Contents

Học thực hành kế toán tài chính tổng hợp tại và Sài Gòn – học tập như đi làm

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Học thực hành kế toán tài chính tổng hợp tại và Sài Gòn – học tập như đi làm 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 10:57:22 )

47

Khóa học tập thực hành kế toán tài chính tổng hợp thực tế dạy kĩ năng – kiến thức làm kế toán tài chính thực tế trong Công ty (CTY, DN) với những kĩ năng chuyên sâu như xử lý hóa đơn chứng từ kế toán tài chính, kê khai làm báo cho biết giải trình thuế (tax) (Tax) tháng, quý, quyết toán thuế (tax) cuối năm và lên sổ sách lập báo cho biết giải trình tài chính…

Dưới đây, Công ty Tác giẩ sẽ cung cấp các thông tin liên quan lại đến Khóa Học Thực Hành Kế Toán Tổng Hợp dành cho người đã biết về kế toán tài chính – tức là đã biết định khoản định khoản. Còn nếu bạn chưa học tập gì về kế toán tài chính hoặc đã học tập rồi tuy nhiên nay đã quên gần ko hề hoặc ko nắm chắc phần định khoản định khoản thì mời bạn tham khảo tại đây:

 Khóa Học Thực Hành Kế Toán Tổng Hợp dành cho người mới chính thức phát động hoặc đã quên.

I. Tổng quan lại về khóa đào tạo tập thực hành kế toán tài chính tổng hợp cho người đã biết về kế toán tài chính:

1. Đối tượng học tập phù hợp:

+ Các bạn sinh viên đã học tập và nắm vừng phần định khoản định khoản.

+ Các bạn sinh viên kế toán tài chính mới ra ngôi trường muốn học tập kĩ năng – kiến thức làm kế toán tài chính thực tế.

+ Các bạn kế toán tài chính mới đi làm, hoặc các bạn kế toán tài chính phần hành muốn học tập để làm kế toán tài chính tổng hợp và nâng cao tay công việc và nghề kỹ năng.

2. Sơ lược về trình đào tạo:

Dạy kĩ năng – Kinh nghiệm làm kế toán tài chính tổng hợp trong Công ty (CTY, DN) thực tế:

-Từ việc lập hóa đơn chứng từ cho tới kĩ năng xử lý cực tốt Khi gặp gỡ phải sai sót.

– Rồi sau đó, căn cứ vào các hóa đơn chứng từ phát sinh thực tế trong Công ty (CTY, DN) với nhiều tình huống chọn lọc, kế toán tài chính thuế (tax) (Tax) sẽ chỉ dẫn các bạn thực hành kê khai làm báo cho biết giải trình thuế (tax) mỗi tháng, quý và quyết toán năm.

– Thêm nữa, kế toán tài chính Trưởng sẽ chỉ dẫn các bạn thực hiện nay xử lý các kỹ năng để lên sổ sách, lập báo cho biết giải trình tài chính… thực hành trên Excel và phần mềm kế toán tài chính phổ biến nhất lúc này.

– Các kĩ năng, kiến thức đối chiếu, đánh giá sổ sách báo cho biết giải trình cũng được kế toán tài chính Trưởng chỉ dẫn các bạn thực hiện nay một cách chi tiết. 

3. Lưu ý:

– Khóa học tập này ko dạy lý thuyết.
– Dạy thực hành toàn bộ trên máy bởi hóa đơn chứng từ thực tế theo đúng công việc của kế toán tài chính tổng hợp trong Công ty (CTY, DN) thực tế.

(Hình ảnh lớp học tập kế toán tài chính tổng hợp thực tế tại Tác giẩ)

II. đầy đủ về nội dung đào tạo trong khóa đào tạo tập thực hành kế toán tài chính tổng hợp cho người đã biết về kế toán tài chính:

Khóa học tập này được chia làm 3 phần chính: Kế toán thuế (tax) (Tax), kế toán tài chính trên Excel, và kế toán tài chính trên phần Misa…

Phần học tập: Thực hành làm kế toán tài chính thuế (tax) (Tax). (10 buổi )

– Mục tiêu của phần học tập này là: hiểu và làm đúng công việc của kế toán tài chính thuế (tax) theo các quy định của Luật thuế (tax) hiện nay hành. Làm thành thạo các loại báo cho biết giải trình thuế (tax). Xử lý tốt hóa đơn chứng từ và các tình huống kế toán tài chính thuế (tax). Biết cách cân đối, tối ưu doanh thu – chi phí (CP) và số thuế (tax) phải nộp cho Công ty (CTY, DN)… 
Cụ thể các phần thực hành:

1. Hóa Đơn:

– Thực hành làm thủ tục đặt in hóa đơn GTGT, hóa đơn buôn bán sản phẩm, làm thông báo phát hành hóa đơn qua mạng.

– Thực hành lập hóa đơn từ đơn giản cho tới nâng cao ở các ngôi trường hợp đặc biệt như hóa đơn có chiết khấu thương mại, giảm giá mặt hàng buôn bán, cho biếu tặng hoặc mặt hàng buôn bán bị trả lại…

– Hướng dẫn cách xử lý các ngôi trường hợp sai sót, mất cháy hư… => Từ việc xác định các lỗi sai đó để tránh ko mắc phải Khi làm việc tại Công ty (CTY, DN).

– Trao đổi thảo luận để xử lý các tình huống liên quan lại đến hóa đơn sẽ gặp gỡ Khi đi làm.

2. Kê khai – Báo cáo thuế (tax) mỗi tháng, quý:

– Các các bạn sẽ được phát miễn phí tài liệu là các hóa đơn chứng từ thực tế để thực hành kê khai làm báo cho biết giải trình trên phần mềm bổ sung kê khai thuế (tax) mới nhất lúc này.

– Trước Khi kê khai học viên sẽ chia sẻ kĩ năng – kiến thức xử lý kỹ năng trả mỹ giấy tờ chứng từ cho từng tình huống cụ thể sau đó mới tiến hành đưa thông tin vào tờ khai.

– Thực hành kê khai làm báo cho biết giải trình thuế (tax) cho từng loại thuế (tax) và các kĩ năng cần biết với từng loại thuế (tax) như:

+ thuế (tax) (Tax) GTGT: cân đối đầu ra – đầu vào… để tối ưu số thuế (tax) GTGT phải nộp.

+ thuế (tax) (Tax) TNCN: tạo dựng hợp đồng, chia các khoản thu nhập về ko chịu thuế (tax) để người lao động ko phải nộp thuế (tax) hoặc nộp ở mức thấp nhất có thể

+ thuế (tax) (Tax) TNDN: cân đối doanh thu – chi phí (CP) -> ước tính và tạm nộp thuế (tax) ở mức thấp nhất vẫn đảm bảo đúng quy định.

=> Cách giải trình số liệu, bảo đảm an toàn chi phí (CP) Khi làm việc với thanh tra, cán bộ thuế (tax).

3. Lập tờ khai quyết toán thuế (tax) cuối năm

– Hướng dẫn cách tổng hợp số liệu của cả năm để đưa vào tờ khai quyết toán

– Thực hành làm tờ khai quyết toán thuế (tax) TNCN và thuế (tax) TNDN và cách đánh giá đối chiếu với các giấy tờ báo cho biết giải trình sổ sách đã phát sinh trong năm.

đầy đủ rộng các bạn xem tại: Lớp học tập kế toán tài chính thuế (tax) (Tax).

Phần học tập: Thực hành lên sổ, lập BCTC trên Excel. (10 buổi)

–          Bạnn sẽ cấp một khối mạng lưới server sổ sách kế toán tài chính trên Excel và một bộ hóa đơn – chứng từ kế toán tài chính với nhiều kỹ năng tài chính tài chính phát sinh để giảng viên chỉ dẫn xử lý chứng từ theo từng kỹ năng cụ thể để lên các sổ, bảng biểu như: Nhật ký chung, Nhập – Xuất – Tồn, Phân bổ chi phí (CP), Khấu ngốn…
–          Tất cả các kỹ năng kế toán tài chính như kế toán tài chính tiền lương, kế toán tài chính kho, công nợ, tài sản… đều được lồng ghép và trong quá trình giảng dạy.
–          Hướng dẫn cách tổng hợp số liệu bởi các hàm dùng trong Excel, cách đánh giá, đối chiếu sổ sách kế toán tài chính…
–          Hướng dẫn chi tiết cách làm báo cho biết giải trình tài chính trên Excel, cách đánh giá và xử lý sai sót.- Mục tiêu: Học kế toán tài chính trên Excel sẽ giúp kế toán tài chính hiểu sâu về truyền thống kế toán tài chính, quy trình luân chuyển chứng từ, mối quan lại hệ sổ sách nên phần này vô cùng cần thiết, bạn nào yếu tin học tập văn phòng, Tác giẩ sẽ bổ sung dạy thêm miễn phí về cách sử dụng các hàm Excel.
đầy đủ về phần học tập kế toán tài chính Excel các bạn tham khảo tại đây: Lớp học tập kế toán tài chính trên Excel

Phần 3: Học sử dụng phần mềm kế toán tài chính Misa. (8 buổi)

– Mục tiêu của phần học tập này là các bạn sẽ biết cách sử dụng thành thạo phần mềm, xử lý tốt các kỹ năng trên phần mềm Misa Khi lên sổ và lập BCTC, tận dụng được các tiện ích mà phần mềm mang lại trong công tác kế toán tài chính.  
– Cụ thể:
– Chia sẻ kĩ năng kiến thức thực hiện nay bàn trả, tiếp nhận sổ sách báo cho biết giải trình của Công ty (CTY, DN) trong ngày đầu tiên đi làm một cách chóng vánh, đầy đủ và hợp lý tập nhất. Định phía cụ thể công việc kế toán tài chính phải làm Khi tiếp nhận một điểm làm việc mới. 
+ Thực hành làm kế toán tài chính tổng hợp trên phần mềm.

+ Bằng các hóa đơn chứng từ thực tế, giấy tờ kế toán tài chính -> Tiến hành ghi sổ vào các phân hệ trong phần mềm để lên báo cho biết giải trình nội bộ, báo cho biết giải trình kế toán tài chính và cả báo cho biết giải trình thuế (tax) theo chứng từ đã nhập vào phần mềm.

+ Thực hành lập báo cho biết giải trình tài chính.

+ Hướng dẫn cách rà soát, đánh giá số liệu, cách xử lý các sai sót Khi làm việc trên phần mềm trước Khi kết xuất báo cho biết giải trình từ phần mềm.

–          đầy đủ phần học tập phần mềm kế toán tài chính các bạn tham khảo tại đây: học tập phần mềm kế toán tài chính.
III. Các thông tin mà có thể bạn muốn biết:

1. Thời gian học tập:

– Số buổi học tập: 28 buổi

– Thời gian học tập trong tuần: Học vào các ngày 2 – 4 – 6 hoặc 3 – 5 – 7 hoặc là học tập cả tuần (Tùy bạn chọn)

– Thời gian học tập trong ngày: Có 3 ca: Sáng 8h-11h, Chiều 2h-4h30, Tối 6h-8h30 (Tùy bạn chọn)

2. Giảng viên:

+ Là những kế toán tài chính thuế (tax) (Tax), kế toán tài chính Trưởng có nhiều năm kiến thức làm việc trong thực tế và đều có chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

+ Trước Khi đứng lớp giảng dạy đã được Tác giẩ đào tạo chuẩn hóa về kĩ năng và kĩ năng và kĩ năng sư phạm.

+ Một điểm mạnh của các giảng viên ở Tác giẩ mọi học tập viên đều thấy rõ, đó là sự việc hăng hái chỉ dạy, tận tâm với nghề

3. Tài liệu học tập: được phát miễn phí

+ Là những hóa đơn – chứng từ thực tế được sử chọn lọc với nhiều tình huống phát sinh ở những công ty thuê làm dịch vụ kế toán tài chính thuế (tax) (Tax) tại công ty.

+ Gồm các loại hình Công ty (CTY, DN): Thương mại – Dịch vụ – Xuất nhập vào – Sản xuất.

4. Học phí của khóa đào tạo tập thực hành kế toán tài chính tổng hợp cho người đã biết:

+ Là: 3.000.000 (chưa giảm giá)

+ Mức giảm giá lúc này các bạn vui lòng xem tại phần cuối bài bác luận
IV. Tham gia khóa đào tạo tập thực hành kế toán tài chính tổng hợp này các các bạn sẽ cảm bắt gặp những gì?

1. Được nhận 1 File “Hệ thống sổ sách kế toán tài chính trên Excel” với đầy đủ khối mạng lưới server mẫu biểu chứng từ sổ sách báo cho biết giải trình kế toán tài chính. Đặc biệt nó được thiết kế để cho kế toán tài chính áp dụng làm việc rất sớm chóng gọn và tiện lợi với nhiều tính năng tự động hoặc cho phép in chứng từ và báo cho biết giải trình tự động và một loạt.

2. Được nhận và cài đặt phần mềm Misa có bạn dạng quyền

3. Được phát tài liệu là các giấy tờ, hóa đơn chứng từ, mẫu biểu báo cho biết giải trình miễn phí.

4. Được học tập thực hành đến Khi làm được thành thạo vì Tác giẩ giới hạn max thời gian học tập, thời gian thực hành. Đây là cam kết về chất lượng: học tập xong là làm công việc được thành thạo. Bạnn học tập xong, cảm thấy chưa tự tin thì được đăng ký học tập lại mà ko phải trả thêm bất kể một khoản phí nào.

5. Được cấp chứng chỉ “Thực Hành Kế Toán Tổng Hợp Thực Tế” vào cuối khóa.

6. Được bổ sung kỹ năng lâu dài sau khóa đào tạo tập. Khi bạn đi làm gặp gỡ vấn đề gì vướng mắt Tác giẩ sẽ giải đáp giúp bạn.

7. Được hưởng trọn mức chi phí khóa đào tạo tập ưu đãi như sau:

đầy đủ các bạn xem tại đây:

Tác giẩ

 

 

Các bạn sinh viên kế toán tài chính muốn tìm điểm thực tập thì công ty sẽ chỉ dẫn làm báo cho biết giải trình, cung cấp số liệu và đóng dấu miễn phí.Mọi thông tin chi tiết các bạn vui lòng liên hệ:

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Phòng đào tạo: Mr Thật: 0989.233.284 – 02462.917.466

E-Mail: [email protected] – Web: tacgia.vn

Địa chỉ học tập và đăng ký học tập: 

Địa chỉ học tập và đăng ký học tập: Tại : Có 5 cơ sở

Cơ sở 1: Số ngôi nhà lô B11 (tòa ngôi nhà Richland) – Số 9A, Ngõ 181, Xuân Thủy, Cầu Giấy. HN

     (tòa ngôi nhà Richland cạnh tòa ngôi nhà HITC, Ngõ 181 Xuân thủy đối diện với Đại Học Sư Phạm)
Cơ sở 2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. .

(Cách Cầu Định Công: 400m, Cách mặt Đường giải Phóng: 200m)

Cơ sở 3: Phòng 3A – Tầng 3 – Chung cư 39 – 19 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân. HN   (Đối diện với chợ ngã tư sở – giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)Cơ sở 4: Phòng 201 ngôi nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh – Sài Đồng – Long Biên. HN

    (Gần Chi Cục thuế (tax) (Tax) quận Long biên, Cầu vượt Vĩnh Tuy – Quốc lộ 5)Cơ sở 5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa ngôi nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú – Mộ Lao – Hà Đông. HN

(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe quan lại quý khách khứa hàng Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)

Tại Tp Sài Gòn: Có 2 cơ sở

Cơ sở 6: Phòng .03 (Tầng Lửng) – Chung cư Green Building, số 540/1 – Đường CMT8, Phường 11, Quận 3. T.p Sài Gòn  

      (gần Siêu thị Chợ Lớn, đối diện công viên Lê Thị Riêng)

Cơ sở 7:  Tầng lửng, Tòa ngôi nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Sài Gòn

(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)

 

HOTLINE: MR THẬT: 0989.233.284

FULL Hướng dẫn Mẹo Học thực hành kế toán tài chính tổng hợp tại và Sài Gòn – học tập như đi làm chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Học thực hành kế toán tài chính tổng hợp tại và Sài Gòn – học tập như đi làm trên máy tính ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Học thực hành kế toán tài chính tổng hợp tại và Sài Gòn – học tập như đi làm Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Học thực hành kế toán tài chính tổng hợp tại và Sài Gòn – học tập như đi làm mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Học thực hành kế toán tài chính tổng hợp tại và Sài Gòn – học tập như đi làm

Link Download Google Drive File phần mềm Học thực hành kế toán tài chính tổng hợp tại và Sài Gòn – học tập như đi làm , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Học #thực #hành #kế #toán #tổng #hợp #tại #Hà #Nội #và #Sài Gòn # #học tập #như #đi #làm