Contents

Cách làm sổ sách kế toán tài chính trên Excel (Hướng dẫn cách lập theo mẫu)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách làm sổ sách kế toán tài chính trên Excel (Hướng dẫn cách lập theo mẫu) Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 04:56:49 )

256

Bài viết Tác giẩ chia sẻ cách làm sổ sách trên Excel

đầy đủ Cách làm các bạn thực hiện nay theo các bước sau:

Step_Bước 1: Tải khối mạng lưới server mẫu sổ sách kế toán tài chính trên Excel về máy

Một vài quy định chung về sổ sách kế toán tài chính theo Luật kế toán tài chính mà các bạn phải biết như sau:

1. Về khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính:

– Doanh nghiệp phải căn cứ vào khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính do Bộ Tài chính quy định để chọn một khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính áp dụng ở đơn vị.  

– Mỗi đơn vị kế toán tài chính chỉ sử dụng một khối mạng lưới server sổ kế toán tài chính cho một kỳ kế toán tài chính năm. 

– Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán tài chính cho riêng mình tuy nhiên phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch tài chính tài chính một cách minh bạch, đầy đủ, dễ đánh giá, dễ đánh giá và dễ đối chiếu. Trường hợp ko tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán tài chính, Công ty (CTY, DN) có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán tài chính theo chỉ dẫn tại Phụ lục 4 của chế độ kế toán tài chính mà Công ty (CTY, DN) đang áp dụng (Thông tư 133/2022/TT-BTC hoặc thông tư 200/2014/TT-BTC)

2. Câu hỏi được nhiều bạn kế toán tài chính quan lại tâm là: Doanh nghiệp phải lập những loại sổ sách, báo cho biết giải trình nào?

Để trả lời được câu hỏi này, các bạn xác định theo trình tự sau: 

(1) Xác định chế độ kế toán tài chính mà Công ty (CTY, DN) áp dụng
=> (2) Tìm đến danh mục biểu mẫu sổ sách kế toán tài chính theo chế độ kế toán tài chính mà Công ty (CTY, DN) áp dụng => (3) Xác định mẫu mã ghi sổ kế toán tài chính (NKC, NK-SC, CTGS) => Tại bảng “Danh Mục Mẫu biểu sổ sách” các bạn xác định các loại sổ áp dụng cho ghi sổ kế toán tài chính đã lựa chọn và áp dụng

Tuy nhiên cần căn cứ vào thực tế phát sinh trong phát động và sinh hoạt giải trí SXKD của Công ty (CTY, DN) để thực hiện nay việc mở sổ cũng như việc ghi chép các loại sổ liên quan lại

Bài viết Tác giẩ có cung cấp Miễn Phí khối mạng lưới server mẫu biểu sổ sách kế toán tài chính theo TT 133 và Theo TT200 cho các bạn kế toán tài chính muốn tìm hiểu phân tách và thử nghiệm và phân tích và tự tiếp thu kĩ năng và kĩ năng về kế toán tài chính trên Excel 

Nên bạn nào có nhu muốn tải về tham khảo thì có thể để lại mail bởi comment cuối bài bác luận, hoặc gửi mail vào địa chỉ “hoangtru[email protected]” Tác giẩ sẽ gửi lại cho các bạn tham khảo

Step_Bước 2: Thực hiện nay định khoản, ghi sổ, lập các bảng biểu định kỳ
1. Công việc đầu năm tài chính:

1.1 Chuyển số dư trên các bảng biểu:

– Đối với các công ty đã và đang phát động và sinh hoạt giải trí: Công việc đầu năm của chúng ta sẽ là phải chuyển tất cả số dư cuối kỳ của năm trước sang làm số dư đầu kỳ của năm. Bao gồm cả bảng biểu sau: Bảng cân đối phát sinh tài khoản, bảng tổng hợp phải thu – phải trả, báo cho biết giải trình tồn kho, khấu ngốn TSCĐ, phân bổ chi phí (CP).

– Đối với các Công ty (CTY, DN) mới thành lập trong năm: vì ko hề số dư nên chúng ta ko phải chuyển

1.2. Định Khoản các bút toán đầu năm tài chính trên sổ nhật ký chung:

* Kết chuyển lãi lỗ năm trước (chỉ dành cho các Công ty (CTY, DN) đã phát động và sinh hoạt giải trí sản xuất marketing thương mại từ năm trước)

Lấy số liệu trên TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối – trên Bảng cân đối phát sinh tài khoản).

+ Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ TK => Năm trước Doanh nghiệp LỖ

=> Kết chuyển lỗ, kế toán tài chính định khoản:

Nợ TK TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối của năm trước

Có TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm nay

+ Nếu TK 4212 có số dư bên Có => Năm trước Doanh nghiệp LÃI

=> Kết chuyển lãi, kế toán tài chính định khoản:

Nợ TK TK 4212 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối của năm nay

Có TK 4211 – Lợi nhuận sau thuế (tax) chưa phân phối năm trước

đầy đủ các bạn xem tại đây: Cách định khoản kết chuyển lãi lỗ đầu năm tài chính

(Có ví dụ cụ thể và Images ghi sổ NKC)

* Định Khoản chi phí (CP) thuế (tax) – lệ phí môn bài bác năm phát động và sinh hoạt giải trí:

Hiện nay, DN đã phát động và sinh hoạt giải trí từ năm trước thì ko phải làm tờ khai lệ phí môn bài bác nữa mà chỉ cần nộp tiền lệ phí môn bài bác nên kế toán tài chính hoặc quên bút toán tính thuế (tax) Môn bài bác ( Nợ TK 642/Có 33382) để lấy vào chi phí (CP)
Vì vậy các chúng ta nên định khoản luôn vào đầu năm. Lúc nào mang tiền đi nộp chúng ta định khoản lúc đó. ( Nợ TK 33382/Có 111/112)

đầy đủ về cách định khoản và ghi sổ các bạn xem tại đây: Cách định khoản thuế (tax) lệ phí môn bài bác phải nộp

2. Công việc hằng ngày:

– Khi có phát sinh các kỹ năng như: thu – chi – nhập – Xuất… các bạn trọn vẹn có thể sử dụng tệp tin để tạo lập chứng từ kế toán tài chính cho các kỹ năng này (tệp tin Excel còn cho phép in chứng từ một loạt và tự động). Các bạn thể in được sổ quỹ theo ngày (nếu giám đốc có yêu cầu)

– Mọi kỹ năng tài chính tài chính phát sinh các bạn đều căn cứ vào chứng từ kế toán tài chính để ghi vào sổ nhật ký chung và các sổ, bảng chi tiết liên quan lại. Các bạn xem chi tiết tại đây: Cách ghi sổ nhật ký chung trên excel

– Các bạn cũng có thể tham khảo chỉ dẫn chi tiết cách ghi sổ 1 vài ngôi trường hợp thường gặp gỡ tại đây:

1. Quy trình ghi sổ lúc mua mặt hàng

2. Quy trình ghi sổ Khi buôn bán sản phẩm

3. Quy trình ghi sổ lúc mua tài sản cố định

4. Quy trình ghi sổ lúc mua công cụ dụng cụ

– Chấm công tư vấn viên cấp dưới: Căn cứ vào cứ ký tự quy ước, các bạn đưa vào bảng chấm công để cuối tháng tệp tin bảng chấm công tự động tổng hợp ngày công đi làm, nghỉ ngơi ngày của người lao động trong tháng.3. Các công việc phải làm mỗi tháng:

Công việc phải làm

Thực lúc này

Mục đích

Tổng hợp ngày công

Bảng Chấm công

Dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ ngơi việc, ..
để có căn cứ tính trả lương và cai quản lý lao động trong đơn vị.

Tính lương

Bảng tính lương

Dùng để tính ra số tiền lương phải trả cho người lao động,
là căn cứ để định khoản chi phí (CP) tiền lương trong tháng,
trích bảo đảm, thuế (tax) TNCN…

Tính thuế (tax) TNCN

Bảng tính thuế (tax) TNCN

Tính ra số thuế (tax) TNCN phải khấu trừ vào tiền lương của NLĐ
trong tháng (nếu có), làm căn cứ để làm tờ khai thuế (tax) TNCN

Phân bổ chi phí (CP) trả trước

Bảng phân bổ chi phí (CP) 242

Tính ra số chi phí (CP) được phân bổ trong kỳ (tháng) để định khoản vào chi phí (CP)

Trích khấu ngốn tài sản cố định

Bảng tính khấu ngốn TSCĐ

Tính ra số chi phí (CP) khấu ngốn trong kỳ (tháng) để định khoản vào chi phí (CP)

Tổng hợp chi tiết nhập – xuất – tồn

Bảng tổng hợp Nhập Xuất Tồn

Theo dõi lượng product vật tư tồn đầu kỳ, tăng giảm trong kỳ và tồn cuối kỳ.
Đặc biệt là tính ra đơn giá xuất kho (đối với các công ty tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ)

(Các bạn muốn biết cách lập chi tiết  bảng nào thì nhập chuột vào bảng đó.
Các link đều có mẫu và các lập cụ thể)

– Thời điểm để lập các bảng này đều là vào cuối tháng
– Ngoài các công việc cơ bạn dạng mà hầu ko hề Công ty (CTY, DN) nào cũng phát sinh bên trên thì tùy theo từng Công ty (CTY, DN) mà bạn cũng có thể sẽ phải làm các báo cho biết giải trình nội bộ như: sổ quỹ tiền mặt, công nợ phải thu, phải trả…
– Sau sau Khi trả mỹ xong các bảng biểu vào cuối tháng, các bạn căn cứ vào đó để định khoản các bút toán cuối kỳ (tháng) trên sổ nhật ký chung. đầy đủ các bạn xem tại đây: Định Khoản các bút toán cuối kỳ, cuối tháng
4. Các công việc làm mặt hàng quý

– Lập bảng tổng hợp thuế (tax) TNCN theo quý => Để làm tờ khai thuế (tax) TNCN theo quý

– Lập bảng tính thuế (tax) TNDN tạm tính quý => Để nộp tiền thuế (tax) TNDN tạm tính quý nếu phát sinh số thuế (tax) phải nộp

(Trong tệp tin Excel có sẵn luôn 2 bảng này các bạn nhé)

Trường hợp phát sinh số tiền thuế (tax) TNDN tạm tính phải nộp thì các bạn phải định khoản số tiền đó trên sổ nhật ký chung tại thời điểm nộp tiền. đầy đủ các bạn xem tại đây: Cách định khoản thuế (tax) TNDN tạm tính quý

5. Công việc cuối năm:       Lập báo cho biết giải trình tài chính.
Tác giẩ xin chúc các bạn lên sổ sách trên excel thành công!

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách làm sổ sách kế toán tài chính trên Excel (Hướng dẫn cách lập theo mẫu) đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách làm sổ sách kế toán tài chính trên Excel (Hướng dẫn cách lập theo mẫu) trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách làm sổ sách kế toán tài chính trên Excel (Hướng dẫn cách lập theo mẫu) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách làm sổ sách kế toán tài chính trên Excel (Hướng dẫn cách lập theo mẫu) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách làm sổ sách kế toán tài chính trên Excel (Hướng dẫn cách lập theo mẫu)

Link Download Google Drive File phần mềm Cách làm sổ sách kế toán tài chính trên Excel (Hướng dẫn cách lập theo mẫu) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #làm #sổ #sách #kế #toán #trên #Excel #Hướng #dẫn #cách #lập #theo #mẫu