Contents

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo TT 133 và TT 200 mới nhất

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo TT 133 và TT 200 mới nhất Mới nhất FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-07 10:34:08 )

115

Giấy đề nghị tạm ứng là căn cứ để xét duyệt tạm ứng, làm thủ tục lập phiếu chi và xuất quỹ cho tạm ứng.

1. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 133/2022/TT-BTC:

 

Đơn vị: …………………Bộ phận: ………………

Mẫu số 03 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2022/TT-BTC ngày 26/8/2022 của Bộ Tài chính)

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNGNgày…. tháng…. năm….

Số: ……………..

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………………

Tên tôi là:……………………………………………………………………………………………………………
Bộ phận (hoặc Địa chỉ):…………………………………………………………………………………………
Đề nghị cho tạm ứng số tiền:…………………… (Viết bởi văn bản)……………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
Lý do tạm ứng:……………………………………………………………………………………………………
Thời hạn thanh toán:……………………………………………………………………………………………..
 

Giám đốc

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng(Ký, bọn họ tên)

Phụ trách bộ phận(Ký, bọn họ tên)

Người đề nghị tạm ứng(Ký, bọn họ tên)

 
 

2. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 200/2014/TT-BTC:

Đơn vị:……………….

Mẫu số 03 – TT

Bộ phận:…………….

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 

                      Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNGNgày ….. tháng ….. năm ……

                                                                                                                                Số : …………………        Kính gửi:………………………………………………………………………………………………………………………..
        Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………………………..
        Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………………………
        Đề nghị cho tạm ứng số tiền:…………………………….(Viết bởi văn bản)…………………………………………
        ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
        Lý do tạm ứng:…………………………………………………………………………………………………………………
        Thời hạn thanh toán:…………………………………………………………………………………………………………
 

Giám đốc

Kế toán trưởng

Phụ trách bộ phận

Người đề nghị tạm ứng

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

(Ký, bọn họ tên)

3. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng trên Excel:
4. Cách viết giấy đề nghị tạm ứng:

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị tạm ứng ghi rõ tên đơn vị, tên bộ phận. Giấy đề nghị tạm ứng do người xin tạm ứng viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc Công ty (CTY, DN) (Người xét duyệt tạm ứng).     

– Người xin tạm ứng phải ghi rõ bọn họ tên, đơn vị, bộ phận và số tiền xin tạm ứng (Viết ngay số và bởi văn bản).

– Lý do tạm ứng ghi rõ mục đích sử dụng tiền tạm ứng như: Tiền công tác phí, mua văn phòng phẩm, tiếp quan lại quý khách khứa hàng …

– Thời hạn thanh toán: Ghi rõ ngày, tháng trả trả số tiền đã tạm ứng.

Giấy đề nghị tạm ứng được chuyển cho kế toán tài chính trưởng xem xét và ghi ý con kiến đề nghị giám đốc duyệt chi. Căn cứ quyết định của giám đốc, kế toán tài chính lập phiếu chi tất nhiên giấy đề nghị tạm ứng và chuyển cho thủ quỹ làm thủ tục xuất quỹ.

Các bạn cũng có thể tham khảo thêm: Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng
 

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG góp ý có thể để lại bình luận cuối bài bác tốt

FULL Hướng dẫn Mẹo Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo TT 133 và TT 200 mới nhất chi tiết

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo TT 133 và TT 200 mới nhất trên PC phone ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo TT 133 và TT 200 mới nhất Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo TT 133 và TT 200 mới nhất mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link down Google Drive File Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo TT 133 và TT 200 mới nhất

Link Download Google Drive File phần mềm Mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo TT 133 và TT 200 mới nhất , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mẫu #giấy #đề #nghị #tạm #ứng #theo #và #mới #nhất