Cách lập bảng tính trích khấu ngốn TSCĐ theo mẫu trên Excel

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách lập bảng tính trích khấu ngốn TSCĐ theo mẫu trên Excel 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 06:07:16 )

Kế Toán Thiên Ưng chỉ dẫn cách lập bảng tính khấu ngốn tài sản cố định và định khoản chi phí (CP) khấu ngốn:

Do theo quy định của Luật kế toán tài chính lúc này là Công ty (CTY, DN) tự thiết kế xây dựng mẫu biểu sổ sách kế toán tài chính cho phù hợp

Nên đối với việc trích khấu ngốn tài sản cố định thì có Công ty (CTY, DN) sử dụng 1 bảng tính duy nhất để tính cho cả năm, những cũng có những Công ty (CTY, DN) thiết lập bảng tính khấu ngốn tài sản cố định cho từng tháng

Và trong bài bác biết này, Bài viết Tác giẩ sẽ chỉ dẫn các bạn kế toán tài chính thực hiện nay lập bảng tính khấu ngốn TSCĐ theo cả 2 loại bảng này

1. Cách lập bảng tính khấu ngốn TSCĐ theo mẫu cả năm:

1.1. Mẫu bảng tính khấu ngốn TSCĐ được thiết kế có cả 12 tháng trong năm:

Vì bảng tính trích khâu ngốn TSCĐ cho cả năm có 12 tháng tương đối dài, nên Tác giẩ đã chi làm 2 phần
Các bạn cũng có thể xem chi tiết và tải về tại đây: Mẫu bảng tính khấu ngốn TSCĐ

1.2. Cách lập bảng tính khấu ngốn TSCĐ trích vào chi phí (CP) trong năm:

* Về bố cục (chiều ngang) của bảng tính KH TSCĐ gồm có 2 phần A và B là 2 bộ phận thường gặp gỡ trong Công ty (CTY, DN) là Bộ phận cai quản lý và bộ phận buôn bán sản phẩm. Tài sản nào sử dụng, phục vụ cho bộ phận nào thì các bạn đưa vào bộ phận đó để sau Khi tính xong còn lấy số liệu để định khoản vào chi phí (CP) cho bộ phận đó.* Cách làm các cột trong bảng:- Cột A – Mã TS: Là ký hiệu của TSCĐ được đặt để phân biệt thuận tiện cho việc theo dõi cai quản lý.- Cột B – Tên tài sản: các bạn ghi tên của Tài sản được đưa vào trích KH: Căn cứ vào tên gọi trên Hóa đơn mua TSCĐ hoặc hợp đồng tài chính tài chính hoặc trên thẻ TSCĐ- Cột C – Ngày tính khấu ngốn: là ngày chính thức phát động đưa TS vào tính khấu ngốn – là ngày ghi tăng cho TK211.- Cột E – Nguyên giá: ghi nguyên giá của TSCĐ: lấy từ Thẻ TSCĐ hoặc Biên bạn dạng giao nhận TSCĐ cho Bộ phận sử dụng (mẫu 01-TSCĐ)- Cột F – Số năm KH: là thời gian khấu ngốn của TSCĐ
+ Đối với TSCĐ mua mới (chưa qua sử dụng): Căn cứ vào phụ lục I – Khung KH TSCĐ của TT45/2013/TT-BTC để xác định số năm KH cho TSCĐ.

đầy đủ các bạn xem tại đây: Khung thời gian khấu ngốn TSCĐ

+ Đối với tài sản cố định đã qua sử dụng, thời gian trích khấu ngốn của tài sản cố định được xác định như sau:

Thời gian trích khấu ngốn của TSCĐ

=
 

Giá trị phù hợp và phải chăng của TSCĐ
——————————–

X
 

Thời gian trích khấu ngốn của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 (theo TT45/2013/TT-BTC)

Giá buôn bán của TSCĐ cùng loại mới 100%
(hoặc của TSCĐ tương đương trên thị ngôi trường)

Trong đó: Giá trị phù hợp và phải chăng của TSCĐ là giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong ngôi trường hợp mua buôn bán, trao đổi), giá trị còn lại của TSCĐ hoặc giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trong ngôi trường hợp được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được điều chuyển đến ) và các ngôi trường hợp khác.

– Cột G – Mức KH tháng = Nguyên giá / số năm  khấu ngốn / 12- Cột Số khấu ngốn luỹ kế đầu năm: là số khấu ngốn luỹ kế tính đến cuối năm trên Bảng tính khấu ngốn TSCĐ năm trước liền kề
+ Trường hợp TSCĐ mới ở năm nay thì Cột Số khấu ngốn luỹ kế năm trước = (hoặc bỏ trống).- Cột Số khấu ngốn từng tháng: là số KH được ghi nhận trong từng tháng.
+ Nếu là tháng đầu tiên đưa TSCĐ vào sử dụng: mà ngày đưa vào trích KH ko tròn tháng (ko phải bắt mối cung cấp từ đầu tiên của tháng) – Chúng ta phải tính theo số ngày đưa vào trong tháng:
                  Cách tính số ngày KH trong tháng: = (số ngày của tháng – Ngày chính thức phát động trích khấu ngốn) + 1

Mức KH của tháng đầu tiên = Mức KH tháng * số ngày KH trong tháng / số ngày trong tháng

+ Các tháng tiếp theo: Trích tròn tháng:   Giá trị KH kỳ này = Nguyên giá / số tháng KH
+ Tháng cuối cùng: = Nguyên giá – giá trị KH lũy kế kỳ trước
(Mức trích khấu ngốn cho năm cuối cùng của thời gian trích khấu ngốn tài sản cố định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản cố định và số khấu ngốn luỹ kế đã thực hiện nay đến năm trước năm cuối cùng của tài sản cố định đó.)- Cột số khấu ngốn trong năm: là cộng tổng số khấu ngốn đã trích của các tháng trong năm.- Cột Số khấu ngốn luỹ kế cuối năm = Số khấu ngốn luỹ kế đầu năm + Số khấu ngốn trong năm- Cột Giá trị còn lại = Nguyên giá – Số khấu ngốn luỹ kế cuối năm – phản ánh giá trị của TSCĐ còn được đưa vào làm chi phí (CP) ở các tháng tiếp sau.Lưu ý: – Thời điểm tính khấu ngốn cho từng tháng là cuối mối tháng
– Sau Khi tính ra được số chi phí (CP) khấu ngốn của tháng muốn tính thì các bạn thực hiện nay định khoản chi phí (CP) khấu ngốn trên sổ nhật ký chung.
Như bảng tính trong ảnh. Vào ngày 31/7/2021, Công ty Thiên Ưng đã tính ra được số khấu ngốn TSCĐ trong tháng 7/2021. Sẽ định khoản:
Nợ TK 641: 5.000.000

Nợ TK 642: 1.494.167

Có 214: 6.494.167

Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm: Cách định khoản khấu ngốn TSCĐ

2. Cách lập bảng tính khấu ngốn TSCĐ theo mẫu từng tháng:

Căn cứ vào bảng tính khấu ngốn TSCĐ Cột (K) – Giá trị KH kỳ này định khoản chi phí (CP) khấu ngốn cho bộ phận sử dụng:

Nợ TK 641: 5.000.000

Nợ TK 642: 1.494.167

Có 214: 6.494.167

Hướng dẫn cách làm 1 số trong mẫu bảng tính tháng trên:
– Cột (G) – Số tháng KH: là số tháng tương ứng với số năm khấu ngốn TSCĐ  = số năm KH x 12
– Cột (H) – Mức KH năm = Nguyên giá / Số năm KH
– Cột (I) – Mức KH tháng = Nguyên giá / Số tháng KH (hoặc = Mức KH năm / 12)
–  Cột (J) – Giá trị KH lũy kế Kỳ trước: : là tổng cộng số khấu ngốn đã trích vào chi phí (CP) sản xuất, marketing thương mại qua các kỳ marketing thương mại của tài sản cố định tính đến thời điểm báo cho biết giải trình.

+ Kỳ trước là tháng trước (Vì bảng tính KH – TK214 được thực hiện nay theo tháng)
VD: thực hiện nay làm bảng tính KH cho tháng 7/2021 thì giá trị để đưa vào cột này là số KH từ tháng chính thức phát động KH cho đến ko hề tháng 6/2021.
+ Trường hợp tháng này là tháng đầu tiên tiến hành trích khấu ngốn của TS đó thì Cột J này bỏ trống

– Cột (K) – Giá trị KH kỳ này: là số KH được ghi nhận CP trong tháng được tính theo số ngày trong tháng – Làm giống bảng tính năm bên trên
– Cột L – Giá trị KH lũy kế = Giá trị KH lũy kế kì trước + Giá trị KH lũy kế kỳ này
– Cột M – Giá trị còn lại = Nguyên giá – Giá trị KH lũy kế
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG CHÚC CÁC BẠN LÀM TỐT

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách lập bảng tính trích khấu ngốn TSCĐ theo mẫu trên Excel đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách lập bảng tính trích khấu ngốn TSCĐ theo mẫu trên Excel trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách lập bảng tính trích khấu ngốn TSCĐ theo mẫu trên Excel Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách lập bảng tính trích khấu ngốn TSCĐ theo mẫu trên Excel mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Cách lập bảng tính trích khấu ngốn TSCĐ theo mẫu trên Excel

Link Download Google Drive File phần mềm Cách lập bảng tính trích khấu ngốn TSCĐ theo mẫu trên Excel , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #lập #bảng #tính #trích #khấu #ngốn #TSCĐ #theo #mẫu #trên #Excel