theo quy định của pháp luật về nước ngoài hối, thì đơn giá, thành tiền, tổng số tiền thuế (tax) giá trị gia tăng theo từng loại thuế (tax) suất, tổng cộng tiền thuế (tax) giá trị gia tăng, tổng số tiền thanh toán được ghi bởi nguyên tệ. Người buôn bán đồng thời thể hiện nay trên hóa đơn tỷ giá nguyên tệ với đồng nước ta theo tỷ giá theo quy định của Luật Quản lý thuế (tax) và các văn bạn dạng chỉ dẫn thi hành.

– Mã ký hiệu nước ngoài tệ theo tiêu chuẩn quốc tế

Ví dụ: 13.800,25 USD – Mười bố ngàn tám trăm đô la Mỹ và hai mươi nhăm xu
Ví dụ: 5.000 EUR- Năm ngàn lỗi.

– Trường hợp buôn bán sản phẩm hóa phát sinh bởi nước ngoài tệ theo quy định của pháp luật về nước ngoài hối và được nộp thuế (tax) bởi nước ngoài tệ thì tổng số tiền thanh toán thể hiện nay trên hóa đơn thể hiện nay theo nguyên tệ, ko phải quy đổi ra đồng nước ta.

Có thể bạn muốn biết: Một đồng có giá trị bởi 100 xu hoặc 10 hào
Có thể bạn thắc mắc: 
Ví dụ: 13.800,25 USD – Mười bố ngàn tám trăm đô la Mỹ và hai mươi nhăm xu
(Câu từ trong thông tư 68/2022 ghi là “nhăm”)

Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm:

Cách lập hóa đơn điện tử

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện nay trên hóa đơn điện tử chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện nay trên hóa đơn điện tử trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện nay trên hóa đơn điện tử Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện nay trên hóa đơn điện tử mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện nay trên hóa đơn điện tử

Link Download Google Drive File phần mềm Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện nay trên hóa đơn điện tử , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Quy #định #về #chữ #viết #chữ #số #và #đồng #tiền #thể #hiện nay #trên #hóa #đơn #điện #tử