Cách tính lương làm thêm giờ vào ban tối, ngày lễ mới nhất 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Cách tính lương làm thêm giờ vào ban tối, ngày lễ mới nhất 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 12:44:33 )

11

Hướng dẫn cách tính lương làm thêm giờ vào ban tối, ngày nghỉ ngơi ngày lễ
theo Nghị định 145/2022/NĐ-CP (phát hành ngày 14/12/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ ngày 01/02/2021)

Tổng quan lại về tiền lương theo giờ, theo ngày, theo tuần, theo tháng:

– Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc:

+ Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bởi tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà Công ty (CTY, DN) lựa chọn.
+ Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bởi tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

– Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc:
Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bởi tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 của Bộ luật Lao động.

Theo khoản 1, điều 54 của Nghị định 145/2022/NĐ-CP

Tham khảo: Cách tính lương theo các mẫu mã trả lương trong Công ty (CTY, DN)

– Làm vào thời gian nào thì được tính là làm công việc việc vào ban tối?

Giờ làm việc ban tối được tính từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày ngày sau.

=> Làm việc từ 7h sáng đến 21h được gọi là làm công việc việc vào buổi ngày

– Như thế nào thì được gọi là làm công việc thêm giờ?

Thời gian làm thêm giờ là quãng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc nội quy lao động.

– Thế nào được gọi là thời giờ làm việc bình thường?
Luật lao động quy định:
+ Thời giờ làm việc bình thường ko thật 08 giờ trong 01 ngày và ko thật 48 giờ trong 01 tuần.

+ Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần tuy nhiên phải thông báo cho người lao động biết; ngôi trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường ko thật 10 giờ trong 01 ngày và ko thật 48 giờ trong 01 tuần.

Ví dụ về thời gian làm việc bình thường và làm thêm:
Công ty Tác giẩ Ký hợp đồng lao động với anh Nguyễn Văn Mạnh

Trên hợp đồng thể hiện nay như sau:

Xác định

– Thời gian làm việc:

+ Trong ngày: 7 tiếng. Cụ thể: Sáng từ 8h đến 11h30, Chiều từ 14h đến 17h30

+ Trong tuần: 6 ngày. Cụ thể: Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7

Đây là thời gian làm việc bình thường

– Thời gian nghỉ ngơi dưỡng:

+ Trong ngày: 2,5 tiếng buổi trưa. Cụ thể từ 11h31 đến 13h59

+ Trong tuần: Nghỉ chủ nhật

+ Nghỉ các ngày lễ tết hưởng trọn nguyên lương theo quy định của Luật lao động

Nếu tiếp tục làm vào quãng thời gian này thì được gọi là thời gian làm thêm

– Nếu ngày nghỉ ngơi hằng tuần trùng với ngày nghỉ ngơi lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật lao động thì người lao động được nghỉ ngơi bù ngày nghỉ ngơi hằng tuần vào ngày làm việc Kế tiếp.

– Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ ngơi hằng tuần thì được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ ngơi lễ, tết.
– Trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ ngơi bù Khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ ngơi hằng tuần thì người lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ ngơi hằng tuần.
– Tiền lương làm căn cứ trả cho người lao động những ngày nghỉ ngơi lễ, tết, nghỉ ngơi từng năm, nghỉ ngơi việc riêng có hưởng trọn lương theo Điều 112, khoản 1 và khoản 2 Điều 113, Điều 114, khoản 1 Điều 115 của Bộ luật Lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người lao động nghỉ ngơi lễ, tết, nghỉ ngơi từng năm, nghỉ ngơi việc riêng có hưởng trọn lương.
Chúng ta có 3 vấn đề cần phải quan lại tâm:

1. Cách tình tiền lương LÀM THÊM GIỜ vào BAN NGÀY

2. Cách tính tiền lương Khi làm việc VÀO BAN ĐÊM 

3. Cách tính tiền lương Khi LÀM THÊM GIỜ VÀO BAN ĐÊM

3 vấn đề này đều xuất hiện nay trong 2 mẫu mã tính lương: theo thời gian và theo sản phẩm
Sau đây Tác giẩ sẽ chỉ dẫn các bạn cách tính trong từng ngôi trường hợp cụ thể:

I. Cách tính tiền lương đối với người lao động làm việc được trả lương theo thời gian:

1) Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào buổi ngày:

* Tiền lương làm theo giờ vào buổi ngày của ngày làm việc bình thường:
 

Tiền lương làm thêm giờ  

=

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường  

x

Mức ít nhất 150%

 x

 Số giờ làm thêm
 

* Tiền lương làm thêm giờ vào buổi ngày của ngày nghỉ ngơi hằng tuần:
 

Tiền lương làm thêm giờ  

=

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường    

x

Mức ít nhất 200%

 x

 Số giờ làm thêm
 

 

* Tiền lương làm thêm giờ vào buổi ngày của ngày nghỉ ngơi lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương:

Tiền lương làm thêm giờ  

=

Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường  

x

 Mức ít nhất 300%

 x

 Số giờ làm thêm
 

 Chú ý, nội dung trong các công thức tính tiền lương làm thêm giờ trên:
– Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định bởi tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ (ko thật số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định của pháp luật mà Công ty (CTY, DN) lựa chọn và ko kể số giờ làm thêm);

Lưu ý: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường Không bao héc tàm tất cả tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm Khi làm việc vào ban tối, tiền lương của ngày nghỉ ngơi lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng con kiến; tiền ăn giữa ca, các khoản bổ sung xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền ngôi nhà tại, tiền giữ trẻ, nuôi con ăn học nhỏ; bổ sung những Khi có thân nhân bị chết, người lao động có người quen thuộc kết duyên, sinh nhật của người lao động, bệnh công việc và nghề nghiệp và các khoản bổ sung, trợ cấp khác ko liên quan lại đến thực hiện nay công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động) 

– Mức ít nhất bởi 300% số với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ ngơi lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương, chưa kể tiền lương của ngày nghỉ ngơi lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương đối với người lao động hưởng trọn lương ngày.

Theo điều 55 của Nghị định 145/2022/NĐ-CP

Ví dụ 1: Anh Nguyễn Văn Quân ký hợp đồng với Công Ty Tác giẩ, trên hợp đồng thỏa thuận lương như sau:

– Lương chính: 5.240.000/tháng

– Phụ cấp trách nhiệm: 1.000.0000/tháng
– Tiền bổ sung: 

+ Điện thoại: 300.000/tháng

+ Xăng xe (đi lại): 400.000/tháng

– Mức tiền lương trên được tính theo thời gian là 26 ngày/tháng

– Thời gian làm việc:

+ Một ngày phải đi làm 8h (Sáng từ 7h30 đến 11h30 – Chiều từ 13h30 đến 17h)

+ Một tuần làm 6 ngày: từ thứ 2 đến thứ 7 (nghỉ ngơi ngày chủ nhật)

Trong tháng 2 năm 2021, anh Nguyễn Văn Quân có phát sinh chấm công như sau:

– Thứ 5 (ngày 11/02/2021): anh Quân có đi làm thêm 3h vào lúc 14h

– Thứ 6 (ngày 19/02/2021): anh Quân có đi làm thêm 1h vào lúc 18h

– Chủ nhật (ngày 28/02/2021): anh Quân có đi làm thêm 2h vào lúc 8h

– Anh Quân đi làm đầy đủ các ngày còn lại trong tháng theo hợp đồng.

* Công ty Tác giẩ quy định: Người lao động đi làm thêm giờ thì được trả lương theo mức ít nhấp quy định tại Điều 55, 56, 57 Nghị định 145/2022/NĐ-CP chỉ dẫn cách tiền lương làm thêm giờ theo khoản 1 Điều 98 của Bộ luật Lao động

Tiền lương làm thêm giờ trong tháng 01/2022 của Anh Quân được tính như sau:

1. Tiền lương ngày thực trả của ngày làm việc bình thường:

5.240.000 + 1.000.000 = 6.240.000 / 26  = 240.000/ngày

2. Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường:

240.000 / 8 = 30.000/giờ

3. Tiền lương làm thêm giờ vào ngày thường (Thứ 6  – ngày 19/02/2022)

30.000 x 150% x 1h = 45.000

4. Tiền lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ ngơi (Chủ nhật – ngày 28/02/2022)

30.000 x 200% x 2h = 120.000

5. Tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ tết ( Thứ 5 – ngày 11/02/2022 – Tức 30 tết)

30.000 x 300% x 3h = 270.000

Ngoài mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày lễ thì anh Quân vẫn được hưởng trọn nguyên lương ngày 11/02 (Ngày 30 tết – ngày nghỉ ngơi lễ tết)

2) Cách tính tiền lương Khi làm việc vào ban tối (làm từ 22 giờ đến 06 giờ sáng ngày ngày sau):
Theo khoản 2 Điều 98 của Bộ luật Lao động thì Người lao động làm việc vào ban tối thì được trả thêm ít nhất bởi 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Và được chỉ dẫn cụ thể theo điều 56 của Nghị định 145/2022/NĐ-CP:
Đối với người lao động hưởng trọn lương theo thời gian, tiền lương làm việc vào ban tối được tính như sau:

Trong đó: Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định mục 1. Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào buổi ngày nêu trên.
Theo điều 56 của Nghị định 145/2022/NĐ-CP

Ví dụ 2: Anh Hoàng Mạnh Phong ký hợp đồng với Công Ty Tác giẩ, trên hợp đồng thỏa thuận lương như sau:

– Lương chính: 10.000.000/tháng

– Phụ cấp chức vụ: 2.000.0000/tháng

– Tiền bổ sung: Điện thoại: 500.000/tháng

– Mức tiền lương trên được tính theo thời gian:

+ Làm việc từ: 8h đến 15h (8h/ngày)

+ Tính trên 24 ngày/tháng

+ Làm việc từ thứ 2 đến thứ 7, nghỉ ngơi chủ nhật

=> Vào thứ 2 – Ngày 22/02/2022, anh Phong có chuyển sang làm việc vào ban tối 2h (từ 22h đến 24h cùng ngày) 

Tiền lương 2h làm việc vào ban tối đó của anh Phong được tính như sau:

– Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường: 

(10.000.000 + 2.000.000) / 24 / 8 = 625.000/h

=> Tiền lương làm việc vào ban tối = (625.000 + 625.000 x 30%) x 2h = 162.500

 

3) Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban tối: 

Trong đó:

– Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định mục 1. Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào buổi ngày nêu trên.
– Tiền lương giờ vào buổi ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ ngơi hằng tuần hoặc của ngày nghỉ ngơi lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương được xác định như sau:

+ Tiền lương giờ vào buổi ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bởi 100% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với ngôi trường hợp người lao động ko làm thêm giờ vào buổi ngày của ngày đó (trước Khi làm thêm giờ vào ban tối); ít nhất bởi 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với ngôi trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào buổi ngày của ngày đó (trước Khi làm thêm giờ vào ban tối);

+ Tiền lương giờ vào buổi ngày của ngày nghỉ ngơi hằng tuần, được tính ít nhất bởi 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường;

+ Tiền lương giờ vào buổi ngày của ngày nghỉ ngơi lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương, được tính ít nhất bởi 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

Theo điều 57 của Nghị định 145/2022/NĐ-CP

Diễn giải công thức về cách tính tiền lương làm thêm ca đêm:

Giả định: Tiền lương giờ thực trả của ngày làm việc bình thường là A thì:

– Nếu làm thêm giờ vào ban tối của ngày bình thường được trả ít nhất là:

+ Trường hợp 1: trước Khi làm thêm giờ vào ban tối NLĐ KHÔNG làm thêm giờ vào buổi ngày của ngày đó: 150%A + 30% A  + 20% x (100%A) = 200%A 

+  Trường hợp 2:  trước Khi làm thêm giờ vào ban tối NLĐ CÓ làm thêm giờ vào buổi ngày của ngày đó: 150%A  + 30% A  + 20% x (150%A ) = 210%A 

– Nếu làm thêm giờ vào ban tối của ngày nghỉ ngơi hằng tuần được trả ít nhất là:

200%A  + 30% A  + 20% x (200%A ) = 270%A 

– Nếu làm thêm giờ vào ban tối của ngày lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương được trả như sau:

+ Đối với lao động hưởng trọn lương tháng, được trả ít nhất là:

300%A  + 30% A  + 20% x (300%A ) = 390%A 

+ Đối với lao động hưởng trọn lương ngày thì ngoài tiền lương ít nhất bởi 390%A , người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương theo quy định.

II. Đối với người lao động làm việc được trả lương theo sản phẩm: 1) Làm thêm giờ vào ca ngày:Đối với người lao động hưởng trọn lương theo sản phẩm, được trả lương làm thêm giờ Khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, lượng sản phẩm ngoài số lượng, lượng sản phẩm theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động và được tính theo công thức sau: 

Tiền lương làm thêm giờ

=

Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường

x

Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300%

x

Số sản phẩm làm thêm

 
Trong đó:

+ Mức ít nhất bởi 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày thường;
+ Mức ít nhất bởi 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ ngơi hằng tuần;
+ Mức ít nhất bởi 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường, áp dụng đối với sản phẩm làm thêm vào ngày nghỉ ngơi lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương.

Ví dụ:

Anh Ba làm ra 2.000 sản phẩm trong tháng với đơn giá là 2.000 đồng/chiếc. Để trả mỹ xong số lượng này, Anh Ba đã thực hiện nay 200 giờ làm bình thường và 60 giờ làm thêm ngày thường và ko hề giờ tăng ca nào sau 10 tối. Tiền lương của anh Ba được tính như sau:

Lương sản phẩm giờ = 2.000chiếc x 2.000đ / 260 giờ = 15.385đ
Lương sản phẩm giờ thường = 15.385đ x 200 giờ x 100% = 3.077,000đ
Lương sản phẩm thêm giờ = 15.385đ  x 60 giờ x 150% = 1.384.650đ
Tổng lương tháng = 3.077.000đ + 1.384.650đ = 4.461.650đ

2) Làm vào ca đêm:

Đối với người lao động hưởng trọn lương theo sản phẩm, tiền lương làm việc vào ban tối được tính như sau:

 3) Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban tối: 

Đối với người lao động hưởng trọn lương theo sản phẩm, tiền lương làm thêm giờ vào ban tối được tính như sau:

Trong đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào buổi ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ ngơi hằng tuần hoặc của ngày nghỉ ngơi lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương được xác định như sau:

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào buổi ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bởi 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với ngôi trường hợp người lao động ko làm thêm giờ vào buổi ngày của ngày đó (trước Khi làm thêm giờ vào ban tối); ít nhất bởi 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với ngôi trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào buổi ngày của ngày đó (trước Khi làm thêm giờ vào ban tối);

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào buổi ngày của ngày nghỉ ngơi hằng tuần, được tính ít nhất bởi 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường;

+ Đơn giá tiền lương sản phẩm vào buổi ngày của ngày nghỉ ngơi lễ, tết, ngày nghỉ ngơi có hưởng trọn lương, được tính ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Xem thêm: Mẫu bảng thanh toán tiền làm thêm giờ – Mẫu số 06-LĐTL 

FULL Hướng dẫn Mẹo Cách tính lương làm thêm giờ vào ban tối, ngày lễ mới nhất 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Cách tính lương làm thêm giờ vào ban tối, ngày lễ mới nhất 2021 trên laptop ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Cách tính lương làm thêm giờ vào ban tối, ngày lễ mới nhất 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Cách tính lương làm thêm giờ vào ban tối, ngày lễ mới nhất 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Cách tính lương làm thêm giờ vào ban tối, ngày lễ mới nhất 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Cách tính lương làm thêm giờ vào ban tối, ngày lễ mới nhất 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #tính #lương #làm #thêm #giờ #vào #ban #đêm #ngày #lễ #mới #nhất