Contents

Cách lập bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước theo mẫu trên Excel

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách lập bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước theo mẫu trên Excel Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-06 07:48:09 )

326

Bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước dùng để theo dõi và phân bổ các khoản chi phí (CP) thực tế đã phát sinh tuy nhiên có liên quan lại đến hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí SXKD của nhiều kỳ kế toán tài chính (đã định khoản vào tài khoản 242). Nhằm để tính toán ra số chi phí (CP) được phân bổ vào chi phí (CP) SXKD của các kỳ kế toán tài chính.

1. Mẫu bảng phân bổ chi phí (CP) trước 

Theo quy định của Luật kế toán tài chính về sổ kế toán tài chính thì Công ty (CTY, DN) được tự xây dựng mẫu sổ kế toán tài chính cho riêng mình chỉ cần đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch một cách minh bạch, đầy đủ, dễ đánh giá, dễ đánh giá và dễ đối chiếu

=> Dưới đây, Tác giẩ xin được đưa ra 2 mẫu bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước để các bạn lựa chọn

1.1. Mẫu bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước theo tháng:

1.2. Mẫu bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước theo năm:

Vì mẫu bảng chi phí (CP) trả trước theo năm khá rộng, nên Tác giẩ chụp ảnh làm 3 phần để các bạn dễ trông như sau:

 

Các bạn muốn  tải mẫu bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước về tham khảo thì có thể để lại mail bởi comment cuối bài bác luận, hoặc gửi mail vào địa chỉ “[email protected]” Tác giẩ sẽ gửi lại cho các bạn tham khảo

2. Cách lập bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước

* Chi phí trả trước bao héc tàm tất cả những gì?

Chi phí trả trước là các chi phí (CP) thực tế đã phát sinh tuy nhiên có liên quan lại đến hiệu quả phát động và sinh hoạt giải trí SXKD của nhiều kỳ kế toán tài chính và việc kết chuyển các khoản chi phí (CP) này vào chi phí (CP) SXKD của các kỳ kế toán tài chính sau. Gồm:

– Chi phí trả trước về thuê cơ sở hạ tầng, thuê phát động và sinh hoạt giải trí TSCĐ (quyền sử dụng đất, xưởng sản xuất, kho kho bãi, văn phòng làm việc, cửa mặt hàng và TSCĐ khác) phục vụ cho sản xuất, marketing thương mại nhiều kỳ kế toán tài chính.

– Chi phí thành lập Công ty (CTY, DN), chi phí (CP) đào tạo, lăng xê phát sinh trong giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí được phân bổ tối đa ko thật 3 năm;

– Chi phí mua bảo đảm (bảo đảm cháy, nổ, bảo đảm trách nhiệm dân sự chủ phương tiện vận tải, bảo đảm thân xe, bảo đảm tài sản, …) và các loại lệ phí mà Công ty (CTY, DN) mua và trả một lần cho nhiều kỳ kế toán tài chính;

– Công cụ, dụng cụ, vỏ vỏ hộp luân chuyển, đồ dùng cho thuê liên quan lại đến phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trong nhiều kỳ kế toán tài chính;

– Chi phí đi vay trả trước về lãi tiền vay hoặc lãi trái phiếu ngay Khi phát hành;

– Chi phí sửa chữa TSCĐ phát sinh một lần có giá trị lớn Công ty (CTY, DN) ko thực hiện nay trích trước chi phí (CP) sửa chữa lớn TSCĐ, phân bổ tối đa ko thật 3 năm;

– ….

Các khoản khác các bạn xem tại đây: Cách định khoản chi phí (CP) trả trước TK 242

=> Các khoản chi phí (CP) này sau Khi được định khoản vào tài khoản 242 trên sổ NKC thì các bạn tiến hành khai báo vào bảng phân bổ. Sau đó đến cuối mỗi tháng các bạn thực hiện nay phân bổ chi phí (CP) chi từng tháng

Sau đây, Bài viết Tác giẩ sẽ chỉ dẫn các bạn làm bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước theo mẫu năm

* Tổng quan lại về bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước:
– Form mẫu: do công ty đào tạo Tác giẩ thiết kế xây dựng, phù phù hợp với nhu muốn mục đích theo dõi CCDC và CPTT và chú trọng tính ra được số chi phí (CP) bổ định kỳ cho từng tháng trong năm

– Bảng phân bổ gồm 2 phần: 

+ Phần A (dòng 14): Bộ phận cai quản lý DN

+ Phần B (dòng 18): Bộ phận buôn bán sản phẩm

=> Mục đích phân chia bổ phận là để tách chi phí (CP) cho từng bộ phận, dễ dàng lấy số liệu Khi định khoản chi phí (CP) theo bộ phận

Ví dụ: Các bạn trông vào cột Tháng 6 trên bảng phân bổ sau:

Sau Khi tính ra được mức phân bổ cho tháng 6 như thế này, thì trông vào đây các bạn cũng có thể định khoản được chi phí (CP) phân bổ cho tháng 6 cho từng bộ phận như sau:

Nợ TK 642: 10.521.667
Nợ TK 641: 1.209.250

Có 242: 11.730.917

Nếu công ty các bạn có thêm bộ phận sản xuất thì các bạn cũng có thể tạo thêm phần C – Bộ phận sản xuất * Cách làm cụ thể từng cột trên bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước:    

– Cột B – Mã CCDC/CPTT: được đặt theo yêu cầu cai quản lý của DN – dễ ghi nhớ, dễ cai quản lý. Ví dụ: Tủ tài liệu là dụng cụ sử dụng cho BP cai quản lý DN => DCQL01- Cột C – Tên CCDC/CPTT: Tên của máy móc, thiết bị, phương tiện, dụng cụ – Theo Hóa đơn Hồ sơ Khi phát sinh mua CCDC/ CPTT- Cột D –  Ngày đưa vào sử dụng: Ngày chính thức phát động đưa CCDC/ CPTT vào sử dụng – Lấy trên Phiếu xuất kho/ BB bàn trả CCDC/ CPTT cho BP sử dụng- Cột E – Giá trị của CCDC/ CPTT: Theo Nguyên tắc Giá gốc => lấy trên Phiếu Nhập kho/biên bạn dạng bàn trả- Cột F – Số tháng phân bổ: Khoảng thời gian đưa giá trị CCDC/ CPTT vào làm chi phí (CP)
Lưu ý:

+ Công cụ dụng cụ phân bổ tối đa ko thật 3 năm

+ Chi phí trả trước thì phân bổ theo thực tế của quãng thời gian trả trước

– Cột G – Mức phân bổ theo tháng: Là giá trị CCDC/ CPTT đưa vào làm CP tính trên 1 tháng
(G = E / F)

Mức phân bổ
theo tháng

=

∑ Giá trị CCDC/CPTT
—————————–

∑ Số tháng phân bổ

 
– Cột – Giá trị phân bổ lũy kế đầu kỳ: Là tổng giá trị CCDC/ CPTT đã được đưa vào làm chi phí (CP) ở các kỳ trước

+ Đối với các chi phí (CP) trả trước đã phát sinh từ năm trước: Lấy tại cột “Số phân bổ lũy kế cuối kỳ” trên bảng phân bổ chi phí (CP) của năm trước
+ Đối với các chi phí (CP) trả trước mới sinh trong năm: =

– 12 Cột: Số phân bổ từng tháng cho 12 tháng trong năm: Là giá trị của CCDC/ CPTT được đưa vào làm chi phí (CP) kỳ lúc này => làm căn cứ đưa số liệu để định khoản – chi tiết theo Bộ phận sử dụng CCDC/ CPTT
+ Đối với CCDC / CPTT đã được sử dụng ở các kỳ trước và tiếp tục đưa vào sử dụng tại kỳ này => Giá trị phận bổ tháng này = Mức phân bổ theo tháng
+ Đối với CCDC chính thức phát động đưa vào sử dụng ở kỳ này, các bạn cũng có thể phân bổ theo ngày bởi công thức

Giá trị phân bổ kỳ này

=

Mức phân bổ tháng  X  Số ngày sử dụng trong tháng
—————————————————

Tổng số ngày của tháng

Trong đó: Số ngày sử dụng trong tháng = (Tổng số ngày trong tháng – Ngày tính phân bổ) + 1

– Cột “Số phân bổ trong năm”: Tổng cộng số chi phí (CP) đã phân bổ được của 12 tháng trong năm = Tổng cộng từ Tháng 1 đến tháng 12
– Cột “Số phân bổ lũy kế cuối kỳ”: Tổng giá trị của CCDC/ CPTT đã được đưa vào làm chi phí (CP) tính đến ko hề kỳ lúc này

= Giá trị phân bổ lũy kế đầu kỳ + Số phân bổ trong năm

– Cột – Giá trị còn lại: Giá trị của CCDC/ CPTT còn được đưa vào làm CP ở các kỳ tiếp sau = Giá trị CCDC/ CPTT – Giá trị phân bổ lũy kế cuối kỳ- Cột Ghi chú: Giải thích về giấy tờ cho CCDC/ CPTT: số lượng/ thời gian BH/…..
Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm:Cách lập bảng tính khấu ngốn TSCĐ

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Cách lập bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước theo mẫu trên Excel đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách lập bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước theo mẫu trên Excel trên máy tính phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách lập bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước theo mẫu trên Excel Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách lập bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước theo mẫu trên Excel mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách lập bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước theo mẫu trên Excel

Link Download Google Drive File phần mềm Cách lập bảng phân bổ chi phí (CP) trả trước theo mẫu trên Excel , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #lập #bảng #phân #bổ #chi #phí #trả #trước #theo #mẫu #trên #Excel