Contents

Mức phạt chậm nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax), thông báo thay đổi đăng ký thuế (tax)

Chia sẻ chỉ dẫn mẹo bí quyết Mức phạt chậm nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax), thông báo thay đổi đăng ký thuế (tax) 2022 FULL chi tiết đầy đủ có Images video HD …( Update lần cuối : 2021-09-05 18:47:16 )

398

Xử phạt đối với hành động chậm nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax), chậm thông báo thay đổi thông tin trong giấy tờ đăng ký thuế (tax) so với thời hạn quy định.

I. Xử phạt hành động vi phạm về thời hạn đăng ký thuế (tax); thông báo tạm ngừng phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại; thông báo tiếp tục marketing thương mại trước thời hạn

1. Phạt cảnh cáo đối với hành động đăng ký thuế (tax); thông báo tạm ngừng phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại; thông báo tiếp tục marketing thương mại trước thời hạn đã thông báo quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày và có tình tiết giảm nhẹ nhàng.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

a) Đăng ký thuế (tax); thông báo tiếp tục marketing thương mại trước thời hạn đã thông báo quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ ngôi trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Thông báo tạm ngừng phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại quá thời hạn quy định, trừ ngôi trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này; 

c) Không thông báo tạm ngừng phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành động đăng ký thuế (tax); thông báo tiếp tục marketing thương mại trước thời hạn đã thông báo quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày.

4. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

a) Đăng ký thuế (tax); thông báo tiếp tục phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trước thời hạn đã thông báo quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên;

b) Không thông báo tiếp tục phát động và sinh hoạt giải trí marketing thương mại trước thời hạn đã thông báo tuy nhiên ko phát sinh số thuế (tax) phải nộp.

Theo điều 10 của Nghị định 125/2022/NĐ-CP

II. Xử phạt hành động vi phạm về thời hạn thông báo thay đổi thông tin trong đăng ký thuế (tax)

1. Phạt cảnh cáo đối với một trong các hành động sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (tax) quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày tuy nhiên ko làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) hoặc thông báo mã số thuế (tax) mà có tình tiết giảm nhẹ nhàng;

b) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (tax) quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) hoặc thông báo mã số thuế (tax) mà có tình tiết giảm nhẹ nhàng.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành động thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (tax) quá thời hạn quy định từ 01 đến 30 ngày tuy nhiên ko làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) hoặc thông báo mã số thuế (tax), trừ ngôi trường hợp xử phạt theo điểm a khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (tax) quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày tuy nhiên ko làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) hoặc thông báo mã số thuế (tax);

b) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (tax) quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) hoặc thông báo mã số thuế (tax), trừ ngôi trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (tax) quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên tuy nhiên ko làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) hoặc thông báo mã số thuế (tax);

b) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (tax) quá thời hạn quy định từ 31 đến 90 ngày làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) hoặc thông báo mã số thuế (tax).

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành động sau đây:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (tax) quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký thuế (tax) hoặc thông báo mã số thuế (tax);

b) Không thông báo thay đổi thông tin trong giấy tờ đăng ký thuế (tax).

6. Quy định tại Điều này ko áp dụng đối với ngôi trường hợp sau đây:

a) Cá nhân ko marketing thương mại đã được cấp mã số thuế (tax) thu nhập cá nhân chậm thay đổi thông tin về chứng minh dân chúng Khi được cấp thẻ căn cước công dân;

b) Cơ quan lại chi trả thu nhập chậm thông báo thay đổi thông tin về chứng minh dân chúng Khi người nộp thuế (tax) thu nhập cá nhân là các cá nhân ủy quyền quyết toán thuế (tax) thu nhập cá nhân được cấp thẻ căn cước công dân;

c) Thông báo thay đổi thông tin trên giấy tờ đăng ký thuế (tax) về địa chỉ người nộp thuế (tax) quá thời hạn quy định do thay đổi địa giới hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội hoặc Nghị quyết của Quốc hội.

7. Biện pháp xử lý hiệu quả: Buộc nộp giấy tờ thay đổi nội dung đăng ký thuế (tax) đối với hành động quy định tại điểm b khoản 5 Điều này.

Theo điều 11 của Nghị định 125/2022/NĐ-CP

Tác giẩ chuyên dạy học tập kế toán tài chính thuế (tax) ngắn hạn tại

FULL Hướng dẫn Mẹo Mức phạt chậm nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax), thông báo thay đổi đăng ký thuế (tax) đầy đủ

Trong bài bác luận đã trình bày chi tiết cụ thể cách HD về Mức phạt chậm nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax), thông báo thay đổi đăng ký thuế (tax) trên laptop điện thoại ra làm sao ? Dân kế toán tài chính chúng ta nên làm trên máy tính thôi nha.

Share Video Youtube Clip HD Mức phạt chậm nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax), thông báo thay đổi đăng ký thuế (tax) Review mới nhất

chia sẻ Share video Youtube Clip Review về Mức phạt chậm nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax), thông báo thay đổi đăng ký thuế (tax) mới nhất mời các bạn xem chi tiết trong bài bác luận của tác giả

Link Download Google Drive File Mức phạt chậm nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax), thông báo thay đổi đăng ký thuế (tax)

Link Download Google Drive File phần mềm Mức phạt chậm nộp giấy tờ đăng ký thuế (tax), thông báo thay đổi đăng ký thuế (tax) , mới nhất cập nhật tại cuối bài bác luận?
#Mức #phạt #chậm #nộp #hồ nước #sơ #đăng #ký # thuế (tax) #thông #báo #thay #đổi #đăng #ký # thuế (tax)