Contents

Mẫu báo cho biết giải trình mất hóa đơn GTGT theo thông tư 39 – Mẫu BC21/AC

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu báo cho biết giải trình mất hóa đơn GTGT theo thông tư 39 – Mẫu BC21/AC 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-03 13:03:30 )

373

Khi làm mất, cháy, hư hóa đơn kế toán tài chính làm thông báo với cơ quan lại thuế (tax) theo mẫu BC21/AC của thông tư 39/2014/TT-BTC trong vòng 5 ngày Tính từ lúc lúc phát hiện nay.

Dưới đây là mẫu BC21/AC:

                               

                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                               ——————————

 

    Mẫu số: BC21/AC (Ban hành tất nhiên thông tư   số 39/2014/TT-BTC  ngày       31/03/2014 của Bộ Tài chính)

 

                                                  ………, ngày………tháng………năm 20……

                                                 

BÁO CÁO MẤT, CHÁY, HỎNG HÓA ĐƠN

Tên tổ chức, cá nhân làm mất, cháy, hư hóa đơn:……………………………………..Mã số thuế (tax):…………………………………………………………………………………………………Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………….Căn cứ Biên bạn dạng mất, cháy, hư hóa đơn. Hồi…… giờ…….. ngày……..tháng……..năm……..,  (tổ chức, cá nhân)  xảy ra việc mất, cháy, hư hóa đơn như sau:
 

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Từ số

đến số

Số lượng

Liên hóa đơn

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

AA/11T

 

 

 

 

Hóa đơn buôn bán sản phẩm hóa dịch vụ đã sử dụng hoặc chưa sử dụng (đã phát mặt hàng hoặc chưa phát hành)

 

 

 

 

 

 

 

 

Hóa đơn mua product, dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lý do mất, cháy, hư hoá đơn: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Đơn vị cam kết: Việc khai báo trên là đúng sự thật, nếu phát hiện nay khai sai đơn vị xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

                      Nơi nhận:- Cơ quan lại thuế (tax) trực tiếp cai quản lý- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬTKý đóng dấu và ghi rõ bọn họ tên

Các bạn cũng có thể tài mẫu báo cho biết giải trình cháy mất hư hóa đơn về tại đây: Mẫu BC21/AC

Khi các bạn làm báo cho biết giải trình mất hóa đơn chúng ta sẽ làm trên Phần mềm Hỗ trợ kê khai và gửi qua mạng

các bạn vào mục “hóa đơn” trên phần mềm HTKK là có:

Chú ý: Tùy từng ngôi trường hợp, đối tượng làm mất cháy, hư hóa đơn mà chúng ta làm thông báo với cơ quan lại thuế (tax). đầy đủ các bạn cũng có thể xem thêm tại đây: Hướng_dẫn ngôi trường hợp mất hóa đơn GTGT.

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu báo cho biết giải trình mất hóa đơn GTGT theo thông tư 39 – Mẫu BC21/AC chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu báo cho biết giải trình mất hóa đơn GTGT theo thông tư 39 – Mẫu BC21/AC trên PC ĐT ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu báo cho biết giải trình mất hóa đơn GTGT theo thông tư 39 – Mẫu BC21/AC Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu báo cho biết giải trình mất hóa đơn GTGT theo thông tư 39 – Mẫu BC21/AC mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link tải Google Drive File Mẫu báo cho biết giải trình mất hóa đơn GTGT theo thông tư 39 – Mẫu BC21/AC

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu báo cho biết giải trình mất hóa đơn GTGT theo thông tư 39 – Mẫu BC21/AC , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #báo #cáo #mất #hóa #đơn #GTGT #theo #thông #tư #Mẫu #BC21AC