Contents

Cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu mới nhất 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu mới nhất 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 00:05:39 )

330

Hướng dẫn cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu tờ khai mới nhất năm 201 lúc này

Sau Khi Công ty (CTY, DN) nhận đủ giấy tờ đăng ký người phụ thuộc từ người lao động (gồm có: giấy ủy quyền và Giấy khai sinh hoặc Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh dân chúng)

=> Thì Công ty (CTY, DN) tiến hành làm tờ khai đăng ký NPT tại 1 trong 2 phần mềm: Phần mềm HTKK hoặc phần mềm bổ sung quyết toán thuế (tax) TNCN (3.3.2) 

(Trên cả 2 phần mềm này đều có mẫu giống nhau (Mẫu 02TH) và cách làm tờ khai cũng giống nhau)
Tên mẫu trên phần mềm HTTK là 02TH tuy nhiên nội dung thì là của mẫu 20-ĐK-TH-TCT phát hành tất nhiên Thông tư 105/2022/TT-BTC (đây là mẫu mới nhất năm 2021 lúc này)

Dưới đây, Công ty Đào Tạo Kế Toán Thiên Ưng xin được chỉ dẫn các bạn làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc trên phần mềm bổ sung kê khai:
Step_Bước 1: Vào phần mềm HTKK chọn tờ khai:

=> Chọn “” thuế (tax) (Tax) Thu Nhập Cá Nhân””

=> Chọn “”Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh””
=> Màn hình hiện nay thị ra bảng “”Chọn Kỳ Tính thuế (tax) (Tax)””

 

Nội dung tờ khai đăng ký người phụ thuộc:

Trong tờ khai đăng ký người phụ thuộc có 2 phần:

– Phần I: Đăng ký cấp mã số thuế (tax) cho người phụ thuộc: Các bạn chọn Phần I để điền thông tin nếu thực hiện nay đăng ký NPT cho đối tượng người phụ thuộc được đăng ký lần đầu hoặc người phụ thuộc chưa có Mã Số thuế (tax) (Tax) Người Phụ Thuộc (Đăng ký vào mục này để cơ quan lại thuế (tax) cấp mã số thuế (tax) NPT)

– Phần II: Đăng ký thay đổi người phụ thuộc: Các bạn chọn Phần II để điền thông tin Khi:

+ Đăng ký thay đổi thời gian tính giảm trừ: thay đổi tháng chính thức phát động tính giảm trừ hoặc xác định tháng kết thúc giảm trừ.

+ Đăng ký chuyển đổi người phụ thuộc (ví dụ chuyển từ vợ sang chồng)

+ Đăng ký thay đổi thông tin cá nhân của người phụ thuộc (ví dụ thông tin trên giấy khai sinh)

Cách khai thông tin cụ thể tại từng cột như sau:
Cột “Họ và tên người nộp thuế (tax)”: Ghi rõ ràng, đầy đủ bọn họ và tên của từng cá nhân đăng ký tính giảm trừ người phụ thuộc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Cột “Mã số thuế (tax) của người nộp thuế (tax)”: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế (tax) của cá nhân theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) hoặc Thông báo mã số thuế (tax) hoặc Thẻ mã số thuế (tax) do cơ quan lại thuế (tax) cấp. Trường hợp ko hề thì bỏ trống.

Cột “Họ và tên người phụ thuộc”: Ghi rõ ràng, đầy đủ bọn họ và tên của người phụ thuộc.

Cột “Ngày sinh của người phụ thuộc”: Ghi rõ ràng, đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của người phụ thuộc. 

Lưu ý: Trường hợp thông tin NPT chỉ có năm sinh tuy nhiên ko hề ngày, tháng thì lấy ngày 01 tháng 01 nhập vào chỉ tiêu “Ngày sinh người phụ thuộc” (01/01/năm sinh)

Cột “Mã số thuế (tax) của người phụ thuộc:

+ Cột này ở phần I: Không ghi được. Vì chưa có nên mới làm vào phần I này.

+ Còn Phần II: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế (tax) của người phụ thuộc theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) hoặc Thông báo mã số thuế (tax)/Thông báo mã số thuế (tax) Người phụ thuộc hoặc Thẻ mã số thuế (tax) do cơ quan lại thuế (tax) cấp. Trường hợp ko hề thì bỏ trống.

Cột “Quốc tịch người phụ thuộc”: Chọn quốc tịch của người phụ thuộc theo nút tam giác

Cột “Số CMND/Hộ chiếu của người phụ thuộc”: Ghi rõ ràng, đầy đủ số CMND của người phụ thuộc với quốc tịch nước ta hoặc số Hộ chiếu của người phụ thuộc với quốc tịch khác nước ta.

(Chưa có thì bỏ trống)

Cột “Quan hệ với người nộp thuế (tax)”: Chọn Quan hệ với người nộp thuế (tax) theo nút tam giác

Phần: Thông tin trên giấy khai sinh của người phụ thuộc (Nếu người phụ thuộc ko hề MST, CMND và bọn họ chiếu) -> Căn cứ vào giấy khai sinh các bạn đưa thông tin vào đây.

Cột “Từ tháng”: Ghi theo tháng thực tế phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm nuôi chăm sóc bao gồm ngôi trường hợp đăng ký sau thời điểm phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm nuôi chăm sóc.

Cột “Đến tháng”: Tháng thực tế kết thúc trách nhiệm và trách nhiệm nuôi chăm sóc. Trường hợp ko xác định được thời điểm kết thúc thì bỏ trống.

Sau đây, công ty Tác giẩ sẽ lấy một vài ví dụ để chỉ dẫn các bạn xác định thời gian tính giảm trừ tại 2 cột “Từ tháng” và “Đến tháng”
Ví dụ 1:  Nguyễn Thị Minh sinh còi nhỏ bỏng vào tháng 1/2021 (Đây là thời điểm (tháng) phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm nuôi chăm sóc) tuy nhiên đến tháng 7 năm 2021 chị Minh mới đi làm trở lại sau sinh và thực hiện nay đăng ký NPT là con nhỏ này vào tháng 7/2021 thì tại cột “Từ tháng” ghi là: 01/2021

Còn cột “Đến tháng” sẽ bỏ trống vì chưa xác định được thời điểm kết thúc

(Vì đây là đăng ký lần đầu nên sẽ đưa thông tin vào phần I – đăng ký cấp MST)

Khi tính giảm trừ:

+ Các tháng trong năm (được tính từ Khi đăng ký): Tính từ tháng 7/2021

+ Khi quyết toán (được tính từ Khi phát sinh trách nhiệm và trách nhiệm nuôi chăm sóc): Tính từ tháng 1/2021

Ví dụ 2: Vợ chồng anh Bình và chị Thanh có chung 1 người phụ thuộc là con trai sinh vào ngày 15/02/2022

– Tại năm 2022, 2 vợ chồng thỏa thuận để anh Bình lấy giảm trừ

+ Tháng 2/2022: anh Bình đăng ký người phụ thuộc:

+/ Thông tin sẽ được ghi tại phần I – Đăng ký cấp MST

+/ Cột “Từ tháng” ghi: 02/2022

+/ Cột “Đến tháng”: bỏ trống

– Tháng 1/2021, 2 vợ chồng thỏa thuận lại: chuyển người phụ thuộc là con từ chồng (Anh Bình) sang cho vợ (chị Thanh) bắt mối cung cấp từ tháng 1/2021:

* Anh Bình cần làm thủ tục: Báo giảm người phụ thuộc:

+/ Thông tin sẽ được ghi tại phần II – Đăng ký thay đổi về NPT

+/ Cột “Từ tháng” ghi: 02/2022

+/ Cột “Đến tháng”: 12/2022

* Chị Thanh cần làm thủ tục: báo tăng người phụ thuộc:

+/ Thông tin sẽ được ghi tại phần II – Đăng ký thay đổi về NPT

+/ Cột “Từ tháng” ghi: 01/2021

+/ Cột “Đến tháng”: bỏ trống

(Lưu ý: trong 1 năm tính thuế (tax) 1 người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ cho 1 người nộp thuế (tax) – tức là một trong những trong người con ko được mấy tháng giảm cho chồng, mấy tháng giảm cho vợ mà phải đăng ký tính giảm trừ theo năm)

Ví dụ 3: Trần Văn Thành, có người phụ thuộc là mẹ (ngoài độ tuổi lao động (mẹ đang 75 tuổi) và ko hề thu nhập)

– Năm 2022, Thu nhập chịu thuế (tax) của anh Thành chỉ có 9 triệu/tháng (thấp rộng 11 triệu) nên chỉ cần giảm trừ bạn dạng thân mình 11 triệu/tháng là đã ko phải đóng thuế (tax) TNCN rồi -> anh Thành chưa cần đăng ký NPT.

– Năm 2021, Vào tháng 1/2021, anh Thành được thưởng tiền tết âm lịch là 10 triệu làm cho tổng thu nhập chịu thuế (tax) của anh Thành bởi 19 triệu (>11 triệu), anh Thành cần tiến hành đăng ký NPT để lấy giảm trừ

+/ Thông tin sẽ được ghi tại phần I – Đăng ký cấp MST (Vì mẹ anh thành chưa có MST NPT)

+/ Cột “Từ tháng” ghi: ghi là 01/2021

+/ Cột “Đến tháng”: bỏ trống

Để hiểu thêm về Người Phụ Thuộc, Công Ty Đào Tạo Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm bài bác luận: Điều khiếu nại đăng ký người phụ thuộc tính giảm trừ gia cảnh

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu mới nhất 2021 đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu mới nhất 2021 trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu mới nhất 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu mới nhất 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu mới nhất 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu mới nhất 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #làm #tờ #khai #đăng #ký #người #phụ #thuộc #theo #mẫu #mới #nhất