Cách làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN 2021 trên HTKK

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN 2021 trên HTKK Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 19:14:29 )

67

Để làm được phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN trên phần mềm HTKK thì trước tiền các bạn phải biết cách xác định đúng thế nào là lỗ, và lỗ theo thuế (tax) thì được chuyển thế nào? Nguyên tắc chuyển lỗ là gì? Các bạn tham khảo tại đây: Cách xác định lỗ và chuyển lỗ giữa các năm.

Còn trong bài bác luận này, Kế Toán Thiên Ưng sẽ chỉ dẫn các bạn cách thực hiện nay chuyển lỗ trên phần mềm HTKK thông qua phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN để phần mềm tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu C3a hoặc C3 trên tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN 03/TNDN:- Chỉ thực hiện nay làm phụ lục chuyển lỗ Khi:
1. Trên tờ quyết toán thuế (tax) TNDN (03/TNDN) năm nay (năm đang làm tờ khai quyết toán): Có chỉ tiêu C4 – Thu nhập tính thuế (tax) phát sinh dương. (tức là có thu nhập bị tính thuế (tax))
2. Có số lỗ của các năm trước (được chuyển trong vòng 5 năm – Ví dụ quyết toán năm 2022 thì được chuyển từ năm 2015 đến 2022): chưa được chuyển hoặc chưa chuyển ko hề. 
Để xác định được các năm trước lỗ bao lăm thì các bạn căn cứ vào:
+ Chỉ tiêu C4 – TNTT của các năm đó: phát sinh âm (giá trị ở trong ngoặc) là năm đó lỗ.
+ Số lỗ còn được chuyển: Thông qua phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN của các năm trước đã thực hiện nay Khi năm đó lãi.3. Số lỗ được chuyển toàn bộ và liên tục tuy nhiên ko được lớn rộng số lãi.

(Theo điều 9 của thông tư 78/2014/TT-BTC)

Mẫu 03-2A/TNDN:

+ Cột 1: có 5 dòng tương ứng với 5 năm được chuyển lỗ gần nhất ở Cột 2+ Cột 3: Số lỗ phát sinh: Là tổng số lỗ của các năm ở cột 2 : căn cứ để đưa vào Cột này là giá trị âm của chỉ tiêu C4 của các năm tương ứng của cột 2 đó.+ Cột 4: số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế (tax) trước: ghi tổng số lỗ đã được chuyển trong các kỳ tính thuế (tax) trước của từng năm. (Chú ý: kỳ trước là trước năm chúng ta đang thực hiện nay QT chứ ko phải trước năm đó).

Ví dụ năm 2022 lỗ 30.000.000 đã chuyển 20.000.000 vào năm 2022
Thì sang năm 2022: 20.000.000 đã chuyển vào năm 2022 đó gọi là đã chuyển kỳ trước – đưa vào cột 4 dòng 4 năm 2022: 20.000.000

+ Cột (5) – Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế (tax) này:

Được chuyển bao lăm thì phải phụ thuộc vào 2 yếu tố:
1. Số lãi phát sinh trong kỳ (đánh giá xem C4 (Trên 03/TNDN) đang dương bao lăm => để ra số lỗ tối đa được chuyển)
2. Số lỗ còn được chuyển (Kiểm tra Cột 6 (trên 03-2A/TNDN) – Xem chúng ta còn bao lăm lỗ để chuyển của năm đó.)

Với nguyên lý: Lỗ của năm nào chuyển đúng dòng của năm đó, phải chuyển toàn bộ và liên tục tuy nhiên tối đa ngay số lãi (giá trị dương ở C4)
Ví dụ cụ thể về cách chuyển lỗ:

Thiên Ưng thành lập năm 2022:
Quyết toán thuế (tax) TNDN trên 03/TNDN: ra âm –  lỗ: C4 = (30.000.0000)

(Không phải nộp thuế (tax) TNDN năm 2022)

Năm 2022: Quyết Toán ra C4 = 15.000.000 (Khi C4 dương mà kỳ trước có lỗ chúng ta sẽ tiền hành làm PL chuyển lỗ 03-2A/TNDN.)
Sau Khi chuyển lỗ 15.000.000 ở cột 5 thì lúc này C3a = C3 = 15.000.000. Sẽ làm cho C4 về bởi => Năm 2022 Thiên Ưng ko phải đóng thuế (tax) TNDN.Năm 2022: Quyết Toán ra C4 = 5.000.000 (Khi C4 dương mà kỳ trước (năm 2022) có sô lỗ chưa chuyển ko hề (còn 15 triệu) chúng ta sẽ tiền hành làm PL chuyển lỗ 03-2A/TNDN vào năm 2022

 

Sau Khi chuyển lỗ 5.000.000 ở cột 5 thì lúc này C3a = C3 = 5.000.000. Sẽ làm cho C4 về bởi
=> Năm 2022 Thiên Ưng ko phải đóng thuế (tax) TNDN.Năm 2022: Quyết Toán ra C4 = (5.000.000)
Khi C4 âm thì suy ra năm 2022 Thiên Ưng ko phải nộp thuế (tax) TNDN. Và vì đã lỗ nên Thiên Ưng ko phải chuyển lỗ.Năm 2022: Quyết Toán ra C4 = 50.000.000 (Khi C4 dương mà kỳ trước (2022 (còn 10tr) + 2022 (có 5tr chưa chuyển)) có sô lỗ chưa chuyển ko hề chúng ta sẽ tiền hành làm PL chuyển lỗ 03-2A/TNDN.)
Tác Giẩ CHÚC CÁC BẠN CHUYỂN LỖ THÀNH CÔNG

XEM THÊM: Cách làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNDN 03/TNDN

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN 2021 trên HTKK đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN 2021 trên HTKK trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN 2021 trên HTKK Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN 2021 trên HTKK mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN 2021 trên HTKK

Link Download Google Drive File phần mềm Cách làm phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN 2021 trên HTKK , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #làm #phụ #lục #chuyển #lỗ #032ATNDN #trên #HTKK