Contents

Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2021 có sơ đồ

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2021 có sơ đồ 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-01 08:43:53 )

27

Căn cứ để hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương là bảng tính – thanh toán tiền lương cho công tư vấn viên cấp dưới trong doanh nghiệp. 

Tài khoản trung tâm là 334 – phải trả người lao động.

Khi hạch toán tiền lương, nếu doanh nghiệp của bạn có nhiều bộ phẩn sản xuất marketing thương mại thì kế toán tài chính phải hạch toán riêng chi phí tiền lương cho từng bộ phận như: Bộ phận sản xuất, bộ phận buôn bán sản phẩm, bộ phận cai quản lý…

Sau đây Tác giẩ sẽ chỉ dẫn các bạn hạch toán tiền lương theo từng kỹ năng cụ thể:

1. Hạch toán bút toán tính lương:

Nợ TK 241 – Xây dựng cơ bạn dạng dỡ dang

Nợ TK 622 – Chi phí lực lượng lao động trực tiếp

Nợ TK 623 – Chi phí sử dụng máy thi công 

Nợ TK 627 – Chi phí sản xuất chung 

Nợ TK 641 – Chi phí buôn bán sản phẩm (TT 133 là TK 6421)

Nợ TK 642 – Chi phí cai quản lý doanh nghiệp (TT 133 là TK 6422)

     Có TK 334 – Phải trả người lao động

(Các tài khoản 622/623/627 theo TT 133 là TK 154)Xem thêm: Cách làm bảng tính lương mỗi tháng trên Excel

2. Các khoản giảm trừ theo lương:

a) Nếu trong kỳ có tư vấn viên cấp dưới tạm ứng lương, kế toán tài chính hạch toán:

Nợ 334: Trừ vào lương người lao động

      Có TK 111, 112: Số tiền tạm ứng

b) Nếu trong kỳ có phát sinh thuế thu nhập cá nhân, doanh nghiệp sẽ phải thực hiện nay khấu trừ, kế toán tài chính hạch toán:

+ Xác định số thuế phải trừ vào lương:

Nợ TK 334 : Tổng số thuế TNCN phải khấu trừ

    Có TK 3335: Thuế TNCN

+ Khi nộp thuế:

Nợ TK 3335: Số thuế phải nộp

    Có TK 111, 112

c) Các khoản trích bảo đảm trừ vào lương, hạch toán:

Nợ TK 334 : Tổng số trích trừ vào lương (10,5%)

Có TK 3383: Trích bảo đảm xã hội (Lương tham gia BH X 8%)

Có TK 3384: Trích bảo đảm xã y tế (Lương tham gia BH X 1,5%)

Có TK 3386: Trích bảo đảm xã thất nghiệp (Lương tham gia BH X 1%) (TT 133 là TK 3385)

Đây là tỷ lệ trích các khoản bảo đảm mới nhất năm 2022,
đầy đủ các bạn xem tại đây: Mức đóng bảo đảm xã hội năm 2021.

3. Khi hạch toán các khoản trích trừ vào lương người lao động, kế toán tài chính sẽ hạch toán luôn các khoản trích mà doanh nghiệp phải nộp thay người lao động để tính vào chi phí theo tỷ lệ đóng như sau:

Nợ TK 622, 623, 627, 641, 642: Trích BH + KPCĐ tính vào chi phí (Lương tham gia BH X 23,5%)

Có TK 3383: Trích bảo đảm xã hội (Lương tham gia BH X 17,5%)

Có TK 3384: Trích bảo đảm xã y tế (Lương tham gia BH X 3%)

Có TK 3386: Trích bảo đảm xã thất nghiệp (Lương tham gia BH X 1%) (TT 133 là TK 3385)Có TK 3382: Trích ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn (Lương tham gia BH X 2%)

4. Khi nộp tiền bảo đảm:

Nợ TK 3383 : Số đã trích BHXH (25.5%)

Nợ TK 3384 : Số đã trích BHYT (4,5%)

Nợ TK 3386 : Số đã trích BHTN (2%)
Nợ TK 3382 : Số tiền ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn phải nộp (2%)

Có TK 111 hoặc 112: số tiền thực nộp

5. Nếu trong kỳ, có tư vấn viên cấp dưới được hưởng trọn chế độ thai sản, mà doanh nghiệp cảm bắt gặp tiền bảo đảm xã hội (ốm đau, thai sản, tai nạn,. . .)

– Khi cảm bắt gặp tiền Kế toán hạch toán:

Nợ 112: Số tiền cảm bắt gặp

    Có 338: phải trả phải nộp khác.

– Khi trả tiền cho người lao động được hưởng trọn:

Nợ 338: Số tiền phải trả

    Có 111, 112: số tiền đã trả

6. Nếu trong kỳ có phát sinh trả lương cho người lao động bởi product:

– Kế toán sẽ phải xuất hóa đơn, căn cứ vào đó kế toán tài chính sẽ hạch toán:

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động

     Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có)

     Có TK 511 – Doanh thu buôn bán sản phẩm

Dưới đây Tác giẩ sẽ cung cấp cho các bạn sơ đồ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương:

Sơ đồ chữ T tài khoản 334 – Tiền lương – Theo thông tư 200

Sơ đồ hạch toán tiền lương theo thông tư 133

Trên đây, Công ty đào tạo kế toán tài chính Thiên Ưng đã giới thiệu cho các bạn lý thuyết về các bút toán hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Còn Khi làm việc thực tế, để hạch toán tiền lương kế toán tài chính sẽ căn cứ vào bảng tính lương để hạch toán:

Các bạn cũng có thể tham khảo mẫu bảng tính lương và cách làm tại đây: Mẫu bảng tính lương mới nhất

Hạch toán các bút toán theo bảng tính lương trên như sau:

1. Hạch toán tạm ứng lương (Cột 25) (Hạch toán vào thời điểm làm phiếu chi tiền tạm ứng)

Nợ 334: 2.000.000

Có 111: 2.000.000

Cuối tháng, căn cứ vào bảng tính lương hạch toán:

2. Hạch toán chi phí tiền lương: (Cột 13)

Nợ 642: 29.826.923

Nợ 641: 15.903.846

Có 334: 45.730.796

3. Hạch toán các khoản trích bảo đảm tính vào chi phí của doanh nghiệp: (Cột 15 đến 19)

Nợ 642: 4.418.000

Nợ 641: 2.350.000

Có 3382: 576.000

Có 3383: 5.040.000

Có 3384: 864.000

Có 3386: 288.000

4. Hạch toán các khoản trích bảo đảm trừ vào lương tư vấn viên cấp dưới (Cột 20 đến cột 23)

Nợ 334: 3.024.000

Có 3383: 2.304.000

Có 3384: 432.000

Có 3386: 288.000

5. Hạch toán thuế TNCN trừ vào lương (cột 24)

Nợ 334: 10.198

Có 3335: 10.198

Theo bảng tính lương thì chúng ta chỉ hạch toán đến đó thôi

Còn bao giờ trả tiền lương, nộp tiền bảo đảm, thuế TNCN thì hạch toán thêm như sau:

1. Khi trả tiền lương:

Nợ 334: 40.696.571

Có 111/112: 40.696.571

2. Khi nộp tiền bảo đảm và ngân sách đầu tư đầu tư công đoàn: 

Nợ 3382: 576.000

Nợ 3383: 5.040.000 + 2.304.00 = 7.304.000

Nợ 3384: 864.000 + 432.000 = 1.296.000

Nợ 3386: 288.000 + 288.000 = 576.000

Có 111/112: 9.792.000

3. Khi nộp tiền thuế TNCN:

Nợ 3335: 10.198

Có 111/112: 10.198

Để có thể hiểu rộng về cách hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Tác giẩ mời các bạn tham khảo thêm bài bác luận: Mẫu động tác luyện kế toán tài chính tiền lương có lời giải

xin chúc các bạn hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương thật chính xác!

FULL Hướng dẫn Chia Sẻ Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2021 có sơ đồ chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2021 có sơ đồ trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2021 có sơ đồ Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2021 có sơ đồ mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2021 có sơ đồ

Link Download Google Drive File phần mềm Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2021 có sơ đồ , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Hạch #toán #tiền #lương #và #các #khoản #trích #theo #lương #có #sơ #đồ