Contents

Hướng_dẫn mất hóa đơn đầu vào liên 2 và đầu ra – Mức phạt 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Hướng_dẫn mất hóa đơn đầu vào liên 2 và đầu ra – Mức phạt 2021 Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 09:08:57 )

109

Hướng dẫn xử lý Khi bị mất hóa đơn đầu vào (liên 2 – giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng), liên 1 (lưu), liên 3 (nội bộ) và các mức phạt mất hóa đơn trong từng ngôi trường hợp

I. Các văn bạn dạng pháp luật liên quan lại:

1. Thủ tục hành chính Khi xảy ra mất hóa đơn

Thông tư 39/2014/TT-BTC chỉ dẫn về hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa, cung ứng dịch vụ

Ngày phát hành: 31/03/2014, Ngày hiệu lực thực thi hiện hành: 01/06/2014

2. Phạt vi phạm hành chính:

– Phạt hành chính về hóa đơn:

Nghị định 125/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế (tax), hóa đơn.

Ngày phát hành: 19/10/2022, Ngày hiệu lực thực thi hiện hành: 05/12/2022

II. Hướng_dẫn chi tiết từng ngôi trường hợp mất hóa đơn:1. Bên buôn bán làm mất hóa đơn liên 1, liên 2, liên 3:1.1. Trường hợp bên buôn bán làm mất hóa đơn liên 2 – Liên giao quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (Mất trước Khi quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng cảm bắt gặp hóa đơn)a) Hướng_dẫn – thủ tục hành chính (Theo điều 24 của thông tư 39/2014/TT-BTC)
– Step_Bước 1: bên buôn bán thông báo cho cơ quan lại thuế (tax):

+ Bên buôn bán làm báo cho biết giải trình mất cháy hư hóa đơn theo mẫu BC21/AC
+ Gửi về: cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp
+ Thời hạn: chậm nhất ko thật năm (05) ngày Tính từ lúc ngày xảy ra việc mất hóa đơn.

– Step_Bước 2: Bên buôn bán làm việc với quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng (Nếu mất liên 2 đã lập)
+ Bên buôn bán và bên mua lập biên bạn dạng ghi nhận sự việc, trong biên bạn dạng ghi rõ liên 1 của hóa đơn bên buôn bán sản phẩm khai, nộp thuế (tax) trong tháng nào, ký và ghi rõ bọn họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bạn dạng.
+ Bên buôn bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bạn dạng sao hóa đơn để giao cho người sử dụng.
=> Người mua được sử dụng hóa đơn bạn dạng sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người buôn bán tất nhiên biên bạn dạng về việc mất, cháy, hư liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán tài chính và kê khai thuế (tax).
– Lưu ý:
+ Step_Bước 1 cần phải làm Khi xẩy ra mất hóa đơn liên 2 (ko phân biệt liên 2 đã lập hoặc chưa lập).
+ Trường hợp mất hóa đơn liên 2 (liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng) mà hóa đơn đó chưa lập (chưa sử dụng) thì ko phải làm bước 2.b) Mức phạt Khi bên buôn bán làm mất hóa đơn liên 2:
* Nếu làm mất hóa đơn chưa lập: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Theo điểm a, Khoản 3, điều 26 của Nghị Định 125/2022/NĐ-CP

* Nếu làm mất hóa đơn đã lập:
– Nếu làm mất, cháy, hư hóa đơn đã lập trong quá trình sử dụng, người buôn bán đã kê khai, nộp thuế (tax), có giấy tờ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ nhàng thì bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Theo Khoản 2, điều 26 của Nghị Định 125/2022/NĐ-CP

Xem thêm: Tình tiết giảm nhẹ nhàng là gì

– Làm mất, cháy, hư hóa đơn đã lập trong quá trình sử dụng, người buôn bán đã kê khai, nộp thuế (tax), có giấy tờ, tài liệu, chứng từ chứng minh việc mua buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ (Không có tình tiết giảm nhẹ nhàng) thì bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Theo Khoản 3, điều 26 của Nghị Định 125/2022/NĐ-CP

1.2. Trường hợp bên buôn bán làm mất hóa đơn đầu ra liên 1 – lưu, liên 3 – nội bộ:a) Hướng_dẫn – thủ tục hành chính (Theo khoản 1 điều 24 của thông tư 39/2014/TT-BTC)
Bên buôn bán làm báo cho biết giải trình BC21/AC -> gửi cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp trong vòng 5 ngày Tính từ lúc ngày xảy ra việc mất hóa đơn.b) Mức phạt Khi bên buôn bán làm mất hóa đơn  đầu ra liên 1 – lưu, liên 3 – nội bộ:
* Nếu làm mất hóa đơn chưa lập: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Theo điểm a, Khoản 3, điều 26 của Nghị Định 125/2022/NĐ-CP

* Nếu làm mất hóa đơn đã lập:
– Nếu mất trong quá trình sử dụng (chưa đến thời gian lưu trữ), đã kê khai, nộp thuế (tax), có giấy tờ chứng từ chứng minh việc mua buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ và có tình tiết giảm nhẹ nhàng thì chỉ bị phạt cảnh cáo.

Theo điểm a, Khoản 1, điều 26 của Nghị Định 125/2022/NĐ-CP

– Nếu làm mất hóa đơn đã lập, đã khai, nộp thuế (tax) trong quá trình sử dụng (Không có tình tiết giảm nhẹ nhàng) hoặc mất trong thời gian lưu trữ: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

Theo Khoản 4, điều 26 của Nghị Định 125/2022/NĐ-CP

2. Xử lý trong ngôi trường hợp người sử dụng làm mất hóa đơn đầu vào liên 2: 

– Bên mua làm báo cho biết giải trình BC21/AC gửi cơ quan lại cai quản lý thuế (tax) trực tiếp của mình.

– Liên hệ với bên buôn bán để Lập biên bạn dạng ghi nhận sự việc, trong biên bạn dạng ghi rõ liên 1 của hóa đơn người buôn bán sản phẩm khai, nộp thuế (tax) trong tháng nào, ký và ghi rõ bọn họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bạn dạng. 

Mẫu các bạn tham khảo tại đây: Mẫu biên bạn dạng xác nhận mất hóa đơn

– Bên buôn bán Sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bạn dạng sao hóa đơn để giao cho người sử dụng. Người mua được sử dụng hóa đơn bạn dạng sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người buôn bán tất nhiên biên bạn dạng về việc mất, cháy, hư liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán tài chính và kê khai thuế (tax).

vậy là sau Khi làm biên bạn dạng, và sao chụp liên 1, bên mua dùng liên 1 đó để định khoản, kê khai và vẫn được khấu trừ thuế (tax).* Mức phạt: do bên mua làm mất hóa đơn liên 2 – đầu vào: – Nếu mất trong quá trình sử dụng (chưa đến thời gian lưu trữ):
+ Nếu có tình tiết giảm nhẹ nhàng: phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Theo Khoản 2, điều 26 của Nghị Định 125/2022/NĐ-CP

+ Nếu ko hề tình tiết giảm nhẹ nhàng: phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng

Theo Khoản 3, điều 26 của Nghị Định 125/2022/NĐ-CP

–  Nếu mất trong thời gian lưu trữ: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng
Theo Khoản 4, điều 26 của Nghị Định 125/2022/NĐ-CP

– Quy định về thời hạn lưu trữ các bạn xem tại đây: Thời hạn lưu trữ hóa đơn

3. Hướng_dẫn Khi hóa đơn bị mờ chữ:

Theo Công văn số 7432/CTHN-TTHT ngày 12/3/2021 của Cục thuế (tax) (Tax) TP. về việc xử lý hóa đơn GTGT liên 2 bị mờ thì: Hóa đơn liên 2 (giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng) nếu bị hư, mờ chữ (Mờ nội dung và giá trị tiền trên hóa đơn ko đọc được) trong quá trình lưu trữ, phải được xử lý theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC.

Theo đó, bên buôn bán và bên mua phải lập biên bạn dạng ghi nhận sự việc, trong biên bạn dạng ghi rõ liên 1 đã khai thuế (tax) trong tháng nào, ký, ghi rõ bọn họ tên của người ĐDPL và đóng dấu (nếu có).

Tiếp theo, bên buôn bán sao chụp liên 1 hóa đơn, ký và đóng dấu xác nhận để giao bên mua làm chứng từ kế toán tài chính và kê khai thuế (tax).

Các bên mua, buôn bán phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc hư liên 2 hóa đơn.

III. Các lưu ý Khi bị mất hóa đơn:
1. Về xử phạt:
– Trường hợp mất, cháy, hư hóa đơn quy định tại khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này do lỗi của bên thứ bố, nếu bên thứ bố thực hiện nay giao dịch với người buôn bán thì người buôn bán là đối tượng bị xử phạt, nếu bên thứ bố thực hiện nay giao dịch với người sử dụng thì người sử dụng là đối tượng bị xử phạt.

Người buôn bán hoặc người sử dụng và bên thứ bố lập biên bạn dạng ghi nhận sự việc mất, cháy, hư hóa đơn.

– Trường hợp bị thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, hỏa hoán vị, tai nạn bất thần hoặc các ngôi trường hợp bất khả kháng khác … có văn bạn dạng xác nhận của công an xã, phường… thì được miễn tiền phạt

2. Báo cáo mất cháy hư hóa đơn:

– Công ty làm mất hóa đơn sẽ làm báo cho biết giải trình mất hóa đơn BC21/AC trên phần mềm HTKK tại mục “Hóa Đơn” => rồi gửi qua mạng => chờ quyết định xử phạt của cơ quan lại thuế (tax). Khi nào có thông báo của CQT về mức phạt thì lúc đó sẽ mang tiền đi nộp (thời hạn là 10 ngày – được ghi trên quyết định xử phạt).3. Thời hiệu xử phạt mất hóa đơn là một trong những trong năm. 

4. Phạt nộp chậm hoặc ko nộp báo cho biết giải trình mất cháy hư- Mức phạt trên là dành cho việc LÀM MẤT HÓA ĐƠN. Còn nếu làm mất mà các bạn có tình trốn tránh, hoặc ko làm báo cho biết giải trình, hoặc làm báo cho biết giải trình chậm sau 5 ngày thì sẽ bị xử phạt tiếp về việc nộp chậm báo cho biết giải trình theo điều 29 của Nghị Định 125/2022/NĐ-CP:

– Chậm từ 01 ngày đến 05 ngày: Chỉ bị phạt cảnh cáo nếu có tình tiết giảm nhẹ nhàng
– Chậm từ 01 ngày đến 10 ngày: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng
– Chậm từ 11 ngày đến 20 ngày: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng
– Chậm từ 21 ngày đến 90 ngày: Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng
– Chậm từ 91 ngày trở lên hoặc ko nộp BC: Phạt tiền từ 5.000.000  đến 15.000.000 đồng

 

Tác giẩ xin chúc tất cả các bạn làm tốt.

FULL Hướng dẫn Mẹo Hướng_dẫn mất hóa đơn đầu vào liên 2 và đầu ra – Mức phạt 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Hướng_dẫn mất hóa đơn đầu vào liên 2 và đầu ra – Mức phạt 2021 trên PC điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Hướng_dẫn mất hóa đơn đầu vào liên 2 và đầu ra – Mức phạt 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Hướng_dẫn mất hóa đơn đầu vào liên 2 và đầu ra – Mức phạt 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Hướng_dẫn mất hóa đơn đầu vào liên 2 và đầu ra – Mức phạt 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Hướng_dẫn mất hóa đơn đầu vào liên 2 và đầu ra – Mức phạt 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Cách #xử #lý #mất #hóa #đơn #đầu #vào #liên #và #đầu #Mức #phạt