Contents

Trốn thuế (tax) là gì? Các hành động trốn thuế (tax) của Công ty (CTY, DN) 2021 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Trốn thuế (tax) là gì? Các hành động trốn thuế (tax) của Công ty (CTY, DN) 2021 mới nhất Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 18:04:08 )

114

Trốn thuế (tax) là sự thực hiện nay các phương thức mà pháp luật ko cho phép để giảm số thuế (tax) phải nộp ví dụ như buôn bán sản phẩm tuy nhiên ko xuất hoá đơn để giảm doanh thu hoặc tạo ra thông tin ko hề thật như mua hoá đơn để tăng chi phí (CP) được khấu trừ thuế (tax), tạo giấy tờ giả để trả thuế (tax) GTGT … 

Theo điều 143 của Luật Quản lý thuế (tax) số 38/2022/QH14 ( Ban hành ngày 13/06/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/7/2022) thì Công ty (CTY, DN) có các hành động sau đây sẽ bị coi là trốn thuế (tax):
1. Không nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax); ko nộp giấy tờ khai thuế (tax); nộp giấy tờ khai thuế (tax) sau 90 ngày Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) hoặc ngày ko hề thời hạn gia hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) theo quy định của Luật này.

 

2. Không ghi chép trong sổ kế toán tài chính các khoản thu liên quan lại đến việc xác định số tiền thuế (tax) phải nộp.

 

3. Không xuất hóa đơn Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc ghi giá trị trên hóa đơn buôn bán sản phẩm thấp rộng giá trị thanh toán thực tế của product, dịch vụ đã buôn bán.

 

4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ ko khớp lí, sử dụng ko khớp lí hóa đơn để định khoản product, nguyên nhiên liệu đầu vào trong phát động và sinh hoạt giải trí phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax) làm giảm số tiền thuế (tax) phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế (tax) được miễn, số tiền thuế (tax) được giảm hoặc tăng số tiền thuế (tax) được khấu trừ, số tiền thuế (tax) được trả, số tiền thuế (tax) ko phải nộp.

 

5. Sử dụng chứng từ, tài liệu ko phản ánh đúng truyền thống giao dịch hoặc giá trị giao dịch thực tế để xác định sai số tiền thuế (tax) phải nộp, số tiền thuế (tax) được miễn, số tiền thuế (tax) được giảm, số tiền thuế (tax) được trả, số tiền thuế (tax) ko phải nộp. 

 

6. Khai sai với thực tế product xuất khẩu, nhập vào mà ko khai bổ sung giấy tờ khai thuế (tax) sau Khi product đã được thông quan lại.

 

7. Cố ý ko kê khai hoặc khai sai về thuế (tax) đối với product xuất khẩu, nhập vào.

 

8. Cấu kết với người gửi mặt hàng để nhập vào product nhằm mục đích mục tiêu trốn thuế (tax).

 

9. Sử dụng product thuộc đối tượng ko chịu thuế (tax), miễn thuế (tax), xét miễn thuế (tax) ko đúng mục đích quy định mà ko khai báo việc chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan lại cai quản lý thuế (tax).

 

10. Người nộp thuế (tax) có phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong thời gian ngừng, tạm ngừng phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại tuy nhiên ko thông báo với cơ quan lại cai quản lý thuế (tax).

 

11. Người nộp thuế (tax) ko biến thành xử phạt về hành động trốn thuế (tax) mà bị xử phạt theo quy định tại khoản 1 Điều 141 của Luật này đối với ngôi trường hợp sau đây:

a) Không nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax), ko nộp giấy tờ khai thuế (tax), nộp giấy tờ khai thuế (tax) sau 90 ngày tuy nhiên ko phát sinh số tiền thuế (tax) phải nộp;

b) Nộp giấy tờ khai thuế (tax) sau 90 ngày có phát sinh số tiền thuế (tax) phải nộp và người nộp thuế (tax) đã nộp đủ số tiền thuế (tax), tiền chậm nộp vào ngân sách đất nước trước thời điểm cơ quan lại thuế (tax) công bố quyết định đánh giá thuế (tax), thanh tra thuế (tax) hoặc trước thời điểm cơ quan lại thuế (tax) lập biên bạn dạng về hành động chậm nộp giấy tờ khai thuế (tax).

Tác giẩ thêm lời chia sẻ : Khoản 1 Điều 141 của Luật Quản lý thuế (tax) số 38/2022/QH14 đang quy định về những “Hành vi vi phạm thủ tục thuế (tax)” bao héc tàm tất cả:

a) Hành vi vi phạm về thời hạn đăng ký thuế (tax); thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế (tax);

b) Hành vi vi phạm về thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) trong quãng thời gian 90 ngày Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) hoặc ngày ko hề thời hạn gia hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) theo quy định của Luật này;

c) Hành vi vi phạm về thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) trong quãng thời gian từ ngày ko hề hạn sử dung phải nộp tờ khai hải quan lại đến trước ngày xử lý product ko hề người nhận theo quy định của Luật Hải quan lại;

d) Hành vi khai sai, khai ko đầy đủ các nội dung trong giấy tờ thuế (tax) tuy nhiên ko dẫn đến thiếu số tiền thuế (tax) phải nộp hoặc tăng số tiền thuế (tax) được miễn, giảm, trả, ko thu thuế (tax), trừ ngôi trường hợp người nộp thuế (tax) khai bổ sung trong thời hạn quy định;

đ) Hành vi vi phạm quy định về cung cấp thông tin liên quan lại đến xác định trách nhiệm và trách nhiệm thuế (tax);

e) Hành vi vi phạm quy định về chấp hành quyết định đánh giá thuế (tax), thanh tra thuế (tax), cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về cai quản lý thuế (tax).

=> Vi phạm về thời hạn nộp thuế (tax) nêu trên sẽ bị sử phạt theo khoản 6, điều 9 của Thông tư 166/2013/BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax) như sau:

6. Phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ nhàng thì mức tiền phạt tối thiểu ko thấp rộng 2.000.000 đồng hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa ko thật 5.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

a) Nộp giấy tờ khai thuế (tax) quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

b) Nộp giấy tờ khai thuế (tax) quá thời hạn quy định trên 90 ngày tuy nhiên ko phát sinh số thuế (tax) phải nộp hoặc ngôi trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 13 Thông tư 166/2013-TT-BTC (người nộp thuế (tax) nộp giấy tờ khai thuế (tax) sau 90 ngày, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax), đã tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế (tax) phải nộp vào ngân sách đất nước trước thời điểm cơ quan lại thuế (tax) lập biên bạn dạng vi phạm hành chính về hành động chậm nộp giấy tờ khai thuế (tax))

c) Không nộp giấy tờ khai thuế (tax) tuy nhiên ko phát sinh số thuế (tax) phải nộp (trừ ngôi trường hợp lí luật có quy định ko phải nộp giấy tờ khai thuế (tax)).

d) Nộp giấy tờ khai thuế (tax) tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày, Tính từ lúc ngày ko hề thời hạn nộp giấy tờ khai thuế (tax) tuy nhiên chưa đến thời hạn nộp giấy tờ khai quyết toán thuế (tax) năm.

Với những hành động trốn thuế (tax) trên Công ty (CTY, DN) sẽ bị xử phạt rất nặng: Phạt từ 01 lần đến 03 lần số tiền thuế (tax) trốn. đầy đủ các bạn tham khảo tại đây:

Mức phạt hành động trốn thuế (tax)

FULL Hướng dẫn Mẹo Trốn thuế (tax) là gì? Các hành động trốn thuế (tax) của Công ty (CTY, DN) 2021 mới nhất đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Trốn thuế (tax) là gì? Các hành động trốn thuế (tax) của Công ty (CTY, DN) 2021 mới nhất trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Trốn thuế (tax) là gì? Các hành động trốn thuế (tax) của Công ty (CTY, DN) 2021 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Trốn thuế (tax) là gì? Các hành động trốn thuế (tax) của Công ty (CTY, DN) 2021 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Trốn thuế (tax) là gì? Các hành động trốn thuế (tax) của Công ty (CTY, DN) 2021 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Trốn thuế (tax) là gì? Các hành động trốn thuế (tax) của Công ty (CTY, DN) 2021 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Trốn # thuế (tax) #là #gì #Các #hành #trốn # thuế (tax) #của #doanh #nghiệp #mới #nhất