Chi phí cử tư vấn viên cấp dưới đi học tập, đào tạo, bồi chăm sóc nâng cao trình độ

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Chi phí cử tư vấn viên cấp dưới đi học tập, đào tạo, bồi chăm sóc nâng cao trình độ 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-02 12:40:04 )

Theo khoản 3 điều 62 của Bộ Luật Lao động thì Chi phí đào tạo bao héc tàm tất cả các khoản chi có chứng từ hợp thức về chi phí (CP) trả cho người dạy, tài liệu tiếp thu kĩ năng và kĩ năng, ngôi trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí (CP) khác bổ sung cho người học tập và tiền lương, tiền đóng bảo đảm xã hội, bảo đảm y tế cho người học tập trong thời gian đi học tập. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí (CP) đào tạo còn bao héc tàm tất cả chi phí (CP) đi lại, chi phí (CP) sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

Trong bài bác luận này, Bài viết Tác giẩ xin được chia sẻ các quy định liên quan lại đến khoản tiền chi phí (CP) đào tạo Khi cử tư vấn viên cấp dưới đi học tập, bồi chăm sóc nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động:1. Với thuế (tax) thu nhập Công ty (CTY, DN):* Về chi phí (CP) Khi tính thuế (tax) TNDN:
– Theo Khoản 4 Điều 3 Thông tư 25/2022/TT-BTC sửa đổi Điểm này tại Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì: chi bổ sung bổ sung kĩ năng và kĩ năng tiếp thu kĩ năng và kĩ năng tại cơ sở đào tạo là một trong những trong trong những khoản chi có tính chất phúc lợi và được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN

– Theo điểm a, khoản 10, điều 4 của Thông tư số 96/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì: Các khoản chi thêm cho lao động nữ giới được tính vào chi phí (CP) được trừ bao héc tàm tất cả: Chi cho công tác đào tạo lại nghề cho lao động nữ giới trong ngôi trường hợp nghề cũ ko hề phù hợp phải chuyển đổi sang nghề khác theo quy hướng phát triển của Công ty (CTY, DN).

– Theo khoản 2.30 điều 4 của Thông tư số 96/2015/TT-BTC thì: 

Khoản chi cho phát động và sinh hoạt giải trí giáo dục công việc và nghề nghiệp và đào tạo công việc và nghề nghiệp cho người lao động bao héc tàm tất cả:

+ Chi phí trả cho người dạy, tài liệu tiếp thu kĩ năng và kĩ năng, thiết bị dùng để phát động và sinh hoạt giải trí giáo dục công việc và nghề nghiệp, vật liệu thực hành, các chi phí (CP) khác bổ sung cho người học tập.

+ Chi phí đào tạo của Công ty (CTY, DN) cho người lao động được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty (CTY, DN)

=> Đều được tính vào chi phí (CP) được trừ Khi tính thuế (tax) TNDN.

* Hồ sơ ghi nhận chi phí (CP):

– Quyết định cử tư vấn viên cấp dưới đi đi học tập, bồi chăm sóc nâng cao trình độ, tay nghề
– Hóa đơn tiền chi phí khóa đào tạo tập và các khoản khác liên quan lại
– Chứng từ thanh toán tiền chi phí khóa đào tạo tập và các khoản liên quan lại đến việc học tập
– Trong khi trong giấy tờ còn có thể có thêm:

+ Hợp đồng đào tạo giữa công ty và đơn vị đào tạo
+ Hợp đồng đào tạo nghề giữa giữa công ty và người lao động và các giấy tờ liên quan lại như cam kết làm việc cho Công ty (CTY, DN) sau đào tạo

2. Định Khoản chi phí (CP) đào tạo:

Theo điểm e khoản 1 điều 37 Thông tư 200/2014/TT-BTC thì:

Chi phí phát sinh đem lại lợi ích tài chính tài chính trong tương lai cho Công ty (CTY, DN) gồm: chi phí (CP) thành lập Công ty (CTY, DN), chi phí (CP) đào tạo tư vấn viên cấp dưới, chi phí (CP) lăng xê phát sinh trong giai đoạn trước phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của Công ty (CTY, DN) mới thành lập, chi phí (CP) cho giai đoạn phân tách và thử nghiệm và phân tích, chi phí (CP) chuyển dịch địa điểm được ghi nhận là chi phí (CP) SXKD trong kỳ hoặc được phân bổ dần vào chi phí (CP) SXKD trong thời gian tối đa ko thật 3 năm.
Vậy là, Công ty (CTY, DN) có thể lựa chọn 1 trong 2 cách để định khoản đối với khoản chi phí (CP) đào tạo tư vấn viên cấp dưới này như sau:Cách 1: Định Khoản ghi nhận luôn vào chi phí (CP) SXKD trong kỳ:
Nợ TK TK 642 – Chi phí cai quản lý Công ty (CTY, DN) (6428)

Nợ TK TK 133 – thuế (tax) (Tax) GTGT được khấu trừ (nếu có và được khấu trừ thuế (tax))

Có các TK 111, 112, 331,…

Cách 2: Phân bổ dần vào chi phí (CP) SXKD (trong thời gian tối đa ko thật 3 năm)
– Khi phát sinh chi phí (CP) định khoản:

Nợ TK 242
Nợ TK 133 (Nếu có)

Có các TK 111, 112, 331,…

– Hàng tháng, cuối mỗi tháng phân bổ vào chi phí (CP):

Nợ TK 642

Có 242

3. Với Bảo hiểm buộc phải:Theo điểm 1.9 Khoản 1 Điều 4 Quyết định 595/QĐ- BHXH thì Người lao động được cử đi học tập, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng trọn tiền lương ở trong nước thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc4. Với thuế (tax) thu nhập cá nhân:
Tại điểm đ.6 Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính chỉ dẫn các khoản thu nhập chịu thuế (tax) thu nhập cá nhân:

“đ.6) Đối với khoản chi trả hộ tiền đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phù phù hợp với công việc chuyên môn, kỹ năng của người lao động hoặc theo plan của đơn vị sử dụng lao động thì ko tính vào thu nhập của người lao động”
=> Vậy là khoản tiền Công ty (CTY, DN) chi trả hộ tiền đào tạo sẽ ko tính vào thu nhập chịu thuế (tax) Khi tính thuế (tax) TNCN cho người lao động.
Trên đây, Bài viết Tác giẩ đã chia sẻ với các bạn những quy định liên quan lại đến khoản tiền chi phí (CP) đào tạo mà Công ty (CTY, DN) chi ra Khi cử tư vấn viên cấp dưới đi học tập, bồi chăm sóc, đào tạo nâng cao tay nghề trình độ

Còn các nội dung liên quan lại đến chi phí (CP) học tập việc, đào tạo do chính Công ty (CTY, DN) tự đào tạo người lao động để làm việc cho mình thì mời các bạn tham khảo tại đây:

Hợp đồng học tập việc, thực tập, đào tạo nghề

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Chi phí cử tư vấn viên cấp dưới đi học tập, đào tạo, bồi chăm sóc nâng cao trình độ chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Chi phí cử tư vấn viên cấp dưới đi học tập, đào tạo, bồi chăm sóc nâng cao trình độ trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Chi phí cử tư vấn viên cấp dưới đi học tập, đào tạo, bồi chăm sóc nâng cao trình độ Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Chi phí cử tư vấn viên cấp dưới đi học tập, đào tạo, bồi chăm sóc nâng cao trình độ mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Chi phí cử tư vấn viên cấp dưới đi học tập, đào tạo, bồi chăm sóc nâng cao trình độ

Link Download Google Drive File phần mềm Chi phí cử tư vấn viên cấp dưới đi học tập, đào tạo, bồi chăm sóc nâng cao trình độ , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Chi #phí #cử #nhân #viên #đi #học tập #đào #tạo #bồi #chăm sóc #nâng #cao #trình #độ