Contents

Mẫu biên bạn dạng mất hóa đơn Liên 2 – đầu vào mới nhất năm 2021

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu biên bạn dạng mất hóa đơn Liên 2 – đầu vào mới nhất năm 2021 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 19:40:37 )

344

Khi buôn bán sản phẩm hóa, dịch vụ người buôn bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định tuy nhiên sau đó người buôn bán hoặc người sử dụng làm mất, cháy, hư liên 2 hóa đơn bạn dạng gốc đã lập thì người buôn bán và người sử dụng lập biên bạn dạng ghi nhận sự việc, trong biên bạn dạng ghi rõ liên 1 của hóa đơn người buôn bán sản phẩm khai, nộp thuế (tax) trong tháng nào, ký và ghi rõ bọn họ tên của người đại diện theo pháp luật (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bạn dạng.

(Theo khoản 2, điều 24 của Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Dưới đây, Tác giẩ xin được cung cấp Mẫu biên bạn dạng xác nhận mất hóa đơn:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—oOo—BIÊN BẢN MẤT HOÁ ĐƠN Số: ..001/2021/BBHHĐ

 
– Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐCP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn      
   buôn bán sản phẩm hoá, cung ứng dịch vụ.
– Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT BTC ngày 31/03/2014 chỉ dẫn thi hành Nghị định số  51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP về hóa đơn buôn bán sản phẩm hoá, cung ứng dịch vụ.
 Hôm nay, ngày 02…tháng …03…năm 2021, đại diện hai phía gồm có:BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: …Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thiên Ưng …
Địa chỉ :  …Phòng 207, ngôi nhà A5, Khu đô thị Đại Kim – Q. Hoàng Mai – ………
Điện thoại : …0989.233.284….                        MST: …0106208569…….
Ông (bà): ……Hoàng Trung Thật ………                   Chức vụ : …Giám đốc…….
 BÊN GIAO HÓA ĐƠN:   ……Công ty TNHH Bảo An ………….
Địa chỉ :  ……173 Xuân Thủy – Cầu Giấy – ……………
Điện thoại :  …0988.346.345 …                       MST: ……0106345826………….
Ông (bà) : ……Nguyễn Thị Hiền …….             Chức vụ : ……Giám đốc…..
 
Hai bên cùng tiến hành lập biên bạn dạng để xác nhận việc bên mua mua mặt hàng (bên nhận hóa đơn – Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thiên Ưng )  đã làm mất bạn dạng gốc  liên 2 – liên giao cho quan lại quý khách khứa hàng mặt hàng theo chi tiết sau:
 Số hóa đơn bị mất bạn dạng gốc (liên 2):
 

STT

Tên loại hóa đơn

Mẫu số

Ký hiệu hóa đơn

Số hóa đơn

Sốlượng

LiênHóađơn

Ghi chú

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Giá trị gia tăng

01GTKT3/002

TU/21P

00000034

01

Liên 2

Hóa đơn mua product dịch vụ đã sử dụng

 
 
            Liên 1 của các hóa đơn trên, bên buôn bán sản phẩm (bên giao hóa đơn – Công ty TNHH Bảo An) đã thực hiện nay kê khai thuế (tax) trong kỳ báo cho biết giải trình quý 1 năm 2021.
 
Chúng tôi cam kết và trọn vẹn chịu trách nhiệm về việc mất hóa đơn này.
Biên bạn dạng này lập thành 02 bạn dạng, đơn vị giao hóa đơn giữ 01 bạn dạng, đơn vị nhận hóa đơn giữ 01 bạn dạng.
 
     ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN                                                    ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN
                   (Ký và đóng dấu)                                                                          (Ký và đóng dấu)
 

Tải về tại đây: Mẫu biên bạn dạng xác nhận mất hóa đơn

Sau Khi lập biên bạn dạng này thì người buôn bán sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bạn dạng sao hóa đơn để giao cho người sử dụng. Người mua được sử dụng hóa đơn bạn dạng sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của người buôn bán tất nhiên biên bạn dạng về việc mất, cháy, hư liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán tài chính và kê khai thuế (tax). Người buôn bán và người sử dụng phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hư hóa đơn.

Còn việc cần thiết nữa đó là bên làm mất hóa đơn sẽ phải làm báo cho biết giải trình mất cháy hư hóa đơn theo mẫu BC21/AC theo thông tư 39/2014/TT-BTC gửi cơ quan lại thuế (tax) cai quản lý trực tiếp. Các bạn cũng có thể tải mẫu này về tại đây: Mẫu báo cho biết giải trình mất hóa đơn BC21/AC

FULL Hướng dẫn Thủ Thuật Mẫu biên bạn dạng mất hóa đơn Liên 2 – đầu vào mới nhất năm 2021 chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu biên bạn dạng mất hóa đơn Liên 2 – đầu vào mới nhất năm 2021 trên laptop phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu biên bạn dạng mất hóa đơn Liên 2 – đầu vào mới nhất năm 2021 Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu biên bạn dạng mất hóa đơn Liên 2 – đầu vào mới nhất năm 2021 mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mẫu biên bạn dạng mất hóa đơn Liên 2 – đầu vào mới nhất năm 2021

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu biên bạn dạng mất hóa đơn Liên 2 – đầu vào mới nhất năm 2021 , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #biên #bạn dạng #mất #hóa #đơn #Liên #đầu #vào #mới #nhất #năm