Contents

Đoàn phí công đoàn và ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn 2021 mới nhất lúc này

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Đoàn phí công đoàn và ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn 2021 mới nhất lúc này Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-04 22:50:03 )

46

Quy định về ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn và đoàn phí công đoàn 2021

I. Văn bạn dạng quy định: 
– Theo Nghị định 191/2013/NĐ Ban hành ngày 21/11/2013 – Hướng dẫn về tài chính công đoàn)

(có hiệu lực thực thi hiện hành từ 10/1/2014)

– Căn cứ vào Điều 23 của Quyết Định 1908/QĐ-TLĐ (ngày 19 tháng 12 năm 2022) quy định về Đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí.- Quyết định 1355/QĐ-TLĐ ngày 01/10/2022 quy định về nguyên lý xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2021 do Tổng Liên đoàn lao động nước ta phát hành.
– Hướng dẫn 11/HD-TLĐ phát hành: 01/10/2022 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021 và điều chỉnh dự toán tài chính công đoàn năm 2022 do Tổng Liên đoàn lao động nước ta phát hành

– Hướng dẫn 186/HD-CĐBTP phát hành: 20/11/2022 về xây dựng dự toán tài chính công đoàn năm 2021 do Công đoàn Bộ Tư pháp phát hành 
II. Mức đóng và đối tượng đóng ngân sách đầu tư đầu tư và đoàn phí công đoàn: 

 Đối tượng

Không phân biệt: có tổ chức công đoàn Hay là ko

Kinh phí công đoàn(Do Công ty (CTY, DN) đóng)

Mức đóng

2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động
(Kinh phí công đoàn 2% được tính trên tổng mức tiền lương của những người dân lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo đảm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo đảm xã hội)

Phân phối

Năm 2021:- Doanh nghiệp được sử dụng 71% tổng số thu ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn. (Tăng 1% so với năm 2022)
– Công đoàn cấp trên được sử dụng 29% tổng số thu ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn.(Giảm 1% so với năm 2022)

Đối tượng

Có tổ chức Công đoàn

Không có tổ chức công đoàn

Đoàn phí công đoàn(Do đoàn viên tham gia công đoàn đóng)

Mức đóng

– NLĐ tham gia công đoàn: đóng 1% tiền lương làm căn cứ đóng bảo đảm xã hội, tuy nhiên mức đóng đoàn phí mỗi tháng tối đa chỉ bởi 10% mức lương cơ sở.
– NLĐ ko tham gia công đoàn ko phải đóng đoàn phí công đoàn.

NLĐ ko phải đóng đoàn phí công đoàn.

Phân phối

– Doanh nghiệp được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí công đoàn.
– Công đoàn cấp trên được sử dụng 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn.

Không thu và ko phải nộp đoàn phí công đoàn cho công đoàn cấp trên.

Chú ý:

–          Chủ Công ty (CTY, DN) thuộc đối tượng ko kết nạp vào tổ chức công đoàn => do đó chủ Công ty (CTY, DN) ko phải đóng đoàn phí công đoàn 
–          NLĐ ko tham gia công đoàn ko phải đóng đoàn phí công đoàn.
–          Doanh nghiệp ko hề tổ chức công đoàn vẫn phải đóng ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn. Nhưng NLĐ ko phải đoàn phí công đoàn.
–          Đoàn viên công đoàn hưởng trọn trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trọn trợ cấp ko phải đóng đoàn phí; Đoàn viên công đoàn ko hề việc làm, ko hề thu nhập, nghỉ ngơi việc riêng từ 01 tháng trở lên ko hưởng trọn tiền lương, trong thời gian đó ko phải đóng đoàn phí.
– Đoàn viên công đoàn ko thuộc đối tượng đóng bảo đảm xã hội: đóng đoàn phí theo mức ấn định tuy nhiên mức đóng thấp nhất bởi 1% mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước. Mức lương cơ sở lúc này là một trong những trong.490.000 (đầy đủ các bạn xem tại đây: Cách tính lương cơ bạn dạng)

MIỄN ĐÓNG ĐOÀN PHÍ CÔNG ĐOÀN ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG CÓ THU NHẬP THẤP

Công văn số 808/TLĐ ngày 06/8/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động nước ta về việc bổ sung đối tượng ko phải đóng đoàn phí công đoàn:

Đối với đoàn viên công đoàn có mức lương thấp rộng mức lương cơ sở thì ko phải đóng đoàn phí công đoàn trong thời gian hưởng trọn mức lương nêu trên

Ngoài đối tượng nêu trên thì theo quy định hiện nay hành tại Quyết định 1908/QĐ-TLĐ thì những đối tượng sau cũng ko phải đóng đoàn phí công đoàn:

– Người ko tham gia công đoàn;

– Đoàn viên công đoàn hưởng trọn trợ cấp Bảo hiểm xã hội từ 01 tháng trở lên, trong thời gian hưởng trọn trợ cấp ko phải đóng đoàn phí;

– Đoàn viên công đoàn ko hề việc làm, ko hề thu nhập, nghỉ ngơi việc riêng từ 01 tháng trở lên ko hưởng trọn tiền lương, trong thời gian đó cũng ko phải đóng đoàn phí.

Xem thêm: Mẫu giấy tờ thành lập công đoàn cơ sở 2021

III. Thời hạn nộp

Đóng hằng tháng:

Doanh nghiệp đóng ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn và đoàn phí công đoàn (nếu có) mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo đảm xã hội buộc phải cho người lao động

 

V. Nơi nộp

Liên đoàn lao động Quận/Huyện điểm DN đặt trụ sở
 

VI. Nguồn Thu

1. Kinh Phí Công Đoàn

Trích từ chi phí (CP) của Công ty (CTY, DN)

2. Đoàn Phí công đoàn

Đoàn phí công đoàn thu qua lương mỗi tháng

Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn được giao trách nhiệm thu tiền đoàn phí do đoàn viên đóng phải mở sổ sách, ghi chép, phản ánh đầy đủ, kịp lúc việc nộp tiền đoàn phí mỗi tháng của đoàn viên theo danh sách đoàn viên của đơn vị; bảo đảm an toàn, lưu trữ sổ thu đoàn phí theo đúng quy định của luật kế toán tài chính; tổng hợp báo cho biết giải trình quyết toán thu, chi tài chính với công đoàn cấp trên. Việc phân phối, sử dụng, cai quản lý tiền đoàn phí thực hiện nay theo quy định của Tổng Liên đoàn.

 

Sau đây Tác giẩ xin được tóm những thứ kế toán tài chính cần biết về ngân sách đầu tư đầu tư và đoàn phí công đoàn như sau:

I. Với ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn:

1. Doanh nghiệp nào phải đóng ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn?

Trả lời: Doanh nghiệp nào cũng phải đóng (ko phân biệt có tổ chức công đoàn Hay là ko)

2. Ai phải đóng ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn? Mức đóng là bao lăm?

Trả lời: 

– Doanh nghiệp đóng ko hề 2% trên tổng mức lương đang tham gia bảo đảm cho NLĐ

(người lao động ko phải đóng, ko bị trích, ko biến thành trừ vào tiền lương khoản ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn)

– Đóng tất 100% của “2% trên mức lương đang tham gia bảo đảm cho NLĐ” (Nhưng ảnh trên tổng là 400.000) rồi sau đó định kỳ 3 đến 6 tháng làm giấy tờ lấy lại 71% của số tiền đã đóng là “2% trên mức lương đang tham gia bảo đảm cho NLĐ”

3. Nộp ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn ở đâu:

Trả lời: Vào goolge seach: địa chỉ liên đoàn lao động quận/thị trấn …… (điểm Công ty (CTY, DN) đặt trụ sở)

4. Làm thế nào để lấy lại được 71% của số tiền đã đóng là “2% trên mức lương đang tham gia bảo đảm cho NLĐ”?

Trả lời: Phải làm giấy tờ gồm có: 

+ Quy định về mức chi công đoàn

+ Danh sách tư vấn viên cấp dưới

+ Bảng kê chi tiết các khoản chi công đoàn (tất nhiên các phiếu chi)

+ Bảng tổng hợp ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn phải nộp (đã nộp)

-> Trong khi, người lên nộp giấy tờ mang theo giấy giới thiệu của DN và CMT

5. Định Khoản ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn:

– Khi trích KPCĐ:

Nợ TK các TK 622, 623, 627, 641, 642 (số tính vào chi phí (CP) SXKD)

Có TK 3382 – Kinh Phí Công Đoàn

– Khi nộp KPCĐ:

Nợ TK TK 3382 – Kinh Phí Công Đoàn

Có các TK 111, 112, …

II. Với đoàn phí công đoàn:

1. DN nào phải đóng đoàn phí công đoàn?

Trả lời: DN có thành lập tổ chức công đoàn

(DN ko thành lập tổ chức công đoàn thì ko thu – ko nộp)

2. Ai phải đóng đoàn phí công đoàn?

Trả lời: Người lao động đồng ý tham gia vào tổ chức công đoàn

(Nếu NLĐ ko tham gia thì ko phải đóng)

3. Mức đóng đoàn phí công đoàn là bao lăm?

Trả lời: 1% trên mức lương đang tham gia bảo đảm của NLĐ
4. Định Khoản đoàn phí công đoàn:

Doanh nghiệp ko phải theo dõi định khoản khoản đoàn phí công đoàn trên sổ sách kế toán tài chính

1% đoàn phí công đoàn thu từ tiền lương mỗi tháng của người lao động sẽ được thu sau Khi chi lương và để 1 quỹ riêng chuyên để chi cho phát động và sinh hoạt giải trí công đoàn như hiếu, tin vui, thăm hỏi ốm đau,…

Xem thêm: Mức tiền lương tham gia BHXH năm 2021 

III. Mức phạt vi phạm quy định về đóng ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn

1. Phạt tiền với mức từ 12% đến bên dưới 15% tổng số tiền phải đóng ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn tại thời điểm lập biên bạn dạng vi phạm hành chính tuy nhiên tối đa ko thật 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành động sau đây:

a) Chậm đóng ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn;

b) Đóng ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn ko đúng mức quy định;

c) Đóng ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn mất đi số người thuộc đối tượng phải đóng.

2. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn tại thời điểm lập biên bạn dạng vi phạm hành chính tuy nhiên tối đa ko thật 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động ko đóng ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.

3. Biện pháp xử lý hiệu quả

Chậm nhất 30 ngày, Tính từ lúc ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và số tiền lãi của số tiền ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi ko kỳ hạn cao nhất của các ngân mặt hàng thương mại đất nước công bố tại thời điểm xử phạt

Theo Điều 37 của Nghị định 28/2022/NĐ-CP
(phát hành ngày 01/03/2022, có hiệu lực thực thi hiện hành từ 15/04/2022)

1. Điều khiếu nại thành lập Công đoàn cơ sở:. 

 

Các Công ty (CTY, DN) thuộc các thành phần tài chính tài chính; các liên minh xã có sử dụng lao động theo quy định của pháp luật về lao động; cơ quan lại xã, phường, thị trấn; các cơ quan lại đất nước; các đơn vị sự nghiệp công lập, ngoài công lập có định khoản độc lập; các chi nhánh, văn phòng đại diện của các Công ty (CTY, DN) thuộc các thành phần tài chính tài chính, các cơ quan lại, tổ chức, cá nhân nước ngoài có sử dụng lao động là kẻ nước ta được thành lập công đoàn cơ sở những Khi có đủ hai điều khiếu nại: 

 

– Có ít nhất năm đoàn viên công đoàn hoặc năm người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn nước ta. 

– Có tư cách pháp nhân. 

 

2. Tiền công đoàn dùng để:

a. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao trình độ chuyên môn, kĩ năng công việc và nghề nghiệp cho người lao động;

b. Tổ chức phát động và sinh hoạt giải trí đại diện, bảo đảm an toàn quyền, lợi ích hợp lí, chính đáng của người lao động;

c. Phát triển đoàn viên công đoàn, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh;

d. Tổ chức phong trào thi đua do Công đoàn phát động;

đ. Đào tạo, bồi chăm sóc cán bộ Công đoàn; đào tạo, bồi chăm sóc người lao động ưu tú tạo mối cung cấp cán bộ cho Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn;

e. Tổ chức phát động và sinh hoạt giải trí văn hóa, thể thao, du lịch cho người lao động;

g. Tổ chức phát động và sinh hoạt giải trí về giới và bình đẳng giới;

h. Thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên Công đoàn và người lao động Khi ốm đau, thai sản, hoán vị nạn, gian khổ; tổ chức phát động và sinh hoạt giải trí chăm lo khác cho người lao động;

i. Động viên, khen thưởng người lao động, con của người lao động có thành tích trong tiếp thu kĩ năng và kĩ năng, công tác;

k. Trả lương cán bộ chuyên trách, phụ cấp trách nhiệm cho cán bộ Công đoàn ko chuyên trách;

l. Chi cho phát động và sinh hoạt giải trí vui chơi của bộ máy Công đoàn các cấp;

m. Các trách nhiệm chi khác.

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Đoàn phí công đoàn và ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn 2021 mới nhất lúc này đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Đoàn phí công đoàn và ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn 2021 mới nhất lúc này trên máy tính điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Đoàn phí công đoàn và ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn 2021 mới nhất lúc này Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Đoàn phí công đoàn và ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn 2021 mới nhất lúc này mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Đoàn phí công đoàn và ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn 2021 mới nhất lúc này

Link Download Google Drive File phần mềm Đoàn phí công đoàn và ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn 2021 mới nhất lúc này , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Đoàn #phí #công #đoàn #và #kinh #phí #công #đoàn #mới #nhất #hiện nay #nay